Kategorie: Prawo rodzinne
| .
14 marca 2021 17:18

Rozwód a władza rodzicielska nad dziećmi

W wielu sytuacjach oboje z małżonków decydują wspólnie o rozwodzie bez orzekania o winie, do ustalenia pozostaje im jedynie władza rodzicielska nad dziećmi. Jeśli ma miejsce wymagana do orzeczenia rozwodu przesłanka (zupełny i trwały rozkład pożycia), sąd może wziąć pod uwagę stanowisko obu stron sprawy rozwodowej i orzec rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Jeśli stanowisko małżonków jest zgodne, sprawa rozwodowa zakończy się z reguły na pierwszej rozprawie. Nierzadko również – jeszcze przed orzeczeniem rozwodu przez sąd – strony ustalają między sobą kwestię opieki i wychowywania wspólnego dziecka. Włada rodzicielska nad dziećmi ustalona zostaje wspólnie przez oboje małżonków, a sąd jedynie ma zatwierdzić ich ustalenia.

Władza rodzicielska nad dziećmi na mocy porozumienia

Aby sąd orzekający przychylił się do i uwzględnił porozumienie rodziców, musi ono być precyzyjne i realne do wykonania. Rodzice – małżonkowie muszą pamiętać, że w tym zakresie sąd będzie miał na względzie przede wszystkim dobro dziecka. Samo porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej nad dziećmi nie ma być wygodne dla rodziców, ma uwzględniać przede wszystkim potrzeby dziecka. Rodzice, niezależnie od sprawy rozwodowej, muszą pamiętać, że o ile jest to zgodne z dobrem dzieci, mają obowiązek wychowywać je wspólnie. Jeśli żaden z rodziców nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo nie została ona ograniczona lub zawieszona, kwestia wychowywania dziecka i opieki nad nim należy do praw, ale i obowiązków obojga rodziców.

Władza rodzicielska nad dzieckiem może zostać powierzona jednemu z rodziców, przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka (np. umożliwienia spotkań z dzieckiem). Sąd orzekający może też pozostawić władzę rodzicielską w rękach obojga rodziców, jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań, a rodzice są w tym zakresie zgodni. Jeśli rodzice zawarli stosowne porozumienie, a uwzględnia ono przede wszystkim interesy dziecka, pomimo orzeczenia rozwodu władza rodzicielska nad dziećmi będzie przysługiwać każdemu z nich.

Rodzice zgodni w tej kwestii muszą natomiast pamiętać, iż przedkładając w sądzie treść zawartego w kwestii władzy rodzicielskiej porozumienia nie mogą ograniczyć się do ogólnego ustalenia np. kwestii widzeń z dzieckiem – takie porozumienie powinno być szczegółowe i musza w nim zostać uwzględnione takie kwestie, jak rozwój dziecka, jego edukacja, hobby, spędzanie czasu wolnego itp. Jeśli takich ustaleń nie ma, sąd nie uwzględni porozumienia rodziców w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwodzie.

Rodzice dziecka muszą pamiętać również, iż niezmiernie ważna dla sądu będzie ich postawa. Nie mogą zawrzeć takiego porozumienia jedynie z własnej wygody – ich postawa ma uzasadniać przypuszczenie, że zawarte w porozumieniu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej ustalenia i twierdzenia są prawdziwe i jest ono zawierane w dobrej wierze i interesie dziecka. Taką postawę można wykazać np. poprzez wskazanie, że nawet żyjąc oddzielnie rodzice zachowają zgodę i kompromis w kwestii wychowywania dziecka i wykonywania nad nim władzy rodzicielskiej, a nadrzędnym celem obu z byłych małżonków będzie dobro dziecka.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej