Jak długo można nie spłacać pożyczek?

Jak długo można nie spłacać pożyczek? Wielu Polaków ma problem z terminową spłatą pożyczek i kredytów. Często jest to skutek losowych wydarzeń, takich jak utrata pracy, choroba, itp. Jednak muszą liczyć się s tym, że po pewnym czasie, wierzyciel zacznie proces mający na celu odzyskanie należności, dlatego wiele osób zastanawia, jak długo taki stan rzeczy może trwać.

Jak długo można nie spłacać pożyczek?

Nie ma ściśle ustalonego okresu, po którym pożyczkodawca rozpocznie proces windykacyjny. Może być to już kilka dni po niespłaconej racie, a czasami już na drugi dzień, choć w niektórych przypadkach trwa to kilka tygodni. Zawsze należy pamiętać o tym, że nawet jeżeli wierzyciel nie upomina się o zwrot należności, do nie znaczy, że klient nie ma obowiązku spłaty pożyczki.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że odsetki za brak spłaty zobowiązania cały czas będą rosły, dlatego też to w interesie dłużnika leży jak najszybszą spłata zaległych rat, razem ze wszystkimi odsetkami nawet w sytuacji, kiedy bank lub firma pożyczkowa nie zareagowała jeszcze na brak spłaty zobowiązania. To będzie lepsze rozwiązanie niż czekanie na oficjalne wezwanie do zapłaty.

Kiedy powstaje zadłużenie?

Oczywiście warto wiedzieć, jak długo można nie spłacać pożyczek, jak również kiedy powstaje dług oraz jakie są jego konsekwencje. Przeterminowane zadłużenie to takie zadłużenie, które mimo nadejścia terminu płatności, nie zostało przez dłużnika uregulowane. Zadłużenie powstaje nie tylko w sytuacji braku spłaty bankowych kredytów czy też pozabankowych pożyczek.

Dotyczyć może ono różnych obszarów życia codziennego, np. abonamentu za internet albo telewizję, jak również comiesięcznych rachunków za prąd, wodę, wywóz śmieci z gaz czy podatki. Nieterminowe regulowanie zobowiązań ma pewne konsekwencje, do których należą negatywne wpisy w bazach dłużników. Zadłużone osoby nie mają niemalże żadnych szans na otrzymanie kredytu w banku.

Jak długo można nie spłacać pożyczek bez żadnych konsekwencji?

Brak spłaty chwilówki prawdopodobnie spotka się z pierwszymi negatywnymi skutkami i działaniami ze strony firmy pożyczkowej już w ciągu pierwszych dni po zaprzestaniu spłaty zobowiązania. Procedura windykacyjna zwykle zaczyna się od drobnych przypomnień w formie e-maili, smsów, a czasami i monitów. To, kiedy dokładnie wierzyciel zdecyduje się upomnieć o swoje należności, uzależnione jest przede wszystkim od wybranej instytucji pozabankowej.

W praktyce oznacza to, że w jednej firmie klient może bez konsekwencji nie spłacać pożyczki przez tydzień, dwa tygodnie, a w innej pierwsze ponaglenia mogą pojawić się już dzień po zaprzestaniu spłaty zobowiązania.

Jak długo można nie spłacać chwilówek, zanim sprawa trafi do sądu?

Zanim sprawa dotycząca niespłaconej pożyczki trafi na drogę sądową, zwykle mija kilka lub kilkanaście miesięcy. Jednak nie jest to reguła, ponieważ negocjacje z wierzycielami mogą ten okres wydłużyć. To, jak długo można nie spłacać chwilówek, aby sprawa nie trafiła do sądu, uzależnione jest od konkretnego wierzyciela. Jeżeli na zawartej umowie pożyczki znajduje się data jej ostatecznej spłaty, to wierzyciel ma prawo od razu skierować sprawę na drogę sądową, bez wysyłania żadnych ponagleń do zapłaty czy wezwań przedsądowych.

Jakie są konsekwencje braku spłaty pożyczki?

Jak długo można nie spłacać pożyczek i czego się spodziewać? Negatywne skutki mogą zacząć się w różnym czasie, w zależności od wybranego pożyczkodawcy. Warto wiedzieć, co czeka nierzetelnego pożyczkobiorcę.

Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Wezwania do zapłaty

Kiedy klient przestaje spłacać zobowiązanie, rozpoczynają się dla niego nieprzyjemne konsekwencje. W pierwszej kolejności klient może spodziewać się płatnych wezwań do zapłaty. Mogą się one pojawić już w drugim dniu od dnia zaprzestania spłaty zobowiązania. Taki monit może mieć różną formę, np. listu, smsu, e-mailu lub telefonu. 

Co więcej, w ramach windykacji przedstawiciel pożyczkodawcy może odwiedź dłużnika w jego miejscu zamieszkania, a osobiście nakazać zapłatę należności. Oczywiście nie ma on prawa zachowywać się w sposób obraźliwy albo agresywny.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy monit jest płatny również ten, który wysyłany jest drogą elektroniczną pomimo tego, że wysyłanie e-maili oraz smsów jest zautomatyzowane i zazwyczaj nie wymaga żadnej dodatkowej pracy. Jeśli chodzi o elektroniczne monity, zwykle koszt nie jest duży i może wynosić kilka złotych za monit.

Dużo droższe są połączenia telefoniczne, w tym także te, których dłużnik nie zdecyduje się odebrać. Jedno połączenie może być związane z kosztem kilkudziesięciu złotych. Z kolei wizyta windykatora może kosztować nawet ponad 100 zł. Dlatego też im szybciej zobowiązanie zostanie spłacone, wraz ze wszystkimi naliczonymi kosztami, tym lepiej.

Pisaliśmy także: Nie mogę spłacić chwilówki

Negatywne wpisy w bazach dłużników

Zadłużenia, które są przeterminowane o przynajmniej 30 dni mogą zostać wpisane do bazy Biura Informacji Kredytowej, jak również do list dłużników, tj. Krajowy Rejestr Dłużników. Taki wpisy nie tylko utrudni otrzymanie jakiegokolwiek zobowiązania w przyszłości, a może nawet uniemożliwić podpisanie umowy chociażby o abonament na telefon lub internet.

Jeśli chodzi o bazy dłużników, to negatywne wpisy znikają z nich po spłaceniu zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku Biura Informacji Kredytowej negatywne wpisy przechowywane są w nim przez okres 5 lat od daty spłaty zobowiązania, więc może stanowić przeszkodę do wzięcia pożyczki lub kredytu na długie lata.

Droga sądowa i pozew od banku o spłatę pożyczki

W sytuacji, kiedy wysyłane monity, a także wpis na listę dłużników nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na wystąpienie na drogę sądową. W przypadku, kiedy dłużnik świadomie nie spłacił długu i nie był on przeterminowany, z kolei umowa była ważna, obronienie się przed egzekucją komorniczą może być nie lada wyzwaniem (pisaliśmy: Jak szybko spłacić chwilówki). Egzekucja komornicza jest stresującym i nieprzyjemnym przeżyciem, które może być związane z zajęciem części wynagrodzenia, zajęciem środków na koncie bankowym, czy nawet zajęciem ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Osoba, która zainteresowana jest tym, jak długo można nie spłacać pożyczek, powinna wiedzieć, że nawet w przypadku skierowania sprawy do sądu, dłużnik ma możliwość zawarcia ugody z wierzycielem. Powinien spróbować to zrobić i negocjować np. rozłożenie długu na raty lub wydłużenie okres spłaty, dzięki czemu będzie mógł obniżyć wysokość rat. Oczywiście chęć zawarcia ugody zależy od wybranego wierzyciela, jednak ugoda jest o wiele mniej problematyczna i bardziej wygodna niż egzekucja komornicza, dlatego też dłużnik powinien spróbować podjąć taką próbę. 

Wydłużenie okresu spłaty lub rozłożenie pożyczki na raty to działania, które pożyczkobiorca może podejmować już wcześniej, przed zaprzestaniem spłaty zobowiązania. Można starać się o to jeszcze przed rozpoczęciem procesu windykacji albo podczas działań windykacyjnych.

Ponaglenia do spłaty pożyczki – jak na nie reagować?

Jedna z pierwszych reakcji wierzyciela na brak spłaty zobowiązania to wysłanie do dłużnika ponaglenia. Może mieć ono różną postać o być wysyłane wiele razy, nawet przez okres kilku tygodni, aż do skutku, czyli zapłaty należności przez dłużnika. Jak reagować na tego typu ponaglenia do zapłaty? Oczywiście w żadnym wypadku nie należy ich ignorować. Jest to najczęściej popełniany błąd przez pożyczkobiorców, który zazwyczaj związanych jest ze strachem przed wierzycielem.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pierwszym etap windykacji długu zawsze ma polubowny charakter. Wierzyciel nastawiony jest zwykle na polubowne załatwienie sprawy, a także znalezienie odpowiedniego sposobu na rozwiązanie problemu.

Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Kiedy dłużnik otrzyma pierwsze ponaglenie do zapłaty, powinien niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą. Najlepiej wykonać telefon bezpośrednio do firmy pożyczkowej lub banku i przedstawić swoją sytuację. W trakcie rozmowy z pracownikiem placówki, należy spokojnie wyjaśnić swoją sytuację, a także przyczynę braku spłaty zobowiązania. Warto także zaproponować nowy i realny termin spłaty pożyczki. W zależności od sytuacji, można również poprosić o rozłożenie spłaty pożyczki na raty albo zmianę harmonogramu spłaty pożyczki ratalnej.

Jeśli klient zaciągnął chwilówkę na 30 dni, pożyczkodawca może mi zaoferować przedłużenie terminu spłaty pożyczki o kolejny miesiąc albo tzw. refinansowanie zobowiązania, a polega ono na zaciągnięciu nowego zobowiązania na pokrycie bieżącego. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że oni usługi są płatne dodatkowo, jednak dzięki nim dłużnik otrzymuje więcej czasu na spłatę zadłużenia.

Na czym polega windykacja należności?

Windykacja należności obejmuje wszystkie działania wierzyciela, które mają na celu odzyskanie należnej kwoty. Wyróżnić można windykację sądową oraz polubowną. Instytucje finansowe korzystają z obu sposobów dochodzenia swoich roszczeń, czyli w pierwszej kolejności decydują się na podjęcie polubownych czynności. Windykacja polubowna polega na ustaleniu przyczyn, dla których klient zaprzestał spłaty zobowiązania, upominania dłużnika, jak również ustaleniu nowego terminu spłaty zobowiązania, a także dopilnowaniu, aby termin ten został dotrzymany.

Jeśli zatem dłużnik zastanawia się, czym grozi niespłacanie pożyczek, to w pierwszej kolejności dłużnik może spodziewać się wiadomości i pism od pożyczkodawcy, jak również prób nawiązania bezpośredniego kontaktu.

Nie należy unikać telefonów od windykatorów. Chociaż rozmowy z nimi nie należą do najprymitywniejszych, to dłużnik ma szansę złożyć wyjaśnienia przyczyn opóźnienia, a także wynegocjować nowy termin spłaty zobowiązania albo rozłożenie go na raty.

Problemy z zadłużeniem najlepiej rozwiązywać na polubownym etapie windykacji. Jeżeli sprawa trafi do sądu oraz komornika, na negocjacje nie będzie już czasu.

W jakich sytuacjach toczy się postępowanie sądowe za niespłacone pożyczki?

Najbardziej poważne, co grozi za brak spłaty pożyczki, to z pewnością postępowanie sądowe. Zazwyczaj dochodzi do niego w chwili, kiedy polubowne rozwiązanie problemu jest niemożliwe, czyli:

 • Osoba zadłużona nie wywiązuje się w kolejnych terminów spłaty należnościami, które ustalone zostały ustnie albo pisemnie z działem windykacji,
 • Osoba zadłużona nie spłaca zadłużenia, jednoczenie nie reagując ma wezwania do zapłaty, nie odbiera telefonów, jak również nie podejmuje z wierzycielem żadnej rozmowy,
 • Istnieją uzasadnione obawy, że dłużnik zaciągnął pożyczkę z zamiarem jej niespłacania.

Postępowanie sądowe ma na celu głównie zabezpieczenie roszczeń. Sąd wydaje prawomocny nakaz zapłaty, który chroni wierzyciela przed przedawnieniem długu.

Przedawnienie pożyczki

Pożyczka, która udzielona została przez firmę pożyczkową, przedawnia się z upływem 3 lat, a więc tylko tyle pozabankowy pożyczkodawca ma na to, aby polubownie upominać się o zapłatę należności. Natomiast zabezpieczenie w postaci nakazu zapłaty wydłuża ten okres do 6 lat. Kiedy ten okres minie, dłużnik może odmówić ugrupowania należności.

Instytucje pozabankowe zazwyczaj uzyskują nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które się odbywa w oparciu o uproszczoną procedurę w e-sądzie.

Jakie są konsekwencje braku spłaty zobowiązania?

Konsekwencje niespłacania pożyczki to nie tylko rozmowy z windykatorami albo egzekucja należności przez komornika. Tego typu zadłużenie może nieść ze sobą inne negatywne konsekwencje:

 • Podwyższenie kwoty zadłużenia – pierwsza kwota pożyczki może wzrosnąć o odsetki karne za opóźnienie, koszty windykacyjne, postępowania sądowego, a także koszty komornicze,
 • Wpis do rejestrów dłużników BIG – instytucja pozabankowa może zgłosić zadłużenie do Biura Informacji Gospodarczej, jeżeli suma zadłużenia będzie wynosić co najmniej 200 zł, od terminu wymagalności minęło minimum 30 dni, jak również miesiąc od powiadomienia osoby zadłużonej listem poleconym, który oznajmia, że taki wpis na zostać dokonany (pisaliśmy: Kredyt z wpisami w bazach zadłużonych),
 • Gorsza historia kredytowa w BIK-u – jeśli wybrana instytucja pozabankowa współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, informacja dotycząca zaległej spłaty widoczna będzie w historii kredytowej BIK (pisaliśmy: Konsolidacja chwilówek ze złym BIKiem),
 • Znalezienie się w branżowej bazie firm pożyczkowych, w której znajdują się informacje dotyczące pożyczkobiorców,
 • Brak wiarygodności kredytowej – problem z kredytem problemy w uzyskaniu innych pożyczek lub kredytów, czy też zakupu na raty w sklepie.
Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Brak spłaty chwilówki lub innej pożyczki może prowadzić do poważnych problemów, dlatego też tak ważne jest trzymanie się ustalonego harmonogramu spłaty, a w przypadku wystąpienia problemów w spłacie, jak najszybsze skontaktowanie się z pożyczkodawcą (pisaliśmy: Problemy ze spłatą chwilówek).

Przekazanie sprawy do komornika

W przypadku problemów z odzyskaniem pieniędzy, pożyczkodawca ma możliwość przekazania sprawy do sądu, choć jest to zwykle ostateczność. Jednak kiedy zawodzą inne metody, firmy finansowe chętnie korzystają z tego, aby odzyskać pieniądze.

Od chwili wydania sądowego nakazu zapłaty, osobą odpowiedzialną za odzyskanie długu staje się komornik. Może on podjąć różne działania, np. zająć majątek dłużnika, jego wynagrodzenie, konta bankowe, nieruchomości. Skierowanie sprawy do sądu to ostateczne wyjście, jednak stanowi gwarancję, że pieniądze zostaną odzyskane (czytaj: Pożyczki z komornikiem i złym bikiem).

Zatem można przyjąć, że komornik powołany zostaje do tego, aby wyegzekwować należność w terminie od 2 do 5 miesięcy od zaniechania spłaty zobowiązania. Jednak procedura ta nie ma określonych ram czasowych i czasami może trwać o wiele dłużej.

Jakie uprawnienia ma komornik?

Jeśli chodzi o egzekucję długu ze względu na brak terminowej spłaty zobowiązania, istnieje jeszcze ostateczny krok, czyli komornik. Podczas postępowania ma on prawo zająć wynagrodzenie dłużnika, nieruchomości, konta bankowe, a także przedmioty codziennego użytku, które mają znaczną wartość. Komornik przydzielony zostaje wierzycielowi po tym, jak sąd orzeknie winę dłużnika.

Nie jest dokładnie sprecyzowane, w jakim tempie od opóźnienia w spłacie pożyczkodawca pozwie dłużnika do sądu. Zwykle jest to od 6 do 12 miesięcy. Po tym czasie niemalże na pewno sądowy egzekutor będzie mógł zająć mienie dłużnika.

Koszty związane z brakiem spłaty pożyczki

Jedną z konsekwencji, które są najbardziej dotkliwe, to z pewnością koszty finansowe związane z brakiem spłaty zobowiązania. W szczególności pożyczkodawca ma możliwość naliczania odsetek karnych za każdy dzień opóźnienia w spłacie, już od następnego dnia wymagalności pożyczki. Co więcej, na skutek następnych czynności windykacyjnych osoba zadłużona może zostać obciążona:

 • Opłatami związanymi z windykacją – zazwyczaj chodzi o koszty monitów oraz wezwań do zapłaty,
 • Kosztami sądowymi – uzależnione są one od sumy wierzytelności,
 • Kosztami egzekucyjnymi – jest to 10% egzekwowanej sumy i co najmniej 200 zł.

Co to jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki?

W przeciwieństwie do kredytów bankowych, które zwykle zaciągane są na kilka lat, firmy pożyczkowe oferują zazwyczaj krótszy okres spłaty. Takie pożyczki mają zwykle korzystne warunki spłaty, jednak muszą zostać spłacone w wyznaczonym terminie. Brak spłaty zgodnie może być związany z naliczaniem dużych odsetek. Niektórzy klienci mają kłopoty ze spłatą pozycji w ciągu miesiąca, jeśli pożyczka została udzielona na okres 30 dni, zwłaszcza kiedy chwilówka opiewała na stosunkowo wysoką kwotę.

Jeśli chodzi o chwilówki, to problem ze spłatą jest o tyle znaczący, że należy spłacić je w jednym przelewie. Zatem jeżeli pojawi się problem ze spłatą chwilówki, warto postarać się o odroczenie terminu spłaty pożyczki.

Jest to swego rodzaju umowa z pożyczkodawcą. Tego typu porozumienie jest dobrowolne i skutkuje tym, że pożyczkobiorca ma możliwość spłacenia swojego zadłużenia w późniejszym terminie, jednak musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Zazwyczaj koszt przedłużenia terminu spłaty pożyczki będzie niższy niż odsetki karne za niespłacenie zobowiązania w terminie. Jednak to nie koniec kłopotów, z jakimi musi mierzyć się dłużnik. Może również zostać wpisany na listę dłużników, co będzie mu utrudniało mu w przyszłości wzięcie zobowiązania. Pomimo tych wszystkich niedogodności, w ostatecznym rozrachunku klient będzie musiał zwrócić pożyczoną sumę.

Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Decydując się na przedłużenie terminu spłaty pożyczki, można wiele zyskać. Jest to stosunkowo prosta operacja, która polega na zmianie terminu spłaty pożyczki na późniejszy. W zależności od wybranego pożyczkodawcy, termin odroczenia spłaty zobowiązania będzie inny (czytaj: Kredyt z odroczoną spłatą). W niektórych przypadkach klient ma możliwość złożenia wniosku o wydłużenie terminu spłaty o tydzień, dwa tygodnie lub nawet miesiąc. Przez ten czas pożyczkodawca nie będzie podejmował względem dłużnika żadnych działań windykacyjnych. 

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to pomysł rządu na to, aby wesprzeć klientów banków w spłacie rosnących rat kredytów, co związane jest z podwyżkami stóp procentowych. W roku 2023 istnieje możliwość zawieszenia jednej raty w każdym kwartale.

Jednak nie oznacza to, że tych rat klient nie będzie musiał zapłacić. Wakacje kredytowe polegają na tym, że raty nieopłacone wydłużają czas spłaty zobowiązania. A do kogo skierowane są wakacje kredytowe? Są one powszechne, gdyż ustawa nie narzuca kryteriów dochodowych ani takich, które związane są ze stopniem obciążenia ratą zobowiązania. Zatem z wakacji kredytowych mogą skorzystać wszyscy, którzy mają kredyt hipoteczny na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, które zostały zaciągnięte w złotówkach. Należy jednak pamiętać o tym, że wakacje kredytowe dotyczyć mogą wyłącznie jednego kredytu mieszkaniowego, jednak bez względu na to, czy ma on zmienne czy też stałe oprocentowanie.

Przepisy, które dotyczą wakacji kredytowych, dają klientom pewną dowolność, jeśli chodzi o terminy odroczenia rat zobowiązania. W 2023 roku istnieje możliwość zawieszenia 4 kolejnych rat kredytu, jednak po jednym miesiącu w każdym kwartale.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Jeśli osoba zastanawia się, jak długo można nie spłacać pożyczek, powinna również wiedzieć, jak zawnioskować o wakacje kredytowe. Można to zrobić w formie pisemnej albo elektroniczne, w tym również przy pomocy systemu bankowości elektronicznej. Potwierdzenie bank może przesłać potwierdzenie otrzymania wniosku w ciągu 21 dni, jednak wakacje kredytowe rozpoczynają się w dniu doręczenia wniosku. Zatem wniosek trzeba złożyć przed upływem terminu spłaty zobowiązania, jaka jest zawarta w umowie z bankiem. Najlepiej wejść na stronę internetową swojego banku i oszukać tam informacji, w jakim terminie złożyć taki wniosek.

Konsolidacja pożyczek

Ratunkiem dla osób, które zastanawiają się, jak długo można nie spłacać pożyczek, może być konsolidacja pożyczek. Polega ona na tym, że części zobowiązań lub wszystkie zostają poddane konsolidacji, czyli połączeniu w jedno (Czytaj: Co to jest pożyczka konsolidacyjna). Wówczas zamiast kilku różnych rat w odmiennych terminach i z różną kwotą, klient otrzymuje jedno zobowiązanie, które ma nowy termin spłaty. Zazwyczaj jest on dłuższy, a comiesięczna rata jest niższa, co stanowi sporą ulgę dla budżetu domowego klienta. 

Konsolidacji można poddać różne zobowiązania, nie tylko pożyczki pozabankowe i kredyty (pisaliśmy: Konsolidacja zadłużenia). W zależności od sytuacji, klient może zdecydować się na bankową lub pozabankową konsolidację pożyczek. Oba produkty finansowe różnią się między sobą przede wszystkim dostępnością. W parabanku o wiele łatwiej można otrzymać konsolidację niż w banku (pisaliśmy: Pożyczka pozabankowa na raty dla zadłużonych).

Czy można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny przez internet?

W odpowiedzi na potrzeby klientów, coraz więcej banków umożliwia wnioskowania o konsolidację przez internet. W praktyce wygląda to tak, że bank skontaktuje się z klientem, aby zweryfikować jego zdolność kredytową, a także dowiedzieć się informacji na temat zobowiązań, które mają zostać połączone. Potem zaproponuje mu warunki konsolidacji.

Część formalności klient z pewnością będzie mógł załatwić przez internet, jednak kredyt konsolidacyjny online nie zawsze oznacza brak konieczności pojawienia się w siedzibie pożyczkodawcy. W przypadku nowych klientów, w celu weryfikacji tożsamości oraz podpisania umowy kredytowej, bank będzie wymagał pojawienia się takiej osoby w placówce (pisaliśmy: Pożyczka konsolidacyjna na chwilówki).

Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Czy istnieje możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu konsolidacyjnego?

Jeżeli klient spłaca kredyt konsolidacyjny przez okres kilku lat, zawsze istnieje ryzyko, że wydarzy się w tym czasie coś, co będzie miało wpływ na jego kondycję finansową. Najlepiej wtedy jak najszybciej zareagować i skontaktować się z bankiem, aby zapytać, czy możliwe jest zawieszenie spłaty konsolidacji.

Zwykle banki starają się pomóc klientowi, ponieważ zależy im na tym, aby spłacić on zaciągnięty kredyt (czytaj: Jaki bank konsoliduje chwilówki). Instytucja bankowa może zaproponować również inne rozwiązania, np. wakacje kredytowe od kredytu konsolidacyjnego. Zależnie od wybranej oferty, możliwe będzie całej raty lub jej części kapitałowej albo odsetkowej na czas od 3 do 6 miesięcy.

Ile kredytów można skonsolidować?

Dla osób, które zastanawiają, jak długo można nie spłacać pożyczek, dobrym rozwiązaniem problemów finansowych może okazać się konsolidacja pożyczek. To, ile kredytów można poddać konsolidacji, uzależnione jest od oferty banku, a także indywidualnej sytuacji klienta. Zwykle nie ma problemu, aby konsolidacja objęła wszystkie zobowiązania albo tylko ich część. Klient ma możliwość skonsolidowania kredytu gotówkowego z kredytem hipotecznym czy też jednej pożyczki gotówkowej z debetem na karcie kredytowej.

Pisaliśmy również: Pożyczki oddłużeniowe online

Jaką trzeba mieć zdolność kredytową, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Jeśli chodzi o konsolidację bankową, to bank zawsze sprawdza zdolność kredytową klienta, także w przypadku rozpatrywania wniosku o kredyt konsolidacyjny. W związku z tym, największe szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji pożyczkowej mają klienci, których sytuacja finansowa nie budzi u pożyczkodawcy żadnych wątpliwości. Każdy bank dokonuje analizy i oceny zdolności kredytowej zgodnie z własnymi kryteriami, jednak zawsze liczy się stałe, stabilne źródło dochodu, a także brak zaległości w spłacie innych zobowiązań.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku konsolidacji pozabankowej. Firmy pożyczkowe nie przywiązują tak dużej wagi do zdolności kredytowej i historii kredytowej, dlatego też na konsolidację mogą liczyć osoby, które w banku nie miałyby szans na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Kiedy się warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

Konsolidację warto rozważyć wtedy, kiedy sytuacja materialna klienta uległa znacznemu i ma on trudności ze spłatą posiadanych zobowiązań w ustalonym terminie. Dzięki kredytowi konsolidacyjnemu, klientowi będzie o wiele łatwiej wyjść na prostą finansową, ponieważ bank lub instytucja pozabankowa zaproponuje mu warunki, które umożliwią obniżenie sumy comiesięcznych zobowiązań. Aby było to możliwe, niezbędne będzie wydłużenie okres spłaty, co będzie miało wpływ na całkowity koszt zobowiązania. Warto mieć tego świadomość i samodzielnie podjąć decyzję, czy konsolidacja będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Po jakim czasie można spotkać się z konsekwencjami braku spłaty pożyczki?

Oprócz tego, jak długo można nie spłacać pożyczek, warto również wiedzieć, jak szybki można spodziewać się wystąpienia skutków braku spłaty zobowiązania. To, jak szybko dłużnika dotkną kolejne etapy związane z odzyskaniem długu, uzależnione jest przede wszystkim od aktywności wierzyciela. Wygląda to mniej więcej w taki sposób:

 • Pierwszego dnia po zaprzestaniu spłaty zobowiązania, naliczane zostają odsetki karne,
 • O kilku tygodniach lub miesiącach sprawa może zostać przekazana do działu windykacji,
 • W ciągu 30 dni od poinformowania osoby zadłużonej o zamiarze dokonania wpisu w bazach dłużników. Pojawi się on w bazie Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej (czytaj także: Pożyczki natychmiastowe dla zadłużonych),
 • Po paru miesiącach bezskutecznego procesu windykacyjnego, sprawa zostaje przekazana do e-sądu, a ten przesyła powiadomienie, które zawiera nakaz zapłaty. Wówczas dłużnik ma 14 dni na to, aby odbierać zawiadomienie i kolejne 14 dni na odniesienie się do sprawy albo zapłatę należności,
 • Kolejno wyrokowi nadana zostaje klauzula wykonalności, a komornik, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, może przystąpić do wykonywania czynności. W ciągu około 2 tygodni komornik jest w stanie ustalić, gdzie dłużnik ma konto bankowe (czytaj również: Kredyt na spłatę komornika),
 • Pod warunkiem, że wierzyciel nie napotka na drodze różnych przeszkód, cały proces odzyskiwania długu może trwa około pół roku.
Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Co robić w sytuacji, gdy pojawia się problem ze spłatą pożyczek?

Najlepszy sposób, aby uniknąć kłopotów, które związane są z zadłużeniem z tytułu pożyczki to rozsądne i przemyślane jej zaciągnięcie. Przed skorzystaniem z finansowania, dokładnie przeanalizować własne możliwości finansowe oraz dostosować do nich warunki zobowiązania, a w szczególności wysokość kwoty pożyczki oraz termin okresu spłaty.

Przykładowo, jeżeli klient w najbliższym czasie nie spodziewa się jakiegoś większego wpływu środków finansowych na konto, zamiast decydować się na krótkoterminową chwilówkę na okres 30 dni, zdecydować się na długoterminowe zobowiązanie ratalne, dzięki czemu można spłacać co miesiąc niższe raty.

Pisaliśmy: Pilna pożyczka na dzisiaj dla zadłużonych

Jednak niektórych wypadków i sytuacji nie da się przewidzieć i jeżeli klient stoi już przed problemem braku pieniędzy na spłatę zobowiązania, warto jak najszybciej rozwiązać ten problem. Najgorszym wyjściem z możliwych jest zbagatelizowanie sprawy i brak kontaktu z pożyczkodawcą.

Warto również zorientować się, czy pożyczkodawca nie przewidział pewnych gotowych rozwiązań dla tego typu osób w formie przedłużenia terminu spłaty pożyczki albo wakacji kredytowych. Jeżeli w internetowym serwisie pożyczkowym nie ma żadnych informacji na ten temat, najlepiej niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić swoją sytuację.

Warto poprosić o wydłużenie terminu spłaty pożyczki albo rozłożenie posiadanych zaległości na raty. W większości przypadków pożyczkodawcy zgadzają się iść na kompromis i starają się dogadać z klientami. W końcu im również zależy na tym, aby odzyskać pożyczone pieniądze. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby wywiązać się z nowego terminu płatności. Jeżeli dłużnik po raz kolejny zawiedzie pożyczkodawcę, nie powinien liczyć na wyrozumiałość.

Bezpieczne pożyczanie pieniędzy

W trakcie zaciągania pożyczki, bardzo ważne jest to, aby trzymać się ustalonego terminu spłaty zobowiązania. Jeśli konsument obawia się, zaproponowana przez doradcę wysokość raty będzie zbyt obciążająca dla jego domowego budżetu, lepiej wtedy zdecydować się na dłuższy okres spłaty zobowiązania.

Pośród ofert instytucji finansowych można znaleźć także pożyczki długoterminowe. Wówczas można pożyczyć pieniądze na okres 48, a nawet 60 miesięcy. Każda osoba, która planuje pożyczyć pieniądze, powinna zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku pożyczki bankowej, bank będzie weryfikował zdolność kredytową przyszłego klienta w oparciu o przedstawione dokumenty, które potwierdzają jego dochody. Inaczej niż w banku, konsument może zaciągnąć pozabankowe pożyczki bez zdolności kredytowej.

Czytanie umowy pożyczki

Aby klient nie musiał zastanawiać się, jak długo można nie spłacać pożyczek, powinien rozsądnie podejmować decyzje o wzięciu zobowiązania. Bez względu na to, czy pieniądze pożyczane są od banku czy od firmy pożyczkowej, koniecznie należy dokładnie zapoznać się z umową pożyczki. Wiele osób bagatelizuje tą część i omija przeczytanie dokumentów pożyczkowych, co jest dużym błędem (czytaj: Gdzie pożyczyć pieniądze bezpiecznie).

W umowie mogą znajdować się różne zapisy, które niekonieczne mogą przemawiać na korzyść klienta. Co więcej, jeśli nie zapozna się on ze wszystkimi warunkami, to w przyszłości może spotkać się z nieprzyjemną niespodzianką. Warto zatem poświęcić kilka minut na to, aby przeczytać dokumenty pożyczkowe.

Dopasowanie parametrów pożyczki do budżetu domowego i swoich finansów

Ważne jest to, aby długość terminu spłaty oraz wysokość pożyczki były dobrane w taki sposób, aby nie obciążać domowego budżetu klienta. W przypadku firm pożyczkowych, łatwo uzyskać stosunkowo wysokie kwoty, jednak nie należy decydować się na wyższe sumy niż jest to konieczne. Warto pamiętać o tym, że wyższy kapitał podwyższa całkowity koszt zobowiązania, który będzie trzeba uregulować w ustalonym terminie.

Jak długo można nie spłacać pożyczek
Jak długo można nie spłacać pożyczek

Wybór pożyczkodawcy

Nie bez znaczenia jest również firma pożyczkowa, od której klient decyduje się pożyczyć pieniądze. Powinna być to renomowana instytucja pozabankowa, która cieszy się dobrymi opiniami. Warto również wcześniej sprawdzić, jak pożyczkodawca reaguje na brak spłaty pożyczki. Chodzi o to, czy jest skłonny polubownie rozwiązać sprawę i oferuje jakieś sposoby, które pomogą klientowi w spłacie zobowiązania, np. przedłużenie terminu spłaty pożyczki czy wakacje kredytowe.

Jak radzić sobie z windykacją?

Firmy windykacyjne nie cieszą się dobrą opinią wśród Polaków. Często ich działania uważane są za nieuczciwe i zbyt uciążliwe. Dłużnicy skarżą się na dużą ilość niezapowiedzianych wizyt, wiele połączeń telefonicznych, a także wiadomości. Jednak tak jak w każdej branży, można znaleźć zarówno te, które działają etycznie, jak i nie. Tak naprawdę nie wiadomo, na kogo się trafi. Jednak zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku warto negocjować z windykatorem. Próba uniknięcia odpowiedzialności nic dobrego nie przyniesie, a na dłuższą metę jedynie pogorszy sytuację klienta.

Wbrew pozorom angażowanie w sprawę komornika, nie jest dobre dla windykatora. Najlepiej dla obu stron by było, gdyby się dogadały oraz wypracowanie harmonogramu spłaty zobowiązania, który dłużnik będzie przestrzegał.

W pierwszej kolejności komornik będzie pokrywał własne wynagrodzenie ze środków, które uzyska z egzekucji komorniczej. Dopiero dalsza część środków finansowych będzie służyć na pokrycie zadłużenia. W sytuacji, kiedy dłużnik okaże się niewypłacalny, komornik może nie być w stanie odzyskać długu, a dłużnik na dobre straci możliwość ustabilizowania swojej sytuacji finansowej i uregulowanie długu.

Jak długo można nie spłacać pożyczek? Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Pierwsze negatywne skutki braku spłaty zobowiązania mogą pojawić się już na następny dzień albo nawet po kilku tygodniach. Zwykle po paru miesiącach wszczęta zostaje procedura windykacyjna, która jest dla dłużnika bardzo nieprzyjemną. Dlatego też najlepiej od razu skontaktować się z pożyczkodawcą i przedstawić swoją sytuację, aby uniknąć przykrych konsekwencji z tytułu braku spłaty pożyczki, a także naliczania dodatkowych kosztów.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.