Reklama

Prawo rodzinne
| .
14 marca 2021 17:22

Rodzina zastępcza dla dziecka

Prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami to jedna z wartości, bezwzględnie chronionych Konstytucją. Jednakże Konstytucja nakłada również obowiązek, aby zapewnić dziecku ochronę jego praw i opiekę oraz pomoc władzy publicznej (państwa) w sytuacji, gdy dziecko na skutek np. orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców pozbawione zostało opieki rodzicielskiej. W takiej sytuacji bardzo często opiekę (tzw. rodzinną pieczę zastępczą) wykonuje rodzina zastępcza dla dziecka.

dziecko

Rodzina zastępcza może być spokrewniona lub niespokrewniona z dzieckiem. Może mieć charakter zawodowy i niezawodowy. Podstawą do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w celu sprawowania nad nim opieki jest orzeczenie sądu. Od zasady tej istnieje jeden wyjątek, tzw. pilna konieczność (sytuacja, w której dziecko odebrano rodzicom na skutek np. przemocy domowej i nie ma kto chwilowo się nim zająć). Z kolei na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka dopuszczalne jest umieszczenie go w rodzinie zastępczej w oparciu o umowę, zawartą między rodziną zastępczą a starostą. Umowę taką ze starostą może zawrzeć również rodzina, prowadząca rodzinny dom dziecka. W razie zawarcia takiej umowy, niezwłocznie należy o tym fakcie poinformować właściwy sąd rodzinny (art. 35 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Obowiązkiem sądu jest kompleksowe zbadanie potrzeb dziecka. Do tych potrzeb sąd rozpoznający sprawę dostosowuje zarówno formę pieczy zastępczej (np. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka), a także do tych potrzeb dziecka dopasowuje osoby, które pieczę nad dzieckiem będą mogły wykonywać.

ulga podatkowa na dziecko

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej po odebraniu jego rodzicom władzy rodzicielskiej lub jej ograniczeniem czy zawieszeniem jest jedną z ostatecznych ingerencji państwa w stosunku między rodzicami i dziećmi oraz prawa samego dziecka. Jest ono dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu wszelkich innych form pomocy rodzicom dziecka chyba, że ze względu na dobro tego dziecka należy niezwłocznie zapewnić mu pieczę zastępczą.

Rodzina zastępcza – kto może nią być

Sprawowanie nad dzieckiem pieczy zastępczej sąd opiekuńczy może powierzyć zarówno małżonkom, jak też osobie, która nie pozostaje w związku małżeńskim, jeśli jest spokrewniona z dzieckiem (wstępni albo rodzeństwo dziecka) albo osobie, która nie jest spokrewniona z dzieckiem, ale została zakwalifikowana do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Samo postępowanie o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywa się z udziałem osób kandydujących na funkcję rodziny zastępczej. Sąd opiekuńczy w swym orzeczeniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej wskazuje konkretną rodzinę zastępczą lub konkretny rodzinny dom dziecka.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej