Reklama

finanse
| .
8 sierpnia 2021 20:29

Odfrankowienie kredytu – na czym polega?

Odfrankowienie kredytu to temat, który od kilku lat gości na ustach wielu ludzi. Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu kredyty we frankach cieszyły się ogromną popularnością. Wiele osób, które decydowało się na kredyt hipoteczny, wybierało właśnie tę walutę. Zalet tego rozwiązania było dużo. Do kredytu we frankach zachęcało oprocentowanie, które było dużo niższe niż w złotówkach.

Klienci banków liczyli, że zaoszczędzą i szybciej spłacą zobowiązanie. Jak podają eksperci, na to rozwiązanie zdecydowało się ok. miliona osób. Najwięcej tego typu kredytów podpisano w latach 2007-2008. Niestety, to co miało być życiową okazją, dla wielu stało się przekleństwem. Większość osób, zamiast zyskać i zaoszczędzić, straciło sporo pieniędzy.

Zmiana była spowodowana nagłym wzrostem notowań franka, który wcześniej utrzymywał się na stabilnym poziomie. Raty błyskawicznie wzrosły, realne zadłużenia w przeliczeniu na złotówki stało się o kilkadziesiąt procent wyższe, niż było na początku. Dla wielu osób raty stały się trudne, a czasami wręcz niemożliwe do spłacenia. Ludzie zaczęli szukać różnych rozwiązań, które miały rozwiązać problem. 

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie kredytu – dlaczego tak wiele osób się na nie decyduje?

Kredyty zaciągane we frankach działały na zupełnie innych zasadach niż te zaciągane w polskiej walucie. Przy kredycie hipotecznym zaciągniętym w złotówkach na wysokość rat ma wpływ wysokość stóp procentowych, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Raty są łatwe do przywiedzenia, nie zmieniają się zbyt często.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki z wpisami w bazach

Kredyty frankowe, mimo że wypłacane w złotówkach, były deminowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego. O kredycie denominowanym mówimy wtedy, gdy w umowie kwota kredytu oraz raty zostały zapisane we frankach.

W przypadku, gdy w umowie kredytowej kwota, którą ma dostać kredytobiorca, została zapisana w złotówkach, a harmonogram spłat został rozpiany frankach, mówi się o kredycie indeksowanym. Kredytobiorca spłacał zobowiązanie we frankach (pisaliśmy m.in. Kredyty frankowe – czy da się je unieważnić albo przewalutować?).

Na wysokość oprocentowania wpływ miał LIBOR, czyli referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie w odniesieniu do franka szwajcarskiego. W okresie, gdy kliencie decydowali się na kredyty we frankach, oprocentowanie było niskie, stawki LIBOR atrakcyjne w stosunku do stawek WIBOR, a kurs franka stabilny.

To skusiło wiele osób, które myślały, że dobra passa będzie trwała wiecznie. Poważne problemy wywołało załamywanie się funkcjonowania światowego systemu finansowego. Początkowo Polska była bezpieczna, ale kłopoty pojawiły się w 2015 roku, kiedy Szwajcarski Bank Narodowy odblokował kurs franka, a jego kurs poszybował mocno do góry.

Odfrankowienie kredytu

Zadłużenie wzrosło, dlatego wiele osób zaczęło szukać sposobu na odfrankowienie kredytu.

Z czym nie zgadzają się Frankowicze?

Wiele osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, uważa się za pokrzywdzonych, walczy z bankami o odzyskanie pieniędzy. Kredytobiorcy stawiają mocne zarzuty bankom, które przed podpisaniem umowy, nie przedstawiły im wszystkich, mogących wystąpić zagrożeń. Lista zarzutów jest bardzo długa. Poszkodowani klienci zarzucają, m.in. że:

 • W przypadku kredytu denominowanego nie wiedzieli ostatecznie, jaką kwotę pożyczają od banku. Było to spowodowane zmiennym kursem franka. Brak jednoznacznie określonej kwoty w umowie kredytowej jest niezgodny z prawem. Klient zawsze musi wiedzieć, ile pieniędzy pożycza oraz ile będzie musiał spłacić (pisaliśmy m.in. Pożyczka 0 RRSO oraz tutaj: Pożyczka 0 procent).
 • W umowach była informacja, że kurs franka będzie ustalany na podstawie tabeli kursów banku, ale nie zostało to w żaden sposób doprecyzowane.
 • Banki stosowały spread walutowy (różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży), ale zasady nie zostało dokładnie opisane w umowie.
 • Kredytobiorcy nie zostali dokładnie poinformowani, w jaki sposób będzie rozliczany kredyt.
 • Pracownicy banków nie przekazali informacji o ryzyku walutowym, które mogło wystąpić.
 • Nie zostały wprowadzone zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym.
 • Stosowano zbyt pochopne ocenianie zdolności kredytowej.
 • Stosowanie klauzule abuzywnych, które są zakazane. To właśnie one są głównym czynnikiem, pozwalającym na odfrankowienie kredytu.

Jak widać, zarzutów jest bardzo dużo. W tej sytuacji  państwo nie mogło pozostać obojętne wobec zarzutów stawianych bankom i zaczęło wprowadzać określone działania. Początkowo banki zostały zobligowane do dokładniejszej oceny zdolności kredytowej osób, które interesowały się kredytami w obcej walucie.

Odfrankowienie kredytu

Przed podpisaniem umowy klienci musi zapoznać się i podpisać stymulację wartości kredytu w przypadku zwiększenie kursu franka. Została również wprowadzona możliwość spłaty raty bezpośrednio we frankach szwajcarskich, co pozwoliło nie zawracać uwagi na kurs bankowy. W 2011 roku wprowadzono ustawę antyspreadową, która gwarantowała spłatę rat w walucie, do której były indeksowane.

Obecnie, według zaleceń KNF, nie ma możliwości zaciągania kredytów w walucie innej, niż jest wypłacane wynagrodzenie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a kredyty frankowe

Najważniejszą kwestią dla osób borykających się ze spłatą kredytu we frankach było orzeczenie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  we. frankowiczów. Wyrok został wydany w związku z pytaniem zadanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, dotyczącym sporo kredytobiorców z bankiem.

Kredytobiorcy zarzucali, że bank stosuje nieważne postanowienia umowne, dotyczące przeliczania zadłużenia z polskich złotych na franka szwajcarskiego przy kredycie indeksowanym do waluty obcej. Trybunał oparł się na prawie Unii Europejskiej i wydał wyrok przychylny dla kredytobiorców. Nakazał usunięcie zapisów oraz zezwolił również na unieważnienie umów, jeżeli usunięcie zapisu zmieni ich charakter.

To dobra wiadomość dla wszystkich osób, które zdecydowały się na kredyt we frankach. Wynika z tego, że kredytobiorca będzie musiał oddać kwotę, którą pożyczył, a bank będzie musiał dokonać zwrotu pobranych odsetek i prowizji. Wyrok spowodował, że sądy zaczęły przychylniej patrzeć na problemy kredytobiorców, których umowy zawierają niedozwolone klauzule.

Kredyty we franku – co mogą zrobić kredytobiorcy?

Obecnie osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, mają do dyspozycji kilka rozwiązań, ułatwiających spłatę zadłużenia. Dostępne opcje to:

 • Przewalutowanie kredytu – frankowicze mogą zdecydować się na przewalutowanie kredytu z franków szwajcarskich na złotówki polskie. Niestety, obecnie to rozwiązanie nie jest najrozsądniejsze, ponieważ wysoki kurs franka sprawia, że raty będą wyższe.
 • Spłata kredytu we frankach – w takiej sytuacji racjonalne wydaje się samodzielne kupowanie franka. Dzięki temu można zaoszczędzić na spreadzie walutowym oraz kupować walutę w dowolnym miejscu, wtedy, gdy jest w atrakcyjnej cenie.
 • Skorzystać ze wsparcia Bank Gospodarstwa Krajowego – to rozwiązanie pozwala uzyskać maksymalnie wsparcie w kwocie 72 tysiące złotych. Ma jednak wiele ograniczeń, dlatego tylko nieliczne osoby mogą z niego skorzystać.
 • Złożyć reklamacje – to opcja przeznaczona jest dla osób, w których umowach znajdują się niedozwolone klauzule. Można spróbować dogadać się z bankiem lub założyć sprawę w sadzie o odfrankowienie kredytu. Ugoda z bankiem pozwala na szybie rozstrzygnięcie sporu, bez sprawy sądowej. W praktyce jednak banki proponują rozwiązania nieopłacalne dla klientów, dlatego mało kto decyduje się na takie rozwiązanie.
Odfrankowienie kredytu

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie kredytu to nic innego jak uznanie za nieważne klauzul umowy kredytowej dotyczącej indeksowania zobowiązania we frankach szwajcarskich. Mówiąc prościej, jest to wsteczne przekształcenie kredytu frankowego na złotówkowy, przy zachowaniu tego samego oprocentowania. Po odfrankowieniu kredytu kredytobiorca dalej musi spłacać kredyt, ale tym razem w złotówkach. Dzięki temu raty są przewidywane, nie ma ryzyka związanego z wahaniami kursu franka.

Jak odfrankowić kredyt?

Frankowicze, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, nie zostali pozostawienie sami sobie. Mogą skorzystać zarówno z darmowej pomocy, jak i zdecydować się na pomoc kancelarii prawnych. Bezpłatnego wsparcia udzielają rzecznicy konsumentów, którzy pomagają w polubownym lub interwencyjnym załatwieniu reklamacji, odrzuconej przez bank.

Jest również wiele kancelarii prawnych, które pomagają wyjść z problemów i zajmują się odfrankowieniem kredytów. Aby przekazać sprawę, nie trzeba osobiście odwiedzać siedziby kancelarii. Obecnie wiele firm działa zdalnie, dlatego wystarczy przesłać mailowo skan potrzebnych dokumentów. Zazwyczaj wymagana jest umowa kredytowa, która pozwala przygotować darmową opinię prawną.

Jeżeli opinia jest pozytywna, kancelaria może w imieniu klienta złożyć do sądu pozew o unieważnienie całej umowy i usunięcie niedozwolonych klauzul. Jeżeli występuje zabronione zapisy, możliwe jest uzyskania od sądu orzeczenia o unieważnieniu umowy kredytowej CHF lub orzeczenia o odfrankowieniu kredytu.

Jeżeli sąd uzna, że bank nie miał prawa przeliczać spłacanych rat na franki, będzie musiał oddać wszystkie raty kredytu lub tylko te nadpłacone.  Kredyt odfrankowiony zostaje w takiej sytuacji przewalutowany na kredyt złotówkowy.

Sprawa w sądzie – co kredytobiorca może zyskać?

Wiele zdesperowanych kredytobiorców zastanawia się nad założeniem sprawy w sądzie. W ostatnich latach sądy zaczynają patrzeć przychylnie i wydawać ujednolicone wyroki, choć niej jest to jeszcze regułą. Najczęstsze rozwiązania, jakie proponują to:

 • Unieważnienie umowy kredytowej – w takiej sytuacji sąd może nakazać bankowi zwrot wszelkie kwoty wpłacone bankowi przez kredytobiorcę w okresie ostatnich 10 latach przed wniesieniem pozwu do sądu. Jako że roszczenie jest przedawnione, bank nie może domagać się od kredytobiorcy zapłaty żadnych kwot.
 • Druga decyzja, jaką może wydać, sąd mówi, że kredytobiorca i bank powinni wzajemnie się rozliczyć. Ma wyglądać to w ten sposób, że bank ma zwrócić kredytobiorcy wszystko to, co kredytobiorca wpłacił bankowi, natomiast kredytobiorca musi oddać bankowi wszystko to, co od banku otrzymał na mocy nieważnej umowy. Skutkiem tego, oddanie bankowi przez kredytobiorcę tylko nominalną kwotę kredytu, którą otrzymał. Nie wchodzą w nią opłaty dodatkowe, tj.  odsetki, prowizje itp.
 • Sąd może nakazać usunięcie z umowy niekorzystnych zapisów. W takim wypadku dochodzi do odfrankowienia kredytu. W ten sposób kredytobiorca nie musi się obawiać skutków związanych z wahaniem się, a głównie wzrostem kursu franka szwajcarskiego.

W jednym i drugim wypadku kredytobiorca zostaje uwolniony od kredytu we frankach, czyli osiąga cel, do którego dążył. 

Odfrankowienie kredytu

Zalety i wady odfrankowania kredytu

Odfrankowanie kredytu nie jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich Frankowiczów. Warto poznać wady i zalety tego rozwiązania, aby sprawdzić, czy alternatywne opcje nie będą bardziej opłacalne. Zalety odfrankowania kredytu, które warto wymienić to:

 • Wyrok sądu może być korzystny dla zadłużonego. Kredytobiorca zyskuje zwrot nadpłaconych rat z przeliczeniem ich na złotówki. Zdarza się, że pożyczkobiorcy otrzymują nawet zwrot 30% zapłaconych już rat wraz z odsetkami. Co bardzo ważne, wszystkie przyszłe raty stają się niezależne od wahań kursu szwajcarskiego franka.
 • Obie strony, tzn. bank i kredytobiorca unikają ten sposób kolejnych, długich procesów, a tym samym kolejnych kosztów. Bywa, że sprawy ciągną się latami, a to powoduje marnowanie czasu i wywołuje ogromny stres.
 • Bank nie może domagać się roszczeń z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. To bardzo korzystne dla pożyczkobiorcy.

Minusem takiego rozwiązania jest to, że dalej obie strony, tzn. bank i kredytobiorca są ze sobą związane i muszą realizować podpisaną umowę. 

Na czym polega przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN?

Frankowicze mają do wyboru kilka mechanizmów, ułatwiających spłacanie rat. Jednym z nich jest przewalutowanie kredytu. Polega na przeliczeniu pozostałej do spłaty kwoty na polskie złotówki. To rozwiązanie pomaga na dobre uwolnić się od kredytu frankowego i żyć spokojne, bez obaw, że kurs franka nagle gwałtownie poszybuje do góry (pisaliśmy również Pewne chwilówki dla zadłużonych).

Dalsza spłata odbywa się w sposób analogiczny do kredytów zaciągniętych w polskiej walucie. Rozwiązanie to wydaje się proste, ale czy zawsze jest korzystne? Niestety nie, z reguły nie jest opłacalne. Dzieje się tak dlatego, że przewalutowanie kredytu odbywa się na podstawie aktualnego kursu waluty, a nie kursu z dnia podpisania umowy. W związku z tym raty mogą być wyższe.

Przewalutowanie kredytu  jest korzystne tylko wtedy, gdy spada wartość franka w stosunku do złotówki oraz prognozowany jest wzrost kursu waluty. W przypadku tego rozwiązania trzeba liczyć się również z tym, że banki mogą pobrać inne opłaty np. prowizje za poniesione koszty zobowiązania. Przed wyborem tej opcji należy dokładnie sprawdzić umowę i przeliczyć koszty.

Co wybrać, odfrankowienie kredytu, unieważnienie umowy czy przewalutowanie kredytu?

Niestety, nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Każdy kredytobiorca musi dokładnie przeanalizować swoją sytuację, sprawdzić kurs franka, dowiedzieć się, jak aktualnie wygląda orzecznictwo sądów. Należy sprawdzić, ile rat zostało już zapłaconych, a ile zostało do spłaty.

Odfrankowienie kredytu

Przewalutowanie kredytu będzie opłacalne wtedy, gdy kurs franka będzie niski, jednak nie zostaną zwrócone nadpłacone raty, jak w przypadku odfrankowania kredytu. Przypadku, gdy wybór jest trudny, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wskażą plusy i minusy każdej opcji oraz pomogą wybrać, które w danej sytuacji będzie najbardziej opłacalna. 

Jak wybrać kancelarię prawną do walki o odfrankowienie kredytu?

Samodzielna walka z bankami jest czasochłonna, kosztuje wiele nerwów i stresu. Kredytobiorcy muszą znać przepisy, bankowe definicje, wiedzieć, jakie przepisy mają zastosowanie w tym temacie. Aby sprawę załatwić szybko i sprawnie, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnych, które zajmują się odfrankowaniem kredytu i innymi alternatywnymi rozwiązaniami.

Zwracając się o pomoc, warto określić, jaki cel chcemy osiągnąć. Czy zależy nam na unieważnieniu umowy, odfrankowieniu kredytu czy przewalutowaniu? Warto jednak pamiętać, że odfrankowienie umowy kredytowej możliwe jest tylko w przypadku kredytów indeksowanych, udzielonych i wypłacanych w złotówkach, ale waloryzowanych do kursu franka szwajcarskiego. Wybierając kancelarię, warto sprawdzić, jakie ma opinie, ilu osobom pomogła (pisaliśmy m.in. Darmowe porady prawne oraz Bezpłatna pomoc prawna).

Częste procesy o odfrankowienie spowodowały, że powstały liczne biura, ale nie wszystkie widzą, jak wygrać sprawę. Lepiej szukać kancelarii, która ma na swoim koncie wiele spraw zakończonych sukcesem i wie, jak dokładnie i skutecznie przeprowadzić proces odwalutowania kredytu frankowego.

Pisaliśmy również niedawno: Ubezpieczenie OC samochodu

Ważne jest również, aby prawnik widział, ja wyjaśnić wszystkie niezrozumiałe kwestii oraz przedstawił wady i zalety każdego rozwiązania. Od czasu, gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał frankowiczom rację i pozwolił na uznanie klauzul indeksacyjnych za nieważne, kredytobiorcy mają duże szanse na pozbycie się ciążącego balastu i przekształcanie kredytu frankowego na złotówkowy.

Odfrankowienie kredytu

Nie jest to jednak proste zadanie, czasami ciągnie się latami, wymaga długiej walki z sądami. Warto jednak zaryzykować, bo można zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej