Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:16

Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wystawienie pracownikowi świadectwa pracy niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy. Od zasady tej przewidziane są pewne wyjątki, niemniej wystawienie świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy, a pracodawca nie może uzależniać wystawienia świadectwa pracy od rozliczenia się byłego pracownika z zakładem pracy. Świadectwo pracy należy byłemu pracownikowi wystawić nawet, jeśli dopuścił się on np. naruszenia mienia pracodawcy i ponosi z tego tytułu finansową odpowiedzialność, a szkody nie naprawił przed zakończeniem stosunku pracy (np. przed rozwiązaniem się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia).

okres wypowiedzenia 2

Skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy

W treści wystawianego byłemu pracownikowi świadectwa pracy należy wskazać m.in. sposób, w jaki stosunek pracy uległ rozwiązaniu. W świadectwie pracy podaje się informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, wskazuje się również informacje, które w przyszłości mogą mieć wpływ na uprawnienia pracownicze (np. ilość dni urlopu, wykorzystaną w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy).

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zależą od rodzaju tej umowy i są wprost wskazane w przepisach kodeksu pracy. W pewnych sytuacjach okresy wypowiedzenia mogą ulec skróceniu. Pracodawcy czy kadrowe mają wówczas problem, czy i jak ten skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy wykazać. Stosownie do treści art. 36(1) par. 1 kodeksu pracy, jeśli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony albo określony następuje z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – ogłoszenie upadłości lub likwidacji, albo z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, dopuszczalne jest skrócenie okresów wypowiedzenia umowy o pracę z 3 miesięcy do 1 miesiąca (nie krócej).

okres wypowiedzenia 3

Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Tę okoliczność (skrócenie okresu wypowiedzenia) należy wykazać w ust. 4 pkt 6 świadectwa pracy. W tym właśnie punkcie podaje się skrócony okres wypowiedzenia na świadectwie pracy.

Więcej informacji o prawie pracy oraz zasadach wystawiania świadectw pracy możesz uzyskać, korzystając z punktów darmowej pomocy prawnej, np. tutaj: darmowe porady prawne Rzeszów

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej