Umowa zlecenie a emerytura

Jeśli dana osoba ma w swoim życiu okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, to jeśli z tytułu tej umowy zlecenia była odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne oraz jeśli osoba ta osiągnie wiek emerytalny, umowa zlecenia będzie uwzględniana w ustalaniu zarówno prawa, jak i wysokości emerytury. Jeśli ktoś przez całe życie pracował na podstawie umowy zlecenia, a z jego wynagrodzenia w tym okresie odprowadzano składki na ubezpieczenie emerytalne, a ponadto osoba ta osiągnęła podwyższony wiek emerytalny, osoba ta nabędzie prawo do emerytury na nowych zasadach. Umowa zlecenie a emerytura – zleceniobiorca, jeśli podlegał ubezpieczeniu i miał z tytułu swego wynagrodzenia odprowadzaną składkę na ubezpieczenie emerytalne, może liczyć na wyższą emeryturę.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1a i 1 b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury według nowych zasad przysługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i które osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny. Należy zaznaczyć, że do ustalenia tego prawa nie mają znaczenia ani długość posiadanego przez byłego pracownika okresu składkowego ani nieskładkowego. Były pracownik, ubiegający się o przyznanie prawa do emerytury, musi udowodnić jakikolwiek okres składkowy.

Umowa zlecenie a emerytura – czy to się jakoś wlicza

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i retach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest tzw. kresem składkowym i podlega ono wliczeniu do uprawnień emerytalnych byłego pracownika. Co więcej, okresami składkowymi są również przypadające po 15 listopada 1991 roku okresy za które zapłacono składki społeczne, ale też te, za które nie było wymogu ich opłacania. Nowa emerytura przysługuje tym osobom, które nie przystąpiły do żadnego z funduszy emerytalnych i nie wybrały żadnego Otwartego Funduszu Emerytalnego, a także tym, które do takich funduszy przystąpiły.

Składki ZUS od umowy zlecenia

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na terenie Polski są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy, dotyczące umowy zlecenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zleceniobiorca jest uczniem gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem, o ile nie przekroczył 26 roku życia.

Jeśli dana osoba pracuje np. na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego, dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia będzie wiązało się z obowiązkiem naliczenia z tego wynagrodzenia jedynie składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie będą wówczas obowiązkowo naliczane. Jeśli natomiast umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu i tytułem do ubezpieczenia, obowiązkowo należy naliczyć z niej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wysokość składki emerytalnej i rentowej ustala się w oparciu o przychód z umowy zlecenia, tzn. wynagrodzenie brutto, najczęściej wskazane w treści umowy.

One Response

  1. urlop wychowawczy 25 maja 2016

Skomentuj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.