Reklama

Kategorie: Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 13:06

Czym się różni rękojmia od gwarancji?

Spora część konsumentów nie ma wiedzy o tym, że gwarancja i rękojmia to dwa zupełnie różne pojęcia. Z tytułu rękojmi i gwarancji kupującemu przysługują różne uprawnienia, warto zatem wiedzieć, jakie są podstawowe różnice między tymi pojęciami i jakie to ma znaczenie w praktyce. Nierzadko bowiem bywa tak, że po zakupie określonego towaru pojawia się kwestia jego niezgodności z opisem, uszkodzeniem jeszcze na półce sklepowej czy w czasie użytkowania. Kupujący taki wadliwy produkt zaczyna się zastanawiać, czy i w jaki sposób jest w stanie odzyskać swoje pieniądze, a jeśli nie, to czy w ogóle cokolwiek mu się należy z tytułu tego, że zakupiona rzecz ma wady. Czym się różni rękojmia od gwarancji?

Czym się różni rękojmia od gwarancji? Co to jest gwarancja? Co to jest rękojmia?

Stosownie do treści artykułu 556 kodeksu cywilnego, rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru, którą sprzedawca ponosi wobec kupującego, na podstawie której kupujący może, w terminie 2 lat od dnia wydania mu rzeczy, dochodzić swoich praw. W przypadku nieruchomości termin rękojmi wynosi 5 lat.

Wdy rzeczy mogą być dwojakiego rodzaju: mogą to być wady fizyczne albo prawne. Wady fizyczne polegają np. na niezgodności towaru z umową, braku odpowiednich właściwości towaru, braku niektórych części składowych itp. Z kolei wady prawne to na przykład brak po stronie sprzedającego prawa do dysponowania przedmiotem umowy albo zatajenie przed kupującym informacji o prawach, jakie przysługują wobec sprzedawanego towaru osobom trzecim. Przykładem takiej wady prawnej może być sprzedaż rzeczy, która do sprzedającego nie należy, o czym sprzedający doskonale wie, ale zataja ten fakt przed kupującym.

Jeśli chodzi o uprawnienia za wady fizyczne i prawne z tytułu rękojmi, to można z nich korzystać w analogiczny w jednym i drugim przypadku sposób. Można żądać od sprzedającego wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady. Należy pamiętać, iż roszczenie o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, a w przypadku wady prawnej, po upływie roku od dnia, w którym kupujący dowiedział się o wadzie prawnej rzeczy.

A czym się różni rękojmia od gwarancji? Gwarancja natomiast jest uzależniona od woli samego gwaranta, tzn. osoby, która udziela tej gwarancji. Rękojmia natomiast wynika wprost z przepisów prawa. Może się zatem zdarzyć, iż rękojmia i gwarancja nie wystąpią jednocześnie, a kupujący, chcąc zareklamować wadliwy towar, będzie mógł korzystać jedynie z rękojmi. Na podstawie rękojmi nabywca towaru może odstąpić od umowy jej kupna, gdy wada jest istotna, ale też ubiegać się o obniżenie ceny, wymianę towaru na wolny od wad czy też nawet zwrotu pieniędzy. Jeśli sprzedawca nie usunie wady albo nie wymieni rzeczy na wolną od wad, kupujący może zrezygnować z umowy i zażądać zwrotu kosztów, jakie poniósł na nabycie rzeczy z wadami.

Sama gwarancja to – zgodnie z treścią przepisu art. 577 kodeksu cywilnego – złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Należy pamiętać, iż gwarancja nie jest obowiązkowa, a jej udzielenie zależy od dobrej woli gwaranta.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej