Reklama

Praca
| .
14 marca 2021 16:48

Zwolnienie pracownika za nienależyte wypełnianie obowiązków

Na wstępie zaznaczyć należy, że zwolnienie pracownika za nienależyte wypełnianie obowiązków nie zawsze jest dopuszczane. Ta – w ocenie pracodawców – uniwersalna przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie zawsze bowiem odzwierciedla faktycznie zaniechania pracownika czy nienależyte wypełnianie przez niego obowiązków pracowniczych. Nienależyte wypełnianie obowiązków pracowniczych to mało konkretna przyczyna, uzasadniająca rozwiązanie stosunku pracy na drodze wypowiedzenia (nie mówiąc już o takim rozwiązaniu stosunku pracy, jakim jest dyscyplinarka za naruszenie obowiązków pracowniczych).

Samo postawienie pracownikowi zarzutu, że nienależycie wypełnia swoje obowiązki pracownicze to za mało. Pracownik musi konkretnie wiedzieć, dlaczego umowa o pracę zostaje mu wypowiedziana przez szefa.

Nienależyte wypełnianie obowiązków pracowniczych jako przyczyna zwolnienia pracownika

Jeśli między stronami stosunku pracy zawarta została umowa o pracę na czas nieokreślony, to wypowiadając pracownikowi ten rodzaj umowy pracodawca musi podać przyczynę takiego kroku. Przyczyna ta musi być konkretna, obiektywna i uzasadniona. Nie można zwolnić pracownika za całokształt, bo np. generalnie w sumie nic większego “nie przeskrobał”, ale niespecjalnie przykłada się do pracy. Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, musi wskazać konkretną, obiektywną i zrozumiałą dla pracownika przyczynę. Zwolnienie pracownika za nienależyte wypełnianie obowiązków służbowych jest krokiem ryzykownym.

Sam zarzut niewypełniania obowiązków służbowych nie wystarczy. Pracodawca musi konkretnie wskazać, na czym to niewypełnianie obowiązków polega. Jeśli pracownik np. notorycznie się spóźnia, pomimo wielokrotnego upominania go przez przełożonych, a jego spóźnienia skutecznie dezorganizują pracę całego zespołu, to przyczyną ewentualnego wypowiedzenia umowy o pracę będą spóźnienia, a nie nienależyte wypełnianie obowiązków pracowniczych (chociaż jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest przestrzeganie czasu pracy).

Stosownie do treści art. 30 par. 4 Kodeksu pracy, oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony powinno wskazywać przyczynę, uzasadniającą zakończenie zatrudnienia. Jeśli przyczyna ta jest niekonkretna albo nieobiektywna i nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym, pracownik może liczyć na to, że sąd pracy uzna wypowiedzenie za bezskuteczne, a jeśli umowa o pracę rozwiąże się do tego czasu (upłynie okres wypowiedzenia), sąd pracy przywróci pracownika na dotychczas zajmowane stanowisko albo przyzna mu odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy. Pracownik musi przy tym pamiętać, że na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy ma 7 dni. Oczywiście dokument wypowiedzenia umowy o pracę powinien zawierać stosowne pouczenie dla pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy.

Zwolnienie pracownika za nienależyte wypełnianie obowiązków

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, wskazana w dokumencie wypowiedzenia, nie może być zbyt ogólnikowa. Pracownik ma prawo wiedzieć, w czym dokładnie zawinił, a samo wskazanie, że pracownik nienależycie wypełnia obowiązki pracownicze nie wystarczy do jego zwolnienia. Warto w tym miejscu wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 roku sygn. I PKN 271/98, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż konkretność wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę należy oceniać z uwzględnieniem innych, znanych pracownikowi okoliczności uściślających tę przyczynę.

ochrona przed wypowiedzeniem

Jeśli pracownik ma na koncie jakieś drobne przewinienia, a pracodawca w rozmowach dyscyplinujących zwracał na nie uwagę, to nie wystarczy to do przyjęcia, że pracownik wie doskonale, za co wypowiedziano mu umowę o pracę.

Na zakończenie warto wskazać jeszcze jeden wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1997 roku sygn. I PKN 315/97, w którym Sąd Najwyższy analizując zwolnienie pracownika za nienależyte wypełnianie obowiązków stwierdził wprost: podanie w wypowiedzeniu zarzutu niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków nie stanowi dostatecznego wskazania przyczyny rozstania z pracownikiem i wypowiedzenia mu umowy o pracę.

A w tym artykule: porzucenie pracy i dyscyplinarka w związku z porzuceniem pracy i nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Podziel się

Dodaj komentarz

Ostatnie wpisy

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Czytaj więcej