Reklama

Prawo rodzinne
| .
15 maja 2021 18:13

Bezpieczna pożyczka chwilówka czy kredyt na dowód. Jak bezpiecznie się zadłużyć i nie wpaść w problemy

Pożyczka chwilówka, pożyczki na dowód, kredyty bez BIK, kredyty dla osób bez dochodów – oferta pieniędzy, które łatwo można pożyczyć, jest bardzo szeroka. Gdzie znaleźć bezpieczny kredyt? Czy jest jakaś bezpieczna pożyczka? Tego typu pytania zadają sobie osoby, które znalazły się w konieczności skorzystania ze wsparcia w postaci pożyczki czy kredytu, ale wcześniej zdążyły się naczytać i nasłuchać strasznych historii, jak to pożyczka chwilówka czy kredyt przez Internet doprowadziły do spirali zadłużenia, wpisu w BIK, licytacji komorniczej i innych tragedii.

Zdarzają się takie sytuacje, w których pożyczka chwilówka czy inny „szybki pieniądz” są potrzebne – do wypłaty jeszcze trzy tygodnie, a pilnie musimy kupić jakiś prezent, zrobić mały remont zalanej łazienki czy inną pilną inwestycję. Okazuje się, że nagle tracimy pracę, musimy pożyczyć, aby “dociągnąć do pierwszego” (pisaliśmy m.in. tutaj: pożyczka dla pracownika).

Jeśli nie mamy na takie okazje odłożonej pewnej rezerwy finansowej, pożyczka chwilówka nie musi być złym czy niebezpiecznym rozwiązaniem. Ważne jedynie, aby wziąć ją z głową – cel wzięcia pożyczki nie może nam przesłonić tego, że będziemy musieli ją spłacić.

bezpieczna pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Pożyczka chwilówka – czy to na pewno bezpieczne?

Kredyty czy pożyczki, także takie, jak pożyczka chwilówka, to rozwiązania, z których warto korzystać, ale z głową. Stąd pomysł na omówienie zagadnienia kredytów czy pożyczek z punktu widzenia przepisów. Ten artykuł – bezpieczny kredyt i bezpieczna pożyczka – ma na celu przybliżenie nie tylko unormowań prawnych, regulujących kredyty i pożyczki, w tym kredyty hipoteczne, pożyczki bez BIK, pożyczki na dowód, pożyczki przez internet i inne podobne zobowiązania.

Pisaliśmy m.in. pożyczki chwilówki – kompendium

Na potrzeby niniejszego artykułu będziemy posługiwać się pojęciami „bezpieczny kredyt” i „bezpieczna pożyczka”. Bezpieczne, czyli zgodne z przepisami. Nawet tak – wydawałoby się – prozaiczna i „prymitywna” pożyczka, jak pożyczka chwilówka są bowiem regulowane przepisami prawa.

Zaczniemy od omówienia podstaw prawnych funkcjonowania rynku kredytowego czy pożyczkowego, skupiając się na legalnych pożyczkodawcach. Nie zachęcamy absolutnie do korzystania z pożyczek na lichwiarski procent, przestrzegamy przed nieznanymi na rynku firmami pożyczkowymi o wątpliwej reputacji. Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu czy pożyczki, poczytaj, dowiedz się więcej na ten temat, a potem dokładnie rozeznaj oferty pożyczek i kredytów, oferowane przez wiarygodne instytucje finansowe.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

To o tyle ważne, że o ile kredyty hipoteczne udzielane są przez banki, a więc instytucje wiarygodne i dość szczegółowo regulowane prawnie, tak pożyczka chwilówka to w zasadzie prosta umowa o pożyczkę, zawierana między osobą fizyczną i instytucją parabankową.

Bezpieczny kredyt i bezpieczna pożyczka chwilówka – czym się różni kredyt od pożyczki

Kredyt czy pożyczka chwilówka (czy inna) to zobowiązania – pożyczamy pieniądze, które potem trzeba spłacić. Oczywiście z odsetkami, aczkolwiek w przypadku np. pożyczki nie są one obowiązkowe. W każdym razie najczęściej pożyczka czy kredyt są oprocentowane, a do tego dochodzą różnego rodzaju koszty uboczne – prowizja za udzielenie kredytu czy pożyczki, opłaty manipulacyjne (np. opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt czy wniosku o pożyczkę). Do tego dochodzą – nierzadko ukryte drobnym druczkiem w regulaminie – opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu czy pożyczki i inne ukryte koszty.

Bezpieczny kredyt czy bezpieczna pożyczka chwilówka charakteryzują się tym, że kredytobiorca czy pożyczkobiorca z góry zna wszystkie opłaty związane z zobowiązaniem, jasne są dla niego zasady udzielania kredytów czy pożyczek, pożyczający pieniądze niczego przez pożyczkobiorcą nie ukrywa.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Podstawowa różnica między kredytem a pożyczką jest taka, że pożyczka chwilówka czy pożyczka na dowód, pożyczka bez umowy o pracę i inne tego typu rozwiązania regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego i przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, z kolei kredyt regulowany jest przepisami prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczka – w świetle przepisów prawa – jest konstrukcją prostszą, zacznijmy zatem temat bezpiecznego kredytu i bezpiecznej pożyczki właśnie od pożyczek.

Pożyczka (bezpieczna pożyczka chwilówka) polega na zobowiązaniu się dającego pożyczkę do przeniesienia na własność biorącego określonej ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorącego do zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Już z powyższego wynika, że pożyczka nie musi być w pieniądzu, aczkolwiek najczęściej właśnie pożyczka polega na przekazaniu pewnych środków finansowych z koniecznością ich zwrotu. Najczęściej dostępne na rynku pożyczki mają właśnie formę pieniężną. Oczywiście – jeśli wypożyczamy samochód z wypożyczalni, to również jest to pożyczka, ale nas interesują pożyczki pieniężne i na nich się skupiamy.

Ważne – pożyczka chwilówka to kilkaset – kilka tysięcy złotych, które zaciągnięty u nieuczciwego pożyczkodawcy potrafi przekształcić się w kilkanaście tysięcy złotych długu. Należy o tym pamiętać i wnikliwie przeanalizować oferty pożyczek, dostępne na rynku, a przede wszystkim udzielające je instytucje parabankowe.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

W każdym razie – pożyczki dla pracowników, pożyczki dla bezrobotnych, pożyczki dla emerytów i rencistów, pożyczki na dowód, kredyty bez BIK, pożyczka chwilówka i cała masa powszechnie dostępnych instrumentów finansowych ma właśnie formę pieniężną (pisaliśmy m.in. tutaj: czy można dostać kredyt bez umowy o pracę). Z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego pożyczka (bezpieczna pożyczka) charakteryzuje się tym, że stronami umowy pożyczki mogą być podmioty prawa cywilnego – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej czy osoby prawne.

W przypadku kredytu natomiast jedną ze stron (kredytodawcą) jest instytucja profesjonalnie prowadząca działalność gospodarczą w sferze udzielania kredytów, a drugą stroną umowy kredytu może być dowolny podmiot, byle miał zdolność do zaciągania zobowiązań.

Umowa pożyczki – czy musi być na piśmie. Pożyczki bez umowy

Pożyczka (bezpieczna pożyczka chwilówka) została zdefiniowana w przepisie art. 720 kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu:

przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jednocześnie stosownie do §2 wspomnianego przepisu umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. To bardzo ważne. Bezpieczna pożyczka chwilówka powinna być potwierdzona umową w formie dokumentowej, czyli np. pisemnej. Jednocześnie pożyczki przez internet, które pożyczkobiorca zaciąga poprzez wypełnienie np. formularza na stronie internetowej również udzielane są w ten sposób, że ta forma dokumentowa ma miejsce – powstaje odpowiedni „zapis” cyfrowy, zresztą w wielu przypadkach udzielający pożyczki przez internet przygotowuje następnie stosowny formularz umowy pożyczki i wymaga jego podpisania i odesłania.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Na tym etapie już jedna bardzo ważna rzecz. Nieuczciwe firmy pożyczkowe korzystają z możliwości, jaką daje im przepis art. 721 kodeksu cywilnego. Stosownie do powołanego przepisu dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Dlaczego to takie ważne? Otóż wyobraź sobie, że interesuje Cię pożyczka na dowód czy pożyczka chwilówka. Wypełniasz stosowny wniosek do instytucji zajmującej się udzielaniem pożyczek. Otrzymujesz informację, że aby Twój wniosek o pożyczkę mógł zostać „uruchomiony”, konieczne jest wniesienie wysokiej opłaty manipulacyjnej za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Uiszczasz opłatę, przedstawiasz zaświadczenie o zarobkach i inne wymagane dokumenty do uzyskania pożyczki, a firma pożyczkowa odmawia udzielenia Ci pożyczki powołując się na wspomniany przepis. Oczywiście o zwrocie opłaty manipulacyjnej możesz tylko pomarzyć.

I w ten sposób nieuczciwe firmy pożyczkowe zarabiają – nawet nie udzielając pożyczek. Po prostu kasują sobie wysokie opłaty za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę, wniosek rozpatrują negatywnie, bo w ich ocenie pożyczkobiorca nie byłby w stanie wywiązać się ze spłaty pożyczki.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Zwróć na to uwagę, zaciągając pożyczkę – bezpieczna pożyczka chwilówka to m.in. taka, którą masz szansę uzyskać i której zasady udzielania są jasne, a pożyczkodawca zarabia na udzielaniu pożyczek, a nie na opłatach za rozpatrzenie wniosków o udzielenie pożyczki.

Teraz druga ważna rzecz w kontekście bezpiecznej pożyczki. Przepis art. 723 kodeksu cywilnego. Stosownie do tego przepisu, jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Jeśli Twoim celem jest pożyczka – bez względu na to, jaka – czy to pożyczka na dowód, czy to pożyczka dla pracownika, pożyczka bez BIK, pożyczka w Euro, pożyczka chwilówka – cokolwiek – zwróć uwagę na to, jakie są zapisy w umowie pożyczki. Pamiętaj o tym przepisie – bezpieczna pożyczka to taka, która ma rozpisany harmonogram spłat rat pożyczek. Nieuczciwe firmy pożyczkowe zostawiają sobie furtki do wypowiedzenia umowy w taki sposób, aby pożyczkobiorca nie był w stanie nagle jej spłacić. A jeśli zabezpieczeniem pożyczki jest np. zastaw, łatwo rzecz zastawioną stracić.

Kolejna różnica między pożyczką a kredytem jest taka, że pożyczka udzielana jest bez wskazania konkretnego celu – przykładowo pożyczka chwilówka udzielana jest pożyczkobiorcy w celu zaspokojenia jakiś doraźnych potrzeb. Tymczasem kredyt z reguły ma charakter celowy. Kredyt hipoteczny – udzielany jest w celu zakupu nieruchomości. Kredyt inwestycyjny – udzielany jest w związku z konkretnymi inwestycjami.

Bezpieczna pożyczka a bezpieczny kredyt konsumencki

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Co ważne – bezpieczna pożyczka chwilówka może być równocześnie tzw. kredytem konsumenckim. Umowa kredytu konsumenckiego różni się od takiej tradycyjnej umowy kredytu np. hipotecznego. Podstawą prawną funkcjonowania produktu, jakim jest kredyt konsumencki jest ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Ponieważ ma ona bardzo duże znaczenie w praktyce, przybliżmy ją w kontekście bezpiecznej pożyczki i bezpiecznego kredytu.

Stosownie do art. 3 wspomnianej ustawy przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Umową kredytu konsumenckiego może być w szczególności uznana umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa o odroczeniu spłat zobowiązania, umowa o kredyt odnawialny. Sama ustawa o kredycie konsumenckim reguluje w zasadzie wszelkie kwestie związane z kredytami konsumenckimi. Bezpieczna pożyczka – czy to pożyczka na dowód, czy pożyczka bez zaświadczeń o dochodach, pożyczka dla pracowników, pożyczka przez internet, pożyczka chwilówka – również będzie podlegać regulacji tej ustawy.

Z punktu widzenia osoby biorącej pożyczkę ustawa o kredycie konsumenckim określa zasady i tryb zawierania umów o kredyt czy pożyczkę chwilówkę, zakreślenie zakresu obowiązków kredytodawcy czy pożyczkodawcy i pośrednika kredytowego w sferze informacji udzielanych pożyczkobiorcy, a także wskazuje na skutki uchybienia obowiązkom pożyczkodawcy.

Co ważne – ustawa o kredycie konsumenckim ma zastosowanie nie tylko do stron umowy pożyczki czy kredytu – kredytodawcy i kredytobiorcy, ale również do pośredników, np. agencji finansowych, zajmujących się pośrednictwem w udzielaniu pożyczek i kredytów.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Kredytobiorca to konsument – konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, czyli osoba biorąca kredyt czy pożyczkę na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z kolei kredytodawca to przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności gospodarczej zawodowo zajmuje się udzielaniem kredytów i pożyczek.

Wspomniana ustawa o kredycie konsumenckim zawiera również inne definicje, ważne w świetle bezpiecznej pożyczki chwilówki i bezpiecznego kredytu. Zgodnie z art. 5 ut. 2a wspomnianej ustawy instytucja pożyczkowa to kredytodawca inny niż bank krajowy, bank zagraniczny, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK).

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o kredycie konsumenckim pośrednik kredytowy – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

Bezpieczna pożyczka chwilówka czy bezpieczny kredyt – w świetle ustawy o kredycie konsumenckim, charakteryzują się tym, że:

 • nie ma górnego limitu prowizji za udzielenie pożyczki czy kredytu
 • na odstąpienie od umowy pożyczki czy kredytu konsumenckiego pożyczający pieniądze ma 14 dni, nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy (to bardzo ważne – jeśli zaciągasz pożyczkę czy kredyt, sprawdź, czy taki zapis w umowie się pojawia. Nawet, jeśli go nie ma, i tak masz prawo odstąpienia od umowy pożyczki czy kredytu). W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki czy umowy o kredyt konsumencki instytucja finansowa udzielająca pożyczki czy kredytu może naliczyć odsetki jedynie za czas od zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy
 • instytucja pożyczkowa może naliczyć i pobrać do 1% prowizji kwoty, jaką kredytobiorca spłaca przed terminem
 • pozaodsetkowe koszty związane z pożyczką czy kredytem nie mogą przekraczać 25% całkowitej kwoty pożyczki w części stałej albo 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego  w stosunku rocznym w części zmiennej i 100% całkowitej wartości kredytu, jeśli jest on udzielany na dłużej niż 1 rok
 • instytucja udzielająca bezpiecznej pożyczki czy bezpiecznego kredytu musi przekazać zaciągającemu zobowiązanie formularz z informacjami o danych tej instytucji finansowej, rodzaju zaciąganego zobowiązania, całkowitych kosztach związanych z pożyczką czy kredytem itp.
pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Wcześniejsza spłata kredytu czy pożyczki chwilówki – czy bank może naliczyć odsetki?

Z punktu widzenia pożyczkobiorcy możliwość wcześniejszej spłaty kredytu czy pożyczki chwilówki może być istotna. Na szczęście dla niego zgodnie z art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Jedną z najpopularniejszych form kredytu konsumenckiego są pożyczki chwilówki. Pożyczka chwilówka może być uznana za kredyt konsumencki, ale po spełnieniu kilku warunków – musi być odpłatna i jej wartość nie może opiewać na kwotę wyższą niż 255.550 zł.

Rezygnacja z pożyczki chwilówki czy kredytu

Teraz kolejna ważna rzecz- czy można zrezygnować z umowy pożyczki chwilówki czy umowy o kredyt? Można. Zgodnie z art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy o kredyt konsumencki, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Co ważne, może się okazać w praktyce, że termin na odstąpienie od umowy o pożyczkę chwilówkę czy umowy o kredyt może być nawet dłuższy niż 14 dni. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy umowa o kredyt konsumencki nie informuje konsumenta o terminie, w jakim może od umowy odstąpić.

Niektóre nieuczciwe firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczki chwilówki na dowód czy pożyczki bez BIK celowo nie zamieszczają w umowach informacji o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki. Taki brak zapisu nie wywołuje jednak negatywnych skutków dla pożyczkobiorcy. Konsument może odstąpić od umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia, w którym instytucja pożyczkowa dostarczy mu informację o możliwości odstąpienia od umowy.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Co ważne – pożyczkobiorca nie ponosi kosztów w związku z faktem, że odstępuje od umowy pożyczki czy umowy o kredyt konsumencki – z wyjątkiem tych, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli instytucja finansowa może naliczyć odsetki od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od umowy pożyczki. W przypadku odstąpienia od umowy pożyczki konsument zwraca pożyczone środki finansowe w terminie d0 dni od dnia odstąpienia od umowy (złożenia pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki).

Może się okazać, że pożyczkobiorca nie odstąpi od umowy pożyczki chwilówki czy umowy o kredyt konsumencki w ustawowym terminie 14 dni. Nie oznacza to jednak, że nie może spłacić kwoty pożyczki czy kredytu przed terminem wskazanym w umowie.

W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie odpowiednio również obniża się całkowity koszt kredytu.

Maksymalny koszt kredytu czy pożyczki chwilówki

Bezpieczna pożyczka chwilówka czy bezpieczny kredyt to takie, przy których pożyczający pieniądze z góry wie nie tylko, ile będzie musiał oddać, ale również ile kosztować go będzie cała pożyczka czy cały kredyt. Jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę czy kredyt, musisz wiedzieć, że na koszt kredytu składa się koszt odsetkowy i pozaodsetkowy. Odsetki maksymalne od pożyczki czy odsetki do kredytu nie mogą wynosić więcej niż dwukrotność stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Z kolei odsetki maksymalne za opóźnienie, jeśli spóźniasz się ze spłatą raty kredytu czy pożyczki nie mogą być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Jeśli łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu (np. opłat windykacyjnych) oraz odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych, o których mowa powyżej, to należą się te opłaty i odsetki w kwocie odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych (art. 33a ustawy o kredycie konsumenckim).

Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów (MPKK) kredytu oblicza się według poniższego wzoru:

MPKK ≤ (K × 25%) + (K × n/r × 30%)

przy czym:

MPKK – maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K –          całkowita kwotę kredytu,

n –          okres spłaty wyrażony w dniach,

r –           liczba dni w roku.

Jeśli interesuje Cię pożyczka chwilówka, kredyt na dowód, pożyczka bez zaświadczeń o dochodach – generalnie jedno z łatwo dostępnych rozwiązań, zwróć uwagę, czy umowa pożyczki chwilówki zawiera zapisy o możliwości odstąpienia od niej. Jeśli w umowie pożyczki chwilówki nie wskazano terminu na wypowiedzenie, to takiego wypowiedzenia umowy o pożyczkę czy wypowiedzenia umowy o kredyt można dokonać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Należy pamiętać, że ustawy o kredycie konsumenckim nie stosuje się do tych umów pożyczek czy kredytów, na podstawie których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego. Ponieważ pożyczka chwilówka czy kredyt bez zaświadczeń o dochodach są z reguły oprocentowane (w końcu firmy pożyczkowe zarabiają na udzielaniu pożyczek), stosuje się do nich ustawę o kredycie konsumenckim.

Czy można dostać kredyt bez umowy o pracę

Uwaga – za kredyt konsumencki nie uważa się też umów o ciągłe świadczenie usług lub o dostawę towarów tego samego rodzaju, za które konsument płaci w ratach w okresie realizacji umowy. Dotyczy to np. opłat za dostarczane do mieszkań media (woda, gaz, energia elektryczna, internet, telewizja kablowa).

Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu, jakim są całkowite koszty pożyczki chwilówki. Otóż o ile do kosztów tych zalicza się odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu (np. koszty składek ubezpieczeniowych).

Inaczej będzie z innymi kosztami – opłatami notarialnymi, podatkami itp. To nie są koszty uboczne pożyczek chwilówek. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy np. pożyczka chwilówka jest zabezpieczona np. aktem notarialnym, w którym pożyczkobiorca poddaje się egzekucji komorniczej w razie niespłacenia pożyczki chwilówki.

Pożyczka chwilówka – jak wysoko może być oprocentowana? Co to jest RSSO?

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Nie ma możliwości, aby instytucja finansowa, udzielająca pożyczek chwilówek czy innych mogła ustalić sobie ich oprocentowanie dowolnie. Wspomnieliśmy już wcześniej, odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych, a te są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5%.

A co to jest RSSO w przypadku pożyczek chwilówek? RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania pokazuje całkowity koszt pożyczki chwilówki ponoszony przez konsumenta zaciągającego taką pożyczkę. RSSO określa się nie kwotowo, ale procentowo (w stosunku do kwoty pożyczki). RRSO jest liczony w stosunku rocznym. W celu obliczenia RRSO uwzględnia się należności w wysokości z dnia zawarcia umowy o kredyt konsumencki – czyli np. pożyczkę chwilówkę.

Oprocentowanie pożyczki chwilówki różni się od rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania tym, że oprocentowanie pożyczki jest jedynie elementem RSSO. Instytucje pożyczkowe muszą informować klientów, jaka jest RSSO dla poszczególnych pożyczek chwilówek, kredytów na dowód i innych tego typu rozwiązań.

Wszelkie informacje o RSSO, całkowitym koszcie pożyczki chwilówki, pożyczkodawca musi uwzględnić w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego. Przed zawarciem umowy o pożyczkę chwilówkę zaciągający pożyczkę musi otrzymać formularz informacyjny, w którym zawarte będą informacje dotyczące kosztów związanych z pożyczką. Ponadto, konsument ma prawo otrzymać bezpłatny projekt umowy, o ile w ocenie kredytodawcy/pośrednika spełnia on warunki udzielenia kredytu. Kredytodawca/pośrednik powinien też udzielić nam wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do treści zawartych w formularzu lub umowie.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Przy zawieraniu umowy, konsument powinien również otrzymać wzór odstąpienia od umowy. Taki formularz informacyjny informuje zaciągającego pożyczkę m.in. o danych pożyczkodawcy, danych pośrednika finansowego, całkowitej kwocie kredytu (pożyczki chwilówki), zasadach spłaty pożyczki chwilówki, całkowitej kwocie do zapłaty, wymaganych zabezpieczeniach kredytu (pożyczki chwilówki). Musi również wskazywać omówioną wcześniej RSSO, określać skutki braku płatności, informować o możliwości odstąpienia od umowy, wskazanie podstaw prawnych regulujących przyznanie kredytu konsumenckiego (pożyczki chwilówki).

Co to jest instytucja pożyczkowa?

Instytucja pożyczkowa to firma, która zajmuje się zawodowo udzielaniem pożyczek. Obecnie na rynku jest szereg instytucji pożyczkowych, które udzielają pożyczki chwilówki, pożyczki na dowód, pożyczki bez zaświadczeń o dochodach i całą masę innych tego typu rozwiązań. Coraz bardziej popularne stają się również pożyczki przez internet.

Warto jednak wiedzieć, że nie każda firma, która zajmuje się udzielaniem pożyczek, może zostać określona jako instytucja pożyczkowa. Pomijamy tu pseudo firmy, udzielające pożyczek na lichwiarski procent, działające na granicy prawa. Legalna instytucja pożyczkowa – czy jak to się czasem mówi parabank – ma również swoją definicję.

Zgodnie z art. 5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawców i pożyczkodawców nieprowadzących działalności w formie banków lub SKOK-ów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych) określa się mianem „instytucji pożyczkowych”. Instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a minimalny kapitał zakładowy ma wynosić 200 000 zł.

Podstawowa różnica między bankiem a parabankiem czy instytucją pożyczkową jest taka, że bank działa na podstawie i w granicach ustawy Prawo bankowe, ma możliwość gromadzenia depozytów. Banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a środki finansowe, jakie klienci gromadzą na swoich kontach w bankach podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

pożyczka chwilówka i kredyt na dowód

Pożyczka chwilówka i jakiekolwiek inne rozwiązania pożyczkowe, ofertowane przez firmy pożyczkowe nie są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona powierzonych bankom i SKOK-om oszczędności. BFG nie zajmuje się natomiast ochroną środków powierzonych konsumentowi przez kredytodawcę np. w formie kredytu lub pożyczki, w tym pożyczki chwilówki.

Firmy pożyczkowe nie mają uprawnień do gromadzenia oszczędności klientów – nie prowadzą rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych itp. One jedynie udzielają pożyczek i kredytów. Nie podlegają – jak wspomnieliśmy – nadzorowi KNF czy ochronie BFG. Stąd też nierzadko jest tak, że jeśli np. bank odmawia przyznania pożyczki firma pożyczkowa chętnie jej udzieli.

Firma pożyczkowa ma obowiązek badać zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Banki co do zasady stosują bardziej restrykcyjne metody, muszą weryfikować historię kredytową pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej – tzw. BIK. Instytucje pożyczkowe mogą badać zdolność kredytową w różny sposób, obecnie mogą również za pisemną zgodą konsumenta korzystać z informacji zamieszczonych w BIK-u.

Mając powyższe na uwadze warto się zastanowić, czy jeśli bank odmawia udzielenia pożyczki, bo w jego ocenie zdolność kredytowa konsumenta jest za mała, to czy warto korzystać z pożyczki chwilówki. Skoro bank jako wiarygodna instytucja finansowa uznaje, że ryzyko niespłacenia pożyczki jest duże, to to ryzyko będzie takie samo, jeśli np. pożyczka chwilówka zostanie udzielona przez firmę pożyczkową, a koszty związane z obsługą całej pożyczki mogą być jednak znacznie wyższe.

Podziel się

Dodaj komentarz

Zobacz komentarze

 • Jak chcesz wziąć pożyczkę chwilówkę, to czytaj zawsze regulaminy. Poczytaj opinie o firmie pożyczkowej. Naciąć się można łatwo, lepiej korzystać z chwilówek w znanych firmach, nie jakiś podejrzanych.

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

 • Bezpieczna pożyczka chwilówka to wtedy, jak planujesz spłacić. Jak nie masz na spłatę obecnych pożyczek, to żadna kolejna chwilówka nie będzie bezpieczna. Nie ma co pożyczać za dużo. Spłacić cholernie ciężko czasem. Wiem coś o tym. Bezpieczna pożyczka chwilówka to jedyna, jaką musisz spłacać w danej chwili.

  Cancel reply

  Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej