Szkoła policealna i umowa zlecenia a składki ZUS

Co do zasady osoby, które na terenie Polski pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od obowiązku tego są jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest posiadanie statusu studenta. Jeśli zleceniobiorca posiada status studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu tej umowy zlecenia ze studentem nie podlega ozusowaniu, nie trzeba również takiego studenta-zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. To wygodne dla wielu firm, korzystających (szczególnie w pracach sezonowych) z możliwości uzyskania stosunkowo taniego pracownika. Dla studentów natomiast takie umowy zlecenia to okazja, aby podreperować swój budżet.

Szkoła policealna i umowa zlecenia – czy płaci się składki od umowy zlecenia ze słuchaczem

Składki ZUS od umowy zlecenia nie są naliczane, jeśli zleceniobiorcą jest nie tylko student. Obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS oraz odprowadzania składek nie ma również w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, aż do ukończenia przez nich 26 roku życia (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Niektórzy pracodawcy czy zleceniodawcy nie wiedzą jednak, czy dopuszczalne jest zatrudnianie na umowie zlecenia bez składek ZUS osoby, które spełniają kryterium wieku poniżej 26 roku życia, ale nie są uczniami czy studentami, ale słuchaczami szkół policealnych.

W swej interpelacji z dnia 16 czerwca 2016 roku znak WPI/200000/43/630/2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wskazał, że stosownie do zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, za ucznia należy także rozumieć słuchaczy i wychowanków. Do szkół publicznych i niepublicznych należą natomiast m.in. szkoły ponadgimnazjalne, w tym szkoły policealne z okresem nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, które umożliwiają swoim słuchaczom zdobycie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownych egzaminów. Nie budzi zatem wątpliwości fakt, że szkoła policealna jest szkołą, która zleceniobiorcę, jeśli nie ukończył on 26 roku życia, zwalnia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia

Słuchacz szkoły policealnej, który nie ukończył 26 roku życia, z tytułu umowy zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS, a z jego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

O ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych oraz obowiązkowi podlegania ubezpieczeniom w ZUS przez zleceniobiorców dowiesz się więcej m.in. korzystając z darmowej pomocy prawnej: bezpłatne porady prawne Bydgoszcz.

Znaleziono poprzez hasła:

 • szkoła policealna a zus

8 Komentarze

 1. Czy zleceniobiorca jest wstanie uznać, że ktoś jest słuchaczem (rocznej szkoły policealnej) na podstawie tylko zaświadczenia? (roczne szkoły nie wystawiają legitymacji)

  • Dzień dobry

   Tak, takie zaświadczenie w zupełności wystarczy – chodzi tylko o potwierdzenie faktu posiadania statusu słuchacza na potrzeby ustalenia obowiązki składkowego. Zaświadczenie ze szkoły będzie wystarczające.

 2. Czy wynika z tego jedynie fakt, że jako słuchacz szkoły policealnej nie będę miała potrącanych składek z pensji, co dla mnie jest korzystne ze względu na wyższą wypłatę, ale również nie jestem ubezpieczona ani nie odprowadzam składek emerytalnych (co jednak było by wskazane) ?

  • Dokładnie tak. Jeśli umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS, oznacza to wyższa wypłatę (z wynagrodzenia nie potrąca się składek, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy), natomiast skutkuje to faktycznie tym, że nie jest Pani z tytułu tej umowy ubezpieczona oraz żadne środki nie są przekazywane na Pani przyszłą emeryturę.

 3. A czy słuchacz jest zobowiązany do płatności jakichkolwiek składek w momencie gdy jest na umowę zlecenie (bez odciągania przez pracodawcę)? Chodzi mi o to, że w sekretariacie powiedziano mi, że szkoła nie ubezpiecza mnie jako słuchacza, o czym dowiedziałem się po dłuższym czasie. Teraz się boję, że ZUS mi siądzie na wypłaty jakie miałem i będę musiał oddawać pieniądze…

 4. Czy wobec tego powinnam poinformować ZUS o dodatkowych przychodach wypełniając druk Rw-73 oświadczenie o osiąganiu przychodu czy nie jest to konieczne?

 5. Witam, czyli jesli mam 24 lata, uczęszczam do szkoly policealnej-status ucznia ( koniec nauki to czerwiec 2017), ubezpieczona jestem u meza w pracy (nfz) i mam umowe zlecenie do 31.12.2017 ,to jaki skladki obowiazkowo musi odprowadzac pracodawca w takim przypadku? Co z skladkami chorobowymi jesli chcialabym zajść w ciążę? Dziekuje za odp i pozdrawiam

 6. Witam, jeśli z dniem 31.01.2017 zostałam skreślona z listy słuchaczy ale pracuje na umowe zlecenie, gdzie szef nie odprowadza składek bo myśli, że się uczę dalej to czy otrzymam jakąś karę za niepoinformowanie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.