Reklama

Prawo rodzinne
| .
31 maja 2021 21:26

Rozwód a władza rodzicielska nad dziećmi

W wielu sytuacjach oboje z małżonków decydują wspólnie o rozwodzie bez orzekania o winie, do ustalenia pozostaje im jedynie władza rodzicielska nad dziećmi. Jeśli ma miejsce wymagana do orzeczenia rozwodu przesłanka (zupełny i trwały rozkład pożycia), sąd może wziąć pod uwagę stanowisko obu stron sprawy

rozwodowej i orzec rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Jeśli stanowisko małżonków jest zgodne, sprawa rozwodowa zakończy się z reguły na pierwszej rozprawie. Nierzadko również – jeszcze przed orzeczeniem rozwodu przez sąd – strony ustalają między sobą kwestię opieki i wychowywania wspólnego dziecka.

Włada rodzicielska nad dziećmi ustalona zostaje wspólnie przez oboje małżonków, a sąd jedynie ma zatwierdzić ich ustalenia.

Władza rodzicielska nad dziećmi na mocy porozumienia

Aby sąd orzekający przychylił się do i uwzględnił porozumienie rodziców, musi ono być precyzyjne i realne do wykonania. Rodzice – małżonkowie muszą pamiętać, że w tym zakresie sąd będzie miał na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Samo porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej nad dziećmi nie ma być wygodne dla rodziców, ma uwzględniać przede wszystkim potrzeby dziecka.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje pomoc adwokata przy rozwodzie

Rodzice, niezależnie od sprawy rozwodowej, muszą pamiętać, że o ile jest to zgodne z dobrem dzieci, mają obowiązek wychowywać je wspólnie. Jeśli żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo nie została ona ograniczona lub zawieszona, kwestia wychowywania dziecka i opieki nad nim należy do praw, ale i obowiązków obojga rodziców.

Władza rodzicielska nad dzieckiem może zostać powierzona jednemu z rodziców, przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka (np. umożliwienia spotkań z dzieckiem). Sąd orzekający może też pozostawić władzę rodzicielską w rękach obojga rodziców, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, a rodzice są w tym zakresie zgodni.

Jeśli rodzice zawarli stosowne porozumienie, a uwzględnia ono przede wszystkim interesy dziecka, pomimo orzeczenia rozwodu władza rodzicielska nad dziećmi będzie przysługiwać każdemu z nich.

Rodzice zgodni w tej kwestii muszą natomiast pamiętać, iż przedkładając w sądzie treść zawartego w kwestii władzy rodzicielskiej porozumienia nie mogą ograniczyć się do ogólnego ustalenia np. kwestii widzeń z dzieckiem – takie porozumienie powinno być szczegółowe i musza w nim zostać uwzględnione takie kwestie, jak rozwój dziecka, jego edukacja, hobby, spędzanie czasu wolnego itp. Jeśli takich ustaleń nie ma, sąd nie uwzględni porozumienia rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwodzie.

Rodzice dziecka muszą pamiętać również, iż niezmiernie ważna dla sądu będzie ich postawa. Nie mogą zawrzeć takiego porozumienia jedynie z własnej wygody – ich postawa ma uzasadniać przypuszczenie, że zawarte w porozumieniu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej ustalenia i twierdzenia są prawdziwe i jest ono zawierane w dobrej wierze i interesie dziecka.

Taką postawę można wykazać np. poprzez wskazanie, że nawet żyjąc oddzielnie rodzice zachowają zgodę i kompromis w kwestii wychowywania dziecka i wykonywania nad nim władzy rodzicielskiej, a nadrzędnym celem obu z byłych małżonków będzie dobro dziecka.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej