Reklama

Prawo cywilne
| .
14 marca 2021 16:34

Zakup towaru z wadami – jak uzyskać rekompensatę

Nierzadko zdarza się, że zakupiony np. w sklepie internetowym towar ma wady. W takiej sytuacji oczywiście skorzystać można z rękojmi lub gwarancji i żądać wymiany towaru na nowy, niemniej jeśli zakupiony towar ma wady, a ani z rękojmi, ani z gwarancji nie można już skorzystać, to nie oznacza to automatycznie, że nabywca traci wszelkie roszczenia w stosunku do sprzedawcy. Przysługują mu bowiem w tym zakresie inne uprawnienia i np. zakup towaru w sklepie internetowym, który skończył się nabyciem rzeczy wadliwej, skutkuje możliwością skorzystania z innych niż rękojmia czy gwarancja uprawnień. Zakup towaru z wadami nie musi dla kupującego zawsze kończyć się stratą pieniędzy i nerwów.

Sprzedaż wadliwego towaru stanowi nienależyte wykonanie umowy. Przez dorozumiane zawarcie umowy kupna sprzedaży nabywca, uiszczając określoną kwotę pieniężną, ma prawo oczekiwać otrzymania towaru wolnego od wad. A zakup towaru z wadami to nienależyte wykonanie umowy ze strony sprzedającego, to zgodnie z treścią art. 471 Kodeksu cywilnego, sprzedający ponosi w tym zakresie odpowiedzialność odszkodowawczą. Co istotne, jak stwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 25 sierpnia 2004 roku sygn. IV CK 601/03, żądanie odszkodowania, pochodzące od kupującego, nie musi zostać poprzedzone próbą skorzystania z rękojmi, a oprócz rękojmi i gwarancji, jeśli rzecz sprzedana ma wady, możliwe jest dochodzenie od sprzedającego roszczeń na zasadach ogólnych, czyli właśnie rekompensaty w oparciu o art. 471 kodeksu cywilnego.

Jeśli zakup towaru z wadami stał się przyczyną do skorzystania z roszczeń na podstawie rękojmi, kupujący musi udowodnić istnienie wady w towarze, z kolei w przypadku gdy zechce on skorzystać z rekompensaty na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego, musi udowodnić fakt nienależytego wykonania umowy przez sprzedawcę rzeczy. Musi również wykazać rodzaj i wysokość szkody, którą poniósł poprzez zakup towaru z wadami oraz istnienie związku przyczynowego między działaniem sprzedawcy a szkodą, jaką poniósł. Jest to zatem trudniejsza droga niż skorzystanie z rękojmi czy gwarancji, niemniej jeśli np. upłynął już czas na zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi, art. 471 kodeksu cywilnego to jedyna droga ubiegania się o rekompensatę za zakup towaru z wadami.

obowiązki kierownika sklepu

Jeśli czas na zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji w przypadku zakupu towaru z wadami już minął, kupujący może skorzystać z instytucji uchylenia się od skutków oświadczenia woli, złożonego pod wpływem błędu. Ten błąd może dotyczyć np. jakości czy wartości towaru – jeśli zakup towaru z wadami już miał miejsce, a nabywca towaru został wprowadzony przez sprzedawcę w błąd co do jakości towaru, takie oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne. Jeśli zakup towaru z wadami dotyczył towaru, oznaczonego co do tożsamości (np. konkretny model urządzenia z konkretnym numerem seryjnym), kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji albo uchylić się od swojego oświadczenia woli co do zakupu tego towaru.

Co ważne, błąd, na który powołuje się kupujący, musi być istotny, czyli taki, że gdyby kupujący nie pozostawał w tym błędzie i prawidłowo oceniał sytuację i zakupiony towar, to obiektywnie rzecz biorąc, towaru tego by nie kupił, gdyby nie wprowadzenie go w błąd przez sprzedawcę. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której kupujący został wprowadzony w błąd na skutek podstępu sprzedającego, który wadę towaru zataił, chociaż wiedział o niej.

Aby móc uchylić się od oświadczenia woli, należy drugiej stronie (sprzedającemu) złożyć stosowne oświadczenie. Kupujący, jeśli chce skorzystać z tej instytucji prawnej, musi to uczynić w ciągu roku od dnia wykrycia błędu, w który został wprowadzony przez sprzedającego. Skutkiem takiego oświadczenia o uchyleniu się od oświadczenia woli, jeśli zostało ono prawidłowo złożone, jest unieważnienie transakcji sprzedaży. Strony mają obowiązek zwrócić sobie to, co od siebie przy okazji tej transakcji uzyskały (kupujący zwraca wadliwy towar, sprzedający zwraca pieniądze).

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej