Reklama

inwestowanie
| .
22 listopada 2021 09:29

Giełda forex – jak zacząć inwestowanie w forex i ile można zarobić?

Giełda forex jest międzynarodowym rynkiem, na którym dokonuje się wymiany walut pomiędzy inwestorami, korporacjami i instytucjami finansowymi z całego świata. Giełda forex jest łatwo dostępna i cechuje się wysoką płynnością, dlatego też chętnie odwiedzają ją nawet niewielcy i początkujący inwestorzy.

Giełda forex – co to jest?

Forex to jedna z nazw, które określają międzynarodowy rynek wymiany walut. Mówiąc najprościej, handlowanie na forex to wymiana jednej waluty na drugą po ustalonej cenie. To największy, a także najbardziej płynny rynek na świecie, którego dzienne obroty przekraczają 6 bilionów dolarów. Główne podmioty handlujące na giełdzie forex to banki oraz inne duże instytucje finansowe, jednak każdy może zostać pośrednim uczestnikiem obrotu, np. w momencie, gdy dokonuje zakupu waluty kraju, do którego jedzie na wakacje.

Początkowo funkcją rynku forex było poprawienie procesu wymiany walut dla międzynarodowego handlu towarami, surowcami czy usługami. Jednak wysoka płynność oraz zmienność rynku forex sprawiła, że stał się on bardzo atrakcyjnym miejscem inwestycji osób z całego świata.

Giełda forex nie jest scentralizowana, czyli nie ma żadnej centralnej siedziby lub lokalizacji, jak np. GPW w Warszawie. To tzw. rynek pozagiełdowy, a handel na forex odbywa się przy pomocy sieci komputerowych, które łączą jego uczestników.

giełda forex

Obecnie każda osoba ma możliwość spekulacji na forex w bardzo podobny sposób do spekulacji profesjonalnych traderów instytucji finansowych, np. dzięki brokerom. Udostępniają one platformy forex, które pozwalają na dokonywanie transakcji.

Czym jest forex, czyli pary walutowe

Aby wiedzieć, jak zacząć handel na forex, inwestor powinien zrozumieć, że wszystkie pary walutowe dzielą się na 4 grupy:

 • Główne pary walutowe, czyli majors,
 • Drugorzędne pary walutowe, czyli minors,
 • Pary egzotyczne, czyli exotic,
 • Pary krzyżowe, czyli cross.

Główne oraz drugorzędne pary zawierają dolara po jednej stronie transakcji:

 • Główne – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF,
 • Drugorzędne – AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.

Z kolei kombinacja par walutowych, które pozbawione są dolara, nazywa się krzyżowymi parami – EUR/JPY, AUD/CAD, itp.

Wszystkie inne pary to pary egzotyczne – ich wolumen całościowo nie przekracza 10% dziennego wolumenu na rynku. Takie pary z reguły są mniej zmienne oraz mniej płynne. Gra na rynku forex to również spore kombinowanie odnośnie korelacji pomiędzy różnymi walutami oraz wyszukiwanie zależności (pisaliśmy niedawno m.in. Gra na giełdzie).

Mechanizm handlu walutami

Jak już wiadomo, na rynku instrumenty prezentowane są w parach – jedna waluta przeciw drugiej. Każda wykonywana operacja zawiera zarówno zakup, jak i sprzedaż. Przykładowo złożenie zlecenia kupna pary EUR/USD to kupno euro za dolary. Po złożeniu takiego zlecenia, inwestor czeka, jak euro wzmocni się względem dolara i wówczas wystawia zlecenie sprzedaży tej pary.

Pisaliśmy niedawno również: Jak grać na giełdzie

Z kolei złożenie zlecenia sprzedaży pary walutowej EUR/USD będzie stanowić odwrotność kupna, czyli inwestor spodziewa się, że bazowa waluta osłabi się względem drugiej waluty, czyli dolara. Zarabianie na forex jest podobne do normalnej transakcji handlowej. Inwestor ma na celu tani zakup i drogą sprzedaż albo też drogo sprzedać i tanio odkupić.

Co wpływa na cenę waluty?

Na kurs wymiany wpływa w szczególności sytuacja gospodarcza, która panuje w krajach oraz regionach, reprezentujących obie waluty. Na popyt oraz podaż na dane waluty, mają wpływ czynniki polityczne, ekonomicznego, a także psychologiczne.

Ekonomiczne czynniki wykorzystywane są w szczególności w trakcie tworzenia analizy fundamentalnej. Na kursy walut oddziałuje również poziom inflacji, wielkość produktu krajowego brutto, polityka fiskalna czy stopy procentowe. Do politycznych czynników można zaliczyć wszystkie wydarzenia, które mają wpływ na gospodarkę, np. niestabilność polityczna (pisaliśmy niedawno: Jak zacząć grać na giełdzie).

giełda forex

Wartość waluty krajów, które zaangażowane są w konflikt, osłabia się i nie będzie przedmiotem giełdy forex. Zatem waluty w czasie rzeczywistym oraz aktualne ich ceny są obiektem zainteresowania wielu traderów na całym świecie.

Kim jest trader?

To osoba, która handluje na rynku walutowym. Aby nim zostać, należy ukończyć 18 rok życia. Można nim zostać niezależnej od wykształcenia, jednak nie każdy nadaje się do tego zawodu, który jest również niepewny. Giełda forex i spekulacje są bardzo ryzykowne. Z tego względu należy z dużą rezerwą podchodzić do wszystkich reklam, które przedstawiają ogromne zyski z inwestowania. Oczywiście zyski są możliwe, jednak wymaga to właściwych umiejętności, cech charakteru, a także nieco szczęścia. 

Dobry trader posiada określone cechy charakteru, takie jak cierpliwość, pracowitość, analityczne myślenie, umiejętność chłodnej kalkulacji, a także zdolność do autorefleksji. Traderem można zostać na poziomie prywatnym – otwierając konto osobiste u jednego z brokerów, a także na poziomie zawodowym, poprzez związanie się z jakąś instytucją finansową, np. fundusz inwestycyjny czy bank.

Czym jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym?

Właściwe zarządzanie portfelem inwestycyjnym nie jest możliwe bez znajomości terminologii. Portfel inwestycyjny jest ogółem zaplanowanych wydatków określonego inwestora. Właściwe przygotowanie wpływa na skuteczne inwestowanie na forex. Na rynku dostępne są aktywa, w które inwestor może ulokować swoje środki pieniężne. Dzielone są ze względu na poziom ryzyka i stopień płynności.

Handel na forex związany jest z dźwignią finansową, która może pomnożyć zyski, ale i straty. Z tego względu na inwestor powinien mieć opracowany jakiś plan działania i przestrzegać kilku ważnych zasad, o których poniżej.

Od czego zacząć na rynku forex?

Gra na forex nie jest skomplikowana, jednak na samym początku trader musi opanować wiedzę teoretyczną i posłuchać rad doświadczonych inwestorów. Przed rozpoczęciem prawdziwego inwestowania, warto się również sprawdzić, korzystając z symulatorów giełdowych.

Symulator forex to oprogramowanie, które ma za zadanie zapewnić rynków warunki do handlowania na historycznych danych (pisaliśmy niedawno: Symulator giełdy online). Wszelkie warunki dotyczące otwierania, zamykania oraz modyfikowania pozycji, pozostają takie same. Symulatory Forex cechują się:

 • Handlem bez ryzyka na demo,
 • Może służyć jako tester strategii na żywo,
 • Umożliwia dostęp do wszystkich funkcji tradingowych.

Oczywiście znajomość wiedzy teoretycznej z pewnością się przyda, jednak ważna jest również praktyka.

Symulator tradingu Forex – kluczowe czynniki

Aby wybrać najlepszy symulator forex, należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • Zapewnienie rzeczywistego środowiska rynkowego – symulator forex powinien umożliwiać dostęp do realnych cen transakcyjnych. Ma to w szczególności na celu stworzenie prawdziwych warunków rynkowych. Bez tego ćwiczenia tradingu online mogłyby okazać się fałszywe (pisaliśmy niedawno: Trading online). Warto pamiętać, że symulator tradingu ma na celu przygotować osobę początkującą do prawdziwego inwestowania,
 • Elastyczna inwestycja – wybór właściwego depozytu – kiedy osoba ćwiczy na symulatorze tradingu, takim jak konto demo, powinna móc używać depozytu, który jest zbliżony do tego, który planuje wykorzystać w trakcie handlu na prawdziwej giełdzie,
 • Wybór zaawansowane platformy tradingowej – kiedy inwestor zacznie dokonywać transakcji przy pomocy konta demo, ważne aby użył odpowiedniej platformy inwestycyjnej, gdyż po przyzwyczajeniu się do jednej, będzie łatwiej mu dokonywać transakcji już na rzeczywistej giełdzie (pisaliśmy niedawno: Platforma tradingowa). Jeśli gracz zdecyduje się na najprostszą wersję, po pewnym czasie może się ona okazać niewystarczająca i konieczna może być aktualizacja.
giełda forex

Jak inwestować na giełdzie forex?

Mniej więcej 90% obrotu na rynku forex to spekulacyjne transakcje. Jest kilka sposób na inwestowanie na rynku forex – jednym z nich jest fizyczny zakup – jeśli inwestor uważa, że cena określonej waluty w przyszłości będzie wyższa, może dokonać jej zakupu w formie monet albo banknotów oraz sprzedać z zyskiem w chwili, kiedy jej notowania wzrosną.

Jednak fizyczny zakup walut to nie jest najwygodniejsze rozwiązanie, dlatego też wraz z rozwojem rynków finansowych powstały instrumenty pochodne, których wartość uzależniona jest od wartości instrumentów bazowych, np. kurs walutowy czy indeks giełdowy.

Pisaliśmy niedawno również: Jak inwestować na giełdzie

Instrumenty pochodne pełnią różne funkcje, a jedna z nich to spekulacja oraz możliwość zysku na zmienności cen bazowego aktywa bez konieczności fizycznego zakupu oraz związanym z tym kosztem transportu oraz przechowywania. Najbardziej popularne instrumenty, które używane są przez indywidualnych inwestorów do spekulacji to kontrakty CFD. Jednak handel na forex może obejmować także opcje, kontrakty terminowe, warranty albo swapy walutowe.

Czym są kontrakty CFD na forex?

Kontrakty CFD to instrumenty finansowe, które są rodzajem umowy między dwoma stronami. Zobowiązują się one do wymian kwoty, której wartość równa jest różnicy między ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. CFD to typ pozagiełdowych instrumentów pochodnych, gdyż transakcje dokonywane są bezpośrednio między stronami. Z kolei pochodne z tego względu, gdyż ich cena uzależniona jest od cen aktywów bazowych, którym mogą być akcje, towary, indeksy, kryptowaluty, itp.

Handel na forex kontraktami należy do najpopularniejszych nie bez powodu. Wynika to z cech, którymi charakteryzują się kontrakty CFD:

 • Godziny handlu – giełda forex czynna jest 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku,
 • Łatwa dostępność – zazwyczaj inwestowanie na giełdzie kojarzy się z dużym nakładem środków, jednak aby rozpocząć przygodę z giełdą forex, wystarczy posiadać kilkaset złotych, ponieważ nie jest wymagany żaden minimalny depozyt,
 • Dźwignia finansowa – kontrakty CFD, podobnie jak większość instrumentów finansowych, posiadają wbudowany dźwignię. To oznacza, że otwierając pozycję, potrzebny jest jedynie procent pełnej wartości inwestycji,
 • Handel na forex na wzrost oraz spadki – w przeciwieństwie do wielu klasycznych form inwestycji, przy pomocy CFD na waluty spekulować można zarówno czy cena określonej pary walutowej wzrośnie, ale również czy spadnie. Jeżeli inwestor gra na wzrost ceny określonego aktywa to oznacza, że otwiera długą pozycję, a jeśli gra na spadek, otwiera krótką pozycję.

Sesje na rynku forex dla osób początkujących

Zanim gracz dowie się, jak wygląda inwestowanie na forex, w pierwszej kolejności musi zrozumieć, że każda sesja posiada różne wolumeny obrotu. Przykładowo na londyńską sesję przypada 50% dziennego wolumenu obrotu. Reszta przypada na dwie sesje pozostałe. Najbardziej aktywni inwestorzy to ci, którzy aktualnie handlują na londyńskiej sesji. 

giełda forex

Czym jest spread?

Na giełdzie forex spread oznacza różnicę pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna. W praktyce wartość kupna sprzedaży zawsze jest niższa, od wartości kursu kupna. Różnica między wysokościami kursów to koszt transakcyjny, czyli prowizja, która pobierana jest przez brokera – określana w pipsach.

Występują 2 rodzaje spreadów:

 • Spread stały – jego wartość jest ustalona z góry przez brokera i nie zmienia się bez względu na to, co dzieje się na rynku Forex,
 • Spread zmienny – jest to wartość powiększona o marżę brokera. Zwykle brokerzy nie wskazują, ile ona wynosi, wyznaczając tylko przedział minimalny oraz maksymalny, w których będzie znajdować się spread.

W praktyce istnieje jeszcze spread rynkowy – najbardziej oczywisty, gdyż jest wartość wynika prosto z płynności określonego instrumentu. Ta wartość jest zwykle dużo niższa, niż zmiennego i stałego spreadu.

Platforma tradingowa – czym jest?

Inwestor, który chce inwestować na międzynarodowym rynku forex, musi posiadać dostęp do platformy tradingowej, która udostępniana jest przez brokera. W pierwszej kolejności gracz musi podpisać umowę z brokerem, który umożliwia dostęp użytkownikowi do jego konta inwestycyjnego właśnie przez platformę inwestycyjną (pisaliśmy niedawno: Platforma inwestycyjna dla początkujących). Z tego względu ważne jest zapoznanie się z nią jeszcze przed podpisaniem umowy z wybranym usługodawcą.

Platforma forex to narzędzie, które służy do dokonywania inwestycji, pozyskiwania informacji na temat bieżących notowań, analiz, wykresów oraz komentarzach rynkowych. Platforma tradingowa wyposażona jest w wiele funkcjonalności, chociaż nie każda platforma, która udostępniana jest przez brokera, będzie taka sama.

Rodzaje platform inwestycyjnych

Do wyboru zwykle są dwa typy platform inwestycyjnych – na przeglądarkę oraz mobilna. Platforma tradingowa przeznaczona na przeglądarkę działa tak jak strona internetowa z logowaniem do indywidualnego konta forex. Dlatego też można korzystać z nich z dowolnego miejsca – wystarczy dostęp do internetu oraz komputera.

Z kolei platformy mobilne nie mają żadnych ograniczeń. Z tego względu inwestor nie ma żadnego problemu ze składaniem zleceń w każdej chwili, nawet w trakcie aktywności fizycznej. Mobilne platformy Forex umożliwiają logowanie do konta inwestora rybki forex z tabletu albo smartfona, z dostępem do internetu. Składanie zleceń jest bardzo proste i można bez trudu wykonywać to na ekranie telefonu (pisaliśmy niedawno: Inwestowanie na giełdzie).

Najważniejsze narzędzia na platformie tradingowej

Wybór właściwej platformy inwestycyjnej powinien być dokonywany pod względem narzędzi, jakie uwzględnia swoim klientom. Ważne, aby inwestor miał do dyspozycji szeroką ofertę różnego rodzaju narzędzi, które pomogą w skutecznym przyjmowaniu właściwych pozycji kupna oraz sprzedaży z wykorzystaniem par walutowych albo innych instrumentów. Należy podkreślić, że ważne są również instrumenty analityczne, które wskazują właściwy moment na podjęcie decyzji o inwestycji.

giełda forex

Platforma tradingowa powinna być intuicyjna oraz prosta w obsłudze tak, aby inwestor nie miał żadnych problemów ze znalezieniem jej w obrębie preferowanych opcji. Ważną kwestią jest również jest szybkość składania oraz realizacji zleceń. Giełda forex działa w sposób bardzo dynamiczny, z tego względu czas realizacji zleceń dla każdego inwestora jest ważnym elementem platformy inwestycyjnej.

Ważne, aby wybrana platforma tradingowa udostępniała funkcje, które ograniczą ryzyko inwestycyjne, takie jak take profit albo trailing stop. Pierwsza funkcja jest stosowana przede wszystkim w miejscach nieco wyżej linii albo poziomu oporu, czy też poniżej linii wsparcia. Pozwala ona na automatyczne zamykanie pozycji z konkretnym zyskiem, przez co inwestor może wypracować dochód bez zwiększonego ryzyka.

Natomiast trailing stop to inaczej poziom stop loss, który podąża za kursem pary w odległości liczby pipsów, która ustanowiona została przez użytkownika. To daje możliwość zabezpieczenia zysku, który został wypracowany przez gracza (pisaliśmy niedawno: Bezpieczne inwestowanie na giełdzie).

Popularne platformy tradingowe

Najlepsza platforma forex powinna być prosta w obsłudze, szybka, zawsze posiadać aktualne dane oraz niezbędne narzędzia i funkcje. Poniżej kilka najpopularniejszych platform inwestycyjnych, dostępnych na rynku.

Platforma MetaTrader 4

MetaTrader 4 dostępna jest na rynku od 2005 roku i udostępniana jest przez wielu brokerów. Ta platforma tradingowa doceniana jest przez osoby niedoświadczone, jak i profesjonalistów. Cechuje ją prostota w obsłudze, czytelność oraz intuicyjność. Nie skupia się ona na zaawansowanych funkcjach, a raczej na podstawowych narzędziach, niezbędnych do dokonywania szybkich transakcji.

Autorska xStation 5

Jej pierwsza wersja stworzona została w 2011 roku przez X-Trader Brokers, który cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Platforma tradingowa xStation 5 była wielokrotnie wyróżniania i doceniania. Umożliwia dostęp do analiz rynkowych, komentarzy, rozbudowanych narzędzi analizy technicznej, statystyk czy kalendarza makroekonomicznego. Posiada również zaawansowany skaner akcji i ETF-ów.

giełda forex

Dzięki temu każdy gracz w kilka sekund może przefiltrować tysiące dostępnych akcji, uwzględniając ważne parametry. Platforma inwestycyjna xStation 5 dostępna jest w 3 formach – wersja instalacyjna na komputer, jako aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne i jako platforma w przeglądarce internetowej. To zdecydowanie innowacyjne narzędzie, wyposażone w szereg funkcji.

Jak wybrać dobrą platformę inwestycyjną?

Firmy działające na rynku Forex oraz CFD oferują swoim klientom różne platformy inwestycyjne. Mogą one być autorskie, stworzone przez brokerów albo udostępniane przez podmioty zewnętrzne. Odpowiednio zaprojektowana platforma tradingowa ma za zadanie wychodzić na przeciw oczekiwaniom, nawet najbardziej wymagających użytkowników. Na co zwrócić uwagę, wybierając platformę tradingową?

Niezawodność oraz szybkość

Na rynku finansowym często decyzje muszą zostać podjęte w błyskawicznym czasie. Dlatego też broker powinien zagwarantować, że platforma tradingowa przez niego udostępniana, będzie działała szybko i niezawodnie. O sukcesie albo porażce na giełdzie forex często decyduje podejmowanie dobrych decyzji, bez opóźnień ze strony działania platformy inwestycyjnej.

Ważnym parametrem, który decyduje o wyborze określonej platformy, może być szeroka dostępność różnych zleceń, począwszy od natychmiastowych, po oczekujące, a także czy umożliwia składanie oraz modyfikację zleceń prosto z wykresu.

Funkcjonalność oraz łatwa obsługa

Łatwość obsługi powoduje, że klient może w komfortowy sposób korzystać z platformy. Z tego względu ich twórcy zwracają uwagę na to, aby platformy tradingowe były przyjazne i proste w obsłudze. Wszystkie najważniejsze funkcje powinny być pod ręką, aby nie tracić cennego czasu na ich szukanie. Użytkownik oczekuje, że nie będzie musiał poświęcać zbyt dużo czasu na poznawanie platformy oraz jej funkcjonalności.

Płatność za dodatkowe funkcje

Dostęp do wybranej platformy powinien być darmowy. Obecnie dobry broker powinien oferować swoim klientom większość usług bezpłatnie. Narzędzia wykorzystywane w handlu, czy też komentarze, analizy oraz sektor edukacyjny – to wszystko powinno być oferowane w jednym pakiecie.

Mobilność

Aktualnie poza wersją na komputer, platforma forex powinna być dostępna również na innych urządzeniach. Smartfon czy tablet z dostępem do internetu to teraz standard, dlatego każdy użytkownik powinien mieć komfort korzystania z platformy i zarządzania swoim portfelem na dowolnie wybranym urządzeniu.

giełda forex

Dostęp do szerokiej oferty produktów

Szerokie spektrum usług oraz produktów to ogromny plus. Jeśli użytkownik będzie miał wszystko, czego potrzebuje w jednym miejscu, to nie musi już więcej szukać. Wybierze platformę, która umożliwia mu to.

Najpopularniejsi brokerzy

Najlepsi brokerzy, którzy udostępniają platformy inwestycyjne to:

 • XTB – to polski dom maklerski, który podlega regulacjom urzędu nadzoru KNF. Posiada także brytyjską licencję, która wydana została przez komisję Financial Conduct Authority. Udostępnia jedną z najlepszych – platformę inwestycyjną MetaTrader oraz xStation 5 (pisaliśmy niedawno: Konto maklerskie dla początkujących),
 • easyMarkets – to jednej z renomowanych brokerów z długą historią, który regulowany jest przez CySEC. Oferuje unikalne narzędzia, takie jak Freeze Rate. Platforma tradingowa jaką udostępnia użytkownikom, to także MetaTrader,
 • Tickmill – to broker brytyjski, który cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Regulowany jest przez FCA, co daje pewność, że lokowane tam środki będą bezpieczne. Umożliwia klientom kupno oraz sprzedaż indeksów giełdowych, popularnych par walutowych czy metali szlachetnych. W Polsce cieszy się naprawdę dobrą opinią,
 • XM Broker – regulowany przez CySEC na Cyprze, a dla klientów z Wielkiej Brytanii przez FCA. Platforma inwestycyjna, która udostępnia możliwość handlu na najbardziej popularnych parach walutowych. XM Broker działa od wielu lat i cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników,
 • CMS markets – to spółka akcyjna, która posiada oddział w Warszawie. Podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Daje możliwość dokonywania transakcji na tysiącach instrumentów finansowych. Użytkownik znajdzie tam ETF-y, akcje, towary, surowce, obligacje czy waluty (pisaliśmy niedawno: Inwestowanie w ETF). Platforma forex jaką udostępnia, to jego autorska, o nazwie NextGeneration, które jest dostępna zarówno na komputer, jak i smartfon oraz tablet,
 • Admirał markets – otworzenie rachunku inwestycyjnego u tego brokera jest niezwykle proste i intuicyjne. Może być to dobra opcja dla osób początkujących, ponieważ cechuje się bikini wymaganiami względem minimalnego depozytu,
 • TMS Brokers – to broker inwestycyjny, który posiada siedzibę w Warszawie. Regulowany jest przez KNF, co jest ważne dla polskich użytkowników. Platforma forex udostępniana przez tego brokera umożliwia dokonywanie transakcji na CFD na ETF, kryptowalutach, surowcach, akcjach, walutach i indeksach,
 • BDSwiss – to usługodawca o globalnym zasięgu, który działa w modelu marker maker. Na rynku istnieje już od wielu lat. Wcześniej oferował użytkownikom opcje binarne, jednak musiał wycofać się z tego rynku ze względu na regulacje,
 • Plus500 – zyskał popularność w ostatnich czasie ze względu na sponsoring Legii Warszawa. To broker CFD, który działa w modelu.
giełda forex

Wymienieni brokerzy to ci, którzy mają najlepsze opinie i cieszą się dużym uznaniem wśród klientów. Jak widać na rynku jest wielu usługodawców i z pewnością każdy wybierze takiego, który będzie zgodny z ich oczekiwaniami.

Jak wybrać dobrego brokera?

Ze względu na tak dużą liczbę usługodawców, którzy udostępniają platformy inwestycyjne, nie łatwo jest wybrać takiego brokera, który będzie spełniał wszystkie preferencje klienta. Na co zatem zwrócić uwagę, przed podjęciem decyzji?

Czy broker jest regulowany?

Renomowany usługodawca regulowany jest w kraju swojej działalności albo przez inną główną instytucję regulacyjną. Brokerzy bardzo często chcą przyciągnąć uwagę klientów przez ciekawe promocje oraz atrakcyjną stronę, jednak trading forex związany jest z inwestowaniem pieniędzy, dlatego ważne jest, aby środki były bezpieczne.

Czy środki łatwo jest zdeponować i wypłacić?

Trading forex jest prostszy również wtedy, kiedy inwestorzy mogą wpłacić i wypłacić pieniądze w dowolnym czasie oraz czy broker nie nakłada na nich dodatkowych ograniczeń. Poza tym metody wpłaty powinny być różne i dawać więcej możliwości, niż zwykły przelew środków. Klient powinien również mieć możliwość wypłaty środków bez konieczności kontraktowania się z usługodawców telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Wypłaty i wpłaty powinny być również dokonywane możliwie szybko.

Czy koszty transakcyjne są transparentne?

Zanim klient rozpocznie inwestowanie na giełdzie, powinien zrozumieć wszystkie koszty, które związane są z tradingiem, a także wpłatą i wypłatą środków. Ważne, aby broker posiadał specjalną sekcję, na której znajdują się wszystkie koszty, jakie może ponieść klient.

Czy istnieje możliwość wsparcia?

Inwestowanie na forex może być samotnym zajęciem, jednak inwestorzy mogą potrzebować wsparcia i pomocy. Z tego względu ważne jest to, aby klient mógł porozmawiać z działem obsługi klienta w każdej chwili, kiedy aktywny jest rynek. Najlepsi brokerzy dają klientom możliwość komunikacji przy pomocy chatu, a także telefonu.

Co klient otrzyma, poza dokonywaniem transakcji?

Sporą część usługodawców dostarcza swoim użytkownikom możliwość handlu i na tym oferta się kończy. Wybierając brokera, warto sprawdzić, czy oferuje on także profesjonalną obsługę w postaci osobistego opiekuna, który wprowadzi użytkownika w świat inwestycji. Tego typu wsparcie powinno dotyczyć kwestii, które związane są z ofertą i obsługą platformy tradingowej, ale także z właściwym przyswojeniem materiałów edukacyjnych. 

giełda forex

Jak skutecznie zarządzać portfelem inwestycyjnym?

Kilka ważnych zasad, których każdy inwestor powinien się trzymać, inwestując na rynku forex.

Ryzykowanie środków

Giełda forex nieodłącznie związana jest z ryzykiem inwestycyjnym. Gracz nie powinien ryzykować więcej, niż 1-2% własnego kapitału na pojedynczą transakcję. Jest to prosta i ważna zasada, jednak często nieprzestrzegana przez traderów. Jeśli gracz w każdą pojedynczą transakcję nie włoży więcej, niż 2% kapitału, to nawet jeżeli zamknie pozycję pozycję ze stratą, dużo nie straci.

Niemalże zawsze między nieudanymi transakcjami, trafiają się również te zyskowne. Inwestowanie na forex więcej, niż 2% uważane jest za ryzykowne, z kolei przeznaczanie na jedyną transakcję więcej, niż 5% uważane jest za agresywny trading forex.

Inwestowanie tylko tych środków, które przeznaczone są na trading

Inwestor powinien jasno określić, którą zasili swój portfel inwestycyjny i chociażby go bardzo kusiło, nie powinien przelewać dodatkowych kwot ze swojego budżetu domowego. Jeżeli gracz zainwestuje pieniądze przeznaczone np. na opłacenie rachunków, a potem rynek zwróci się przeciwko niemu i poniesie straty, będzie miał dodatkowy problem w postaci niezapłaconych rachunków.

Kontrolowanie emocji

Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Giełda forex nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jeśli inwestor łatwo poddaje się emocjom, bez znaczenie czy pozytywnym czy negatywnym, rynek forex raczej nie jest dla niego. Najlepsza jest chłodna kalkulacja i podchodzenie zarówno do strat, jak i zysków z dystansem.

Przykładowo, jeżeli pierwsze pozycje zamyka ze stratą, to zaczyna się denerwować i w takiej sytuacji zmienia opracowaną strategię na inną, zaczyna inwestować więcej środków i emocje biorą górę. To prosta droga do kolejnej klęski. W drugą stronę wygląda to w ten sposób, że inwestor zaczyna wygrywać i zarabiać, więc oczywiste, że chce mieć jeszcze więcej.

Wówczas otwiera więcej pozycji i wydaje mu się, że wie już na czym polega giełda forex, jednak prędzej czy później czeka go niemiła niespodzianka. Im będzie miał więcej wygranych i otwartych pozycji, tym trudniej będzie mu to wszystko monitorować i często nie będzie w stanie szybko zareagować i wycofać się we właściwej chwili.

Świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą dźwignia finansowa

Decydując się na trading forex, inwestor automatycznie zgadza się na pewną stopę ryzyka. Dźwignia finansowa to bardzo interesujący mechanizm, który pozwala graczom na zwielokrotnienie zysków z transakcji, przy jednoczesnych niskich nakładach finansowych. Jednak tego samego można spodziewać się w przypadku straty. Inwestor musi przygotować się na to, że przynajmniej raz przegra oraz zamknie pozycję ze stratą.

Z tego względu ważne jest, aby od razu nie używać zbyt wysokiej dźwigni finansowej i zbyt wiele nie inwestować w pojedyncze transakcje. Giełda forex to w szczególności małe, ale stosunkowo częste zyski, a nie wielkie jednorazowe wygrane.

Giełda forex – dlaczego warto inwestować?

Istnieje wiele powodów, dla których warto inwestować w aktywa zdenominowane w innej walucie, niż polska. Długoterminowo opłaca się trzymać waluty, mające tendencję do długoterminowej aprecjacji.

Wysoki wskaźnik zysku do ryzyka

Giełda forex to jedno z najbardziej emocjonujących rynków finansowych. Forex oferują wyższą potencjalną stopę zwrotu, niż inne aktywa. Poza tym dostępność dźwigni finansowej zwiększa szanse inwestora na potencjalne zyski, ale równie straty, o czym nie należy zapominać.

giełda forex

Zysk można osiągnąć na trendzie spadkowym, jak i wzrostowym

Zazwyczaj najlepszą strategią jest podążanie za długoterminowym trendem. Na giełdzie forex można czerpać zyski zarówno z rynku spadającego, jak i zwyżkującego. To jedna z największych przewag rynku forex nad innymi. W trakcie trendu spadkowego, kiedy ceny spadają, inwestorzy również mogą zarabiać przez sprzedaż waluty bazowej.

Elastyczne godziny handlowania

Giełda forex jest bardzo elastyczna, gdyż można dokonywać na niej transakcji 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Ponadto cechuje go duża płynność, a im rynek jest bardziej płynny, tym łatwiej jest na nim zarobić. To dzięki płynności cena nie podlega nagłym skokom (pisaliśmy niedawno: Ile można zarobić na giełdzie).

Zmienność

Handel na forex jest bardzo prosty. Inwestor kupuje instrument finansowy po dobrej cenie, a potem sprzedaje go z zyskiem. A co ma do tego pojęcie zmienności? Im rynek jest bardziej zmienny, tym więcej możliwości do kupowania oraz sprzedawania instrumentów.

Chodzi o to, że jeżeli rynek się nie porusza, to nie ma sensu trzymać otwartych pozycji. Zmienność giełdy forex jest naprawdę wysoka, ponieważ można spodziewać się systematycznych ruchów pomiędzy 50 a 100 pipsów na każdej z głównych par, niemalże codziennie.

Podaż oraz popyt

Handlowanie na forex związane jest z tym, że inwestor może spodziewać się błyskawicznego popytu na każdą walutę, bez względu na jej wolumen. Dotyczy to jedynie handlu na Forex w standardowych warunkach rynkowych, gdyż czasem zdarzają się sytuacje, nazywane czarnymi łabędziami. Komplikują one trading forex z powodu znacznych zmian cen. Tego typu wydrążenia występują jednak rzadko.

W trakcie normalnego handlu inwestor na pewność, że zrealizuje zlecenia w kilka sekund, właśnie przez wzgląd na dużą płynność popytu oraz podaży. Dlatego też giełda forex uważana jest za najbardziej płynną na całym świecie.

Postęp technologiczny

Liczba brokerów forex jest tak duża, że usługodawcy prześcigają się w coraz to korzystniejszych ofertach. Kiedy brokerzy ponoszą różne opłaty, aby obniżyć swoje marże, w podwyższeniu ich dochodów pomagają dostępne na rynku platformy transakcyjne. Dlatego też wielu z nich decyduje się na inwestowanie w ich rozwój. Platformy forex cechują się intuicyjnością, funkcjonalność i wiele z nich jest bardzo rozbudowanych, dzięki czemu zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane znajdą coś dla siebie.

Rozwinięta społeczność

Wraz z możliwością handlowania na Forex oraz rozwoju tego rynku, inwestorzy detaliczni zaczęli szukać dodatkowych informacji, aby cały czas doskonalić swój potencjał inwestycyjny.

To doprowadziło do utworzenia się wielu forów, które dotyczą rynku forex. Działa na nich wielu aktywnych użytkowników, dzięki czemu można znaleźć tam wiele przydatnych informacji oraz opinie na temat giełdy forex.

giełda forex

Poza wymienionymi forami, inwestorzy forex mają do wyboru wiele nowych sposobów oraz środków komunikacji. Mowa tu oczywiście o różnego rodzaju grupach na Facebooku, ale także o gronie sieci społecznościowych, które zaprojektowane zostały specjalnie dla traderów.

Giełda forex to miejsce dla osób pewnych siebie i z pewnymi cechami charakteru, które jednak można wypracować. Aby odnieść sukces, należy cały czas poszerzać swoją wiedzę, ale także stosować się do kilku ważnych zasad. Kluczowe jest również wybranie odpowiedniej strategii i właściwe zarządzanie portfelem inwestycyjnym, ale także wybór dobrej platformy tradingowej.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej