Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:20

Okres wypowiedzenia umowy zlecenia

Zawieranie umów zlecenia jest bardzo korzystne – nie wchodzą tu w grę ograniczenia, mające zastosowanie do umów o pracę, nie ma obowiązków pracodawcy i pracownika, zleceniobiorca nie ma prawa do nadgodzin, urlopów, nie trzeba zakładać dla niego akt osobowych ani prowadzić ewidencji czasu pracy itp. Wiele przedsiębiorstw z tego korzysta, co jest jak najbardziej dozwolone, o ile zawierana umowa zlecenia nie ma na celu jedynie obejście przepisów prawa pracy i strony zawierają ją w sytuacji, gdy faktycznie powinna zostać zawarta umowa o pracę. Jeśli umowa zlecenia zawiera charakterystyczne dla stosunku pracy elementy, w razie kontroli może zostać uznana za umowę o pracę.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Do umowy zlecenia nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, co oznacza, że także i okres wypowiedzenia umowy zlecenia nie jest w żaden sposób określony przepisami prawa pracy. Niestety, zleceniodawcy nierzadko nie wiedzą, czy i w jakiej długości dopuszczalny jest okres wypowiedzenia umowy zlecenia, a obawiając się konsekwencji, stosują dla umowy zlecenia okresy wypowiadania umowy o pracę. To błąd. Umowa zlecenia jest stosunkiem cywilnoprawnym i jako taka została uregulowana w art. 734 i następnych kodeksu cywilnego. Co istotne – pomimo faktu, że kodeks cywilny stosunkowo szczegółowo reguluje umowę zlecenia, to strony tej umowy mogą dość swobodnie dostosowywać treść tej umowy do swoich potrzeb.

Ustalając pewne zapisy umowy zlecenia strony mogą określić również, czy i na jakich zasadach możliwe jest jej wypowiedzenie. Stosownie do treści art. 746 kodeksu cywilnego każda ze stron umowy zlecenia może ją wypowiedzieć, przy czym, jak stwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 11 września 2002 roku sygn. V CKN 1152/2000, strony umowy zlecenia mogą określić w treści tej umowy sposoby i terminy wypowiedzenia i przez to zrzec się możliwości wypowiedzenia tej umowy w każdym czasie.

umowa zlecenia i ochrona przed wypowiedzeniem

Powyższe oznacza, że jeśli z treści umowy nie wynika inaczej, można wypowiedzieć ją w każdym czasie. Dopuszczalne jest jednak zawarcie w treści umowy zlecenia zapisów, które regulowałyby możliwość jej wypowiedzenia, np. uwzględniając w umowie zlecenia zapis, że każda ze stron może ją wypowiedzieć, a okres wypowiedzenia umowy zlecenia wyniesie 2 tygodnie.

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych: bezpłatna pomoc prawna Sosnowiec

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej