Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 17:39

Umowa zlecenia czy umowa o pracę?

Umowa zlecenia zamiast umowy o pracę

Pracodawca musi mieć świadomość konsekwencji, jakie grożą mu w przypadku, gdy zawiera umowę zlecenia w sytuacji, gdy z okoliczności wynika, że powinna zostać zawarta umowa o pracę. O możliwości zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło decydują zawsze okoliczności konkretnej sprawy, a jedną z najważniejszych (jest ich w sumie kilka) jest kwestia podporządkowania kierownictwu pracodawcy. Jeśli zatrudniana osoba ma wykonywać czynności pod nadzorem lub na polecenie pracodawcy, to w takim wypadku umowa zlecenia raczej nie wchodzi w grę.

Bez znaczenia jest tu fakt, czego dotyczyć ma sama praca – czy są to drobne i krótkotrwałe obowiązki, polegające np. na wykładaniu towaru w magazynie, czy też wykonywanie obowiązków w sposób ciągły (np. prowadzenie sekretariatu w firmie). O tym, czy mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, poza faktem podporządkowania pracodawcy i jego kierownictwa, decydują również takie czynniki, jak wyznaczone godziny pracy, wskazanie miejsca pracy, wynagrodzenie itp. Jeśli elementy te pojawiają się, zawarcie umowy cywilnoprawnej jest ryzykowne.

Przepis art. 22 par. 1 kodeksu pracy stwierdza wyraźnie – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Jednocześnie zatrudnienie przy spełnieniu powyższych przesłanek jest zatrudnieniem w stosunku pracy, niezależnie od tego, jakiej nazwy strony użyją dla zawartej umowy (umowa może się nazywać umową zlecenia, ale z jej treści w sposób oczywisty wynika, że jest to umowa o pracę). Jeśli zatem zawierana między stronami umowa ma znamiona umowy o pracę, to nie jest dopuszczalne zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym w szczególności zatrudnienie na umowie zlecenia.

Kiedy można zatrudnić na zlecenie

Jeśli pracodawca chciałby mimo wszystko zatrudnić pracownika w oparciu o umowę, jaką jest umowa zlecenia, musi mieć na względzie fakt, że w takim wypadku nie będzie miał kontroli nad zleceniobiorcą w tym sensie, że nie będzie jego przełożonym. Zleceniobiorca nie ma zakresu czynności – wszystko, co należy do jego obowiązków określa zawarta umowa zlecenia. Nie ma on również grafików pracy, nie można mu polecić dyżurowania czy pracy w dni ustawowo wolne. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonywania innych czynności, niż te wskazane w treści umowy zlecenia.

umowa zlecenia – zarobki

Umowa zlecenia może być dla zatrudnionego korzystniejsza o tyle, że nie ma on ustalonych sztywnych godzin pracy. Niemniej musi on jednak pamiętać, że nie podlega wówczas ochronie przepisów kodeksu pracy, a także nie przysługują mu żadne prawa pracownicze. Z pewnością zatrudnianie na zlecenie ma dużo większe korzyści dla pracodawcy, niemniej jeśli zatrudnia on na umowach zlecenia tylko i wyłącznie po to, aby uwolnić się od obowiązków, jakie by miał, gdyby zatrudniał na umowach o pracę, to za takie postępowanie grożą mu wysokie kary finansowe. Państwowa Inspekcja Pracy jest mocno wyczulona na obchodzenie prawa w ten sposób, że w miejsce umów o pracę zawiera się umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia i umowa o dzieło.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej