Reklama

Ubezpieczenia
| .
3 września 2021 20:42

Ubezpieczenie na życie – dlaczego warto się ubezpieczać i ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Według aktualnych danych ubezpieczenie na życie posiada około 44% dorosłych Polaków. W porównaniu do innych narodów nie jest to duży odsetek, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to ponad pięćdziesiąt trzy procent obywateli.  Należy jednak podkreślić, że zainteresowanie tego typu zabezpieczeniami finansowymi w Polsce od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Dlaczego nie jest to wybór oczywisty?

Ponieważ w wielu przypadkach ubezpieczenie na życie nie jest czymś obowiązkowym. Zdarzają się sytuację, w których polisy gwarantujące pieniądze najbliższym są wymagane, na przykład przez pracodawcę. Póki co jednak jest to raczej wyjątek niż reguła. Ponadto, intuicyjnie wiele osób wybiera takie rozwiązania, które w przyszłości mogą im osobiście zagwarantować konieczne wsparcie finansowe. A ubezpieczenie na życie do takich nie należy.

Niestety, wciąż wielu z nas nie myśli o potencjalnych wypadkach zmieniających w ciągu chwili życie całych rodzin o sto osiemdziesiąt stopni. Co warto wiedzieć na temat opisywanych ubezpieczeń? W jakich sytuacjach będzie do szczególnie dobry pomysł? Ile kosztuje polisa na życie? Co może obejmować tego typu świadczenie?

Pisaliśmy m.in. Ubezpieczenie OC online

Szczegółowe odpowiedzi na te oraz inne pytania zostały zawarte w niniejszym artykule. Warto zapoznać się z nimi by móc rzetelnie odpowiedzieć samemu/samej sobie czy nie warto jednak pomyśleć o przyszłości swoich najbliższych w kontekście niespodziewanych wydarzeń.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – co ono tak naprawdę daje?

Polisa ubezpieczeniowa na życie to produkt, którego wykupienie zabezpieczy rodzinę finansowo w razie niespodziewanych wydarzeń. W większości przypadków tego typu świadczenia obejmują śmierć osoby ubezpieczonej, czy to w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy nagle pogarszającego się stanu zdrowia. Posiadanie ubezpieczenia na życie jest jednym z najbardziej praktycznych sposobów pozwalających na okazanie swoim najbliższym jednej z najważniejszych kwestii: „myślę o was”.

Oczywiście, wykupuje się to świadczenie z nadzieją na to, że nigdy nie będzie okazji by z niego skorzystać. Jednakże wiadomo, że życie pisze różne scenariusze. Będąc tego świadomym/świadomą i posiadając ubezpieczenie na życie można zagwarantować sobie w życiu więcej spokoju. Wiadomo bowiem, że w razie rodzinnej tragedii bliscy chociaż przez pewien czas nie będą musieli martwić się podstawowymi wydatkami.

Co więcej, dobrze dobrana polisa na życie może ułatwić codzienne funkcjonowanie nie tylko w skrajnie drastycznych sytuacją. Są oferty, które obejmują finansowanie bardziej błahych a jednak wciąż bardzo istotnych spraw: na przykład rehabilitacji po urazie kończyny. Ponadto, dostępne są również oferty, których posiadanie ułatwi dostęp do różnego rodzaju lekarzy specjalistów. Powszechnie wiadomo, że wizyty refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia często są wręcz nierealne do zrealizowania.

Ubezpieczenie na życie rozszerzone o ubezpieczenie zdrowotne zapewni więc w razie rodzinnych tragedii komfort finansowy oraz może pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. Jest to więc produkt, którego posiadanie w znacznym stopniu ułatwia szybkie wykrycie potencjalnych chorób oraz pozwala na spokojniejsze życie, bez ciągłego zamartwiania się o to „jak to będzie” gdy stanie się coś nieprzewidywalnego.

Ubezpieczenie na życie

Co każdy człowiek powinien wiedzieć o ubezpieczeniu na życie?

Przede wszystkim warto na wstępie podkreślić, że nie jest to polisa z której skorzysta osoba ubezpieczona. To świadczenie przyznawane wskazanym osobom (zazwyczaj rodzinie) w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Jednakże zdecydowana większość przedsiębiorstw oferujących tego typu świadczenia umożliwia rozszerzenie ubezpieczenia na życie o ubezpieczenie zdrowotne.

Warto zastanowić się nad tą opcją ponieważ w sytuacjach kryzysowych może to być bardzo pomocne rozwiązanie. W zależności od wykupionej oferty ubezpieczenie zdrowotne może obejmować ewentualną rehabilitację, inne formy leczenia oraz dostęp do lekarzy specjalistów. Ponadto, ważnym aspektem podczas wyboru ubezpieczenia na życie jest określenie wysokości sumy ubezpieczenia, czyli dokładnej kwoty, która zostanie osobom przez nas upoważnionym wypłacona w razie naszej śmierci (pisaliśmy również: Sprzedaż szkody OC).

Należy dodać też, że świadczenie będące tematem niniejszego artykułu obejmuje wszystkie możliwe przyczyny śmierci. Nie trzeba więc martwić się, że ewentualny wypadek komunikacyjny wchodzi w zakres zawartej umowy ale wypadek przy pracy, czy zawał serca już niekoniecznie. Standardem stało się też posiadanie ubezpieczenia na życie przez osoby, które ubiegają się o kredyt hipoteczny bądź inną dużą pożyczkę.

Bank wymaga posiadania tego typu świadczenia, w innym wypadku odmówi udzielenia kredytu nawet jeżeli potencjalny kredytobiorca posiada wysoką zdolność kredytową. Ponadto, firmy oferujące polisy na życie wymagają z góry ustalenia, na jaki okres dana oferta zostanie wykupiona. Mowa tutaj o długich okresach, z reguły przekraczających pięć lat. Coraz częściej jednak można spotkać się z ofertami na okres nawet dwudziestu pięciu lat.

Ubezpieczenie na życie

W ustalonym czasie osoba ubezpieczona zobowiązuje się do regularnej wpłaty składek. W zależności od sytuacji mogą one być uiszczane raz w miesiącu, co kwartał, co pół roku bądź raz na rok. W związku z tym, że nie jest to świadczenie obowiązkowe, można również wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie.

Należy to zrobić albo w ciągu trzydziestu dni od jej zawarcia, albo zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczania (OWU). Oświadczenie spisane na piśmie należy przekazać ubezpieczycielowi.

W razie śmierci osoby ubezpieczonej osoby uposażone muszą udać się do Ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy. Obowiązkiem firmy ubezpieczającej jest wypłacenie należnego odszkodowania w terminie do trzydziestu dni od momentu zgłoszenia zdarzenia (czyli złożenia wniosku). Warto podkreślić również, że wypłata świadczenia z ubezpieczenia na życie jest wolna od podatku dochodowego.

Kto szczególnie powinien pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na życie?

Nie należy ukrywać, że posiadanie polisy ubezpieczeniowej na życie w przypadku pewnych osób jest szczególnie wskazane. Oczywiście, idealnie byłoby gdyby każdy takie świadczenie posiadał. Wspomniane jednak zostało już, że nie jest to nic obowiązkowego, więc ostateczna decyzja należy do indywidualnego rozpatrzenia przez każdego dorosłego człowieka.

Kto w takim razie jest w grupie mogącej wynieść potencjalnie duże korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia na życie? Jest co najmniej kilka głównych aspektów o tym decydujących. Oto te, które dotyczą największej grupy ludzi:

  • Jesteś jedynym żywicielem rodziny: myślałeś/myślałaś kiedyś o tym, co stałoby się gdybyś przestał/przestała zarabiać? Prawdopodobnie byłaby to sytuacja bardzo negatywnie wpływająca nie tylko na Twój komfort życia ale również wszystkich pozostałych domowników. Pozbawienie całej rodziny jedynego źródła dochodu wpłynęłoby na nią wręcz destrukcyjnie. Szczególnie w sytuacji wyjątkowo stresowej, w związku z którą przestałbyś/przestałabyś przynosić pieniądze do domu.
  • Jesteś odpowiedzialny/odpowiedzialna za inne osoby: wychowanie i zabezpieczenie finansowe młodych ludzi wymaga długich lat. Jak wiadomo, nie jesteśmy w stanie nikomu zagwarantować czy któregoś dnia nie spotka nas coś złego, w wyniku czego nie będziemy w stanie zarabiać.
Ubezpieczenie na życie

Dlatego ubezpieczenie na życie jest produktem szczególnie polecanym dla rodziców oraz ludziom którzy opiekują się innymi, niesamodzielnymi już osobami. Czyli na przykład schorowanymi już najstarszymi członkami rodziny bądź osobami niepełnosprawnymi czy to umysłowo, czy fizycznie.

  • Masz kredyt hipoteczny bądź inną duże zobowiązania finansowe: wszelkie zadłużenia, których spłacanie będzie trwało długie lata w razie wypadku z Twoim udziałem spadną na Twoich najbliższych. Aby ich przed tym zabezpieczyć, musisz rozsądnie pomyśleć o wystąpieniu tego typu sytuacji zawczasu.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ wiadomo, że nieterminowe spłacani kredytu przekłada się na generowanie się jeszcze większego długu. Może to się stać źródłem prawdziwej, rodzinnej i finansowej tragedii.

  • Jesteś genetycznie obciążony/obciążona potencjalnie groźnymi chorobami: w Twojej rodzinie zdarzały się liczne przypadki chorób śmiertelnych bądź prowadzących do różnego rodzaju kalectwa? A może wykonałeś/wykonałaś nawet testy genetyczne, które potwierdzają większe prawdopodobieństwo zachorowania?

Jeżeli odpowiedź na chociażby jedno z tych pytań jest twierdząca, zastanów się: co zrobisz w razie spełnienia się najgorszego scenariusza? Wiadomo, że tego typu sytuacje są bardzo trudne nie tylko dla osoby chorującej ale również dla jej najbliższych. Szczególnie jeżeli ewentualne leczenie czy rehabilitacja będzie wymagać dużych nakładów finansowych.

  • Prowadzisz niebezpieczny styl życia: lubisz adrenalinę? Nie zawsze zachowujesz się jak najbardziej odpowiedzialny człowiek na świecie? Twoją pracę lub hobby można zaliczyć do zajęć zwiększonego ryzyka? Pamiętaj, że nie jesteś niezniszczalny/niezniszczalna. Twój tryb życia jest Twoim wyborem ale czy skutki ewentualnych wypadków powinni odczuwać Twoi najbliżsi? Może warto byłoby im zaoszczędzić chociażby problemów finansowych wynikających z ewentualnych konsekwencji.

Jeżeli należysz chociaż do jednej z wymienionych kategorii – koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi w dalszej części tego artykułu. Mogą one dać Ci sporo do myślenia i zachęcić Cię do podjęcia odpowiedzialnej decyzji. Jak zostało już wspomniane ubezpieczenie na życie to również dbanie o samego/samą siebie ale przede wszystkim to pamiętanie o komforcie swoich najbliższych.

Rozszerzone ubezpieczenie na życie, czyli ubezpieczenie zdrowotne – co zawiera i jakie są zasady?

Zostało już wcześniej wspomniane, że wykupując ubezpieczenie na życie, można rozszerzyć je również o ubezpieczenie zdrowotne. Wiąże się do oczywiście z wyższymi składkami ale korzyści wynikające z posiadania tego typu świadczenia mogą okazać się bezcenne. Co może zawierać ubezpieczenie zdrowotne? Może ono pokrywać różnego rodzaju czynności związane z dbaniem o zdrowie. Im bardziej rozszerzony pakiet zdrowotny, tym więcej rzeczy ono obejmuje.

Ubezpieczenie na życie

W przypadku bardzo rozbudowanego ubezpieczenia zdrowotnego może ono obejmować nawet okresowe badania krwi, czyli tak bardzo ważną profilaktykę przed różnego rodzaju chorobami. Warto dodać też, że ubezpieczenie takie można wykupić również dla innych członków rodziny i opłacać wspólną składkę.

Jednakże należy zwrócić również uwagę na to, że wiele firm ubezpieczeniowych oferuje swoje produkty osobom mieszczącym się we wskazanej przez nich grupie wiekowej, czyli na przykład od pierwszego do sześćdziesiątego siódmego roku życia. Co więcej, w momencie wyrażenia chęci wykupienia polisy zdrowotnej konieczne okazuje się wypełnienie ankiety medycznej.

Ważne aby informacje w niej zawarte były w stu procentach zgodne z prawdą. Wszelkie próby zafałszowania informacji na temat własnego stanu zdrowia mogą w późniejszym okresie skutkować licznymi problemami.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Wysokość składki zależy od wielu czynników. Należy podkreślić, że praktycznie każde ubezpieczenie na życie może zostać spersonalizowane, czyli dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnego klienta. Przede wszystkim wielkość składki zależy od częstotliwości jej uiszczania. Wiadomo, że comiesięczne raty będą niższe od składki regulowanej raz w roku. Jakie inne czynniki mają wpływ na ogólny koszt wybranego ubezpieczenia?

Bez wątpienia znaczenie ma wiek osoby ubezpieczanej. Młodsze osoby mogą liczyć na korzystniejszą ofertę. Co więcej, niektóre firmy oferujące ubezpieczenie na życie nie nawiążą współpracy z ludźmi przekraczającymi ustalony próg wieku (zazwyczaj sytuacja ta dotyczy osób po sześćdziesiątym roku życia). Kolejnym aspektem dokładnie sprawdzanym przez ubezpieczyciela jest stan zdrowia.

Przeprowadzana ankieta weryfikuje nie tylko obecny stan rzeczy ale również przebyte już choroby oraz choroby, które dotknęły najbliższych krewnych. Osoby nie cierpiące na żadne zagrażające życiu dolegliwości, które dodatkowo nie są obciążone genetycznie dostaną ofertę dużo korzystniejszą w porównaniu do tych schorowanych czy potencjalnie dziedziczących różne schorzenia.

Nie bez znaczenia jest również wykonywany zawód – z im większym ryzykiem się on wiąże, tym wyższa będzie składka ubezpieczenia na życie. Firma ubezpieczeniowa zapyta również o uprawiane sporty – jeżeli można zaliczyć je do ekstremalnych, to również przełoży się na zwiększające się koszty upragnionej polisy. Ponadto, z reguły im dłuższy okres ubezpieczenia, tym korzystniejsza staje się oferta.

Na cenę polisy wpływa również ustalona suma ubezpieczenia, czyli wysokość świadczenia wypłacanego wskazanym osobom w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Generalnie rzecz ujmując cena ubezpieczenia na życie jest kwestią bardzo indywidualną, zależną nie tylko od trybu życia, stanu zdrowia ale również oczekiwań związanych z ewentualną wypłatą świadczenia.

Ubezpieczenie na życie

Przed wybraniem konkretnej oferty warto możliwie jak najdokładniej zapoznać się z ofertami dostępnymi na rynku i zastanowić się na czym nam szczególnie zależy. Należy również podkreślić, że z reguły im tańsze jest ubezpieczenie, tym węższy zakres ono obejmuje. Wszelkie rozszerzenia podstawowej wersji ubezpieczenia na życie przekładają się na większe prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania w niekorzystnych sytuacjach życiowych.

Jak znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia na życie?

Jednym z najłatwiej dostępnych oraz bezpłatnych narzędzi jest porównywarka ubezpieczeń online (pisaliśmy również: Porównywarka ubezpieczeń OC). To twór bardzo prosty, wręcz intuicyjny w obsłudze. Wystarczy poświęcić nieco czasu na wpisanie swoich danych do gotowego formularza. Na ich podstawie proponowane są najkorzystniejsze oferty ubezpieczenia na życie zawarte w bazie. To rozwiązanie dobre dla tych, którym zależy na szybkim wybraniu jednej z licznych ofert.

Co więcej, w sieci internetowej dostępne są również takie porównywarki, które nie wymagają podawania swoich danych. Są one siłą rzeczy mniej dokładne ale również pomagają rozeznać się w sytuacji i pokazują czego w ogóle można się spodziewać.  Jednakże w związku z tym, że wybór idealnej polisy na życie jest czymś bardzo istotnym poleca się poproszenie o pomoc w dokonaniu wyboru osób, które specjalizują się w tej dziedzinie.

Pisaliśmy niedawno: Ubezpieczenie OC samochodu

Oczywiście warto porozmawiać ze znajomymi osobami, które już posiadają ubezpieczenie na życie. Można od nich dowiedzieć się czy są zadowoleni z ustalonych warunków, wysokości składek. Może gdyby mogli podejmować tą decyzję jeszcze raz coś zrobiliby inaczej? A może znają metodę na znalezienie w ich opinii oferty idealnej? Każde doświadczenie jest cenne i z każdej zasłyszanej sytuacji można wyciągnąć cenne wnioski. Jednakże szczególnie warte uwagi będą rady udzielone przez profesjonalnych doradców.

Mowa tutaj zarówno o doradcach finansowych jak i agentach ubezpieczeniowych. Warto poszukać osoby specjalizującej się właśnie w ubezpieczeniach na życie. Podpowie ona na co zwrócić uwagę, zapewne zada kilka istotnych pytań, które nam nie przyszłyby do głowy. Co prawda jest to rozwiązanie dodatkowo płatne, ponieważ żaden specjalista nie zdecyduje się na poświęcenie swojej uwagi za darmo.

Pisaliśmy również: Najtańsze OC samochodu

Biorąc jednak po uwagę fakt, jak znaczącą inwestycją jest wykupienie ubezpieczenia na życie koszty te nie wydają się być znaczące.

Ubezpieczenie na życie

Co obejmuje polisa ubezpieczeniowa na życie?

Każda polisa ubezpieczeniowa na życie obejmuje śmierć osoby ubezpieczonej. Oznacza to, że osoby wskazane jako upoważnione otrzymają w wyniku zaistniałej sytuacji odszkodowanie. Przyczyna śmierci nie ma znaczenia. Ubezpieczenie na życie obejmuje zgon w wyniku długotrwałej choroby, nagłej choroby sercowej (na którą składają się zawał serca oraz udar mózgu), wypadku oraz z przyczyn naturalnych.

Samobójstwo również jest sytuacją uprawniającą bliskich zmarłego do uzyskania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Pod warunkiem, że umowa na ubezpieczenie została podpisana co najmniej dwa lata wcześniej przed popełnionym czynem. Ponadto, w razie wykupienia bardziej kompleksowego pakietu ubezpieczenia wsparcie finansowe może być wypłacone również w przypadku wystąpienia choroby czy kontuzji ale bez efektu śmiertelnego.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel nie zgadza się na wypłacenie odszkodowania. I co ważne, w wielu przypadkach jest to zgodne z prawem. Warto być świadomym jakich konkretnie sytuacji prowadzących do zgonu nie obejmuje ubezpieczenie na życie. Najczęstszym powodem powodującym tego typu problemy jest zatajenie informacji na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczającej się (pisaliśmy m.in. Zaniżone odszkodowanie z OC).

Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel przeprowadza szczegółowy wywiad na temat sytuacji życiowej osoby chcącej się ubezpieczyć. Jeżeli po jej śmierci wyjdzie na jaw, że zgon jest związany z czymś, co było do przewidzenia i o co pytał ubezpieczyciel odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Do podobnej sytuacji prowadzą samobójstwa realizowane w terminie do dwóch lat po zawarciu umowy.

Ubezpieczenie na życie

Ponadto śmierć związana z działaniami wojennymi, terroryzmem lub wszelkiego rodzaju zamieszkami również nie jest traktowana jako śmierć upoważniająca bliskich do otrzymania odszkodowania. Kolejnym powodem uprawniającym ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania jest nieopłacanie składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli osoba ubezpieczona za swojego życia nie wywiązywała się ze zobowiązań zawartych w umowie ubezpieczeniowej, mogło to doprowadzić do wypowiedzenia umowy przez firmę ubezpieczającą.

Ubezpieczenie na życie grupowe czy indywidualne?

Ubezpieczenie indywidualne jest realizowane osobiście przez osobą chcącą się ubezpieczyć natomiast ubezpieczenie grupowe dotyczy w większości przypadków pracowników jakiejś firmy i jest wykupowane pośrednio, przez pracodawcę. Coraz więcej przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom dopisanie się do grupowego ubezpieczenia na życie. Oba rozwiązania mają zarówno wady jak i zalety. Na które lepiej się zdecydować?

Pisaliśmy niedawno: Dopłaty do odszkodowań z OC

To oczywiście zależy od możliwości oraz oczekiwań osoby chcącej się ubezpieczyć. Ubezpieczenie grupowe jest łatwiejsze do zrealizowania, ponieważ niezbędne formalności są realizowane przez pracodawcę. Ponadto jest to opcja zdecydowanie tańsza – i z tego właśnie powodu jest też coraz bardziej popularna. Należy jednak podkreślić, że wszystkich ubezpieczanych pracowników obejmują te same zasady.

Nie ma możliwości spersonalizowania tego typu ubezpieczenia na życie pod swoje własne oczekiwania i potrzeby. Ponadto, często kwota ewentualnego odszkodowania jest stosunkowo niska. I o czym należy pamiętać: w momencie zwolnienia, ubezpieczenie grupowe przestanie Cię obejmować. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, której zależy na jak najbardziej kompleksowym ubezpieczeniu oraz wysokiej kwocie potencjalnego odszkodowania warto jednak zdecydować się na ubezpieczenie indywidualne.

Ubezpieczenie na życie

Jest to co prawda rozwiązanie wymagające większego zachodu oraz zazwyczaj również wyższych nakładów finansowych. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczenie grupowe jest łatwiejsze do uzyskania. Ma to związek z mniejszą ilością formalności – ubezpieczyciel w tego typu świadczeniach nie analizuje szczegółowo sytuacji życiowej każdej osoby na którą składa się grupa.

Dlatego mimo często gorszych warunków ubezpieczenie grupowe będzie dobrym rozwiązaniem dla tych, którym nie udaje się uzyskać ubezpieczenia indywidualnego oraz dla tych, którzy muszą liczyć się z każdym groszem i po prostu nie mogą pozwolić sobie na wyższe składki ubezpieczeniowe. 

Podsumowując: ubezpieczenie na życie jest rozwiązaniem nad którym powinien zastanowić się każdy dorosły człowiek. Wybór polisy odpowiadającej potrzebom oraz wymaganiom konkretnej osoby nie jest prosty. W związku z tym warto poradzić się osoby zajmującej się tym profesjonalnie na co dzień.

Jeżeli to nie jest możliwe, należy dokładnie zapoznać się z ofertami przedstawianymi przez porównywarkę ubezpieczeń online. Ponadto, rozszerzenie podstawowego pakietu o ubezpieczenie zdrowotne pozwoli zabezpieczyć rodzinę finansowo nie tylko w wypadku śmierci ale również w innych kryzysowych sytuacjach związanych ze zdrowiem.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej