Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 16:55

Dziedziczenie długów spadkowych

Po jednej z ostatnich nowelizacji kodeksu cywilnego zmieniły się nieco zasady dziedziczenia. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami osoba powołana do dziedziczenia na mocy testamentu albo ustawy, jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia nie złożyła oświadczeniu co do spadku, dziedziczyła wprost, a więc również dziedziczyła długi spadkowe w pełnej ich wysokości. Obecnie, po zmianie przepisów, jeśli osoba powołana do spadku milczy i nie złoży żadnego oświadczenia, traktowana jest jako przyjmująca spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że dziedziczenie długów spadkowych może nastąpić tylko do wysokości wartości udziału w spadku.

Dziedziczenie długów spadkowych po spadkodawcy

Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie długi, a jednocześnie nie zostawił żadnego testamentu, osoby powołane do spadku na mocy przepisów kodeksu cywilnego powinny złożyć stosowne oświadczenie, czy przyjmują spadek wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza, czy też spadek odrzucają. Jeśli osoba powołana do spadku oświadczenia takiego nie złoży, uważana jest za osobę przyjmującą spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dziedziczy zatem długi po spadkodawcy, ale tylko do ustalonego w wykazie albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku – do wartości jego aktywów. Nie odpowiada natomiast za długi spadkowe całym swoim majątkiem, jak to miało miejsce w przypadku braku oświadczenia co do spadku przed zmianą przepisów.

Zgodnie z powyższą zasadą, jeśli np. wartość spadku wynosi 50 tysięcy złotych, a długi spadkowe 100 tysięcy złotych, potencjalni wierzyciele będą mogli od spadkodawcy długi te egzekwować do wysokości 50 tysięcy zł. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy spadkobierca za pomocą podstępu pominie w wykazie spisu przedmiotów należących do spadku wszystkich aktywów, albo też wskaże w spisie spadkowym długi, które nie istnieją.

Jeśli dana osoba przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając tym samym odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości swojego udziału w spadku, może ona przed sądem albo u notariusza złożyć wykaz inwentarza, z którego następnie sporządza się protokół. Należy pamiętać, aby z należytą starannością wymienić w nim przedmioty należące do spadku oraz długi spadkowe (o których wiadomo) ze wskazaniem wysokości zobowiązań oraz wierzycieli.

Omawiane rozwiązanie – dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza w razie braku złożenia stosownego oświadczenia, ma za zadanie przede wszystkim chronić spadkobierców nieletnich, którzy po śmierci swoich zadłużonych rodziców dziedziczyli długi spadkowe w całości. Znacząco utrudniało to start w dorosłość, a zdarzały się przypadki (dość głośne w mediach), że ogromne, nawet kilkusettysięczne długi dziedziczyli np. dwunastolatkowie. Teraz ma się to zmienić.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej