Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:25

Przywrócenie pracownika do pracy

Przywrócenie pracownika do pracy na skutek wyroku sądu pracy, który orzekł, że zwolnienie pracownika było niezgodne z przepisami bądź bezpodstawne, wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi kosztami. Jeśli po wypowiedzeniu umowy o pracę czy rozwiązaniu tej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (dyscyplinarka dla pracownika) sąd pracy przywróci go do pracy, pracodawca musi temu pracownikowi zapłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, i to z odsetkami.

Stosownie do treści art. 47 Kodeksu pracy pracownikowi, który na skutek orzeczenia sądu został przywrócony do pracy wygrywając z pracodawcą w sądzie, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jest ono ograniczone do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika, przy czym pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem im umowy o pracę (np. pełniący funkcję w związkach zawodowych czy pracownicy, którym do emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata), mają prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.Pracownica będąca w ciąży, której szef wypowiedział umowę o pracę i która odwołała się do sądu pracy, ma prawo żądać odszkodowania za cały czas, przez jaki pozostawała bez pracy.

Przywrócenie pracownika do pracy z zapłatą odszkodowania

Przywrócenie pracownika do pracy wiąże się z koniecznością wypłaty mu wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy powinno swą wysokością odpowiadać wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował i wykonywał swoje obowiązki pracownicze. Ustalając wysokość tego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy sąd ma obowiązek uwzględnić zmiany w wysokości tego wynagrodzenia (np. podwyżki), które miałyby miejsce, gdyby pracownik nadal pracował. Tak stwierdził m.in. Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 12 lipca 2011 roku sygn. II PK 18/11.

Przywrócenie pracownika do pracy upoważnia go do ubiegania się o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Pracownik nie może jednakże żądać niczego więcej, w szczególności np. odszkodowania, przewyższającego swoją wysokością wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Jeśli przywrócenie pracownika do pracy nastąpiło z wypłatą my wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, zamyka to pracownikowi drogę do ubiegania się o dodatkowe odszkodowanie na drodze postępowania cywilnego, które miałoby przewyższać wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Bardzo ważna rzecz – pracownik nie może domagać się wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, dopóki nie podejmie tej pracy po przywrócenie go na poprzednio zajmowane stanowisko (o ile nie zostało ono zlikwidowane). Ewentualna klauzula wykonalności orzeczeniu sądu pracy o wypłacie pracownikowi wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy może nastąpić jedynie wówczas, gdy pracownik po przywróceniu go do pracy tę pracę podjął. Należy tu zwrócić uwagę, że pracownik “fizycznie” tej pracy podejmować nie musi, ma obowiązek natomiast wykazać gotowość do podjęcia tej pracy. Przywrócenie pracownika do pracy, odbywające się na mocy orzeczenia sądu, nakłada na tego pracownika obowiązek wykazania gotowości do podjęcia pracy w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu.

A tu z kolei: porzucenie pracy i konsekwencje porzucenia pracy.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej