Reklama

Podatki
| .
14 marca 2021 16:32

Ulga za złe długi – kto może skorzystać

Ulga za złe długi przysługuje temu przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem podatku VAT i który nie otrzymał zapłaty za towar lub usługę, przy czym od zawartej transakcji odprowadził na rzecz urzędu skarbowego należny podatek od towarów i usług (VAT). Ulga za złe długi ma umożliwić przedsiębiorcy odzyskanie podatku, ze względu na fakt, iż poniósł on już stratę i dodatkowy ciężar finansowy, nie otrzymując zapłaty za dostarczony towar bądź usługę. Chodzi tu o to, aby nie nakładać na niego dodatkowych obciążeń w sytuacji, gdy na zawartej transakcji stracił. Możliwość rozliczenia podatku VAT nieściągalnego reguluje art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT).

Stosownie do treści powołanego przepisu wierzyciel (przedsiębiorca) może dokonać korekty podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz kwoty należnego podatku w przypadku wierzytelności, która w praktyce stała się nieściągalna, a nieściągalność ta została uprawdopodobniona.

Warunek jest jeden – aby przedsiębiorca mógł ubiegać się o zwrot uiszczonej części podatku VAT, wierzytelność na jego rzecz musi być nieściągalna, czyli taka, której nie udało się wyegzekwować pomimo podejmowanych w tym kierunku przez przedsiębiorcę działań. Ulga za złe długi przysługuje, jeśli przedsiębiorca uprawdopodobnił nieściągalność wierzytelności – nie została ona przez dłużnika uregulowana ani nie została przez wierzyciela zbyta w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności, wskazanego na wystawionej przez wierzyciela fakturze.

Ulga za złe długi – jakie warunki należy spełnić

Możliwość odzyskania zapłaconego nienależnie podatku VAT jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:

  • dostawa towarów czy usług została zrealizowana na rzecz innego podatnika podatku VAT – przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą, który nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego czy w trakcie postępowania likwidacyjnego
  • na jeden dzień przed złożeniem korekty deklaracji VAT zarówno przedsiębiorca-wierzyciel, jak i przedsiębiorca-dłużnik są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT
  • przedsiębiorca-dłużnik nie znajduje się w stanie postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego
  • od daty wystawienia nieopłaconej faktury nie upłynęły jeszcze dwa lata, przy czym ten dwuletni okres liczy się od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona.

Jednocześnie ze złożeniem stosownej korekty i ubieganiem się o ulgę za złe długi przedsiębiorca musi o tym fakcie poinformować właściwy urząd skarbowy. Powinien w swej informacji podać wysokość nieuiszczonej kwoty oraz dane przedsiębiorcy-dłużnika (nazwę oraz adres). Jednocześnie aby przedsiębiorca-wierzyciel mógł skorzystać na uldze za złe długi, musi ująć korektę podatku w ewidencji sprzedaży VAT oraz wartość tej korekty w deklaracji VAT-7 oraz zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o korekcie wraz z podaniem danych dłużnika.

Ulga za złe długi – nierzetelny przedsiębiorca traci na VAT

Przedsiębiorca, który nie uregulował należności z wystawionej dla niego faktury, ma obowiązek pomniejszyć podatek VAT naliczony (podatek od zakupów). Musi on również złożyć stosowną korektę deklaracji VAT-7, jeśli w deklaracji tej uwzględnił kwotę naliczonego podatku VAT z faktury nie uregulowanej. Ulga za złe długi działa zatem w ten sposób, że przedsiębiorca-wierzyciel dokonując korekty pomniejsza podatek VAT do zapłacenia, a przedsiębiorca-dłużnik pomniejsza podatek VAT do zwrotu.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej