Reklama

Szkolnictwo
| .
14 marca 2021 13:52

Erasmus – studia za granicą – dla kogo?

Na wstępie zaznaczyć należy, iż program Erasmus adresowany jest nie tylko do studentów, ale również do absolwentów uczelni. O tym jednak, kto może z wyjazdu na studia za granicą skorzystać, decyduje kilka kwestii. Wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus jest możliwy po spełnieniu kilku warunków, zarówno przez studenta, jak i uczelnię, na której on studiuje.

zatrudnianie studentów-min

Erasmus – dla kogo studia za granicą?

Nie każda uczelnia oferuje swoim studentom studia za granicą w ramach programu Erasmus. Aby student mógł skorzystać z tego programu i podjąć naukę na zagranicznej uczelni, jego macierzysta uczelnia musi brać udział w programie (posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Kartę tę nadaje uczelni Komisja Europejska). Student powinien zatem na swojej uczelni dowiedzieć się, czy posiada ona taką Kartę. Z programu Erasmus może skorzystać student, kształcący się na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Nie wchodzą w grę studia podyplomowe. Ważne jest również, aby student, który chce w ramach Erasmusa wyjechać po raz kolejny, nie wyczerpał jeszcze swojego limitu wyjazdów w programie Erasmus+.

Termin rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą ustala każda uczelnia odrębnie. Najlepiej zapytać o to na początku roku akademickiego. Co istotne, kandydat do wyjazdu na studia za granicą musi mieć świadomość, iż każda uczelnia sama przyjmuje kryteria, jakie decydować będą o udzieleniu albo nieudzieleniu możliwości wyjazdu. Podstawowym kryterium jest natomiast znajomość języka obcego, w którym student zamierza studiować za granicą. Poziom znajomości języka ustalany jest zawsze w porozumieniu między uczelnią macierzystą a uczelnią zagraniczną. Uczelnia zagraniczna, kwalifikując studenta do udziału w programie Erasmus+ bierze pod uwagę również jego średnią ocen w Polsce, a oprócz tego może ustalić swoje dodatkowe kryteria naboru.

Komisja Europejska oferuje darmowe kursy językowe dla osób, które interesują się studiami za granicą w ramach programu Erasmus. Są to kursy i szkolenia online.

Pieniądze na studia za granicą

Jeśli dany student zakwalifikuje się do wyjazdu na studia za granicą, otrzyma on w tym celu stosowne stypendium. Wysokość stypendium zależy od kraju, w którym będzie studiował i wynosi między 300 a 500 Euro. Dodatkowo studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc socjalną.

Sam wyjazd na studia za granicą w ramach programu Erasmus może trwać od 2 do 12 miesięcy. W praktyce najczęściej jest to jednak jeden semestr. Co istotne, z programu skorzystać mogą również absolwenci, a nie tylko studenci. Aby jednak absolwent mógł wyjechać w ramach programu Erasmus+, o taki wyjazd musi zacząć ubiegać się jeszcze na ostatnim roku studiów. Jeśli przedzie on pozytywnie proces kwalifikacji, wyjeżdża na zagraniczny staż lub praktykę. O taki wyjazd absolwent ubiega się na swojej macierzystej uczelni.

Erasmus daje możliwość podjęcia studiów za granicą na uczelniach 33 państw, jednakże od danej uczelni zależy, z jakimi jednostkami akademickimi zza granicy podjęła ona współpracę. Jeśli dana uczelnia podjęła współpracę tylko np. z uczelniami z Hiszpanii, to student w ramach programu Erasmus nie wyjedzie na studia za granicą np. do Włoch.

Poszukujesz więcej informacji na ten temat? Poszukaj w sekretariacie uczelni albo w instytucjach, udzielających darmowych porad: bezpłatne porady prawne.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej