Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 17:13

Ruchomość zajęta przez urząd skarbowy

Prowadząc postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym wobec osoby z zaległościami podatkowymi, urząd skarbowy może zająć należące do dłużnika ruchomości. Ruchomość zajęta przez urząd skarbowy może następnie zostać sprzedana, a środki z jej sprzedaży zostają zaliczone w poczet zobowiązania podatkowego dłużnika. Zaznaczyć należy, że ruchomość zajęta przez urząd skarbowy może należeć do dłużnika, ale być we władaniu zarówno jego, jak i osoby trzeciej (np. laptop, pożyczony znajomemu, nadal jest własnością dłużnika, ale we władaniu znajomego jako osoby trzeciej).

Ruchomość zajęta – jak ją wyłączyć spod egzekucji administracyjnej

Może się zdarzyć sytuacja, że ruchomość zajęta w toku postępowania egzekucyjnego nie należy do dłużnika, a jej zajęcie zostało dokonane na skutek np. pomyłki. Jeśli zdarzy się taki przypadek, osoba, która dłużnikiem nie jest, a rzecz której urząd skarbowy zajął, powinna wystąpić o wyłączenie ruchomości spod egzekucji administracyjnej (art. 38 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Oczywiście na poparcie przedstawionych we wniosku argumentów osoba zainteresowana musi powołać odpowiednie dowody. Wniosek o wyłączenie ruchomości spod egzekucji administracyjnej należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uzyskania przez osobę zainteresowaną informacji o czynnościach egzekucyjnych. Bez znaczenia tu jest sama data zajęcia ruchomości – ten 14-dniowy termin na złożenie wniosku liczy się nie od dnia wszczęcia egzekucji czy zajęcia rzeczy ruchomej, ale od dnia, w którym osoba zainteresowana o tym zajęciu powzięła informacje.

Należy bezwzględnie pamiętać – wniesienie wniosku o wyłączenie ruchomości spod egzekucji administracyjnej jest nieuprawnione w sytuacji, jeśli ruchomość zajęta została już sprzedana. Sprzedaż tej ruchomości może z kolei odbyć się np. w drodze licytacji.

Dłużnik ma obowiązek poinformowania właściciela rzeczy o jej zajęciu. Obowiązek ten wynika z konieczności umożliwienia osobie zainteresowanej podjęcia odpowiednich kroków prawnych (czyli złożenia wniosku o wyłączenie ruchomości spod egzekucji). Jeśli dłużnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku, grozi mu odpowiedzialność odszkodowawcza, a osoba, której ruchomość zajęta została wobec toczącego się przeciw dłużnikowi postępowania egzekucyjnego, może o takie odszkodowanie wystąpić.

Na rozpatrzenie wniosku o wyłączenie ruchomości spod egzekucji urząd skarbowy ma 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Jeśli w tym czasie urząd skarbowy na skutek okoliczności obiektywnych nie jest w stanie przeprowadzić postępowania dowodowego, termin ten wydłuża się o kolejne 14 dni. Jeśli decyzja urzędu skarbowego jest dla wnioskodawcy negatywna, może on złożyć stosowne odwołanie. I tu uwaga – jeśli decyzja odwoławcza również będzie dla wnioskodawcy niekorzystna, nie może on odwołać się od niej do sądu administracyjnego. Nadal może ona jednak domagać się wyłączenia ruchomości spod egzekucji na drodze postępowania przed sądem cywilnym.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej