Reklama

Prawo administracyjne
| .
14 marca 2021 17:14

Sprzedaż ruchomości w drodze egzekucji

Za zobowiązania publicznoprawne – podatkowe – podatnik odpowiada całym swoim majątkiem. Jeśli podatnik zalega z zapłatą podatku, urząd skarbowy może zorganizować sprzedaż ruchomości dłużnika w drodze egzekucji. Co istotne – sprzedaż ruchomości może dotyczyć nie tylko przedmiotów, znajdujących się we władaniu dłużnika, ale również i innych osób, jeśli rzeczy te nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od tej egzekucji zwolnione. Przy sprzedaży ruchomości i ogólnie – przy zajmowaniu mienia dłużnika, obowiązują jednak pewne ograniczenia.

Jeśli w tracie wszczętego przez aparat skarbowy postępowania egzekucyjnego zajęty zostanie np. komputer dłużnika, dłużnik ma prawo ubiegać się o zwolnienie go spod egzekucji. Jeśli komputer ten służy dłużnikowi do pracy zarobkowej, którą dłużnik wykonuje osobiście, komputera urząd skarbowy zająć i sprzedać nie może. Ta sama zasada dotyczy urządzeń peryferyjnych – drukarek, myszek, skanerów itp. Rzeczy te są wyłączone spod zajęcia i egzekucji. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której ruchomości dłużnika typu komputer zostaną zajęte, ale nie sprzedane – dłużnik nie ma prawa wówczas wyłącznie nimi rozporządzać w takim sensie, że nadal może na nich pracować, ale nie może się ich pozbyć w drodze sprzedaży czy darowizny.

Sprzedaż ruchomości dłużnika nie taka prosta

Samego zajęcia ruchomości, które poprzedza sprzedaż ruchomości w drodze egzekucji, aparat skarbowy dokonuje poprzez wpisanie tych ruchomości do stosownego protokołu, który musi zostać podpisany przez poborcę skarbowego. Sprzedaż ruchomości w drodze egzekucji administracyjnej przez urząd skarbowy następuje na licytacji publicznej, w drodze przetargu ofert czy z wolnej ręki. Sprzedaż ruchomości następuje po tzw. cenie oszacowania, a nabywcami mogą być osoby prowadzące działalność handlową. Zajętą ruchomość aparat skarbowy może również oddać w komis.

Sama sprzedaż ruchomości w drodze egzekucji nie może nastąpić przed upływem 7 dni od dnia jej zajęcia (art. 104 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Sama sprzedaż ruchomości z reguły ma miejsce dużo później niż upływ tych ustawowych 7 dni. Fakt sprzedaży rzeczy ruchomych zajętych poprzedzony jest zwykle różnego rodzaju czynnościami przygotowawczymi, np. wyceną rzeczy, odbiorem tej rzeczy od dłużnika, jej przechowaniem i zabezpieczeniem itp. Dodatkowo w przypadku sprzedaży ruchomości o wartości powyżej 4500 złotych konieczne jest zamieszczenie obwieszczenia o licytacji tej rzeczy w prasie.

Przepisy prawa przewidują sytuacje, w których dopuszczalna jest natychmiastowa sprzedaż ruchomości zajętych u dłużnika. Jest ona dopuszczalna, jeśli ruchomości łatwo ulegają zepsuciu albo ich przechowywanie powodowałoby zbyt nadmierne koszty. Natychmiast sprzedać można również zajęty inwentarz żywy, jeśli dłużnik odmówił przyjęcia go pod dozór.

W praktyce sprzedaż ruchomości w drodze egzekucji administracyjnej zdarza się stosunkowo często jednakże z punktu widzenia aparatu skarbowego nie jest to najlepsza droga do egzekwowania zobowiązań – sama sprzedaż jest obarczona wieloma regulacjami prawnymi.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej