Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:54

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który może podzielić na części. Jedna z tych części powinna trwać nieprzerwanie przynajmniej 14 dni kalendarzowych. Z drugiej strony jednak, pracodawca, mając na względzie interes i dobro zakładu pracy, może pracownikowi odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego. Co więcej, w pewnych uzasadnionych okolicznościach pracodawca może pracownika z urlopu wypoczynkowego odwołać. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce?

Pracodawca może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika i odwołać go z tego urlopu, gdy zmuszają go do tego nieprzewidziane w chwili udzielania urlopu okoliczności. Jeśli np. na urlop wybrała się kadrowa, a w zakładzie pracy niespodziewanie odbywa się kontrola Inspekcji Pracy, pracodawca może kadrową z urlopu odwołać.

Kiedy możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale nie ma w tym zakresie pełnej swobody. Stosownie do treści art. 167 par. 1 kodeksu pracy, odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest możliwe jedynie wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego. To takie okoliczności, że gdyby pracodawca wiedział o nich przed udzieleniem pracownikowi urlopu wypoczynkowego i przed jego rozpoczęciem, że te okoliczności wystąpią, to na pewno urlopu by nie udzielił. Do okoliczności takich należą wszelkiego rodzaju awarie, działania siły wyższej, pożary czy kontrole w zakładzie pracy.

Należy pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego to dla tego pracownika polecenie służbowe. Bez znaczenia pozostaje tu zatem kwestia, czy pracownik zgadza się z poglądem pracodawcy czy nie. Ma obowiązek to polecenie służbowe wykonać. Jeśli polecenia tego nie wykona, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje w postaci zastosowania kar porządkowych (upomnienia albo nagany) albo nawet rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym). Warto podkreślić, że polecenie pracodawcy powrotu pracownika i przerwania urlopu nie musi mieć formy pisemnej, może ono mieć formę dowolną, byleby było skierowane bezpośrednio do pracownika.

Gdyby okazało się, że odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego nastąpiło bez zaistnienia ku temu stosownych przesłanek, pracownik ma prawo dochodzenia odszkodowania od pracodawcy. Musi on jednak w ewentualnym sporze sądowym udowodnić wysokość szkody oraz sam fakt jej wystąpienia. Niezależnie od tego pracodawca ma obowiązek pokryć pracownikowi wszelkie koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego. Należy tu jednak zwrócić uwagę na pewną kwestię. Jeśli pracownik zamierzał wykorzystać urlop wypoczynkowy w związku z podjęciem tzw. fuchy i chęcią dorobienia sobie, pracodawca nie musi zwracać mu tego, co pracownik by zarobił, gdyby tę fuchę na urlopie wypoczynkowym wykonał.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej