Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 16:58

Prawo odmowy zeznań w sprawie cywilnej

Jeśli dana osoba zostanie wezwana przez właściwy organ w charakterze świadka, ma ona obowiązek stawić się przed tym organem i złożyć zeznania. Prawo odmowy zeznań jest bardzo ograniczone i dotyczy jedynie pewnego kręgu osób. W sprawie cywilnej co do zasady nikt nie ma prawa do odmowy stawiennictwa w sądzie w charakterze i złożenia zeznań, jeśli zostanie wezwany w toku postępowania. Obowiązek ten nie dotyczy jednak małżonków stron postępowania, ich wstępnych (np. rodziców), zstępnych (dzieci) czy rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii, a także osób pozostających w stosunku przysposobienia (np. dzieci adoptowanych albo rodziców adopcyjnych).

sąd

Prawo odmowy zeznań nie dla każdego

Prawo odmowy zeznań trwa pomimo rozwiązania małżeństwa albo przysposobienia. Odmówić składania zeznań mogą zatem osoby, dotyczące spraw ich byłego małżonka (art. 261 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Powołany przepis nie dotyczy tzw. osób bliskich (np. bliskich przyjaciół, kuzynostwa itp.). Tak zwana “osoba bliska” nie jest znana przepisom kodeksu postępowania cywilnego, występuje ona w procedurze karnej, niemniej tam również osoba bliska to nie przyjaciel, ale np. konkubina.

Prawo odmowy zeznań nie przysługuje zatem każdemu. Jeśli dana osoba chciałaby się uchylić od stawiennictwa w sądzie i zeznawania w sprawie np. swojego przyjaciela, nawet jeśli w tym celu wyśle do sądu stosowne pismo. A nawet jeśli dana osoba posiada prawo do odmowy składania zeznań, to i tak pismo do sądu nie wystarczy i aby ze swojego prawa skorzystać, musi ona stawić się na rozprawie i dopiero w jej trakcie poinformować sąd, że odmawia składania zeznań.

Należy też pamiętać, że prawo odmowy składania zeznań nie jest tym samym, co prawo do odmowy udzielania odpowiedzi na pytania. Jeśli świadkowi nie przysługuje prawo do odmowy składania zeznań w sprawie cywilnej, to i tak ma on prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, jeśli odpowiedź na to pytanie mogłaby narazić świadka lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę, szkodę majątkową, czy też odpowiedź na pytania byłaby pogwałceniem tajemnicy zawodowej.

sąd 2

Sąd zawsze poucza świadka o możliwości odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Z kolei za niestawiennictwo na wezwanie sądu świadka mogą spotkać przykre konsekwencje. Jeśli świadek, mimo nałożenia na niego grzywny za niestawiennictwo, nadal unika złożenia zeznań w sądzie i nie stawia się na rozprawy, może zostać do sądu doprowadzony przymusowo. Co więcej, w razie nieuzasadnionej odmowy składania zeznań sąd może nakazać aresztowanie świadka na czas do tygodnia. Areszt ten uchyla się, jeśli świadek złoży zeznania albo sprawa zostanie już zakończona w sądzie I instancji.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej