Reklama

Podatki
| .
14 marca 2021 16:29

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Jeśli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem w ustawowym terminie odwołania, nie oznacza to jeszcze całkowitego końca sprawy. Takie odwołanie można złożyć także po terminie, ale tylko przy spełnieniu kilku warunków. Instytucją, która na to zezwala jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Uchybienie terminowi ustawowemu to brak dokonania czynności (np. wniesienia odwołania) w czasie, który został oznaczony stosownym przepisem prawa. Jeśli terminowi ustawowemu uchybiono, oznacza to dla przedsiębiorcy niemożność wykonania danej czynności – wniesienia odwołania.

Ze względu na dobro przedsiębiorców – podatników, przepisy przewidują jednak pewną ochronę przed negatywnym skutkiem uchybienia terminowi, w postaci przywrócenia terminu na dokonanie określonej czynności. Nie odbywa się to jednak z urzędu, a jedynie na wniosek osoby, w której interesie jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Aby wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania mógł zostać uwzględniony, musi zostać opłacony. Samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania jest możliwe, gdy została już wydana decyzja w konkretnej sprawie i została ona prawidłowo i skutecznie doręczona, przedsiębiorca chciałby się od tej decyzji odwołać, a swojego odwołania nie złożył w ustawowym terminie. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania spełnia wymogi, przewidziane prawem – zawiera oznaczenie stron i przedmiot żądania, zachowany zostaje 7-dniowy termin, liczony od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, przedsiębiorca-podatnik uprawdopodobni, że naruszenie ustawowego terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jego winy, a na skutek np. okoliczności siły wyższej, a także jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wniesie samo odwołanie.

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

O braku winy przedsiębiorcy w uchybieniu terminowi można mówić, gdy dana przeszkoda do terminowego wniesienia odwołania, jeśli skonfrontuje się ją z obiektywnymi miernikami staranności, prowadzi do wniosku, że przedsiębiorca-podatnik nie mógł przezwyciężyć tej przeszkody we wniesieniu odwołania w ustawowym terminie. Przedsiębiorca musi uwiarygodnić, że nie miał możliwości dochowania tego terminu, a zatem nie ponosi za to winy. Organowi podatkowemu trzeba zatem udowodnić, że dochowało się należytej staranności oraz poinformować go, jakie przeszkody stanęły na drodze do wniesienia odwołania w ustawowym terminie.

Organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny, czy wskazane przez podatnika okoliczności faktycznie stanowiły główną przeszkodę we wniesieniu odwołania w ustawowym terminie. Jeśli organ podatkowy stwierdzi, że uchybienie terminowi nastąpiło bez winy przedsiębiorcy-podatnika, przywróci termin do wniesienia odwołania oraz rozpozna złożone razem z wnioskiem o przywrócenie terminu odwołanie.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej