Reklama

Prawo rodzinne
| .
31 maja 2021 21:21

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców

W przeważającej większości przypadków, jeśli rodzice dziecka rozwodzą się, to sąd, który wydane orzeczenie o rozwodzie, wskazuje również, czy dziecko pozostanie przy matce, czy przy ojcu. Decydując o tym sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Nie oznacza to jednak, że rodzic, u którego dziecko po rozwodzie nie zamieszka, nie ma prawa do widywania się z dzieckiem, a nawet do zabierania go okresowo do swojego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców

O ile w przypadku osób dorosłych określenia miejsca zamieszkania nie nastręcza większych trudności, tak miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodziców nie zawsze jest łatwe do formalnego ustalenia. Miejsce zamieszkania dziecka ustala się w sposób pochodny zgodnie z dyspozycją art. 26 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – miejsce zamieszkania dziecka to miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

A aby to ustalić, wystarczy ustalić, gdzie koncentruje się życie rodziców czy rodzica, gdzie znajduje się jego centrum interesów życiowych itp. Należy jednak pamiętać, że miejscem zamieszkania nie jest konkretny adres, ale miejscowość.

Może się zdarzyć, że po rozwodzie dziecko zamieszka z jednym z rodziców. Jeśli oboje rodziców mają władzę rodzicielską, ale osobne miejsca zamieszkania, to miejsce zamieszkania dziecka znajduje się tam, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania rodzica, u którego dziecko stale przebywa. Może się też okazać, że dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców – wówczas miejsce zamieszkania dziecka wskazuje sąd opiekuńczy.

W praktyce, jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, to dziecko mieszka z jednym z tych rodziców, a drugi (jeśli nie nastąpiło pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej) ma prawo raz na jakiś czas zabrać go do siebie, do swojego miejsca zamieszkania. Nie zmienia to jednak samego miejsca zamieszkania dziecka, które nie ulega formalnej zmianie tylko i wyłącznie dlatego, że na kilka – kilkanaście dni dziecko zamieszka z drugim z rodziców.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o władzy rodzicielskiej. Wyrok może zostać wydany na różne sposoby. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu tę władzę ograniczając do określonych praw i obowiązków względem dziecka. Sąd może też pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie (tzw. plan wychowawczy) i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Sąd może zastosować inne rozstrzygnięcia jak pozbawienie, ograniczenie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Od miejsca zamieszkania dziecka – warto tu wskazać, iż dziecko powinno mieć jedno miejsce zamieszkania – należy odróżnić miejsce pobytu dziecka, czyli miejsce faktycznego przebywania dziecka.
Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej