Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 17:17

Świadectwo pracy a rozliczenie się z pracownikiem

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy przy rozwiązywaniu z pracownikiem stosunku pracy jest wystawienie potwierdzającego okres i fakt zatrudnienia dokumentu, jakim jest świadectwo pracy. Świadectwo pracy pracodawca wystawia pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia. Zaznaczyć należy już na wstępie, że pracodawca nie może uzależnić wydania pracownikowi świadectwa pracy od rozliczenia się pracownika z zakładem pracy, np. z telefonów służbowych, powierzonych pracownikowi materiałów, narzędzi czy pieniędzy itp. 

Świadectwo pracy pracodawca wydaje bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez pracownika upoważnionej. W razie wygaśnięcia stosunku pracy wobec śmierci pracownika, świadectwo pracy pracodawca wydaje rodzinie pracownika. Jeśli bezpośrednie wręczenie świadectwa pracy pracownikowi, osobie upoważnionej czy członkowi rodziny jest niemożliwe z przyczyn obiektywnych, pracodawca ma obowiązek wysłać świadectwo pracy za pośrednictwem poczty. Jeśli przesyłka nie zostanie przez pracownika albo osobę upoważnioną odebrana, świadectwo pracy uznaje się za doręczone z dniem upływu drugiego awiza albo z dniem próby doręczenia przesyłki przez listonosza, jeśli na kopercie widnieje adnotacja, że adresat nie jest znany czy też wyprowadził się.

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument

Jeśli pracownik w trakcie swojego zatrudnienia otrzymał od pracodawcy środki finansowe na bieżącą działalność czy narzędzia do pracy, pracodawca nie może żądać od pracownika ich zwrotu pod rygorem niewydania świadectwa pracy. Świadectwo pracy należy pracownikowi wydać niezależnie od tego, czy rozliczył się z pracodawcą, czy nie (w praktyce – czy nie rozliczył tzw. obiegówki). Jeśli po zakończeniu stosunku pracy pracownik nie rozliczył się z zakładem pracy (np. nie oddał telefonu służbowego), należy na piśmie wezwać go do takiego rozliczenia, ale nie można od niego uzależniać wydania świadectwa pracy. Pracodawca musi pamiętać, że niewydanie lub spóźnione wydanie świadectwa pracy upoważnia pracownika do wystąpienia do sądu z roszczeniem o naprawienie wynikłej stąd szkody.

Jeśli na wezwanie do rozliczenia się pracownik nie zareaguje, pracodawca może – za zgodą pracownika – dokonać stosownych potrąceń z wynagrodzenia pracownika, które z reguły wypłaca się już za ostatni okres pracy po rozwiązaniu albo wygaśnięciu stosunku pracy. Jeśli natomiast okaże się, że dopuszczalne potrącenie z wynagrodzenia nie rekompensuje w całości wartości powierzonego pracownikowi mienia albo pracownik na potrącenie nie wyraził zgody – pracodawcy pozostaje jedynie droga sądowa.

Świadectwo pracy jest bardzo ważnym dokumentem, potwierdzającym okoliczności zatrudnienia pracownika. Pracownikowi może ono być potrzebne w nowej pracy albo do ustalenia uprawnień pracowniczych (np. prawa do emerytury). Pracodawca nie może zatem w tym zakresie nadużywać swojej pozycji i uzależniać wydania świadectwa pracy od rozliczenia się pracownika z firmą.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej