Reklama

Podatki
| .
14 marca 2021 17:11

Długi podatkowe spółki cywilnej

Za zaległości podatkowe spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem wspólnik tej spółki solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami tej spółki. Wynika to wprost z treści art. 115 par. 1 Ordynacji Podatkowej. Odpowiedzialność solidarna oznacza tutaj to, że z punktu widzenia urzędu skarbowego nieistotne jest, kto ureguluje te zaległości podatkowe – czy zrobi to któryś ze wspólników spółki cywilnej, czy też spółka. Odpowiedzialność za długi podatkowe spółki cywilnej ponoszą również byli wspólnicy, jeśli zaległości te powstały w czasie, w którym byli oni jeszcze wspólnikami w spółce cywilnej.

Długi podatkowe spółki cywilnej – o czym muszą wiedzieć wspólnicy

W przypadku, gdy termin płatności zaległego podatku VAT spółki upływał w czasie, gdy wspólnik był jeszcze wspólnikiem spółki, ponosi on wówczas odpowiedzialność za to zobowiązanie podatkowe. Co istotne, ta odpowiedzialność nie jest w żaden sposób uzależniona od udziału byłego wspólnika w przychodach czy stratach spółki cywilnej. Wspólnik mógł mieć np. jedynie kilka procent udziałów w przychodach i stratach. Z punktu widzenia urzędu skarbowego i zobowiązania, jakim są długi podatkowe, wspólnik odpowiada za nie solidarnie wraz z obecnymi wspólnikami i spółką.

Urząd skarbowy, będący wierzycielem, może zażądać uiszczenia zobowiązania podatkowego w całości lub części od wszystkich dłużników (byłych i obecnych wspólników spółki cywilnej) łącznie, od kilku z nich albo od każdego z nich z osobna. Jeśli którykolwiek z byłych lub obecnych wspólników albo spółka długi podatkowe uregulują, zwalnia to pozostałych z obowiązku uiszczenia należności podatkowej. Póki jednak całkowite długi podatkowe nie zostaną uregulowane, odpowiedzialność byłych i obecnych wspólników spółki cywilnej oraz sama spółka ponoszą odpowiedzialność solidarną za pozostałe zobowiązania w zakresie podatku.

Ważne w tym przypadku jest to, iż jeśli długi podatkowe zostaną opłacone przez jednego z wspólników, może on dochodzić od pozostałych tzw. roszczeń regresowych. To istotne, bowiem solidarna odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej i spółki za długi podatkowe to stosunkowo restrykcyjna odpowiedzialność. Bez znaczenia w tym przypadku jest stopień np. zaangażowania się wspólników w prowadzenie spraw spółki i przyczynienia się do powstania zadłużenia podatkowego. Z punktu widzenia wierzyciela – urzędu skarbowego – nie jest to istotne. Odpowiedzialność za długi podatkowe spółki cywilnej ma charakter obiektywny i nie ma tu znaczenia, który ze wspólników w mniejszym, a który w większym stopniu zawinił w powstaniu długów podatkowych.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej