Reklama

Ubezpieczenia
| .
14 sierpnia 2021 15:38

Dopłaty do odszkodowań OC – jak uzyskać wyższe odszkodowania z ubezpieczenia OC?

Dopłaty do odszkodowań OC – jak wynika z badań, nawet 90% uzyskiwanych odszkodowań z OC, jest zaniżane. Ubezpieczyciele chcą przede wszystkim zarobić. Z tego względu w trakcie przygotowania kosztorysu w ich interesie jest to, aby kwota była jak najniższa.

W większości przypadków kierowcy nie wiedzą co zrobić, aby dostać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy. W dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyższego odszkodowania. Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania OC (pisaliśmy m.in. Ubezpieczenie OC samochodu)?

Czym jest dopłata do odszkodowania OC?

Dopłata do odszkodowania jest korzyścią majątkową, którą uzyskuje się dzięki sprzedaży prawa do własności szkody komunikacyjnej. Potocznie zostało przyjęte, że jest to dopłata do odszkodowania, gdyż prawo szkody sprzedać można jedynie w przypadku, gdy poszkodowany otrzymał odszkodowanie.

Dopłaty do odszkodowań OC

Warunki uzyskania dopłaty do odszkodowania OC

Dopłatę do odszkodowania można uzyskać w przypadku, gdy spełnione zostały następujące warunki:

 • Klient uzyskać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, co należy potwierdzić przez przedstawienie decyzji o wypłacie albo wyciągu z konta,
 • Decyzja dotycząca przyznania odszkodowania wydana została nie wcześniej, niż 3 lata wstecz od chwili zgłoszenia się po dopłatę do odszkodowania z OC (najbezpieczniej jest dodać do tego okresu od 4 do 12 tygodni, gdyż może wyniknąć sytuacja, że trzeba będzie uzyskać dokumentację szkody od firmy ubezpieczeniowej albo poszkodowany może mieć wydłużony okres przeliczania spraw przez wzgląd na dużą ilość zleceń,
 • Nie została zawarta ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym – ugoda z ubezpieczycielem zawarta zostaje w przypadku, gdy poszkodowany godzi się na kwotę odszkodowania, a towarzystwo potwierdzone ma to na piśmie, w formie telefonicznej. Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy poszkodowany nie godzi się na wysokość odszkodowania z OC, towarzystwo ubezpieczeniowe i tak ma obowiązek je wypłacić, a i tak nie zamyka to drogi do dochodzenia dalszych roszczeń,
 • Zdarzenie miało miejsce na terenie kraju – sprawy, które miały miejsce nie zawsze dadzą się rozwiązać przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • Szkoda rozliczana była gotówkowo – polega to na tym, że osoba poszkodowana otrzymuje pieniądze na naprawę pojazdu od firmy ubezpieczeniowej, które wypłacane są z góry na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę z firmy.

Dopłaty do odszkodowań OC – kto może uzyskać?

O dopłatę do odszkodowania starać się mogą osoby, które uzyskały od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowanie w zaniżonej kwocie. Może jest to, jeżeli:

 • Z zakładem ubezpieczeń nie została zawarta ugoda,
 • Nie minęły jeszcze 3 lata od wydania decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • Występują zaniżenia w kalkulacji naprawy,
 • Nie ma znaczenia, czy nastąpiła szkoda częściowa czy całkowita,
 • Nawet w przypadku, gdy pojazd został już sprzedany albo nie został naprawiony.
Dopłaty do odszkodowań OC

Na jakiej podstawie szacuje się wysokość dopłaty do odszkodowań OC?

Kwota, która proponowana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zwykle ustalana jest indywidualnie, gdyż wpływ ma na nią kilka czynników. Podstawowe kwestie mające wpływ na wysokość dopłaty do OC to:

 • Wysokość zaniżenia w sprawie,
 • Ryzyko, które związane jest ze szkodą całkowitą,
 • Historia samochodu.

Części oraz robocizna, a zaniżenie w sprawie

Obliczając koszty robocizny, towarzystwa ubezpieczeniowe często stosują stawki, które nie są rzeczywistymi stawkami rynkowymi za lakierowanie czy naprawy mechaniczne. Czasem zaniża się również ilość godzin roboczych, które potrzebne były do naprawy samochodu. W kosztorysach zawierających części do wymiany, zwykle zamiast oryginalnych części, ubezpieczyciele stosują części zamienne o niskiej jakości.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki bez BIK i KRD w domu klienta

Warto wiedzieć, że tylko części z oznaczeniem Q, mają odpowiednio wysoką jakość, aby posłużyć jako pełnoprawny zamiennik. 

Odszkodowanie ma na celu wyrównanie majątkowego, powstałego na skutek kolizji lub wypadku. Z tego względu nie zawsze naprawa części nowych oryginalnych jest właściwa. W zależności od wielu czynników w kosztorysie znaleźć się mogą zamienne części o różnych kategoriach jakości i części nowe.

W pewnych sytuacjach trzeba również zawrzeć części akcesoryjne, np. felgi, spojlery, itp., których wycena często jest trudna przez wzgląd na rzadkie występowanie oraz indywidualne wartości. 

Wycena pojazdu jest bardzo ważną częścią wyceny szkody przy całkowitych szkodach. Zdarza się tak, że przy niewłaściwej wycenie samochodu, szkoda może zmienić kwalifikację na częściową, a to ma kluczowe znaczenie dla wysokości odszkodowania z OC.

Na wycenę samochodu składają się różne czynniki, a ich wartość bardzo często określona jest w niewłaściwy sposób. Przez to wartość całego samochodu może być znacznie zaniżona. 

Ryzyko, które związane jest ze szkodą całkowitą

Szkody z OC sprawcy kwalifikacje się jako całkowite w przypadku, gdy koszt naprawy samochodu, przekracza jego wartość. Z kolei w przypadku szkód z AC wystarczy, że koszt ten przekroczy 70% wartości auta. Dla ubezpieczycieli bardziej korzystne są szkody całkowite, gdyż w takich sytuacjach wypłacają niewielkie odszkodowanie.

Dopłaty do odszkodowań OC

Oblicza się je przez odjęcie wartości wraku od wartości samochodu przed szkodą. Jeżeli szkoda zakwalifikowana została jako częściowa, to okazać by się mogło, że poszkodowanemu należy się wysokie odszkodowanie na pokrycie dużych szkód. Przy całkowitych szkodach towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wycenę wartości samochodu przed szkodą, jednocześnie zawyżając wycenę wartości wraku. Skutkuje te dużo niższym odszkodowaniem. 

Historia pojazdu

Jest ona ważna zarówno przy szkodach całkowitych, jak i częściowych. Od tego, co działo się z samochodem podczas jego eksploatacji, uzależnione jest to jakiej jakości części powinno się użyć do naprawy samochodu, a także wycena jego wartości zarówno przed, jak i po szkodzie. Ważne jest np. to, czy samochód był sprowadzony i skąd albo czy wcześniej było uszkodzone, a jeżeli tak, to w jakiś sposób było naprawiane.

Dopłata do odszkodowania OC – ile wynosi?

To, ile osób może uzyskać w ramach dopłaty do odszkodowań OC uzależnione jest od tego, jakie nieprawidłowości znajdują się w kosztorysie wystawionym przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. 

To właśnie kosztorys jest podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania jak najwyższej kwoty dopłaty do OC. Często zdarza się, że przewyższa ona rekompensatę wypłaconą przez ubezpieczyciela. 

Warto pamiętać, że każda sprawa jest inna dlatego konieczna jest dokładna analiza wyceny szkody, która będzie przeprowadzona przez rzeczoznawców samochodowych. 

Kosztorys – na co zwrócić uwagę?

W kosztorysie uszkodzonego samochodu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników, m.in.: typ zastosowanych części, kwestie dotyczące zasadności naprawy części czy wartość samochodu. 

Pisaliśmy niedawno: Ranking chwilówek

Warto wiedzieć, że od wielu lat trwa w Polsce proceder zaniżania wycen szkód, które likwidowane w ramach OC. Przy pomocy różnych trików, kosztorysy przedstawiane są osobom poszkodowanym z licznymi zaniżeniami. 

Zastosowanie zamiennych części

Przede wszystkim części zamienne nie powinny znaleźć się w kosztorysie naprawy. Należy wiedzieć, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, jeśli przed kolizją lub wypadkiem w określonym pojeździe zamontowane były części oryginalne, to naprawa również powinna odbywać się z ich zastosowaniem.

W kosztorysach dotyczących napraw bardzo często pojawiają się części nieoryginalne, które oznaczone są symbolem Q, nie mają logotypu producenta określonego pojazdu, chociaż pochodzą od jego dostawcy.

Amortyzacja

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego obecnie nie jest już dopuszczalne stosowanie amortyzacji. Ta praktyka jeszcze nie tak dawno stosowana była powszechnie przez ubezpieczycieli. 

Towarzystwo ubezpieczeniowe przez zastosowanie amortyzacji odejmowało od wartości nowych części procent zużycia części starych. Aktualnie stosuje inne się triki, które mają na celu obniżać odszkodowanie, m.in. rabaty na zakup części, których faktycznie osoba poszkodowana nie uzyskuje. 

Zaniżona wartość samochodu

Zaniżona wartość auta ma kluczowe znaczenie przy uznaniu całkowitej szkody. W takim przypadku wysokość rekompensaty ustala się głównie na podstawie wyceny samochodu przed drogowym zdarzeniem i tzw. wraki auta. 

Poszkodowany uzyskuje różnicę między wartością auta sprzed oraz po wypadku. Jeżeli zatem wycena samochodu osoby poszkodowanej sprzed wypadki będzie zaniżona, to i również wypłacone odszkodowanie nie będzie w prawidłowej wysokość. 

Dopłaty do odszkodowań OC

Naprawa części zamiast wymiana na nowe

Wiadomo, że naprawa części w większości jest tańsza, niż wymiana na oryginalne i nowe. Z tego względu w kalkulacjach szkody tego typu pozycja nie należy do rzadkości. Trzeba jednak podkreślić, że naprawa części może być bezzasadna – powinna być uzależniona od wytycznych producenta. 

Co zrobić, aby uzyskać najwyższą dopłatę do OC, wystarczy wypełnić krótki formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej. Z poszkodowanym skontaktuje w się specjalista do spraw odszkodowań w ciągu kilku najbliższych dni.

Wiele firm oferuje analizę kosztorysu osoby poszkodowanej przez doświadczonego rzeczoznawcę samochodowego w sposób darmowy i niezobowiązujący. Na podstawie analizy kosztorysu, poszkodowany otrzyma propozycję dopłaty do OC. Jeżeli zaakceptuje on propozycję i podpisze umowę cesji wierzytelności, kwota dopłaty do odszkodowania OC zostaje niezwłocznie wypłacona. 

Brak niektórych szkód

Zdarza się, że firma ubezpieczeniowa celowo pomija niektóre szkody, które powinny być naprawione. W takiej sytuacji poszkodowany także może walczyć o uzyskanie odszkodowania dodatkowego, na pokrycie ich naprawy. 

Stosowanie rabatów

Obniżenie wartości odszkodowania powoduje także zastosowanie w kosztorysie rabatów, które faktycznie nie miały miejsca. To również pozwala na uzyskanie dopłaty do odszkodowań OC.

Dopłata do odszkodowania, a ubezpieczenie AC

Przy szkodach z AC zastosowanie mają także warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać dopłatę do odszkodowania z OC. Przy szkodach z AutoCasco liczą się jednak jeszcze ogólne warunki ubezpieczenia, które indywidualnie są ustalane są każdej polisy. Poza zapisami, które znajdują się w większości polis AC i mówiących o braku odpowiedzialności w sytuacji rażącego niedbalstwa, np. prowadzenie pod wpływem alkoholu, istnieją inne zapisy, które ustalane są z agentem.

Tego typu zapisy dotyczą m.in.:

 • limitu holowania,
 • wariantu pomocy drogowej,
 • samochodu zastępczego,
 • amortyzacji części,
 • stałej wartości samochodu,
 • wysokości NNW.

Właśnie z tych względów ustalanie wysokości dopłaty do odszkodowania AC nie jest proste i dodatkowo obwarowane różnymi obostrzeniami. Skutkiem tego jest wydłużony czas weryfikacji sprawy, a w niektórych przypadkach zablokowaniem możliwości dopłacenia do szkody. 

Co jeszcze można uzyskać z OC sprawcy?

Jedynie garstka osób poszkodowanych ma świadomość, że poza odszkodowaniem za szkodę na samochodzie z OC, może starać się o dodatkowe, inne świadczenia. Mowa w tym przypadku o m.in. odszkodowaniu za utratę wartości handlowej auta. Ubezpieczyciele bardzo często nie informują osób, które posiadają nowsze samochody, że mogą wnioskować właśnie o takie świadczenie.

Pisaliśmy niedawno: Chwilówki online

Aby uzyskać to świadczenie, poszkodowany musi złożyć odrębny wniosek. A powinno być ono częścią odszkodowania za szkody na pojeździe.

Dopłaty do odszkodowań OC

Rekompensata za utratę wartości rynkowej samochodu to kwota, która odzwierciedla utratę ceny rynkowej pojazdu po jego naprawie. Zgodnie z art. 361 par. 2 Kodeksu cywilnego ubezpieczalnia ma obowiązek w pełni zrekompensować szkodę, w tym właśnie wypłacić powyższe świadczenie. Kwota ta powinna być częścią odszkodowania OC, jednak bardzo często tak nie jest. 

Innym przykładem jest zwrot kosztów wynajmu zastępczego samochodu. Ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty tego typu świadczenia albo zwracają koszty jedynie za część okresu wynajmu. A prawo do korzystania z takiego auta przysługuje każdej osobie poszkodowanej.

Dopłaty do odszkodowań OC – kiedy warto się ubiegać?

Dopłaty do odszkodowań umożliwiają uzyskanie dodatkowych środków w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że te, które zostały wypłacone wcześniej, nie były współmierne do szkody. 

Jeżeli zatem osoba poszkodowana podejrzewa, że wypłacone odszkodowanie z OC zostało zaniżone, powinna dochodzić swoich praw. Poza samodzielnym wystąpieniem na drogę sądową, można skorzystać z pomocy firm lub kancelarii odszkodowawczych.

Kiedy dopłata do OC nie będzie możliwa?

Dopłata do odszkodowań OC nie jest możliwa w przypadku, gdy upłynął już termin przedawnienia. Termin ten mija z końcem 3 roku od powstania zdarzenia. Co więcej, osoba poszkodowana nie może starać się o wyższe świadczenie także wtedy, kiedy zawarł już z towarzystwem ubezpieczeniowym ugodę. 

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania OC?

Po otrzymaniu niekorzystnej decyzji od ubezpieczyciela, osoba poszkodowana powinna wystosować reklamację. W dokumencie powinna znaleźć się odpowiednia, według poszkodowanego, kwota odszkodowania. Roszczenie powinno być również właściwie uzasadnione. Do reklamacji warto także dodać dokumenty, potwierdzające wartość naprawy. Może być to np. kosztorys naprawy od niezależnego rzeczoznawcy. 

Warto jednak wiedzieć, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie przychylają się do reklamacji, które zostały złożone przez klientów. Czasem z formalnych względów, np. kiedy brakuje dokumentów, które uzasadniają wysokość roszczenia związanego z dopłatą do OC.

Zazwyczaj jest tak, że ubezpieczyciele uznają, że nie muszą wypłacać osobom poszkodowanym wyższego odszkodowania, dopóki nie wejdą one na drogę sądową. Zatem jak uzyskać dopłatę do odszkodowania OC? W takim przypadku należy złożyć pozew we właściwym sądzie rejonowym dla miejsca mieszkania osoby poszkodowanej.

O pomoc w dyskusji sytuacji można zwrócić się do kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nie tylko na etapie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ale również sprawy sądowej. W obu sytuacjach przedstawiciel kancelarii staje się pełnomocnikiem poszkodowanego. W jego imieniu sporządza różne pisma, nadzoruje sprawę, a także może brać czynny udział w sprawie sądowej. 

Pisaliśmy niedawno: Odfrankowienie kredytu

Osoba poszkodowana może uzyskać dopłatę do odszkodowania OC także w ramach odkupu szkody. W takim przypadku podpisuje ona z kancelarią odszkodowawczą wspomnianą wcześniej umowę o cesji wierzytelności. Dzięki temu poszkodowany otrzymuje umówioną kwotę i nie musi czekać na odszkodowanie i ponosić dodatkowych kosztów. 

Dopłaty do odszkodowań OC

Dopłata do odszkodowań OC a odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W przypadku, gdy osoba uczestniczyła w kolizji drogowej i otrzymała od ubezpieczyciela decyzję dotyczącą wypłacenia odszkodowania, a jego wysokość jest zbyt niska, podjąć można właściwe kroki, aby wywalczyć odpowiednią kwotę. Jednym ze skutecznych działań jest odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. To jednak nie jest łatwy proces. 

Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie?

Warto pamiętać, że szybkie oraz skuteczne uzyskanie wysokiego odszkodowania z OC w dużej mierze uzależnione jest od dowodów, które zostaną przedawnione firmie ubezpieczeniowej. Najlepiej zgromadzić je w dniu, w którym doszło do zdarzenia.

Najwyższe dopłaty do odszkodowań OC są wtedy przyznawane, kiedy odwołaniem zajmuje się profesjonalna firma. Ubezpieczyciele bardzo często informują, że roszczeń dochodzić można na drodze sądowej. Jednak rozwiązanie to powinno być ostatecznym wyborem. 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela składa się w pisemnej formie, która zaadresowana jest do zarządu firmy. Zazwyczaj już pierwsze próby odwołania od decyzji, przynoszą pozytywne rezultaty i pozwalają uzyskać dodatkowe środki na likwidację szkody. 

W przypadku, gdy doszło do kolizji, w której nikt nie ucierpiał

Najważniejsze będzie ustalenie winy. W niektórych przypadkach jest ona bezsporna. Wtedy nie trzeba wzywać policji na miejsce zdarzenia. Wystarczy spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, w którym w sposób szczegółowy opisane będą okoliczności związane ze szkodą oraz wskazanie uczestników, a także świadków wypadku. Należy w nim także kto jest stroną poszkodowaną, a kto sprawcą.

W celu lepszego zobrazowania, w jaki sposób doszło do kolizji, warto naszkicować drogę oraz moment zderzenia się obu aut. Można także skorzystać z wzoru oświadczenia, który udostępniony jest przez Rzecznika Finansowego. Tego typu oświadczenie musi zostać podpisane przez obie strony. 

Inaczej przedstawia się sprawa w przypadku, gdy nie ma zgody do tego, kto zawinił. W takiej sytuacji najlepiej aby policja rozstrzygnęła spór oraz określiła, kto był winny kolizji. Najlepiej nie podpisywać oświadczenia w przypadku, gdy sprawca wypadku zachowuje się dziwnie. W szczególności w sytuacji, gdy jego zachowanie wskazuje na to, że może być pod wpływem środków odurzających. 

Na miejscu zdarzenia warto także wykonać zdjęcia uszkodzeń auta, np. za pomocą własnego telefonu komórkowego – mogą się one przydać w przyszłości jako dowody.

W przypadku, gdy doszło do wypadku i są osoby ranne

Należy pamiętać, że w takiej sytuacji nie może obejść się bez interwencji policji. W takim przypadku spisanie wspólnego oświadczenia albo oświadczenie sprawcy nie wystarczy. Policjanci zobowiązania są do zabezpieczenia śladów oraz sporządzenia dokumentacji, która będzie ważna dla towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. 

Dopłaty do odszkodowań OC

Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Mając oświadczenie o winie albo notatkę, która sporządzona została przez funkcjonariusza policji, kolejnym krokiem będzie poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego sprawy o szkodzie. Z tego typu zgłoszeniem nie należy zbyt długo zwlekać, gdyż może ono posądzić poszkodowanego o przyczynienie się do zwiększenia szkody, np. na skutek jazdy uszkodzonym pojazdem.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki z wpisami w bazach

Poszkodowany ma na to 3 lata, jednak im szybciej zdarzenie zostanie zgłoszone, tym większe szanse na szybkie zlikwidowanie szkody. Wówczas łatwiej jest odtworzyć przebieg zdarzenia oraz ocenić jego skutki. 

Szkodę zgłosić można przez telefon, nawet z miejsca zdarzenia, chociaż poszkodowany nie ma takiego obowiązku i jeżeli pojazd nie jest poważnie uszkodzony, nie ma takiej potrzeby. Możliwe jest również zgłoszenie szkody przez internet, poprzez wypełnienie formularza. W takim przypadku często można dołączyć załączniki, np. zdjęcia z miejsca wypadku.

Dopłaty do odszkodowań OC – dlaczego warto skorzystać?

Dopłaty do odszkodowań OC niosą ze sobą wiele korzyści. Warto poznać kilka z nich.

Brak ryzyka

Podstawą zaletą dopłaty do odszkodowań OC jest to, że konsument nie ponosi żadnego ryzyka związanego ze sprawą. W sytuacji, gdy towarzystwo staje się właścicielem określonej szkody i wytacza proces sądowy ubezpieczycielowi, robi to wyłącznie w imieniu firmy i nie angażuje w żaden sposób w to klienta. 

Oczywiście klient może dochodzić swoich praw w swoim imieniu. Jednak musi pamiętać o tym, że w takim przypadku to on ponosi ryzyko przegrania sprawy, a nie firma. Oprócz tego klient musi ponieść początkowe koszty, które związane są z wykonaniem opinii eksperckiej dotyczącej szkody. Ryzyko przegrania sprawy związane jest z wydaniem pieniędzy na opinię ekspercką, utratą możliwości uzyskania wyższego odszkodowania oraz stratą pieniędzy na pokrycie kosztów sądowych. 

Szybkość działania

Często cały proces od przekazania dokumentów firmie, do chwili wypłacenia klientowi dopłaty do odszkodowania OC, może trwać tylko kilka dni. W cięższych przypadkach sprawa może trwać około miesiąc. Należy mieć jednak świadomość, że istnieją mocno skomplikowane przypadki, które mogą trwać znacznie dłużej. Przykładem może być sytuacja kiedy bank udzielał finansowania na zakup samochodu albo sprawa znajduje się także w toku likwidacji.

Dopłaty do odszkodowań OC

Dopłaty do odszkodowań OC to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy czują się pokrzywdzeni w związku z wypłatą odszkodowania od ubezpieczyciela. Wiele firmy podejmuje się tego typu spraw bez względu na rodzaj szkody, rocznik samochodu czy sumę odszkodowania. Można również skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

Dużo zależy od oczekiwań osoby poszkodowanej. Proces ten może być czasochłonny, a może trwać jedynie kilka dni. Zwykle uzależnione jest to od stopnia skomplikowania określonej sprawy.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej