Reklama

Kategorie: Prawo rodzinne
| .
31 maja 2021 21:21

Czy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek małżonków?

Stosownie do art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby są rozwiązał małżeństwo przez rozwód. W większości przypadków pozew o rozwód składa jedna ze stron, przy czym następuje to niejako za zgodą obu stron, które chcą, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron.

Jednakże zdarzają się sytuacje, w których pomimo zgody małżonków co do rozwodu sąd orzekający nie podzieli stanowisk stron i nie orzeknie rozwodu. Dlaczego?

Odmowa orzeczenia rozwodu – dlaczego i kiedy?

Nawet, gdy małżonkowie wspólnie ustalą, a nie ma tu między nimi rozbieżności, że najlepszym rozwiązaniem dla nich jest rozstanie się, bez kłótni czy orzekania o winie którejkolwiek ze stron, bez sporów o wspólny majątek itp., to sąd może nie orzec rozwodu, wobec występowania przeszkód rozwodowych.

Należy bowiem pamiętać, że sam rozwód to nie jest kwestia porozumienia między małżonkami – samo porozumienie do orzeczenia rozwodu może nie wystarczyć. Rozwiązanie małżeństwa na drodze rozwodu następuje na drodze orzeczenia sądu, przy czym sąd orzekający nie jest związany zgodnym wnioskiem małżonków.

Pisaliśmy m.in. Ile kosztuje adwokat przy rozwodzie

Na zgodny wniosek małżonków sąd może orzec separację, a nie rozwód. Separacja może mieć miejsce, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a do orzeczenia rozwodu wymagane jest jeszcze, aby ten zupełny rozkład być rozkładem trwałym.

Stosownie do art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd może orzec, czy i która ze stron jest winna temu zupełnemu i trwałem rozkładowi pożycia i która jest winna rozwodu. Na wniosek małżonków sąd może zaniechać orzekania o winie. Orzekając o rozwodzie sąd sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie przesłanki do jego orzeczenia (a więc m.in. czy rozkład pożycia między małżonkami jest zupełny i trwały) oraz czy nie ma żadnych tzw. przeszkód rozwodowych.

Przeszkody rozwodowe – co to jest i kiedy mogą nastąpić?

Jedną z takich przeszkód rozwodowych jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jeśli dobro dzieci małżonków mogłoby wskutek rozwodu ucierpieć, są może rozwodu nie orzec. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy dziecko niejako staje się przedmiotem rozgrywki między małżonkami, którzy co prawda nie chcą orzekania rozwodu z powodu winy jednego z nich, ale nie są do końca zgodni co do tego, co ma się dziać z dziećmi po rozwodzie, np. co do tego, z kim dziecko zamieszka po rozwodzie. Sąd, mając na względzie te kwestie, będzie ustalał, czy orzeczenie rozwodu między małżonkami nie odbije się negatywnie na dziecku i czy jego dobro nie ucierpi. Aby to ustalić, sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, poddać dziecko badaniu biegłego itp.

Druga z przeszkód rozwodowych to sytuacja, w której rozwodu chce i domaga się ten małżonek, który jest winny rozkładu pożycia. Sąd orzekający nie orzeknie rozwodu tylko dlatego, że rozwodu tego domaga się małżonek, z powodu którego małżeństwo ma się zakończyć. Aby w takiej sytuacji sąd mógł orzec rozwód, wymagana jest zgoda drugiego z małżonków – tego, który nie zawinił. Rozwód w takim przypadku jest również możliwy, jeśli sąd ustali, że odmowa udzielenia przez tego niewinnego małżonka zgody na rozwód byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

sąd 2

Ostatnia przeszkoda rozwodowa wynika z zasad współżycia społecznego i dotyczy np. sytuacji, w której jeden z małżonków żąda rozwodu tylko i wyłącznie dlatego, że drugi rozchorował się i wymaga opieki. Sąd może uznać, że choroba jednego z małżonków nie stanowi przesłanki do orzeczenia rozwodu, gdyż drugi z małżonków ma obowiązek opiekować się małżonkiem, który się rozchorował.

Mając na uwadze wymienione w niniejszym artykule okoliczności należy pamiętać, że samo zgodne żądanie rozwodu przez małżonków niekoniecznie do rozwodu doprowadzi. Sąd orzekający w sprawie rozwodowej może bowiem uznać, iż np. istnieją przeszkody rozwodowe, uniemożliwiające orzeczenie rozwodu nawet na zgodny wniosek stron małżonków (dobro małoletnich dzieci).

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej