Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 14:23

Jak napisać testament i wyznaczyć spadkobierców?

Napisanie testamentu nie jest sprawą trudną, niemniej przy jego sporządzaniu należy pamiętać o kilku regułach. Testament wadliwy, nieprecyzyjny, sporządzony niezgodnie z przepisami, może wywołać wśród spadkobierców spory, szczególnie, jeśli jeden czy kilku z nich nie zgadza się z rozdziałem majątku, jaki był wolą spadkodawcy. Co istotne – testament nie polega na powołaniu do spadku i ustaleniu, kto majątek odziedziczy i w jakiej części, ale może również na spadkobierców nakładać pewne obowiązki.

A z tymi spadkobiercy niekoniecznie muszą się zgadzać i dobrowolnie te obowiązki testamentowe wykonać. Aby spadkodawca miał pewność, że jego wola zostanie spełniona po jego śmierci, powinien zadbać o to, aby sporządzony samodzielnie testament był wolny od wad prawnych.

Jak samemu napisać testament

Pierwsza zasada – samodzielnie sporządzony testament jest tym lepszy, im więcej spadkodawca uwzględni w nim zapisów prostych, zrozumiałych i jednoznacznych, nie budzących żadnych wątpliwości natury prawnej. Osoba sporządzająca testament (spadkodawca) ma pełną swobodę tzw. testowania – spadkodawca samodzielnie wybiera, komu w testamencie zapisuje spadek, w jakiej części, jakie stawia ograniczenia w tym zakresie itp. Spadkodawca w swym testamencie może do testowania wyznaczyć jedną bądź kilka osób, do całości albo tylko części spadku. Co więcej, spadkodawca może samodzielnie ustalać wysokość przypadających spadkobiercom udziałów (to istotne, jeśli w skład masy spadkowej ma wejść np. przedsiębiorstwo, co do którego spadkodawca ma wolę, aby zostało ono przejęte przez jednego bądź kilku spadkodawców i nadal prowadzone, a nie tylko aby składniki tego przedsiębiorstwa zostały wyprzedane).

Jak napisać testament, aby był zgodny z przepisami i po śmierci spadkodawcy nie stał się przyczyną rodzinnych sporów? Spadkodawca musi pamiętać, że nie może on wyznaczyć spadkobiercy pod warunkiem albo z określonym terminem (np. nie wolno w testamencie zawierać sformułowań typu: na jedynego spadkobiercę wyznaczam mojego syna Jana Kowalskiego, pod warunkiem, że się ożeni do końca roku). Jeśli takie zastrzeżenia spadkodawcy znajdą się w testamencie, uważa się je za nieistniejące, a w ekstremalnych przypadkach mogą one doprowadzić nawet do stwierdzenia nieważności powołania danej osoby jako spadkobiercy.

Dopuszczalna jest natomiast w testamencie instytucja tzw. podstawienia. Chodzi tu o to, że do spadku można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba, powołana jako spadkobierca na mocy testamentu lub przepisów kodeksu cywilnego, nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. W samodzielnie pisanych testamentach unikać należy natomiast tzw. podstawienia powierniczego, polegającego na tym, że spadkodawca nakazuje spadkobiercy zachowanie spadku i przekazanie go później innej osobie (zapis typu: do spadku powołuję mojego syna Jana Kowalskiego, ale zobowiązuję go do niewyprzedawania majątku spadkowego, ale przekazania go swojej córce Annie Kowalskiej, gdy ta ukończy 18 rok życia).

Jak napisać testament

Osoba, która chce samodzielnie napisać testament, musi pamiętać również o jeszcze jednej istotnej rzeczy – powołanie w testamencie spadkobiercy polega na przyznaniu mu prawa do określonej części spadku, rozumianej jako udział w tym spadku (np. przyznaje się spadkobiercy prawo do 30 % spadku). Spadkodawca nie może w testamencie zapisać spadkobiercom ściśle określonych przedmiotów, które należą do jego majątku. Jeśli zatem spadkodawca chce, aby dana rzecz czy np. nieruchomość znalazła się w posiadaniu konkretnego spadkodawcy, lepiej tej rzeczy nie uwzględniać w spadku, a przekazać ją przyszłemu spadkodawcy poza testamentem (czyli “zapisać” tę nieruchomość).

W grę wchodzi również tzw. zapis windykacyjny, przy czym w przypadku zapisu windykacyjnego testament musi już mieć formę aktu notarialnego. Dla zapisobiercy (osoby, której dana nieruchomość czy rzecz została zapisana) to najlepsze rozwiązanie, gdyż jest ono natychmiast i automatycznie skuteczne z chwilą śmierci osoby, pozostawiającej testament.

Szukasz darmowej pomocy prawnej w temacie spadków? Poszukaj np. tutaj: darmowa pomoc prawna Rzeszów

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej