zwolnienie-pracownika

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego, który może podzielić na części. Jedna z tych części powinna trwać nieprzerwanie przynajmniej 14 dni kalendarzowych. Z drugiej strony jednak, pracodawca, mając na względzie interes i dobro zakładu pracy, może pracownikowi odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego. Co więcej, w pewnych uzasadnionych okolicznościach pracodawca może pracownika z urlopu wypoczynkowego odwołać. Kiedy taka sytuacja może mieć miejsce? Pracodawca może przerwać urlop wypoczynkowy pracownika i odwołać go z tego urlopu, gdy zmuszają go do tego nieprzewidziane w chwili udzielania urlopu okoliczności. Jeśli np. na urlop wybrała się kadrowa, a w zakładzie pracy niespodziewanie odbywa się kontrola Inspekcji Pracy, pracodawca może kadrową z urlopu odwołać.

Kiedy możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale nie ma w tym zakresie pełnej swobody. Stosownie do treści art. 167 par. 1 kodeksu pracy, odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego jest możliwe jedynie wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna ze względu na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego. To takie okoliczności, że gdyby pracodawca wiedział o nich przed udzieleniem pracownikowi urlopu wypoczynkowego i przed jego rozpoczęciem, że te okoliczności wystąpią, to na pewno urlopu by nie udzielił. Do okoliczności takich należą wszelkiego rodzaju awarie, działania siły wyższej, pożary czy kontrole w zakładzie pracy.

Należy pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego to dla tego pracownika polecenie służbowe. Bez znaczenia pozostaje tu zatem kwestia, czy pracownik zgadza się z poglądem pracodawcy czy nie. Ma obowiązek to polecenie służbowe wykonać. Jeśli polecenia tego nie wykona, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje w postaci zastosowania kar porządkowych (upomnienia albo nagany) albo nawet rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym). Warto podkreślić, że polecenie pracodawcy powrotu pracownika i przerwania urlopu nie musi mieć formy pisemnej, może ono mieć formę dowolną, byleby było skierowane bezpośrednio do pracownika.

Gdyby okazało się, że odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego nastąpiło bez zaistnienia ku temu stosownych przesłanek, pracownik ma prawo dochodzenia odszkodowania od pracodawcy. Musi on jednak w ewentualnym sporze sądowym udowodnić wysokość szkody oraz sam fakt jej wystąpienia. Niezależnie od tego pracodawca ma obowiązek pokryć pracownikowi wszelkie koszty, jakie pracownik poniósł w związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego. Należy tu jednak zwrócić uwagę na pewną kwestię. Jeśli pracownik zamierzał wykorzystać urlop wypoczynkowy w związku z podjęciem tzw. fuchy i chęcią dorobienia sobie, pracodawca nie musi zwracać mu tego, co pracownik by zarobił, gdyby tę fuchę na urlopie wypoczynkowym wykonał.

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.