Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 17:16

Umowa zlecenia – wynagrodzenie zajęte przez komornika

Umowa zlecenia nie podlega regulacjom kodeksu pracy. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie jest objęte ochroną przepisów prawa pracy. W szczególności nie stosuje się do niego zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że w przypadku np. zajęcia komorniczego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zleceniobiorca nie jest w żaden sposób chroniony. Osoby, zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) nie są całkowicie pozbawione ochrony wynagrodzenia, jeśli to podlega zajęciu komorniczemu.

Umowa zlecenia a komornik

Jeśli zleceniodawca otrzymuje od komornika pismo, z którego wynika, że wynagrodzenie zleceniobiorcy podlega zajęciu, zastosowanie w tym przypadku ma przepis art. 833 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do treści tego przepisu, na zasadach określonych w kodeksie pracy ochronie podlegają także wszystkie świadczenia powtarzające się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z pewnością do takich świadczeń można zaliczyć, jeśli w grę wchodzi powtarzalność świadczenia (powtarzalność wypłaty wynagrodzenia) i cel tego świadczenia, jakim jest zapewnienie utrzymania.

Zaliczenie danego świadczenia do świadczeń powtarzalnych uzależnione jest od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter periodyczny – jest świadczeniem wypłacanym w powtarzających się odstępach czasu. Jeśli zatem umowa zlecenia przewiduje wypłatę wynagrodzenia np. raz w tygodniu czy raz w miesiącu, wynagrodzenie to ma charakter powtarzalny i w razie jego zajęcia przez komornika stosuje się do niego zasady, wynikające z kodeksu pracy.

Jeśli dodatkowo zleceniobiorca nie ma innego źródła przychodu, a umowa zlecenia jest jedynym źródłem utrzymania, wynagrodzenie z tytułu tej umowy spełnia drugą z przesłanek do jego kodeksowej ochrony. Zleceniobiorca musi jednak pamiętać, że ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia jest ograniczona, jeśli w grę wchodzi egzekucja alimentów. Wówczas nie stosuje się tzw. kwoty wolnej od potrąceń, jak to ma miejsce np. w przypadku egzekucji niespłaconego kredytu. W przypadku egzekucji komorniczej alimentów, potrącenie jest dopuszczalne do wysokości 3/5 kwoty wynagrodzenia.

Z kolei w przypadku egzekucji należności innych niż alimentacyjne, dopuszczalne potrącenie to 50 % wynagrodzenia, ale przy pozostawieniu dłużnikowi tzw. kwoty wolnej od potrąceń – kwoty obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. Jeśli wynagrodzenie z umowy zlecenia jest niższe niż pensja minimalna, właściwa dla stosunku pracy, potrącenie egzekwowanych przez komornika należności innych niż alimentacyjne nie będzie możliwe.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej