Reklama

Prawo rodzinne
| .
31 maja 2021 21:28

Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Jeśli były małżonek nie interesuje się dziećmi, pomimo zasądzonych od niego przez sąd alimentów nie płaci ich, nie uczestniczy też w żaden sposób w wychowywaniu tych dzieci ani nie łoży na nie, to czy w takich okolicznościach wchodzi w grę pozbawienie władzy rodzicielskiej? Jak długo taka sytuacja musi trwać, aby ograniczenie czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej byłego małżonka było dopuszczalne?

Sprawa nie jest taka oczywista. Pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wyłącznie z ważnych i obiektywnych przyczyn.

Jest to dla rodzica najsurowsza sankcja, jaką sąd może na niego nałożyć, jeśli ten w ogóle przestał interesować się swoim dzieckiem. Aby jednak uznać, że faktycznie do tego doszło i że małżonka należy pozbawić władzy rodzicielskiej and dzieckiem albo chociaż ją ograniczyć, należy gruntownie przeanalizować wszystkie okoliczności sprawy.

świadczenia po urodzeniu dziecka

Władza rodzicielska to podejmowanie decyzji, dotyczących wychowywania dzieci i opieki nad nimi, czy też zarządzania należącym do dzieci majątkiem. W omawianych kwestiach małżonkowie – rodzice dziecka, powinni ze sobą współpracować.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

Oczywiście współpraca taka może mieć miejsce tylko wówczas, gdy żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie została ona ograniczona przez sąd. Kwestie te najczęściej reguluje się w wyroku, orzekającym rozwód między małżonkami.

Jeśli w wyroku rozwodowym sąd nie orzekł co do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego wychowywania, kwestia ta może zostać uregulowana w orzeczeniach późniejszych, już po orzeczeniu rozwodu między małżonkami. Jeśli zatem któryś z małżonków (czy rodziców nie będących w związku małżeńskim) nie dopełnia swoich obowiązków wobec dziecka, sąd może zdecydować się na pozbawienie władztwa rodzicielskiego albo jego ograniczenie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

miejsce zamieszkania dziecka

Może się zdarzyć sytuacja, gdy władza rodzicielska nie może być przez jednego z rodziców wykonywana na skutek trwałej przeszkody (np. znacznego stopnia niepełnosprawności, uniemożliwiającej sprawowanie opieki nad dzieckiem i jego wychowywanie).

Może się też darzyć sytuacja, gdy rodzice nadużywają swojej władzy w stosunku do dziecka lub oboje zaniedbują swoje obowiązki w zakresie opieki i wychowania. Pozbawienie władzy rodzicielskiej sąd może wówczas orzec w stosunku do obojga rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej czy jej ograniczenie sąd może orzec zarówno wobec obojga rodziców, jak i wobec jednego z nich.

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej ma szansę na pozytywne rozpoznanie w sądzie wówczas, gdy zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek do jego uwzględnienia i jeśli narusza ona dobro dziecka czy też grozi wystąpieniem takiego naruszenia.

Nie może być natomiast przesłanką do pozbawienia władzy rodzicielskiej przemijająca przeszkoda w wykonywaniu obowiązków wychowawczych przez jednego z rodziców. Jeśli taka przemijająca przeszkoda wystąpi, sąd może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej, które zostanie uchylone po tym, jak przesłanka do jego orzeczenia ustąpi (przeminie przeszkoda do wychowywania dziecka i opieki nad nim).

dziecko-pozamalzenskie

Nadmienić należy, że będąca przesłanką pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej przeszkoda musi być poważna, obiektywnie uniemożliwiająca lub utrudniająca wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej