Dziecko pozamałżeńskie też dziedziczy po rodzicu

dziecko-pozamalzenskie
dziecko-pozamalzenskie

Po śmierci rodzica, jeśli ten nie zostawił testamentu, co do zasady uprawnieni do spadku po nim są wszystkie jego dzieci. Nie tylko te ze związku małżeńskiego, w jakim rodzic pozostawał w chwili śmierci, ale również dzieci z jego poprzednich małżeństw. Co więcej, uprawnione do spadku są również dzieci pozamałżeńskie. Przepisy polskiego prawa spadkowego nie rozróżniają w żaden sposób sytuacji prawnej dzieci z obecnego czy poprzedniego małżeństwa, a także narodzonych np. w nieformalnych związkach. Wobec przyrodniego rodzeństwa spadkobiercy stosuje się te same zasady, co wobec niego i te same reguły dziedziczenia ustawowego. Do dziedziczenia tego rodzaju dochodzi w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Dziecko pozamałżeńskie dziedziczy po rodzicu.

Kto może dziedziczyć spadek w drodze dziedziczenia ustawowego? Czy może dziecko pozamałżeńskie?

Do spadku w pierwszej kolejności powołani są małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci. Każda z wymienionych osób dziedziczy w równych częściach, przy czym część spadku, przypadająca na małżonka, nie może być mniejsza niż 1/4 spadku (art. 931 par. 1 kodeksu cywilnego). Ważne przy dziedziczeniu ustawowym jest to, że przepis wyraźnie mówi o dzieciach spadkodawcy i tylko jego dzieciach, jako osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego. Trzeba wyraźnie rozróżnić sytuację prawną dzieci spadkodawcy od dzieci, których rodzicem jest wyłącznie małżonek spadkodawcy czy jego byłe żony i partnerki. Jeśli zatem spadkodawca przed zawarciem małżeństwa był w innym związku, w którym jego partnerka miała już swoje dziecko z innym partnerem, to takie dziecko z punktu widzenia przepisów prawa spadkowego nie jest traktowane jako dziecko spadkodawcy z poprzedniego związku.

Należy wyraźnie podkreślić – dzieciom spadkodawcy, zarówno małżeńskim jak i pozamałżeńskim, przysługują dokładnie te same uprawnienia w zakresie dziedziczenia ustawowego. Z kolei dzieci, których rodzicem jest wyłącznie obecna czy była małżonka czy partnerka spadkodawcy (np. posiadająca dzieci z poprzedniego małżeństwa czy związku), a spadkodawca nie jest ich biologicznym rodzicem, nie dziedziczą po spadkodawcy nic. Nie są one bowiem traktowane jako dzieci spadkodawcy i nie wchodzą do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia spadkowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.