Reklama

Podatki
| .
14 marca 2021 12:29

Zakup mebli jako koszt uzyskania przychodu

Zakup mebli jest jedną z najczęstszych „inwestycji”, dokonywanych przez osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zakup mebli to również powszechny wydatek w już działających przedsiębiorstwach – choćby z konieczności zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, miejsca do obsługi klientów w sekretariacie, spotkań biznesowych, przechowywania dokumentów itp.

Zakup mebli to wydatek rzędu kilku – kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nierzadko i więcej. Przedsiębiorca wydaje pieniądze, nabywając za nie określone składniki majątku. Na gruncie przepisów prawa podatkowego zakup mebli będzie kosztem, który pomniejsza podstawę podatku dochodowego, a dla przedsiębiorcy – VATowca będzie również podstawą do odliczenia podatku VAT z faktury zakupowej.

Zakup mebli jako koszt uzyskania przychodu

Zakup mebli może polegać na nabyciu pojedynczego elementu, wchodzącego w skład całego zestawu mebli, jak i np. określonego kompletu mebli. Z punktu widzenia zasad księgowania ma to istotne znaczenie – czy księgujemy osobno każdy mebel, wart mniej niż 10.000 zł, czy zakup mebli potraktować jako całość i jeśli łączna wartość nabytych dóbr przekracza kwotę 10.000 zł, to czy takiego zestawu mebli nie potraktować jako środka trwałego i odpowiednio amortyzować?

Zakup mebli jako koszt uzyskania przychodu – środek trwały, czy nie?

Jeśli przedsiębiorca dokonuje zakupu kilku czy większej ilości mebli, ma pewną swobodę w określeniu, czy każdy z tych zakupów będzie niejako osobną inwestycją, księgowaną jednorazowo na kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki), czy też całość zostanie potraktowana jako zestaw, który będzie środkiem trwałym, jeśli wartość całej transakcji opiewa na kwotę powyżej 10.000 zł.

Każdy mebel osobno, jeśli jest kompletny i zdatny do użytku, a przewidywany czas jego użytkowania wynosi więcej niż rok, może zostać potraktowany jako środek trwały. Wówczas nie księguje się takiego zakupu jednorazowo, a rozbija na odpisy amortyzacyjne, księgowane aż do zakończenia amortyzacji, zniszczenia, utraty czy zbycia. Wówczas zakupu takiego pojedynczego mebla nie księguje się jednorazowo w kosztach, a rozbija ten koszt na okres amortyzacji.

Z kolei jeśli pojedyncze meble mają wartość niższą niż 10.000 zł (ewentualnie gdy cały zestaw mebli ma wartość niższą niż 10.000 zł), cała inwestycja może zostać zaksięgowana w KPiR jednorazowo. Zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł.

Zakup mebli jako koszt uzyskania przychodu

Na takie zaksięgowanie pozwala uznanie, że przewidywany czas użytkowania będzie krótszy niż rok, ewentualnie z możliwości takiej może skorzystać właśnie przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą. Warunkiem jednorazowego zaksięgowania jest, aby łączna wartość zestawu mebli nie przekraczała kwoty 100.000 zł albo 50.000 Euro.

Z kolei w przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych albo jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W praktyce zatem zakup mebli można zaksięgować jednorazowo na kolumnie 13 KPiR, ewentualnie można również każdy mebel osobno albo cały zestaw razem amortyzować wybraną metodą amortyzacji.

Zakup mebli do domu a koszt prowadzenia firmy

Może się okazać, że przedsiębiorca prowadzi firmę w domu. Dokonuje zakupu mebli, których będzie używał zarówno na potrzeby działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Czy taki zakup mebli można zaksięgować w KPiR jako koszt i pomniejszyć w ten sposób przychód? Czy w razie kontroli skarbowej taka inwestycja potraktowana jako koszt zostanie zakwestionowana?

Wydatki rozsądne, ponoszone na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą być zaksięgowane w koszty uzyskania przychodu w tej części, w jakiej lokal mieszkalny użytkowany jest na potrzeby prowadzenia działalności. Przede wszystkim chodzi tu o koszty czynszu, energii, ogrzewania itp., ale również niektóre wydatki, związane z zakupem elementów wyposażenia. Oczywiście warunkiem jest, aby taki wydatek faktycznie był związany z prowadzeniem działalności, a nie jedynie na zakup wyposażenia, które nie będzie w ogóle wykorzystywane do celów firmy.

Do prowadzenia działalności można wydzielić np. jedno pomieszczenie, które w całości dedykowane będzie i urządzone wyłącznie na potrzeby działalności. W takim wypadku zakup mebli do takiego pomieszczenia będzie oczywiście kosztem, jeśli te meble są do działalności wymagane. Oczywiście nie wszystkie meble w lokalu mieszkalnym będą wykorzystywane na potrzeby działalności, ale trudno wyobrazić sobie, aby wydzielone na potrzeby firmy pomieszczenie nie zostało wyposażone np. w biurko, fotel, szafę itp.

Generalnie kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Jednocześnie art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wskazuje, czego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie jest natomiast tak, że jeśli danego wydatku nie ma w katalogu z art. 23 ust. 1 ustawy o pdof, to można zaliczyć go do kosztów.

Należy wykazać, że dany wydatek został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością, aby można zaliczyć go do kosztów. Zakup mebli nie jest wyłączony z kosztów w art. 32 ust. 1 ustawy o pdof, ale aby taki zakup mebli można zaliczyć do kosztów, musi zostać poniesiony w związku z potrzebami firmy, a nie potrzebami prywatnymi przedsiębiorcy, którego działalność gospodarcza jest prowadzona w domu. Co ważne, nie ma nawet obowiązku wydzielania osobnego pomieszczenia na potrzeby firmowe.

Zakup mebli jako koszt uzyskania przychodu

Obecnie działalność można prowadzić w domu bez wydzielania osobnego, dedykowanego pokoju czy pomieszczenia. Wystarczy jedynie określić, jaka część lokalu mieszkalnego jest przeznaczana na potrzeby firmy. Wówczas pewne pomieszczenia, jak np. przedpokój, mogą być wykorzystywane zarówno na potrzeby firmowe, jak i prywatne. A skoro tak, to zakup mebli do tego przedpokoju może zostać uznany jako koszt prowadzenia działalności, jeśli te meble w przedpokoju muszą się z jakiegoś racjonalnego powodu znaleźć (np. przedsiębiorca w przedpokoju stworzył swego rodzaju poczekalnię).

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej