Wypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim

Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę. Nie chodzi tu tylko o umowę o pracę na czas nieokreślony, ale o każdy rodzaj umowy. Wynika to wprost z treści art. 41 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie urlopu pracownika a także innej usprawiedliwionej nieobecności, jeśli nie upłynął jeszcze okres do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Należy tu jednak odróżnić rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem od dyscyplinarki, czyli rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dyscyplinarka w trakcie zwolnienia lekarskiego jest jak najbardziej dopuszczalna, pracodawca musi jednak pamiętać, iż może ją pracownikowi wręczyć w ciągu miesiąca od dopuszczenia się przez pracownika ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych albo miesiąca od chwili, kiedy pracodawca o tym naruszeniu się dowiedział, jednakże nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia naruszenia. Istnieje jednak przypadek, gdy wypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim jest dopuszczalne, przy czym zależy to od tego, która ze stron stosunku pracy tę umowę wypowiada.

Wypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim

Podkreślić należy, że pracownik nie jest ograniczany żadnymi przepisami, które zabraniałyby mu wypowiedzenia umowy o pracę w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Okres zwolnienia lekarskiego to okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a zresztą art. 41 kodeksu pracy wyraźnie mówi, że wypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim nie może zostać dokonane przez pracodawcę, ale już nie przez pracownika. Pracownik może zatem wypowiedzieć umowę o pracę nawet w czasie swojej niezdolności do pracy i przebywania na zwolnieniu lekarskim. Co istotne – pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę w dowolnym momencie – czy to w czasie zwolnienia lekarskiego, urlopu wypoczynkowego itp. Nie ma tu żadnych ograniczeń.

Zakaz wypowiadania umów o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego dotyczy tylko pracodawcy. Pracownik ma pełne prawo do tego, aby złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na zwolnieniu lekarskim i nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli na takie wypowiedzenie się zdecyduje.

Jeśli szukasz więcej informacji na ten temat, albo potrzebna Ci jest darmowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy, poszukaj punktów bezpłatnej pomocy prawnej, np. tu: darmowe porady prawne Kielce.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.