Reklama

Prawo administracyjne
| .
14 marca 2021 17:21

Odwołanie od decyzji lekarza

Pacjent, który udaje się do lekarza, nierzadko chce, aby ten wystawił mu zaświadczenie potwierdzające chorobę pacjenta, potrzebne chociażby w celu okazania u ubezpieczyciela. Jeśli lekarz odmówi wystawienia takiego zaświadczenia, pacjentowi przysługuje odwołanie od decyzji lekarza. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, szczególnie, że lekarze nierzadko nie uzasadniają w żaden sposób swojej odmowy, ograniczając się do stwierdzenia, że wystawienie potwierdzającego chorobę zaświadczenia nie jest możliwe albo też nie jest ono pacjentowi potrzebne.

Od odmownej decyzji lekarza pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu. Co więcej, prawo do wniesienia sprzeciwu od decyzji lekarza ma nie tylko pacjent, ale również jego przedstawiciel ustawowy. Sama możliwość wniesienia sprzeciwu od decyzji lekarza uzależniona jest od tego, czy opinia lekarza lub jego orzeczenie mają wpływ na prawa pacjenta albo wynikające z przepisów prawa obowiązki pacjenta.

Odwołanie od decyzji lekarza – prawo pacjenta

Sprzeciw – odwołanie od decyzji lekarza wnosi się do działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta Komisji Lekarskiej, za pośrednictwem tegoż Rzecznika. Na wniesienie sprzeciwu od decyzji lekarskiej pacjent ma 30 dni, licząc od dnia wydania opinii lekarskiej albo orzeczenia, wydanych przez orzekającego o stanie zdrowia pacjenta lekarza (art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Sprzeciw – odwołanie od decyzji lekarza musi posiadać uzasadnienie. Należy w nim również podać podstawę prawną, z której wynikają prawa pacjenta czy jego obowiązki. Z pewnością nie będzie wystarczające jedynie ogólne przedstawienie zarysu sprawy. Podobnie nie będzie uzasadnieniem sprzeciwu od decyzji lekarza jedynie ogólne wyrażenie niezadowolenia z działania czy zaniechania lekarza. Jeśli sprzeciw – odwołanie od decyzji lekarza nie ma uzasadnienia, jest on zwracany wnioskodawcy. Z drugiej strony, jeśli spełnia on wymogi formalne, Komisja Lekarska wszczyna postępowanie w sprawie tego sprzeciwu. W razie potrzeby Komisja badająca sprzeciw jest uprawniona do wykonania dodatkowego badania pacjenta.

Orzeczenie w sprawie sprzeciwu pacjenta Komisja Lekarska wydaje niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Wnoszący sprzeciw pacjent musi pamiętać, że od decyzji Komisji Lekarskiej, rozpatrującej odwołanie od decyzji lekarza, środki odwoławcze już pacjentowi nie przysługują.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej