Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:57

Świadectwo pracy po zmarłym pracowniku

W związku z zakończeniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo pracy pracodawca wystawia niezależnie od tego, czy pracownik rozliczył się z zakładem pracy np. w związku z odpowiedzialnością materialną. W przypadku umów terminowych – umowy o pracę na okres próbny, czas określony czy czas zastępstwa, świadectwo pracy wystawia się jedynie na wniosek pracownika w przypadku, gdy po zakończeniu tych umów zawarta została kolejna umowa o pracę z pracownikiem.

Świadectwo pracy pracy co do zasady pracodawca wręcza pracownikowi w ostatnim dniu stosunku pracy albo niezwłocznie po jego zakończeniu. Na pisemny wniosek pracownika świadectwo pracy można wręczyć osobie przez pracownika upoważnionej. Może się również zdarzyć sytuacja, w której stosunek pracy wygasł w związku ze śmiercią pracownika. Komu pracodawca przekazuje świadectwo pracy po śmierci pracownika?

Po śmierci pracownika świadectwo pracy może otrzymać członek rodziny lub spadkobierca

Jeśli pracownik umiera, pracodawca ma obowiązek sporządzić świadectwo pracy i dołączyć je do akt osobowych pracownika. Członek rodziny zmarłego pracownika czy też osoba będąca jego spadkobiercą może wystąpić do pracodawcy o wydanie jej dokumentu świadectwa pracy po zmarłym pracowniku. Złożenie takiego wniosku przez osobę uprawnioną jest dopuszczalne w świetle przepisów par. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Jeśli pracownik umiera, członek jego rodziny może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy i nie musi przy tym legitymować się np. orzeczeniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po pracowniku. Oczywiście może przedstawić pracodawcy do wglądu takie orzeczenie, nie jest ono jednak w przypadku członka rodziny wymagane. Obowiązek okazania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dotyczy osoby – spadkobiercy po pracowniku, która składa pisemny wniosek o wydanie świadectwa pracy.

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

Jeśli taki wniosek o wydanie świadectwa pracy po zmarłym pracowniku zostanie złożony, pracodawca ma 7 dni na wydanie tego dokumentu. Po wydaniu świadectwa pracy członkowi rodziny pracownika lub jego spadkobiercy, pracodawca składa do akt osobowych pracownika kopię tego dokumentu (par. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Jeśli świadectwo pracy wystawione zostało niezgodnie z przepisami albo zawiera błędy, uprawniony członek rodziny albo spadkobierca pracownika mogą wystąpić z wnioskiem o jego sprostowanie. Mają na to 7 dni od dnia otrzymania dokumentu świadectwa pracy. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy powinien mieć formę pisemną.

Pracodawca w ciągu 7 dni powinien podjąć decyzję w przedmiocie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Może wniosek uwzględnić i wydać nowe świadectwo pracy albo sporządzić dla wnioskodawcy informację o odmowie sprostowania świadectwa pracy, podając przyczyny swojej decyzji.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej