Kontakt

Jeśli masz jakieś uwagi techniczne, kontaktuj się z nami. Nie udzielamy porad prawnych czy finansowych.


Poradynacodzien.pl

Prawo i pieniądze. Praktyczne artykuły i wskazówki. Nie udzielamy pożyczek i kredytów, a jedynie piszemy o nich i prezentujemy wybrane oferty.

Kontakt z nami

office@poradynacodzien.pl

facebook.com/poradynacodzien/

Email roboczy

poradynacodzien@int.pl

Całkowity koszt pożyczki zależy od danej firmy pożyczkowej. To suma wielu składników, które razem tworzą całkowity koszt, który poniesiesz. Oto główne elementy, które składają się na koszt pożyczki:

 1. Oprocentowanie Nominalne:
  • Jest to podstawowa stopa procentowa, którą pożyczkodawca stosuje do obliczania odsetek od pożyczonej kwoty. Wyrażana jest zazwyczaj jako roczna stawka procentowa.
 2. Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO):
  • Jest to bardziej reprezentatywna miara kosztów pożyczki, ponieważ uwzględnia wszystkie dodatkowe opłaty i koszty związane z pożyczką, rozłożone na cały okres kredytowania. RRSO jest wyrażona w procentach i umożliwia porównanie różnych ofert pożyczek.
 3. Opłata przygotowawcza/za udzielenie pożyczki:
  • Niektóre instytucje finansowe pobierają jednorazową opłatę za przetworzenie wniosku o pożyczkę i udzielenie kredytu.
 4. Opłaty administracyjne:
  • Są to opłaty pobierane za zarządzanie pożyczką, które mogą być naliczane jednorazowo lub okresowo (np. miesięcznie).
 5. Ubezpieczenie kredytu:
  • Niektóre pożyczki wymagają dodatkowego ubezpieczenia, które ma na celu ochronę pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak śmierć, niezdolność do pracy czy utrata zatrudnienia.
 6. Prowizja:
  • To opłata za udzielenie pożyczki, naliczana przez pożyczkodawcę. Może być wyrażona jako procent od pożyczanej kwoty lub jako stała kwota.
 7. Opłaty za wcześniejszą spłatę:
  • Jeśli zdecydujesz się spłacić pożyczkę przed terminem, pożyczkodawca może naliczyć opłatę za utracone odsetki.
 8. Opłaty za opóźnienie w spłacie:
  • Są to dodatkowe koszty, które będą naliczane, jeśli nie spłacisz rat pożyczki na czas.
 9. Kary umowne:
  • To opłaty, które mogą być naliczone za naruszenie warunków umowy pożyczki, np. za brak aktualnych danych osobowych.
 10. Opłaty zaodnowienie linii kredytowej:
  • W przypadku kredytów odnawialnych, bank może naliczać opłatę za możliwość korzystania z ponownie dostępnych środków po częściowej spłacie.
 11. Opłaty notarialne:
  • Dotyczą głównie pożyczek hipotecznych, gdzie wymagana jest umowa notarialna.
 12. Opłaty za poręczenie lub gwarancje:
  • Jeśli pożyczka wymaga zabezpieczenia w postaci poręczenia przez inną osobę lub instytucję, mogą występować dodatkowe koszty.

Rozumienie tych składników pozwala na pełną ocenę oferty pożyczki i uniknięcie niespodzianek związanych z ukrytymi kosztami. Ważne jest, aby zawsze dokładnie czytać umowę pożyczki i pytać o wszystkie możliwe opłaty, zanim zdecydujesz się na podpisanie.

Tak, można uzyskać pożyczkę w weekend lub święto, chociaż dostępność takiej usługi zależy od pożyczkodawcy i rodzaju pożyczki. Oto kilka możliwości, jakie mogą być dostępne dla pożyczkobiorców:

 1. Pożyczki Online:
  • Wiele firm pożyczkowych oferuje całodobowe usługi online, co umożliwia złożenie wniosku o pożyczkę w dowolnym momencie, w tym także w weekendy i święta. Proces weryfikacji i zatwierdzania wniosków często jest zautomatyzowany, co oznacza, że można uzyskać decyzję i środki szybko, nawet poza standardowymi godzinami pracy,
 2. Banki z Obsługą Online:
  • Banki z pełną obsługą internetową mogą oferować procesy ubiegania się o pożyczki, które są dostępne 24/7. Weryfikacja i zatwierdzenie może nastąpić elektronicznie bez konieczności wizyty w oddziale.
 3. Usługi Pożyczek Krótkoterminowych (Chwilówek):
  • Firmy oferujące chwilówki często mają uproszczone procedury udzielania pożyczek, co pozwala na szybkie przetwarzanie wniosków i wypłatę środków, również w dni wolne od pracy.
 4. Bankomaty i Punktów Wypłat Gotówki:
  • Jeśli posiadasz kartę kredytową, możesz wypłacić środki z bankomatu w każdej chwili. Należy jednak pamiętać, że za takie transakcje mogą być naliczane wysokie opłaty i odsetki.

Warto zwrócić uwagę, że choć proces aplikacji i zatwierdzenia pożyczki może być dostępny w weekendy i święta, wypłata środków może być zależna od systemów bankowych, które mogą nie przetwarzać transakcji w dni wolne od pracy. Dlatego nawet jeśli decyzja o przyznaniu pożyczki zostanie podjęta, faktyczne przelewy międzybankowe mogą zostać zrealizowane dopiero w następnym dniu roboczym.

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych Twoich danych osobowych. Dane osobowe przetwarzają podmioty udzielające pożyczek.

Na naszej stronie znajdziesz informacje o produktach typu pożyczki, kredyty, ale również podstawowe informacje z obszaru inwestowania na giełdzie i nie tylko. Nie traktuj naszych informacji jako porad prawnych czy finansowych, zawsze przed zaciągnięciem pożyczki czy zainwestowaniem zrób dokładne rozeznanie, porównaj oferty, poszukaj dodatkowych informacji. My jedynie prezentujemy wybrane oferty legalnych pożyczkodawców i instytucji umożliwiających inwestowanie.

Nieuregulowanie pożyczki w wyznaczonym terminie może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla pożyczkobiorcy, zarówno finansowych, jak i prawnych. Oto potencjalne skutki braku spłaty pożyczki:

 1. Opłaty za Spóźnienie:
  • Większość pożyczkodawców nakłada dodatkowe opłaty za spóźnienie w spłacie rat, co zwiększa łączny koszt pożyczki.
 2. Wyższe Odsetki:
  • W przypadku opóźnienia w spłacie, odsetki mogą być naliczane od kwoty zaległej, często w wyższej niż standardowa stawce.
 3. Zgłoszenie do Biur Kredytowych:
  • Pożyczkodawcy mogą zgłaszać historię spłaty kredytów do biur kredytowych, co może obniżyć zdolność kredytową pożyczkobiorcy i utrudnić lub nawet uniemożliwić zaciąganie kolejnych pożyczek w przyszłości.
 4. Działania Windykacyjne:
  • Wierzyciele mogą podjąć działania windykacyjne w celu odzyskania długu, co może obejmować telefony, listy, a nawet wizyty terenowe.
 5. Postępowanie Sądowe:
  • Pożyczkodawca może zdecydować się na wszczęcie postępowania sądowego w celu odzyskania należności, co może skutkować nakazem zapłaty, zajęciem wynagrodzenia, czy nawet licytacją majątku.
 6. Zajęcie Majątku:
  • W przypadku wyroku sądowego, komornik może przystąpić do egzekucji należności poprzez zajęcie majątku ruchomego lub nieruchomości pożyczkobiorcy.
 7. Wpływ na Przyszłą Zdolność Kredytową:
  • Negatywna historia kredytowa może ograniczać możliwości finansowe w przyszłości, podnosząc koszt i trudność uzyskania kredytów, hipotek, a nawet niektórych rodzajów ubezpieczeń.

Jeżeli występują trudności ze spłatą pożyczki, zaleca się jak najszybszy kontakt z pożyczkodawcą w celu negocjacji warunków spłaty lub ustalenia planu restrukturyzacji długu. Pożyczkodawcy są często skłonni do współpracy, ponieważ procesy sądowe i windykacyjne są kosztowne i czasochłonne dla obu stron.