Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 14:09

Zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika

W przeważającej większości przypadków pracownicy pracują w określonych godzinach, np. od 8.00 do 16.00. Oczywiście nie musi to być normą, wszystko tu zależy od wymiaru czasu pracy, systemu, przyjętego dla pracownika, potrzeb zakładu pracy, rodzaju wykonywanej pracy itp. Może się zdarzyć sytuacja, gdy pracownik chciałby zmienić swoje godziny rozpoczęcia i wykonywania pracy i np. przychodzić do pracy wcześniej i wychodzić wcześniej. Jeśli nie ma ku temu przeszkód organizacyjnych, pracodawca w miarę możliwości powinien taki wniosek pracownika uwzględnić.

Czy jednak dopuszczalna jest zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika w ten sposób, aby były one ruchome, tzn. aby pracownik miał przyjść do pracy np. między godziną 7.00 a 9.00 i wychodził dopiero po 8 przepracowanych godzinach?

Zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy

Tak, taka możliwość jak najbardziej istnieje. Zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy dopuszczalna jest np. w ruchomym czasie pracy. Pracownik, chcąc zmienić godziny swojej pracy, powinien wystąpić do pracodawcy ze stosownym pisemnym wnioskiem. Ruchoma organizacja czasu pracy przewidziana jest w treści art. 140(1) kodeksu pracy. Przepis ten przewiduje, iż rozkład czasu pracy pracownika może:

  • wskazywać różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika w dniach, które są dla pracownika dniami roboczymi (np. w poniedziałek pracownik pracuje o 7.00 do 15.00, a we wtorek od 9.00 do 17.00)
  • określać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w swoim dniu roboczym.

Ruchomy czas pracy pracodawca ustala w układzie zbiorowym pracy, a jeśli układu zbiorowego nie ma, w porozumieniu ze związkami zawodowymi czy inną reprezentacją pracowniczą. Taki ruchomy czas pracy może dotyczyć, podobnie jak zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, albo cały zakład pracy, albo tylko wybrane grupy pracowników. Taki ruchomy czas pracy pracodawca może wprowadzić swoją samodzielną decyzją, albo też w tym zakresie decydować na podstawie złożonego przez pracownika wniosku. Stosownie do treści art. 150 par. 3 kodeksu pracy, pracownik może złożyć wniosek o zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, pracownika tego obejmuje indywidualny rozkład czasu pracy, który może być inny niż dla pozostałych członków załogi.

Nadmienić należy, iż zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy nie powinna się odbywać drogą ustnych ustaleń. Wszystko tu powinno być stwierdzone na piśmie. Co istotne – jeśli indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się dla jednego tylko pracownika (czy kilku, ale nie dla całej załogi), a zmiana godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy ma dotyczyć tylko indywidualnych przypadków, nie jest konieczna w tym zakresie zmiana regulaminu pracy, który nadal obowiązuje w niezmienionej formie.

Więcej informacji na temat ustalania systemów i rozkładów czasu pracy znajdziesz choćby w darmowych poradach prawnych Państwowej Inspekcji Pracy. Szukaj np. tutaj: bezpłatne porady prawne Kraków

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej