Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:53

Umowa zlecenie a emerytura

Umowa zlecenie a emerytura – jak to jest? Jeśli dana osoba ma w swoim życiu okresy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie, to jeśli z tytułu tej umowy zlecenie była odprowadzana składka na ubezpieczenie emerytalne oraz jeśli osoba ta osiągnie wiek emerytalny, umowa zlecenia będzie uwzględniana w ustalaniu zarówno prawa, jak i wysokości emerytury. Jeśli ktoś przez całe życie pracował na podstawie umowy zlecenia, a z jego wynagrodzenia w tym okresie odprowadzano składki na ubezpieczenie emerytalne, a ponadto osoba ta osiągnęła podwyższony wiek emerytalny, osoba ta nabędzie prawo do emerytury na nowych zasadach.

Umowa zlecenie a emerytura – zleceniobiorca, jeśli podlegał ubezpieczeniu i miał z tytułu swego wynagrodzenia odprowadzaną składkę na ubezpieczenie emerytalne, może liczyć na wyższą emeryturę.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1a i 1 b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury według nowych zasad przysługuje osobom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i które osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny. Należy zaznaczyć, że do ustalenia tego prawa nie mają znaczenia ani długość posiadanego przez byłego pracownika okresu składkowego ani nieskładkowego. Były pracownik, ubiegający się o przyznanie prawa do emerytury, musi udowodnić jakikolwiek okres składkowy.

Umowa zlecenie a emerytura – czy to się jakoś wlicza

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i retach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest tzw. kresem składkowym i podlega ono wliczeniu do uprawnień emerytalnych byłego pracownika. Co więcej, okresami składkowymi są również przypadające po 15 listopada 1991 roku okresy za które zapłacono składki społeczne, ale też te, za które nie było wymogu ich opłacania. Nowa emerytura przysługuje tym osobom, które nie przystąpiły do żadnego z funduszy emerytalnych i nie wybrały żadnego Otwartego Funduszu Emerytalnego, a także tym, które do takich funduszy przystąpiły.

Umowa zlecenie a składki ZUS

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na terenie Polski są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy, dotyczące umowy zlecenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zleceniobiorca jest uczniem gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem, o ile nie przekroczył 26 roku życia.

Jeśli dana osoba pracuje np. na podstawie umowy o pracę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego, dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia będzie wiązało się z obowiązkiem naliczenia z tego wynagrodzenia jedynie składki zdrowotnej. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie będą wówczas obowiązkowo naliczane. Jeśli natomiast umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu i tytułem do ubezpieczenia, obowiązkowo należy naliczyć z niej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wysokość składki emerytalnej i rentowej ustala się w oparciu o przychód z umowy zlecenia, tzn. wynagrodzenie brutto, najczęściej wskazane w treści umowy.

Umowa zlecenie liczy się do emerytury – pod warunkiem, że zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu i rentowemu. Składki na ubezpieczenie emerytalne z wynagrodzenia z umowy zlecenie są naliczane i odprowadzane na konto w ZUS, a więc powiększą one kapitał początkowy zleceniobiorcy. Inaczej będzie jednak, jeśli umowa zlecenie podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu czy też w ogóle jest zwolniona z ZUS – umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia jest np. zwolniona z ZUS, wynagrodzenie z umowy zlecenia ze studentem do 26 roku życia jest również zwolnione z podatku na mocy ulgi podatkowej Zerowy PIT dla młodych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: umowa zlecenia ze studentem.

A tutaj pisaliśmy: szkoła policealna a ZUS – jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapoznaj się z tym artykułem, być może jako słuchacz szkoły policealnej pracujesz na zleceniu i chcesz wiedzieć, czy umowa zlecenie ma wpływ na Twoją przyszłą emeryturę

O wynagrodzeniach pracownika więcej tutaj: 2800 brutto ile to netto

Podziel się

Dodaj komentarz

Zobacz komentarze

  • Z tytułu umowy zlecenia płaci się składki, w tym składkę emerytalną, więc liczy się ona do ustalania kapitału początkowego. Inna kwestia, czy za 20 - 30 lat ZUS jeszcze będzie istniał i czy do tego czasu po raz kolejny nie zmienią się przepisy

    Cancel reply

    Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej