Urlop wypoczynkowy w dwóch różnych firmach

Zdarza się w praktyce sytuacja, w której pracownik pozostaje w równoległym zatrudnieniu w dwóch różnych zakładach pracy, pracując w każdym z nich np. na 1/2 etatu. Pracownik zatrudniony w stosunku pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiednio 20 albo 26 dni (na pełnym etacie), w zależności od stażu pracy. Powstaje pytanie, czy chcąc skorzystać z urlopu wypoczynkowego w jednej z firm pracownik automatycznie musi iść na urlop wypoczynkowy w drugiej? Czy urlop wypoczynkowy w dwóch różnych firmach jest jakoś od siebie zależny czy powiązany?

Urlop wypoczynkowy w dwóch różnych firmach, ale niezależnie od siebie

Równoległe (w tym samym czasie) przebywanie w zatrudnieniu u dwóch różnych pracodawców powoduje, że pracownik nabywa uprawnień pracowniczych ze stosunku pracy odrębnie u każdego z pracodawców. Dotyczy to również urlopu wypoczynkowego. Stosownie do treści art. 154(1) par. 2 kodeksu pracy do okresu, od którego zależy prawo oraz wymiar urlopu wypoczynkowego, w przypadku gdy pracownik pozostaje w dwóch lub więcej stosunkach pracy (np. zawarł umowy o pracę z dwiema firmami) wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Powyższe oznacza w praktyce, że jeśli równolegle trwają dwa stosunki pracy, pracownikowi należy zaliczyć do stażu uzależniającego wymiar urlopu wypoczynkowego okres pracy w tym podstawowym zatrudnieniu (pierwszej zawartej umowie) od dnia rozpoczęcia tego podstawowego zatrudnienia do dnia podjęcia pracy równolegle u drugiego pracodawcy. Należy oczywiście pamiętać, że do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się ukończone przez pracownika okresy nauki (8 lat – szkoła wyższa w tym licencjat itp.), udokumentowaną pracę za granicą i inne okresy wliczane.

Jeśli równolegle trwają dwa stosunki pracy, to są one od siebie niezależne. W każdym z zakładów pracy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, a urlopów tych nie uzależnia się od siebie. Wymiar urlopu w każdym z zakładów pracy ustala się odrębnie, podobnie jak terminy, w których pracownik chce ze swoich uprawnień urlopowych skorzystać. Nie ma w obowiązującym kodeksie pracy regulacji, która zmuszałaby pracownika do korzystania z urlopów wypoczynkowych w dwóch różnych zakładach pracy jednocześnie. Jeśli pracownik chce, może z urlopu wypoczynkowego skorzystać tylko w jednym zakładzie pracy, a w tym samym czasie normalnie pracować w drugim. Terminy urlopów w dwóch różnych zakładach pracy mogą być różne, mogą też się w całości czy tylko w części pokrywać. Należy oczywiście pamiętać, że wymiar urlopu uzależniony jest od wymiaru etatu, w którym zatrudniony pozostaje pracownik.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Poszukaj tutaj: Bezpłatna pomoc prawna

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.