Reklama

prawo karne
| .
14 marca 2021 13:01

Ucieczka z miejsca wypadku – co za to grozi?

Ucieczka z miejsca wypadku – co za to grozi? Jakie są konsekwencje ucieczki z miejsca wypadku? Ucieczka z miejsca wypadku to przestępstwo, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. Poruszając się pojazdem po drogach publicznych może się zdarzyć kolizja czy jakiekolwiek inne zdarzenie. Tego typu sytuacje nie należą do najprzyjemniejszych – wiążą się z kosztami oraz stosunkowo sporym stresem.

W ekstremalnych sytuacjach, gdy jeden z kierujących znajduje się np. pod wpływem alkoholu, może on spróbować „najlepszego” w jego ocenie rozwiązania, jakim jest ucieczka z miejsca wypadku. Zresztą ucieczka z miejsca wypadku niekoniecznie musi wiązać się z prowadzeniem pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości. Stres, spowodowany całą sytuacją, może również doprowadzić do tego, że sprawdza czy poszkodowany po prostu oddalają się z miejsca zdarzenia.

Ucieczka z miejsca wypadku

Ucieczka z miejsca wypadku – konsekwencje mogą być poważne

Niezależnie od tego, czy kierowca powodujący stłuczkę czy kolizję znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, czy nie, ale ucieknie z miejsca wypadku, naraża się na surowszą odpowiedzialność karną. Co ciekawe, może się zdarzyć, że kierujący pojazdem w czasie stłuczki był trzeźwy, ale uciekł z miejsca zdarzenia drogowego pod wpływem stresu. W takiej sytuacji odpowiedzialność karna również będzie surowsza niż byłaby za sam fakt spowodowania zdarzenia. Same surowsze konsekwencje nie wynikają z tego, że Policja uzna, że kierujący uciekł, bo w chwili zdarzenia był nietrzeźwy – one wynikają z samego faktu, że oddalił się z miejsca zdarzenia.

Jeśli kierowca doprowadza do wypadku, kolizji czy stłuczki, to ucieczka z miejsca zdarzenia jest absolutnie niedopuszczalna. Ma on obowiązek upewnić się, że w wypadku nie ma osób poszkodowanych, a jeśli są, udzielić im pomocy, zabezpieczyć i odpowiednio oznakować (trójkąt ostrzegawczy) miejsce zdarzenia itp. Kierujący pojazdem, który spowodował zdarzenie drogowe, ma również obowiązek wezwać stosowną pomoc. Co więcej, ma on również obowiązek poinformować poszkodowanego w zdarzeniu o swoim ubezpieczeniu OC, dzięki któremu poszkodowany w wypadku będzie mógł dochodzić stosownego odszkodowania.

ucieczka z miejsca wypadku

Stosownie do przepisów kodeksu karnego, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeśli natomiast sprawca popełnił to przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ucieczka z miejsca wypadku to najgorsze z możliwych rozwiązań. Jeśli taka sytuacja się zdarzy, absolutnie nie wolno oddalać się. Już sam fakt oddalenia się czy ucieczki z miejsca wypadku powoduje surowsze konsekwencje. W rezultacie zdarzenie, które mogło być wykroczeniem, stosunkowo łagodnie karanym, przeradza się w przestępstwo, zagrożone znacznie surowszą karą.

ucieczka z miejsca wypadku 2

A to jeszcze nie wszystko – jeśli po zdarzeniu drogowym następuje ucieczka z miejsca wypadku, to kierowca, który uciekł musi liczyć się z utratą uprawnień do kierowania na okres co najmniej 3 lat. Warto zatem rozważyć, czy ryzyko nie jest zbyt duże tym bardziej, że po ucieczce z miejsca wypadku sąd rozpoznający sprawę nie ma innej możliwości, niż orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres co najmniej 3 lat – w takiej sytuacji ten środek karny jest obligatoryjny.

ucieczka z miejsca wypadku 4

Ucieczka z miejsca wypadku, szczególnie jeśli jest to wypadek śmiertelny (pisaliśmy m.in. tutaj: odprawa pośmiertna), może mieć dla kierującego – sprawcy poważne konsekwencje. Nie chodzi tu tylko o ewentualny wyrok i pozbawienie wolności. Może się okazać, że sprawca wypadku poniesie dodatkowe konsekwencje finansowe, jeśli np. zostanie zobowiązany do wypłacania comiesięcznej renty na rzecz dzieci ofiary. Warto to wszystko mieć na uwadze, uczestnicząc w wypadku drogowym.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej