Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:42

Czas na wydanie świadectwa pracy

Stosownie do treści art. 97 par. 1 Kodeksu pracy, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny, pracodawca nie może się od niego uchylić uzasadniając niewydanie świadectwa pracy np. brakiem rozliczenia się z pracownikiem. Świadectwo pracy wydaje się po zakończeniu stosunku pracy bez względu na to, w jakim trybie stosunek pracy zakończył się (np. umowa o pracę została wypowiedziana, a termin wypowiedzenia dopiero rozpoczął swój bieg – i tak po rozwiązaniu się umowy o pracę pracodawca ma obowiązek świadectwo pracy wydać, bez względu na inne okoliczności). Czas na wydanie świadectwa pracy nie zależy od uznania szefa – kwestię tę regulują przepisy.

Termin wydania świadectwa pracy

Świadectwo pracy wydaje się niezwłocznie. Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują, ile “niezwłocznie” wynosi. Pracodawca ma wydać świadectwo pracy bez zbędnej zwłoki, czyli najszybciej, jak tylko jest w stanie. Jeśli tego obowiązku nie dopełni, grożą mu przewidziane przepisami Kodeksu pracy sankcje. W szczególności w przypadku niewydania świadectwa pracy niezwłocznie, pracownik ma prawo domagać się odszkodowania, jeśli na skutek tego niewydania świadectwa pracy poniósł stratę (np. nie mógł dostarczyć świadectwa pracy nowemu pracodawcy, na skutek czego nie został zatrudniony).

Świadectwo pracy i jego wydanie regulują przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zaznaczyć należy, że na mocy powołanych przepisów świadectwo pracy nie wymaga co do zasady złożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie. Wniosek taki jest dopuszczalny i niezbędny jedynie w przypadku rozwiązania się terminowej umowy o pracę.

Przykładowo jeśli z pracownikiem zawarto umowę o pracę na czas określony, a po jej zakończeniu zawarto kolejną umowę, to świadectwo pracy wystawia się właśnie jedynie na wniosek pracownika. Co istotne – wystawienie świadectwa pracy nie może być uzależnione od rozliczenia się z pracownikiem np. z odzieży roboczej, powierzonych mu narzędzi czy pieniędzy. Jeśli pracownik po zakończeniu stosunku pracy narzędzi czy pieniędzy nie zwrócił, pracodawca wydaje mu świadectwo pracy na ogólnych zasadach, a dochodzić “swojego” może w postępowaniu sądowym.

Świadectwo pracy po umowie o pracę okres próbny i na czas określony

umowa zlecenia – zarobki

Jeśli pracownik jest zatrudniony u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na okres próbny czy czas określony (w tym zastępstwo), pracodawca ma obowiązek wydać mu świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia za czas obejmujący ostatnie 24 miesiące. Okres tych 24 miesięcy liczy się od dnia zawarcia pierwszej umowy i obejmuje jedynie umowy zakończone. Nie stoi to na przeszkodzie, aby pracownik złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy po każdej z zakończonych umów.

W razie niewydania świadectwa pracy pracownik ma prawo nie tylko odwołać się do sądu. Ma pełne prawo do powiadomienia Inspekcji Pracy, która w razie stwierdzenia uchybienia przez pracodawcę temu obowiązkowi może zobowiązać pracodawcę do wydania świadectwa pracy. Nie zamyka to pracownikowi drogi sądowej, nadal może ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

Świadectwo pracy wystawia się wyłącznie pracownikom, to znaczy osobom w stosunku pracy. Świadectwo pracy dla zleceniobiorcy nie ma racji bytu – nie jest on w stosunku pracy, a zawarta umowa zlecenia nie jest umową o pracę.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej