Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:31

Dodatek za pracę w porze nocnej i za nadgodziny

Porę nocną w zakładzie pracy ustala pracodawca. Pora nocna obejmuje wybrane 8 godzin pod rząd w przedziale 21.00 – 7.00 (czyli można ją ustalić np. 21.00 – 5.00, 22.00 – 6.00 czy 23.00 – 7.00). Porę nocną ustala się, gdyż pewna grupa pracowników ma ustawowy zakaz pracy w porze nocnej (np. osoby niepełnosprawne, kobiety w ciąży bez ich zgody). Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia, ustalany od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym (aczkolwiek jeśli pracodawca chce albo łatwiej mu liczyć, może wartość dodatków za pracę w porze nocnej naliczać od wynagrodzenia pracownika, wynikającego z treści umowy o pracę.

Dodatek ten za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20 % wartości jednej godziny pracy, czyli jeśli w miesiącu jest np. 160 godzin do przepracowania (20 dni roboczych) to dodatek ten za jedną godzinę pracy w porze nocnej wyniesie 20 %*(1850 zł/160 g).

W zamian za dodatek za pracę w porze nocnej, aby uniknąć konieczności jego comiesięcznego naliczania, a pracownik pracę w nocy wykonuje poza zakładem pracy, można mu przyznać ryczałt, którego wysokość ustala się w oparciu o dane historyczne, np. średnią wysokość dodatku za porę nocną z ostatnich 3 miesięcy. Ryczałt ten można przyznać stosownym pismem, którego odpis dołącza się do akt osobowych pracownika.

Dodatek za porę nocną i dodatek za nadgodziny

Może okazać się, że praca w porze nocnej będzie dla pracownika również pracą w godzinach nadliczbowych, choć nie zawsze tak musi być. Jeśli pora nocna została ustalona np. w godzinach 21.00 – 5.00, a pracownik pracuje w godzinach 14.00 – 22.00, to ostatnią godzinę swojej 8-godzinnej dniówki przepracuje w nocy, ale nie jest to nadgodzina. Jeśli natomiast pracownik pracuje np. od godziny 12.00 do 20.00, a w danym dniu został w pracy dłużej i pracował np. do 23.00, to w tym dniu ma 3 nadgodziny (od 20.00 do 23.00) z czego za jedną z tych nadgodzin, oprócz dodatku za godziny nadliczbowe, należy się dodatek za pracę w porze nocnej.

Jeśli dniówka pracownika wynosi np. 8 godzin (tyle, co norma dobowa czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy na pełnym etacie), to jeśli w dniu tym pracownik przepracował tylko 8 godzin ale jedna z tych godzin przypadała na porę nocną, to za tę jedną godzinę należy się normalne wynagrodzenie plus dodatek za pracę w porze nocnej. Jeśli natomiast pracownik w dniu tym przepracował np. 10 godzin, to ma dwie nadgodziny, za które należy mu oddać czas wolny albo zapłacić dodatek 50 % do wynagrodzenia, przy czym jeśli którakolwiek z nadgodzin w tym dniu przypada na porę nocną, dodatek za nadgodziny wyniesie 100% wartości godziny, a nie 50 %.

Reasumując – za pracę w porze nocnej może należeć się tylko dodatek za porę nocną (20 %, liczony od wartości godziny przy pensji minimalnej) albo dodatek za porę nocną plus dodatek za godzinę nadliczbową, jeśli godzina ta przypadała już w porze nocnej.

A tutaj: premia uznaniowa i premia regulaminowa – różnice. Z kolei jeśli interesuje Cię temat nadgodzin – tutaj dodatki za nadgodziny 50% i 100% oraz czas wolny za nadgodziny.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej