Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:06

Skierowanie na badania lekarskie pracownika po chorobie

Zatrudniając pracownika pracodawca ma obowiązek upewnić się, że stan zdrowia pracownika pozwoli mu na wykonywanie obowiązków pracowniczych, wynikających z zawartej umowy o pracę. W tym celu wysyła pracownika na wstępne badania lekarskie. Skierowanie na badanie lekarskie wstępne wystawia pracodawca imiennie, ze wskazaniem konkretnego zakładu medycyny pracy. Takie wstępne badania lekarskie nie są obowiązkowe, jeśli przyszły pracownik dysponuje “świeżymi” wynikami takich badań, które przeprowadził niedawno w związku z zatrudnieniem w innej firmie. Jednakże skierowanie na badania lekarskie dla osoby podejmującej zatrudnienie to nie jedyny obowiązek pracodawcy względem pracownika w tym zakresie.

Oprócz badań wstępnych, pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w niektórych sytuacjach także i badaniom kontrolnym. Skierowanie na badania lekarskie pracodawca wystawia, jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, jeśli istnieje podejrzenie co do choroby zawodowej, jeśli pracodawca ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika i tego, czy ten stan zdrowia pracownika pozwala mu na wykonywanie jego obowiązków.

Skierowanie na badania lekarskie po 30 dniach choroby

Nie budzi wątpliwości fakt, że po 30 dniach nieprzerwanej niezdolności do pracy, zanim pracownik ponownie zostanie do pracy dopuszczony, należy skierować go na badania lekarskie kontrolne. W praktyce problem pojawia się, gdy nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą, trwała np. znacznie dłużej niż 30 dni, ale była przerywana weekendami – lekarz wystawił pracownikowi serię zwolnień lekarskich na okresy od poniedziałku do piątku, a weekendy pracownik i tak miał wolne, bo to wynikało z faktu, iż pracuje w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Czy w takiej sytuacji można mówić, że choroba pracownika trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni? Czy skierowanie na badania lekarskie pracownika po chorobie “przerywanej” jest obowiązkowe?

Aby skierowanie na badania lekarskie pracownika po chorobie było obowiązkowe i konieczne, okres niezdolności do pracy pracownika musi trwać dłużej niż 30 dni, a więc co najmniej 31 dni. Co istotne – ta niezdolność do pracy musi być nieprzerwana. Jeśli lekarz wystawiał pracownikowi kolejno po sobie zwolnienia lekarskie, ale były one przerywane weekendami, nie ma potrzeby kierowania pracownika na badania lekarskie. Skoro bowiem zwolnienie lekarskie nie obejmowało weekendów, to teoretycznie w te weekendy pracownik był zdolny do pracy. W razie uzasadnionej potrzeby pracodawca mógł temu pracownikowi polecić pracę w sobotę czy niedzielę i pracownik co do zasady nie mógłby poleceniu szefa odmówić.

Urlop wypoczynkowy po 30 dniach choroby

Zdarza się nierzadko, iż pracownikowi kończy się dłuższe zwolnienie lekarskie, jednakże chciałby on jeszcze zaraz po chorobie skorzystać z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Powstaje w związku z tym pytanie, czy po nieprzerwanej chorobie, trwającej powyżej 30 dni, należy pracownika wysłać na badania kontrolne, jeśli chce on skorzystać z urlopu.

Nie trzeba – co prawda pracownik niezdolny do pracy jest jednocześnie uważany za niezdolnego do korzystania z urlopu wypoczynkowego, jednakże obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne wynika z bezpieczeństwa i higieny pracy, a skoro pracownik pracy nie będzie świadczył, ale będzie wypoczywał, na badania kontrolne nie trzeba go przed urlopem kierować. Tak w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 9 marca 2011 roku sygn. II PK 240/10.

Więcej porad prawnych z zakresu prawa pracy uzyskasz w punktach darmowej pomocy prawnej, np. tu: darmowe porady prawne Rzeszów.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej