Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 17:35

Dziecko pozamałżeńskie też dziedziczy po rodzicu

Po śmierci rodzica, jeśli ten nie zostawił testamentu, co do zasady uprawnieni do spadku po nim są wszystkie jego dzieci. Nie tylko te ze związku małżeńskiego, w jakim rodzic pozostawał w chwili śmierci, ale również dzieci z jego poprzednich małżeństw. Co więcej, uprawnione do spadku są również dzieci pozamałżeńskie. Przepisy polskiego prawa spadkowego nie rozróżniają w żaden sposób sytuacji prawnej dzieci z obecnego czy poprzedniego małżeństwa, a także narodzonych np. w nieformalnych związkach.

Wobec przyrodniego rodzeństwa spadkobiercy stosuje się te same zasady, co wobec niego i te same reguły dziedziczenia ustawowego. Do dziedziczenia tego rodzaju dochodzi w przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Dziecko pozamałżeńskie dziedziczy po rodzicu.

Kto może dziedziczyć spadek w drodze dziedziczenia ustawowego? Czy może dziecko pozamałżeńskie?

ulga podatkowa na dziecko

Do spadku w pierwszej kolejności powołani są małżonek spadkodawcy oraz jego dzieci. Każda z wymienionych osób dziedziczy w równych częściach, przy czym część spadku, przypadająca na małżonka, nie może być mniejsza niż 1/4 spadku (art. 931 par. 1 kodeksu cywilnego). Ważne przy dziedziczeniu ustawowym jest to, że przepis wyraźnie mówi o dzieciach spadkodawcy i tylko jego dzieciach, jako osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego.

Trzeba wyraźnie rozróżnić sytuację prawną dzieci spadkodawcy od dzieci, których rodzicem jest wyłącznie małżonek spadkodawcy czy jego byłe żony i partnerki. Jeśli zatem spadkodawca przed zawarciem małżeństwa był w innym związku, w którym jego partnerka miała już swoje dziecko z innym partnerem, to takie dziecko z punktu widzenia przepisów prawa spadkowego nie jest traktowane jako dziecko spadkodawcy z poprzedniego związku.

miejsce-zamieszkania-dziecka

Należy wyraźnie podkreślić – dzieciom spadkodawcy, zarówno małżeńskim jak i pozamałżeńskim, przysługują dokładnie te same uprawnienia w zakresie dziedziczenia ustawowego. Z kolei dzieci, których rodzicem jest wyłącznie obecna czy była małżonka czy partnerka spadkodawcy (np. posiadająca dzieci z poprzedniego małżeństwa czy związku), a spadkodawca nie jest ich biologicznym rodzicem, nie dziedziczą po spadkodawcy nic. Nie są one bowiem traktowane jako dzieci spadkodawcy i nie wchodzą do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia spadkowego.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej