Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 17:02

Kradzież prądu – kto za nią odpowiada

Jeśli dostawca wykryje i stwierdzi nielegalny pobór energii elektrycznej i kradzież prądu, tylko do niego należy kwestia podjęcia ewentualnych kroków prawnych. Kradzież prądu (energii) jest przestępstwem, określonym w treści art. 278 par. 5 kodeksu karnego. Niestety, jak to często bywa w praktyce, zamiast o kradzieży prądu zawiadomić właściwe organy, dostawca prądu idzie na łatwiznę i za nielegalny pobór energii obciąża dodatkowo stronę zawartej na dostawę prądu umowy.

Osoba ta może nawet nie mieć świadomości, że ktoś “na jej konto” pobiera nielegalnie energię elektryczną. Kradzież prądu nie musi bowiem zostać wykryta przez np. właściciela obiektu, na terenie którego do kradzieży energii doszło. Najczęściej stwierdzić ją może kompetentna osoba (przedstawiciel dostawcy energii) na podstawie wskazań licznika zużycia energii elektrycznej.

kupno kradzionych rzeczy

Kradzież prądu – co można zrobić po jej stwierdzeniu

Kwestia nielegalnego poboru energii elektrycznej uregulowana została w treści art. 57 ustawy Prawo energetyczne. Jeśli stwierdzona zostanie kradzież prądu, przedsiębiorstwo energetyczne jako dostawca energii może dochodzić odszkodowania. Może też pobierać od odbiorcy opłatę w wysokości, która ustalona została w taryfie. Może też zdarzyć się sytuacja, że kradzież prądu następuje nie z pokrzywdzeniem legalnego odbiorcy energii, a na skutek nielegalnego, bezumownego “wpięcia” do sieci energetycznej. Wówczas również za taką kradzież prądu dostawca energii może dochodzić odszkodowania od osoby, która bez stosownej umowy korzysta z pobieranej nielegalnie energii elektrycznej.

kradzież 2

Dostawca energii nie może natomiast dochodzić odszkodowania w sytuacji, gdy kradzież prądu i nielegalny pobór energii wynikały z wyłącznej winy osoby trzeciej (nie osoby, z którą zawarto umowę o dostarczanie energii). Jeśli zatem zdarzy się taki przypadek, że legalny odbiorca prądu dostanie wezwanie do zapłaty za dodatkowo zużytą energię, powinien wystąpić do dostawcy energii z pismem, w którym poinformuje, że za tą sytuację odbiorca prądu odpowiedzialności nie ponosi, a kradzież prądu to kwestia działania osoby trzeciej. Legalny odbiorca energii elektrycznej, po otrzymaniu wezwania do zapłaty, może także zawiadomić o przestępstwie kradzieży prądu organy ścigania (Policję, prokuraturę).

W sytuacji ostatecznej, gdy dostawca energii kieruje do sądu pozew w sprawie nielegalnego poboru prądu i żąda odszkodowania, osoba, przeciwko której pozew wniesiono (legalny odbiorca energii, któremu “ktoś się wpiął do licznika”) powinien podjąć wszelkie działania w celu wykazania, że kradzież prądu jest skutkiem działania osób trzecich (np. sąsiadów). W tym celu osoba ta może zażądać kontroli instalacji elektrycznej, zażądać przeprowadzenia dowodu z protokołu tej kontroli oraz dowodu z przesłuchania osób, które stwierdziły kradzież energii lub dokonywały kontroli instalacji elektrycznej.

Ważna również w tym zakresie będzie dokumentacja, zgromadzona przez organy ścigania po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa kradzieży prądu.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej