Reklama

Ubezpieczenia
| .
18 sierpnia 2021 19:52

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

Zaniżone odszkodowanie z OC to problem, z którym boryka się wiele osób, zgłaszających szkodę komunikacyjną do ubezpieczyciela. Jak pokazują ostatnie badania, takie praktyki dotykają ponad 80% osób, zgłaszających szkodę. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić w przypadku, gdy towarzystwo wypłaca dużo mniej pieniędzy, niż powinno?

Czy należy przyjąć to do wiadomości i pogodzić się z niską kwotą? A może warto poczynić pewne kroki, które pozwolą otrzymać należne odszkodowanie? Rozwiązań jest kilka. Warto je dokładnie przeanalizować i sprawdzić, które w danym wypadku będzie najkorzystniejsze. 

Zaniżone odszkodowanie z OC – dlaczego?

Wypadki zdarzają się często, wiele osób staje się ofiarami stłuczek, kolizji, wskutek których samochód wymaga napraw. W takim wypadku pomocne jest odszkodowanie OC, dzięki któremu ofiara nie musi sama płacić za doprowadzenie samochodu do pierwotnego stanu. Niestety, wiele osób zauważa, że odszkodowanie z OC wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe jest zaniżone, nie pokrywa kosztów wymaganych napraw.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Za najczęstsze przyczyny wypłaty zbyt niskich odszkodowań uważa się źle sporządzony kosztorys, pominięcie niektórych szkód, które wystąpiły na skutek wypadku, nieprawidłowa decyzja o szkodzie całkowitej, a także powoływanie się na współwinę poszkodowanego. Analizując bardziej szczegółowo, można stwierdzić, że przyczyny zaniżonego odszkodowanie z OC występują wtedy, gdy:

 • Ubezpieczyciele bardzo często biorą pod uwagę najtańsze części, głównie zamienniki, dużo tańsze od części oryginalnych. Nie biorą jednak pod uwagę tego, że takie części są najczęściej gorszej jakości, szybciej się zużywają.  Prawo obowiązujące w Polsce mowie, że tylko za zgodą osoby poszkodowanej zakład ubezpieczeń ma prawo użyć zamienników w kosztorysie naprawy auta. Drugą sytuacją, gdy może tego dokonać, jest przypadek, kiedy już przed kolizją w aucie zamontowany był zamiennik.
 • Stawka za roboczogodzinę wyliczana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, ale najczęściej nie ma związku z tym, jaki ceny obowiązują naprawdę
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe często wolą uznać szkodzę za całkowitą, niż opłacić wymagające, skomplikowane naprawy. Wynika to z tego, że za szkodę całkowitą wystarczy wypłacić niewielkie odszkodowanie, które oblicza się, odejmując wartość wraku od wartości pojazdu przed szkodą. Jeżeli szkoda zostanie zakwalifikowana jako częściowa, to często okazuje się, że należy wypłacić wysokie odszkodowanie na pokrycie wymaganych napraw czy zakup części.
 • Wydając decyzje o szkodzie całkowitej, firmy ubezpieczeniowe zaniżają wycenę wartości pojazdu przed szkodą oraz zawyżają wycenę wartości wraku. W ten sposób poszkodowany otrzymuje zaniżone odszkodowanie z OC.

Bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają odszkodowanie OC ze względu na wiek auta. Bywa, że ubezpieczyciele umieszczają w kosztorysie rabat, jaki można otrzymać na nowe części. To oczywiście nie powinno mieć miejsca, ponieważ mało kto ma szanse otrzymać ceny promocyjne, poza tym poszkodowany ma prawo sam wybrać dostawcę części.

Zgodnie z obowiązującym przepisami, ubezpieczyciel może dokonać potrącenia ceny części zamiennej tylko wtedy, gdy wykaże, że zastosowanie nowego i oryginalnego elementu spowodowało zwiększenie wartości rynkowej samochodu. Jest to prawie niemożliwe, ponieważ auto powypadkowe jest tańsze niż samochód bezwypadkowy.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Ubezpieczyciele obniżają również wartość odszkodowania OC poprzez znaczne obniżenie, nawet o 50%, wartości części eksploatacyjnych tj. opony, elementy układu hamulcowego, wydechowego, zawieszenia, cenę akumulatora. Osoby, które zgłosiły szkodę, powinny pamiętać, że nie muszą godzić się na to, co proponuje ubezpieczyciel.

Każdy poszkodowany ma prawo domagać się, aby części były oryginalne, nie musi również zgadzać się na niską stawkę za roboczogodzinę, podaną przez firmę ubezpieczeniową. W przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z otrzymaną decyzją, może złożyć odwołanie lub skorzystać z usług, proponowanych przez działające na rynku kancelarię odszkodowawcze. 

Co to jest ubezpieczenie OC?

Aby mówić o zaniżonym odszkodowaniu z OC, trzeba wiedzieć, co to jest OC. To podstawowe ubezpieczenie samochodu, które musi wykupić każdy właściciel samochodu. Jeżeli tego nie zrobi, grożą mu wysokie kary. Nie ma znaczenie, czy auto jest używane, czy stoi w garażu – w każdej sytuacji OC jest obowiązkowe, a nawet dzień zwłoki w wykupieniu polisy pociąga na sobą karę finansową (pisaliśmy m.in. Ubezpieczenie OC samochodu).

OC, czyli polisa komunikacyjna obejmuje wszystkie pojazdy mechaniczne, tj. samochody, motocykle, traktory, a nawet przyczepy i quady. Chroni ofiary, czyli osoby, które poniosły szkody w wypadku czy kolizji. Mogą to być zarówno właściciele polisy, jak i inne osoby, które poniosły szkody. Jeżeli kierowca ubezpieczonego pojazdu spowoduje wypadek, to pieniądze dla poszkodowanych wypłacane są z jego polisy.

OC pokrywa m.in. koszty naprawy samochodu, a także koszty leczenia ofiar wypadku. Niestety, często kwoty proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe są niskie, nie mają związku z rzeczywistymi wydatkami. 

Zaniżone odszkodowanie z OC – co robić?

W przypadku, gdy w otrzymanej decyzji widać jasno, że odszkodowanie OC jest zaniżone, warto walczyć i domagać się zmiany decyzji. W tym celu należy złożyć wniosek do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym poszkodowany musi uzasadnić, dlaczego żąda większego odszkodowania. Aby pismo było wiarygodne, należy dołączyć do niego otrzymane faktury czy rachunki, z których wynika, że koszty naprawy są dużo wyższe.

Bardzo często zdarza się, że firma ubezpieczeniowa idzie w zaparte i odrzuca odwołanie, ale również w takiej sytuacji nie należy się poddawać. W przypadku odrzucenia reklamacji można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub złożyć wniosek do sądu. Należy mieć dobre argumenty, posiadać wszystkie wymagane dokumenty.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Rzecznik Finansowy może złożyć wniosek o pozasądowe postępowanie polubowne w sporze między klientem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Takie rozwiązanie jest jednak dość ryzykowne, pochłania mnóstwo czasu, stresu i energii. Zdarza się, że sprawy w sądzie trwają nawet kilka lat. W przypadku przegranej, poszkodowany będzie musiał sam pokryć koszty sądowe.

Dużo lepszym rozważaniem jest skorzystanie z usług firm, które zajmują się sprawami związanymi z zaniżonym OC. Firmy świadczą usługi odkupu szkód i dopłat do szkód (pisaliśmy m.in. Dopłaty do odszkodowań OC). Dzięki temu klient od razu otrzymują pieniądze, a kancelarię odszkodowawcze przejmują wierzytelności i  dalej, ale już bez udziału klienta, zajmują się sprawą o otrzymanie  odszkodowania. 

Czy warto odwoływać się do decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

Wiele osób po otrzymaniu decyzji o niskim odszkodowaniu poddaje się i godzi z otrzymaną propozycją. To duży błąd, ponieważ ubezpieczyciele tylko na to czekają. Mimo że skuteczność odwołania bywa różna, to warto zaryzykować i walczyć o swoje prawa. Aby odszkodowanie mogło być rozpatrzone, trzeba trzymać się wyznaczonych terminów. Jednak w przypadku zaniżonego odszkodowania OC, czasu jest bardzo dużo.

Według obowiązującego prawa, poszkodowany w wypadku drogowym ma aż 3 lata na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Na odpowiedź firmy ubezpieczeniowej można czekać maksymalnie 30 dni. Oczywiście nie warto odkładać decyzji na ostatnią chwilę. Im wcześniej rozpocznie się walkę, tym szybciej można otrzymać należne pieniądze. Aby odwołanie miało szanse na pozytywne rozpatrzenie, należy ująć w nim następujące dane:

 • Dane adresowe osoby poszkodowanej.
 • Dane adresowe firmy ubezpieczeniowej.
 • Argumenty, które wskazują na to, że zostało zaniżone odszkodowanie z OC. Ten punkt jest bardzo ważny, dlatego argumenty muszą być silne, dobre uzasadnione. Warto wskazać, jaki był faktyczny koszt naprawy, ile kosztowały części oraz robocizna. Jak wcześniej wspomniano, przydadzą się rachunki i faktury. W przypadku problemów ze sformułowaniem jasnych argumentów można poprosić o pomoc osoby, które znają się na prawie, wiedzą, jakich słów użyć, aby zwiększyć szanse na wygraną.
 • Numer szkody oraz datę jej wystąpienia.
 • Roszczenie poszkodowanego względem ubezpieczyciela. W tym miejscu klient powinien podać kwotę odszkodowania, jaką powinien otrzymać. Oczywiście kwota nie może być zawyżona, powinna być adekwatna do powstałych szkód i wydatków potrzebnych na ich naprawę.
 • Należy pamiętać, aby odwołanie zostało podpisane przez poszkodowanego. To drobiazg, ale bez tego wniosek zostanie odrzucony i cała sprawa będzie dłużej trwała.
Zaniżone odszkodowanie z OC

Odwołanie w sprawienie zaniżonego odszkodowania OC należy złożyć w formie wskazanej przez ubezpieczyciela. Najczęściej wniosek można wysłać drogą elektroniczną, ustną lub pisemnie, na adres towarzystwa. Zwykle firmy ubezpieczeniowe podają specjalny adres mailowy lub adres korespondencyjny, przyspieszający zajęciem się sprawą. Warto z niego skorzystać, dzięki temu wniosek trafi do odpowiedniej osoby, zajmującej się tego typu sprawami. 

Uzasadnienie zaniżonego odszkodowania OC

Prawidłowe uzasadnienie wniosku w sprawie zaniżonego OC jest kluczowe w odwołaniu się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Aby podać logiczne argumenty, należy dokładnie zapoznać się z treścią decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania oraz argumentami, które podał zakład ubezpieczeń. Podane elementy trzeba bardzo dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy są faktycznie zasadne.

Osoby, które na znają się na tych sprawach, powinny skorzystać z pomocy rodziny lub znajomych, bardziej obytych w sprawach komunikacyjnych czy odszkodowawczych. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje w wycenach tańsze, nieoryginalne części zamienne, a także niedokładnie określa zakres szkody i obniża koszty roboczogodziny.

To wszystko wpływa na to, że poszkodowany otrzymuje zaniżone odszkodowanie z OC. Trzeba zwrócić uwagę na wszystkie kwestie i ująć to w argumentacjiAby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania, do wniosku należy dołączyć:

 • zdjęcia przedstawiające uszkodzenia samochodu,
 • faktury i rachunki za dokonane naprawy,
 • opinie niezależnego rzeczoznawcy,
 • kosztorys części wystawiony przez autoryzowany serwis,

Odrzucone odwołanie od zaniżonego odszkodowania z OC – czy warto założyć sprawę w sądzie?

Niestety, bardzo często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe podtrzymują swoją pierwotną decyzją i odrzucają odwołanie w sprawie zaniżonego ubezpieczenie OC. W piśmie, które otrzymuje klient jest zawsze informacja, że można zwrócić się Rzecznika Finansowego lub sprawę skierować do sądu.

W tym miejscu wiele osób rezygnuje, ponieważ sprawy sądowe o zaniżone odszkodowanie z OC ciągną się miesiącami, a nawet latami, pochłaniają mnóstwo czasu, nerwów, a w przypadku, gdy sąd podtrzymuje decyzje ubezpieczyciela, to klient musi opłacać koszty sądowe. Do sądu należy dostarczyć 3 grupy dokumentów, tj. związane z wypadkiem, dokumenty od ubezpieczyciela wskazujące na zaniżenie, dokumenty wskazujące właściwą wysokość odszkodowania.

Pisaliśmy niedawno: Pożyczki bez BIK i KRD w domu klienta

Przyda się również oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna, zdjęcia z miejsca wypadku, czy zapis z wideorejestratora. To wszystko potwierdza okoliczności wypadku, a także pokazuje powstałe szkody. Sąd dokładnie przeanalizuje dostarczone dokumenty i potwierdzi, czy rzeczywiście doszło do zaniżenia lub złamania obowiązujących przepisów.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć, czy warto walczyć z ubezpieczycielem na drodze sądowej. Na to pytanie każdy poszkodowany musi dopowiedzieć sobie sam. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to trudne, nie zawsze kończy się tak, jak oczekujemy. Ale są jeszcze inne alternatywy, które warto rozważyć. 

Zaniżone odszkodowanie z OC – kancelarie odszkodowawcze służące pomocą

Na rynku działają firmy, które zajmują się pomocą dla osób, które otrzymały zaniżone odszkodowanie z OC. Dzięki usługom, jakie proponują, można otrzymać pieniądze dużo szybciej, niż czekając na zakończenie sprawy sądowej. Są to kancelarie odszkodowawcze, które zajmują się dopłatą do odszkodowań. Aby otrzymać pieniądze, należy podpisać umowę na zaproponowaną kwotę.

Oczywiście warto sprawdzić ofertę kilu różnych firm i wybrać tę najbardziej satysfakcjonującą. Aby otrzymać dopłatę do odszkodowania, należy dostarczyć do wybranej firmy najdokładniejszą dokumentację dotyczącą szkody oraz szczegółowo przedstawić stan pojazdu przed zdarzeniem. Jeżeli w międzyczasie samochód został naprawiony, należy podać, jakie części zostały użyte, nowe czy zamienniki, wskazać miejsce zakupu.

Im więcej informacji zostanie podanych, tym firma będzie mogła obliczyć, jak zostało zaniżone odkodowanie OC. Pozwoli to również określić wysokość dopłaty. Są pewne warunki, aby otrzymać dopłatę do odszkodowania. Każda kancelaria odszkodowawcza może mieć swoje zasady, ale większość z nich jest podobna. Oto one:

 • W momencie starania się o dopłatę do odszkodowania pieniądze powinny zostać już wypłacone. Należy przedstawić decyzje o wypłacie odszkodowania, otrzymaną od ubezpieczyciela, można ewentualnie pokazać wyciąg z konta.
 • Decyzja o przyznaniu odszkodowania nie może być wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę. Po tym okresie sprawa ulega przedawnieniu.
 • Klient nie zawarł ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym.
 • Do szkody doszło na terenie Polski. Jeżeli wypadek zdarzyć się poza granicami kraju, dopłata do odszkodowania jest możliwa, ale sprawa jest oceniana indywidualnie, nie zajmują się nią wszystkie działające kancelarię odszkodowawcze.
 • Szkoda była rozliczana gotówko. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa z góry wypłaciła pieniądze, przeznaczone na naprawę pojazdu.

Wysokość dopłaty szacowana jest zawsze indywidualnie. Brane są pod uwagę różne czynniki, np. wysokość zaniżenia w sprawie, ryzyko związane ze szkodą całkowitą, historia pojazdu. Zaniżenie w szkodzie ustalane jest na podstawie 4 głównych elementów, tj.: koszty robocizny, części do wymiany, części do naprawy, wycena pojazdu

Zaniżone odszkodowanie z OC


Dlaczego warto skorzystać z dopłaty do odszkodowania?

Jest wiele argumentów, dla których warto skorzystać z dopłaty do odszkodowania OC. Bardzo ważne jest to, że klient nie ponosi żadnego ryzyka, również finansowego. Firmy, zajmujące się dopłatą do odszkodowań, działają legalnie, zgodnie z prawem. W momencie, gdy firma staje się właścicielem szkody, klient jest wyłączony z dalszej sprawy.

Dalsza walka o wypłatę należnego odszkodowania toczy się między sądem a kancelarią odszkodowawczą, klient nie jest do niej angażowany. W sytuacji, gdy poszkodowany sam chce dochodzić swoich spraw w sądzie, musi liczyć się z tym, że będzie musiał wydać pieniądze na opinię ekspercką, a w przypadku przegranej opłacić koszty sądowe. Dzięki skorzystaniu z dopłaty do odszkodowania, poszkodowany otrzymuje pieniądze niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Jeżeli firma przegra w sądzie, klient nie zwraca pieniędzy. Dużą zaletą korzystania z dopłat do odszkodowania jest czas, jaki można zaoszczędzić. Cały proces, zaczynając od przekazania dokumentów do wypłaty dopłaty do odszkodowania, trwa zazwyczaj kilka dni. Jeżeli sprawa jest trudna, wymaga przygotowania szczegółowej dokumentacji, trwa dłużej, ale firmy pomagają w załatwieniu wszystkich formalności.

Sprzedaż szkody komunikacyjnej – kolejne rozwiązanie

Osoby, które otrzymały zaniżone odszkodowanie z OC, mają do dyspozycji jeszcze inne rozwiązanie, np. sprzedaż szkody komunikacyjnej. Rozwiązanie polega na sprzedaży innej firmie prawa do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Już w momencie podpisania umowy cesji wierzytelności, poszkodowany otrzymuje niemal natychmiastową gotówkę, a firma odszkodowawcza na własną rękę dochodzi dalszych roszczeń.

Usługi tego typu świadczą działające na rynku kancelarie odszkodowawcze. Wystarczy skontaktować się z wybraną firmą – osobiście, telefonicznie lub mailowo i przesłać kosztorys naprawy i decyzję ubezpieczyciela. Wykwalifikowani pracownicy firmy obliczą, o ile odszkodowanie OC zostało obniżone.

Doradcy przedstawią klientowi swoją ofertę. Jeżeli będzie satysfakcjonująca, wystarczy popisać umowę. Klient otrzyma ustaloną kwotę, a resztą formalności pozostanie już po stronie firmy, która odkupiła szkodę. To rozwiązanie często jest korzystne dla klienta. Pozwala uniknąć czasochłonnej walki z sądem, pieniądze szybko trafiają na konto poszkodowane.

Decydując się na sprzedaż szkody komunikacyjnej, warto skontaktować się z kilkoma działającymi kancelariami. Stawki, które będą oferować, na pewno będą nieco odmienne. Należy je porównać wybrać firmę, która oferuje największe pieniądze. 


Czy warto sprzedać szkodę komunikacyjną?


Odkup szkody to sposób na szybkie uzyskanie dopłaty do odszkodowań, bez ryzyka odrzucenia odwołania czy długiego oczekiwania na zakończenie procesu sądowego. Dzięki sprzedaży szkody komunikacyjnej klient ma szansę na:

 • na uzyskanie większego odszkodowania,
 • uzyskanie świadczeń w krótszym czasie,
 • pominięcie dodatkowych formalności i opłat np. za kosztorys wystawiony przez niezależnego rzeczoznawcę.

Klient, który decyduje się na sprzedaż szkody, musi pamiętać o rozliczeniu się z urzędem skarbowym. Kancelaria odszkodowawcza płaci zaliczkę na podatek, a w kolejnym roku przesyła PIT-11 klientowi. Osoba poszkodowana musi w zeznaniu rocznym uwzględnić dane zawarte w nadesłanym formularzu. Zdarza się, że klient wzywany jest do sądu w roli świadka.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Dzieje się tak dlatego, że kancelaria odszkodowawcza przekazuje sprawę do sądu, który chce uzyskać więcej informacji na temat wypadku i likwidacji szkody. To pewna niedogodność, ale warto się na nią zgodzić. Jak widać, odkup roszczeń odszkodowawczych to proste i rozsądne rozwiązanie. Poszkodowany nie musi samodzielnie dochodzić swoich spraw, szybko otrzymuje pieniądze, nie musi spełniać żadnych formalności związanych z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela.

Dzięki sprzedaży szkody, klient szybko pozbywa się kłopotu, nie ponosi żadnego ryzyka. Należy pamiętać, że wykup szkody może nastąpić w ciągu 3 lat od wystąpienia szkody. Co istotne, proces sprzedaży jest całkowicie bezpieczny i legalny. Oczywiście szkodę można odsprzedać tylko raz, ponowna sprzedaż innej firmie jest już przestępstwem i pociąga na sobą sankcje prawne. 

Co lepsze, sprawa w sądzie czy skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczych?

Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy, kto padł ofiarę towarzystw ubezpieczeniowych i otrzymał zaniżone odszkodowanie z OC. Firmy, które zajmują się odkupem szkód komunikacyjnych lub dopłatą do odszkodowań nie działają charytatywnie. Pomagają pokrzywdzonym, ale robią to, aby otrzymać większe pieniądze od ubezpieczycieli. Każdy poszkodowany musi sam zdecydować, czy chce latami walczyć w sądzie, czy woli szybko i bezproblemowo otrzymać określoną kwotę pieniędzy.

Osoby, którym zależy na czasie, nie chcą tracić nerwów i energii na sprawy sądowe, z powodzeniem mogą korzystać z usług firm odszkodowawczych. Możliwe, że otrzymają mniej pieniędzy niż w przypadku samodzielnego zgłoszenia sprawy do sądu, ale za to gotówka będzie wypłacona szybka, bez zbędnych formalności. To korzystna opcja dla poszkodowanych, którym zależy na czasie, potrzebują pieniędzy na naprawę samochodu, a nie mają wystarczających oszczędności.

Osoby, które mają czas i dobrą sytuację finansową, znają się na prawie, a dochodzenie sprawiedliwości na własną rękę nie jest dla nich problemem, mogą wejść na drogę sądową z ubezpieczycielem. Każde rozwiązanie ma swoje słabe i mocne strony, warto je przemyśleć i zdecydować, co będzie najkorzystniejsze. Zaniżone odszkodowanie z OC staje się niemal codziennością.

Zaniżone odszkodowanie z OC

Ubezpieczyciele wykorzystują poszkodowanych, liczą, że nie będą chcieli walczyć i występować na drogę sądową. W ten sposób wypłacają niskie kwoty, a poszkodowani z własnych pieniędzy muszą opłacać naprawy czy płacić za potrzebne części. Część osób decyduje się na sprzedaż samochodu, ale to również wiąże się ze stratami. Uszkodzony samochód jest wart dużo mniej niż taki, który nie brał udziału w wypadku.

Kierowcy, wykupując polisę OC liczą na to, że zrekompensuje wydatki związane z zaistniałymi szkodami. Tak właśnie powinno być, każdy poszkodowany powinien otrzymać taką kwotę, która pozwoli pokryć koszty potrzebnych napraw. Warto o to walczyć, samodzielnie lub z pomocą firm, które zajmują się pomocą w otrzymaniu należnego odszkodowania. Zaniżone odszkodowanie z OC można kwestionować i warto to robić, jeśli sprawa jest oczywista.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej