Jak szybko spłacić kredyt? Osoby, które chcą mieć z głowy zobowiązanie kredytowe, z pewnością niejednokrotnie zadają sobie to pytanie. Okazuje się, że w większości przypadków nie ma problemów z częściową nadpłatą lub całkowitą spłatą kredytu przed terminem. Jakie warunki należy spełnić, aby móc wcześniej spłacić kredyt? 

Jak szybko spłacić kredyt?

Każdy, kto kiedykolwiek zaciągnął kredyt, zapewne nie raz zastanawiał się, co może zrobić, aby spłacić zobowiązanie szybciej niż jest to przewidziane w harmonogramie pożyczki. 

A czy wcześniejsza spłata kredytu jest w ogóle możliwa? Warto wiedzieć, że od 2011 roku obowiązuje ustawa, która traktuje na temat prawa konsumenta do przedterminowej spłaty kredytu. Jednak w praktyce nie wszystkie banki umożliwiają taką opcję. W związku z tym, pierwszym krokiem powinno być dokładne przeanalizowanie umowy kredytowej po to, aby upewnić się, że znajduje się tam zapis, który pozwala klientom na takie działanie.

Czy banki pozwalają na nadpłatę kredytu? Jak najkorzystniej nadpłacać kredyt hipoteczny

Spłata kredytu w terminie, szczególnie hipotecznego, może trwać nawet kilkadziesiąt lat, np. 30-35 lat. Jak szybko spłacić kredyt hipoteczny, a także czy warto w ogóle nadpłacać kredyt? Według większości tego typu rozwiązanie jak najbardziej się kalkuluje. Każdy moment jest dobry na to, aby nadpłacić kredyt, gdyż w takim przypadku klient obniża wysokość comiesięcznych rat, w ten sposób zmniejszając wysokość odsetek.

bezpieczne pożyczki
bezpieczne pożyczki

Wcześniejsza spłata kredytu jest także uregulowana prawnie. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, klienci mają prawo spłacić część albo całość zobowiązania przed wyznaczonym terminem, który został określony w umowie.

Jak szybko spłacić kredyt
Jak szybciej spłacić kredyt gotówkowy

Choć kredyt hipoteczny nie może zostać uznany za kredyt konsumencki zgodnie z obowiązującymi przepisami, do część jego zapisów się do nich odnosi. Jest to w szczególności obowiązek informacyjny, który każe powiadomić klienta np. o możliwości wcześniejszej spłaty rat.

Sprawdź także: Odzyskiwanie prowizji bankowych

Nadpłaty rat kredytu – czy każdy może skorzystać? Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

W większości przypadków każdy może skorzystać z przedterminowej spłaty kredytu. Musi jednak spełnić wymagania, które narzucone są przez ustawę. Każdy bank oraz firma pożyczkowa ma obowiązek udzielić możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Co więcej, w wielu przypadkach będzie możliwe dokonanie tego przez aplikację lub stronę internetową. 

Wcześniejsza spłata kredytu nie jest skomplikowaną operacją. Klient powinien poinformować bank zapobiegawczo, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wcześniejsza spłata kredytu nie ma większych konsekwencji w przypadku kredytów gotówki dla osób prywatnych, a firmy mają inne warunki. Różnice występują także przy kredycie hipotecznym. Jeśli chodzi o kredyty konsumenckie, to zawsze można spłacać je wcześniej, ponieważ będzie to w każdym przypadku opłacalne.

Jak szybko spłacić kredyt? Co warto wiedzieć?

Najbardziej korzystną opcją jest spłacenie zobowiązania jednorazowo w całości. Jednak tego typu sytuacja będzie miała zastosowanie zwykle w przypadku niewysokich kredytów. Taką opcję można wykorzystać wtedy, kiedy w grę wchodzi kredyt gotówkowy. W przypadku spłaty kredytu hipotecznego, który jest o wiele większym obciążeniem dla budżetu, a termin spłaty zobowiązania często jest bardzo odległy.

Najprostszym sposobem jest przeznaczenie nadwyżek finansowych na to, aby wcześniej spłacić kredyt. Jednak co w sytuacji, kiedy posiadane przez kredytobiorcę nadwyżki, nie pozwalają na wcześniejszą spłatę kredytu w całości? Poniżej kilka możliwości:

 • Spłata wielokrotności rat – klient może np. wpłacać co miesiąc podwójne raty, a okres kredytowania zostanie zmniejszony o połowę,

 • Kredyt konsolidacyjny – jest to odpowiednia opcja dla osób, które mają kilka zobowiązań. Dzięki ich połączeniu, klient będzie miał jedną ratę do spłaty. Zwykle w takim przypadku okres kredytowania zostaje wydłużony, a comiesięczna rata jest niższa. Dzięki temu kredytobiorca może odciążyć budżet domowy,

 • Rezygnacja z dodatkowych opłat, takich jak ubezpieczenie kredytu – to odpowiedni sposób na obniżenie wysokości rat zobowiązania. Jednak ten sposób nie jest zawsze możliwy i związany jest z pewnym ryzykiem,

 • W przypadku osób, które mają poważne problemy ze spłatą kredytu, istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie części albo całości zobowiązania. To rozwiązanie jest jednak trudne i wymaga od kredytobiorcy podania solidnych argumentów.

Wcześniejsza spłata kredytu – kiedy warto z niej skorzystać?

Przedterminową spłatę kredytu warto rozważyć wtedy, kiedy posiada się nadwyżkę w budżecie domowym, która można być związana np. z przyznaniem rocznej premii albo podwyżką. Ważne jest to, że taki krok jest w zasadzie konieczny wtedy, kiedy chce zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe. Spłacenie dotychczasowych kredytów znacznie polepszy zdolność kredytową kredytobiorcy.

Jak szybko spłacić kredyt - czy można żądać skrócenia okresu kredytowania?
Jak szybko spłacić kredyt – czy można żądać skrócenia okresu kredytowania?

Odsetki od wcześniejszej spłaty kredytu – czy są wypłacalne?

Jeśli chodzi o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, to bank może naliczyć odsetki. Liczą się tylko przez pierwsze 3 lata kredytu. W pierwszym roku wynoszą 3%, w drugim 2%, a w trzecim 1%. Kwota obliczana jest od całkowitej wartości zobowiązania. Łatwo można ją obliczyć samodzielnie. W przypadku kredytów gotówkowych podobnych zasad się nie stosuje. Dotyczy to wyłącznie kredytów hipotecznych. Jeżeli klient chce jak najszybciej spłacić kredyt, powinien upewnić się, że od jego zaciągnięcia minęły 3 lat. Dzięki temu będzie mógł zaoszczędzić.

Warto także wiedzieć, że wcześniejsza spłata kredytu oznacza możliwość otrzymania zwrotu części prowizji. Wysokość jej uzależniona jest od tego, jak szybko zobowiązanie zostało spłacone. Pomimo tego, duże znaczenie w tym przypadku ma również polityka konkretnego banku. W końcu to bank ostatecznie decyduje o tym, ile wynosił będzie ewentualny zwrot prowizji.

Wiedząc już, jak szybko spłacić kredyt, warto się również dowiedzieć, ile w ten sposób można zyskać. Jeżeli instytucja bankowa weźmie pod uwagę cały okres umowy, dokonując obliczeń, klient otrzyma prowizję za cały okres, który został do ostatecznego terminu spłaty. Jednak kredytodawca może spojrzeć na sumę zadłużenia w dzień uregulowania zobowiązania (czytaj także: Pożyczka pozabankowa na raty dla zadłużonych). Wówczas klient nie otrzyma żadnego zwrotu. W przypadku korzystnej interpretacji banku, koszty zobowiązania mogą ulec znacznemu zmniejszeniu.

Kiedy możliwa jest opłacalna wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Wcześniejsza spłata kredytu regulowana jest przez Ustawę o kredycie hipotecznym z dnia 23 marca 2017 roku. Znajduje się w niej zapis, że instytucja bankowa ma możliwość pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego maksymalnie przez okres 3 lat od jego zaciągnięcia.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że ta regulacja dotyczy kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową. Jeśli chodzi o kredyty ze stałą stopą procentową, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu może być nawet przez cały okres kredytowania. W takim przypadku wcześniejsza spłata kredytu może być nie tylko mniej korzystna niż w przypadku zmiennie stopy procentowej, ale nawet całkowicie nieopłacalna.

Zatem jeśli klient ma zaciągnięty kredyt ze stałą stopą procentową, najlepiej byłoby, gdyby skontaktował się ze specjalistą w celu indywidualnego rozpatrzenia przypadku oraz poszukania możliwości na to, aby wcześniej spłacić kredyt.

Jakie występują opłaty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu?

Ze względu na ustawę, która ogranicza możliwość pobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, banki zwykle decydują się na jedną z 3 możliwości, czyli:

 • Wykorzystanie możliwości, jakie daje ustawa do maksimum, czyli pobieranie prowizji przez okres 3 lat od chwili uruchomienia kredytu,

 • Wyprowadzenie odstępstw, np. tego, że klient ma możliwość nadpłacenia części kredytu bez prowizji oraz pobieranie prowizji jedynie w przypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu,

 • Zupełna rezygnacja z pobierania prowizji od przedterminowej spłaty zobowiązania.

Tego typu ograniczenia mają na celu ochronę banków przed refinansowaniem, czyli przenoszeniem zobowiązania do innego banku w pierwszych latach od jego zaciągnięcia. Ponieważ banki stosują przeróżne wewnętrzne regulacje, ciężko jest jednoznacznie określić, czy nadpłata zobowiązania w bankach stosujących prowizję, będzie opłacalna. Uzależnione jest to od wysokości prowizji i od kwoty, o jaką kredytobiorca chce nadpłacić zobowiązanie, a także od tego, ile czasu minęło od chwili uruchomienia kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby szybciej spłacić kredyt?

Przedwczesna spłata kredytu ustalona jest przez przepisy prawa. O tym, jak szybko spłacić kredyt, mówi ustawa o kredycie konsumenckim. Kredytodawcy zobowiązani są do przestrzegania tych przepisów, dlatego też każdy bank oraz firma pożyczkowa powinna umożliwiać spłacenie kredytu przed terminemJak szybko spłacić kredyt? Będzie to możliwe wtedy, kiedy spełnione zostaną określone warunki, takie jak:

 • Kredytobiorcą jest konsument,

 • Kredyt musi zostać udzielony osobie prywatnej i nie może być związany z działalnością gospodarczą, również zewnętrzną,

 • Kwota zobowiązania musi być niższa niż 255 550 zł albo równowartość w innej walucie,

 • Możliwość tego typu dotyczy wyłącznie kredytów płatnych.

Spłata możliwa jest w jednej z dwóch form. Klient ma możliwość oddania należności w części albo w całości. Jak szybko spłacić kredyt? Po prostu trzeba oddać zobowiązanie do banku razem ze wszystkimi opłatami dodatkowymi, prowizjami oraz odsetkami.

Wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji. Co bank zwraca przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Przedterminowa spłata kredytu zobowiązuje bank do proporcjonalnego obniżenia kosztów zobowiązania, a jeżeli zostały one wcześniej już poniesione, to do ich zwrócenia. Jednak w praktyce bywa różnie i często są one powodem sporu pomiędzy klientami a kredytodawcami. Należy jednak pamiętać o tym, że zarówno przepisy prawa, jak i interpretacja ustawy o kredycie konsumenckim przez Rzecznika Finansowego jest po stronie klienta.

Czytaj także: Pozyczki bez BIK

Zgodnie z nimi, bank lub firma pożyczkowa zobowiązana jest do zwrotu proporcjonalnej części kosztów, które klient poniósł w ramach prowizji albo innych opłat administracyjnych. Na identycznych zasadach odbywa się zwrot opłaty dotyczących ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Z kolei nie dotyczy to poniesionych przez klienta opłat notarialnych.

Jak szybko spłacić kredyt - co po wcześniejszej spłacie?
Jak szybciej spłacić kredyt gotówkowy – co po wcześniejszej spłacie?

Jak szybko spłacić kredyt? Kluczowe zasady

Kredyt można spłacić wcześniej na kilka sposobów, które mają swoje wady i zalety. Sposoby przedwczesnej spłaty zobowiązania różnią się przede wszystkim okresem spłaty. Są one uzależnione od możliwości finansowych klienta. Jak szybko spłacić kredyt?

 • Nadpłata kredytu konsumenckiego – jest to najbardziej popularny sposób, który zapewnia wcześniejszą spłatę całej należności. Jeśli klient nie ma środków na pokrycie całego zobowiązania, jest to jedyne rozwiązanie. Wystarczy spłacać więcej niż wynosi comiesięczna rata kredytu. Dzięki temu czas spłaty znacznie się skraca. Co więcej, koszty są niższe. Jeśli klient ma taką możliwość, powinien się na nią zdecydować. W takim przypadku zwykle można wybrać pomiędzy niższymi ratami albo skróconym okresem spłaty. Klient decyduje o wysokości, a także terminie każdej nadpłaty. Jest to komfortowy i prosty w stosowaniu sposób na to, aby szybciej uwolnić się od zobowiązania bankowego,

 • Częściowa spłata kredytu – tego typu rozwiązanie wymaga posiadania większej ilości środków finansowych, a nie każdy może sobie na to pozwolić. Jeśli klient zastanawia się, jak szybko spłacić kredyt, pokrycie całości zobowiązania to najbardziej oczywisty sposób. Duża część odsetek, a także ewentualne ubezpieczenia wracają wówczas do klienta. Taki sposób jest prosty i komfortowy dla kredytobiorcy. Wiele banków pozwala na spłatę całej należności w aplikacji albo na stronie internetowej.

Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady oraz zalety. Trzeba jednak pamiętać o tym, że szybka spłata kredytu korzystna jest w szczególności dla kredytobiorcy. Określone zasady mogą różnić się w zależności od wybranego banku. Niemniej jednak, zawsze jeśli istnieje taka możliwość, lepiej zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu.

Jak krok o kroku spłacić spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

Wcześniejsza spłata kredytu nie jest procesem skomplikowanym i nie wymaga zbyt wielu formalności. Można jej dokonać niemalże w każdym momencie. Jednak przed wykonaniem operacji, warto skontaktować się z pracownikiem banku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ostatecznie będą prezentować się koszty spłaty zobowiązania przed terminem.

Najprawdopodobniej konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej, a także ustalenie nowego terminu spłaty zobowiązania. Przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego można dokonać w oddziale banku albo przeprowadzając przelew bankowy. Wystarczy, że kredytobiorca zaloguje się na swoje konto w bankowości elektronicznej.

Potem, kiedy wejdzie w szczegóły kredytu, powinien zaznaczyć opcję spłaty przed wyznaczonym terminem. W takim przypadku zostanie poproszony o uzupełnienie formularza oraz podpisanie aneksu. Może zdarzyć się tak, że cała procedura będzie przeprowadzona przez internet, bez konieczności pojawienia się w placówce banku.

Szybsza spłata kredytu dzięki posiadanym oszczędnościom

Wielu osobom może wydawać się, że odpowiednio gospodarują swoimi pieniędzmi, a w rzeczywistości jest inaczej i wiele środków pieniężnych przeznaczają na zbędne wydatki. Aby uzyskać dodatkowe środki, które można przeznaczyć na szybsze uregulowania zobowiązań, warto zacząć od pozornie niewielkich rzeczy, takich jak oszczędność wody czy prądu, a także wstrzymanie od dokonywania kosztowych zakupów niepotrzebnych gadżetów.

Czytaj także: Błyskawiczne pożyczki bez BIK

Warto także korzystać z różnego rodzaju aplikacji oraz programów przeznaczonych do oszczędzania albo takich, które śledzą, kontrolują i katalogują wydatki. Istnieją także takie, które oferowane są przez banki, które udostępniają klientom rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Dobrym rozwiązaniem może być przykładowo uruchomienie opcja, która przy każdej dokonanej transakcji odłoży kilka lub kilkanaście złotych na rachunek oszczędnościowy.

To nie będzie dla klienta tak mocno odczuwalne i nie wymaga z jego strony żadnego działania poza włączeniem tego typu ustawienia. Po pewnym czasie osoba może odkryć, że w ten sposób zgromadziły np. kilkaset złotych dodatkowych pieniędzy.

Innym ciekawym pomysłem jest również sprzedaż wartościowych, lecz zbędnych przedmiotów, które czasami zalegają w domu. Portale aukcyjne są aktualnie tak popularne, że spieniężenie tego typu przedmiotów jest niezwykle szybkie i łatwe.

Przed nadpłatą należy sprawdzić warunki w umowie kredytowej!

Nadpłata kredytu może być oczywiście korzystna, ale przed podjęciem decyzji o tym, warto sprawdzić w umowie kredytowej, co mówi na ten temat kredytodawca. Poza zapoznaniu się z zapisy w umowie, może okazać się, że wcale nie będzie to tak opłacalny wybór. Nadpłata czy też wcześniejsza spłata kredytu nie jest tak opłacalna z punktu widzenia kredytodawcy. W końcu związana jest z niższym całkowitym kosztem zobowiązania albo z koniecznością proporcjonalnego zwrotu części poniesionych już kosztów i niższy zarobek dla banku.

W związku z tym, kredytobiorca powinien dokładnie sprawdzić w umowie, czy znajduje się tam taki zapis, a także jakie warunki wiążą się ze skorzystaniem z tego typu opcji.

Jak spłacić kredyt odnawialny? Jak najkorzystniej nadpłacać kredyt?

Spłata kredytu odnawialnego jest bardzo prostym mechanizmem. Kredyt odnawialny jest mocno związany z rachunkiem bankowym klienta i spłacany jest automatycznie, kiedy na konto klienta wpływają jakieś środki pieniężne. Kredyt odnawialny można spłacić w całości albo w kwocie minimalnej, której wymaga od klienta umowa. A ile kosztuje kredyt odnawialny? Warto wiedzieć, że płaci się wtedy, kiedy korzysta się z kredytu.

Jak szybko spłacić kredyt - niższe odsetki
Jak szybko spłacić kredyt – niższe odsetki w przypadku spłaty całości kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu w poszczególnych bankach

Oprócz tego, jak szybko spłacić kredyt, kredytobiorca powinien także wiedzieć, jak wcześniejsza spłata kredytu przedstawia się w konkretnych bankach.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PKO BP

W tym banku przedterminowa spłata kredytu jest jak najbardziej możliwa i można dokonać jej przez wydanie dyspozycji online. Za przedterminową spłatę zobowiązania pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującą taryfą opłat oraz prowizji. To oznacza, że w przypadku kredytu hipotecznego, prowizja będzie wynosiła 2%, natomiast w przypadku kredytu konsumenckiego 0 zł. Zatem wcześniejsza spłata kredytu w PKO BP jest bezpłatna.

A jak wygląda zwrot prowizji za przedterminową spłatę kredytu w PKO BP? Jeżeli ostatnia rata zobowiązania została wpłacona po 12.11.2019 roku, zwrot prowizji dokonany został w automatyczny sposób, a środki finansowe przekazane zostaną na rachunek.

Wcześniejsza spłata kredytu w Alior Bank

W tym przypadku wcześniejsza spłata zobowiązania w większości przypadków jest bezpłatna. Jeśli chodzi o niektóre rodzaje umów, to może się jednak pojawić prowizja pobierana z tego tytułu. Informacje na ten temat można znaleźć w taryfie prowizji i opłat.

Jeśli kredytobiorca chce otrzymać potwierdzenie o całkowitej spłacie, może zalogować się do bankowości internetowej, a potem przejść do zakładki moje sprawy – dyspozycje. Kolejny krok to wybór opcji „złóż nowy wniosek” i zaznaczenie – zaświadczenie o zamkniętych kredytach. Potwierdzenie można także uzyskać w oddziale bankowym albo przez telefon.

Wcześniejsza spłata kredytu w mBanku

Jak wygląda proces przedterminowej spłaty zobowiązania w mBanku? W tym banku należność za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest pobierana. Kredyt można spłacić przed terminem w dowolnym momencie. Wystarczy, że klient zaloguje się do serwisu transakcyjnego albo telefonicznie skontaktuje się z pracownikiem mLinii. Wcześniejszej spłaty można również dokonać w siedzibie banku.

Czytaj także: Pożyczka ze złym BIK i KRD

Spłata kredytu przed terminem związana jest ze zwrotem odsetek. Klienci, którzy podpisali umowę przed 21 lipca 2017 r., otrzymają automatycznie zwrot części kosztów na swoje konto bankowe.

Wcześniejsza spłata kredytu w Santander Bank Polska

Santander zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za przedterminową spłatę kredytu hipotecznego, jeżeli tego typu informacja zawarta została w umowie kredytowej. W przeciwnym wypadku spłata przed wyznaczonym terminem będzie w całości darmowa.

Jeśli chodzi o przedterminową spłatę kredytu gotówkowego o stałej stopie procentowej, który udzielony został do 17 grudnia 2011 roku, w sumie wyższej niż 80 tysięcy, pobierana jest prowizja w wysokości 4%.

Przedterminowa spłata kredytu w Millenium

W tym banku wcześniejsza spłata zobowiązania nie jest związana z opłatą dodatkową. Tego typu możliwość zachodzi w przypadku każdego typu kredytu i zawsze jest bezpłatna. A jak to zrobić? Klient musi zalogować się do systemu Millenet, a po wejściu w szczegóły produktu, wybrać opcję wcześniejszej spłaty albo też skontaktować się z pracownikiem banku przez TeleMillenium. Kredytobiorca może także udać się bezpośrednio do placówki banku i tam złożyć dyspozycję.

Wcześniejsza spłata kredytu w Credit Agricole

Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu w tym banku? Aby dokonać przedterminową spłatę, trzeba skontaktować się z doradcą w placówce albo przez infolinię. W tym przypadku przedterminowa spłata kredytu nie wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowej prowizji. Jeśli chodzi o kredyty spłacone po 31.01.2020 roku, to zwrot prowizji dokonywany jest automatycznie, w ciągu 14 dni, które liczone są od dnia, w którym kredyt został spłacony.

Wcześniejsza spłata kredytu w ING Bank Śląski

W tym banku można przedterminowo spłacić kredyt bez ponoszenia żadnych kosztów. Wystarczy, że klient zaloguje się do systemu transakcyjnego Moje ING, aby dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania i wybrać opcję nadpłacenia pożyczki. Korzystając z tej możliwości, bez problemu spłaci jedną albo kilka rat czy też ureguluje całość.

Wcześniejsza spłata kredytu w Pekao S.A.

Klienci tego banku także mają możliwość przedterminowej spłaty posiadanego zobowiązania. Od sierpnia 2020 roku została zmieniona metoda wyliczenia prowizji należnej do zwrotu. Obecnie stosuje się tzw. metodą liniową, która umożliwia proporcjonalny zwrot opłaty, która przypada na okres, o jaki zostanie skrócony harmonogram spłaty zobowiązania. Wcześniej stosowana była przez banki metoda efektywna, która uwzględniała także koszt kapitału.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

Zawierając umowę kredytu, należy bezwzględnie zapoznać się z jej warunkami. To właśnie w umowie bank udzielający kredytu, określa dokładnie, na jakich zasadach można dokonać wcześniejszej spłaty zobowiązania, a także jakie ewentualne koszty klient poniesie w takiej sytuacji. Jednak często zdarza się tak, że spłata kredytu przed terminem okazuje się być darmowa.

Warto wiedzieć, że kredytodawcy mają możliwość zabezpieczenia się na wypadek właśnie przedwczesnej spłaty kredytu, pobierając prowizję za tę operację. Wysokość jej zależy od wysokości kredytu oraz okresu, jaki pozostał do końca umowy kredytu, jak również sposobu, w jaki ma zostanie spłacona należność. Obliczenia kosztów dokonuje się w oparciu o ustalone przez bank opłaty, dlatego też zanim klient zdecyduje się na przedwczesną spłatę, powinien skontaktować się z pracownikiem banku, który przeliczy mu koszty.

Trzeba też pamiętać, że choć banki mogą pobierać prowizję, to nie mają przy tym stuprocentowej dowolności. Zgodnie z przepisami ustawy i kredycie konsumenckim, naliczenie prowizji możliwe jest tylko wtedy, kiedy:

 • W chwili spłaty oprocentowanie zobowiązania jest stałe,

 • Kwota pozostała do spłaty w ciągu kolejnych 12 miesięcy przewyższa 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Co więcej, wysokość prowizji nie może przekroczyć 1% spłaconej części zobowiązania, kiedy między rzeczywistą spłatą, a ustalonym terminem jest więcej niż 12 miesięcy różnicy albo 0,5%, kiedy jest mniej niż 12 miesięcy. Nie może ona być też wyższa niż wysokość odsetek, które klient musiałby zapłacić w okresie pomiędzy wcześniejszym, a ustalonym terminem spłaty w umowie.

Jak szybko spłacić kredyt - proporcjonalny zwrot kosztów pozaodsetkowych
Jak szybko spłacić kredyt – proporcjonalny zwrot kosztów pozaodsetkowych – spłata całkowita kredytu gotówkowego

Czy warto nadpłacać kredyt? Jakie koszty będzie trzeba ponieść?

Ustawa o kredycie konsumenckim nie tylko ukazuje możliwość przedwczesnej czy częściowej spłaty zobowiązania, ale również określa koszty prowizji.

Spłata całości zobowiązania przed terminem zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim:

 • Całkowity koszt kredytu obniżony zostaje o koszty dotyczące okresu, o jaki skrócony został okres obowiązywania umowy,

 • Jeśli klient poniósł koszty przed spłatą zobowiązania, bank ma zadanie rozliczyć z klientem kredyt w ciągu 14 dni od dnia, w którym dokonał całkowitej spłaty zobowiązania.

Z kolei spłatą części kredytu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim stwierdza, że:

 • Bank ma prawo zastrzec w umowie prowizję za spłatę zobowiązania przed ustalonym terminem. Warunkiem jest spłata w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej oraz wysokość spłacanej kwoty kredytu w czasie kolejnych 12 miesięcy wyższa niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. Warto wiedzieć, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski,

 • Prowizja za spłatę kredytu przed terminem nie może przekraczać 1% spłacanej części zobowiązania, jeżeli okres pomiędzy datą spłaty kredytu, a jego terminem spłaty zobowiązania jest dłuższy, niż jeden rok,

 • Jeżeli okres pomiędzy datą spłaty kredytu nie przekracza 1 roku, prowizja za przedterminową spłatę zobowiązania nie może być wyższa niż 0,5% spłacanej części sumy kredytu,

 • Prowizja za spłatę zobowiązania nie może być wyższa niż wysokość odsetek, które klient musiałby zapłacić w czasie pomiędzy spłaceniem kredytu przed terminem, a ustalonym w umowie terminem zakończenia spłaty zobowiązania. Prowizja nie może być również wyższa niż bezpośrednie koszty klienta, które związane są ze spłatą kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu – wady i zalety

Wcześniejsze spłacenie należności to zawsze dobre rozwiązanie. Pomimo wszystko, poza zaletami, ma także pewne wady. Dlaczego warto wcześniej spłacić kredyt?

 • Dzięki temu można zyskać komfort psychiczny – posiadanie niespłaconego zobowiązania jest dla każdego w pewnym stopniu uciążliwe. Im szybciej klient upora się ze spłatą zobowiązania, tym lepsze samopoczucie sobie zapewni,

 • Niższa opłata za kredyt gotówkowy – decydując się na wcześniejszą spłatę zobowiązania, klient mniej zapłaci za kredyt. Banki zazwyczaj zwracają część prowizji lub odsetek. Wbrew pozorom dzięki temu oszczędności mogą być naprawdę spore,

 • Poprawa swojej zdolności kredytowej – jest to duża zaleta, jeśli w przyszłości klient będzie chciał zaciągnąć kolejne zobowiązanie,

 • Uzyskanie nieruchomości na własność – w przypadku kredytu hipotecznego, jego spłata oznacza wykreślenie hipoteki. Wówczas nieruchomość przechodzi na własność klienta.

Jeśli chodzi o wady związane z wcześniejszą spłatą kredytu, to należy do nich zaliczyć:

 • Dodatkowe koszty związane z kredytem hipotecznym – w przypadku takiego rodzaju zobowiązania, szybsza spłata zobowiązania sporadycznie może generować jakieś dodatkowe koszty. Kredyt hipoteczny często zawierany jest kilkadziesiąt lat. Szybka spłata kredytu hipotecznego czasami powoduje, że bank narzuca dodatkowe koszty,

 • Duży wydatek w krótkim okresie czasu – jest to duża wada. Nawet jeśli klient wie, jak szybko spłacić kredyt i rozumie, co się z tym wiąże, będą czekać go niemałe koszty,

 • Kredyt jest zawsze związany z kosztami – żaden kredyt nie jest darmowy. Nawet jednorazowe spłacenie całej należności, związane jest z pewnymi kosztami, o czym warto pamiętać.

Spłacenie kredytu przed wyznaczonym terminem zawsze będzie odpowiednim posunięciem, jednak będzie też kosztować. Instytucja bankowa narzuci pewną marżę w przypadku każdego zobowiązania, o czym należy pamiętać.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Poniżej najczęściej zadawane pytania, dotyczące przedterminowej spłaty kredytu.

Czy wcześniejsza spłata kredytu musi być dokonana w całości?

Nie. Klient ma prawo w dowolnej chwili trwania umowy kredytowej spłacić zobowiązanie w całości, jak również dokonać nadpłaty jego części. Jeśli klient zdecyduje się na drugi sposób, zmniejszy się liczba pozostałych rat do spłaty albo ulegnie skróceniu okres kredytowania.

Czy spłacając kredyt wcześniej, trzeba ponieść jakieś koszty?

Uzależnione jest to od rodzaju kredytu oraz zapisów, jakie zawiera umowa. Może być tak, że bank będzie miał prawo wpisania do niej prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, co może być stosunkowo kosztowne w przypadku zobowiązań, które zawierane są na dłuższy okres czasu albo kredytów hipotecznych.

Czy można otrzymać zwrot prowizji w przypadku spłaty kredytu przed terminem?

Tak, jednak nie całą. Przepisy zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim stwierdzają, że koszty poniesione przez klienta są mu zwracane w wysokości, która jest proporcjonalna do okresu, o który został skrócony czas spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu – podsumowanie

Jak szybko spłacić kredyt? Kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że każdy bank podchodzi od tego indywidualnie, choć w większości przypadków spłata kredytu wcześniej jest w zupełności darmowa.

Jednak zanim klient podejmie ostateczną decyzję o zamknięciu kredytu, warto przeczytać poniższe podsumowanie, w którym znajdują się odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak ją obliczyć?

Decydując się na przedterminową spłatę zobowiązania, może samodzielnie obliczyć, ile pieniędzy zostanie klientowi zwrócone. W tym celu może skorzystać z kalkulatora kredytowego, który stworzony jest przez UOKiK. Takie narzędzie dokonuje obliczeń na podstawie sposobu liniowego, który polega na tym, że wszystkie koszty dzieli się przez liczbę dni, w których miała obowiązywać umowa, a potem wynik mnoży się przez liczbę dni, o które okres kredytowania został skrócony.

Jak szybciej spłacić kredyt. Nadpłaty kredytu gotówkowego
Jak szybciej spłacić kredyt. Nadpłaty kredytu gotówkowego

Przedterminowa spłata kredytu – ile można zaoszczędzić?

Na to pytanie nie jest łatwo jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż dużo zależy m.in. od wysokości zobowiązania czy długości okresu, który został do zakończenia umowy. Pewne jest jednak to, że im wyższa kwota zobowiązania, tym więcej można zaoszczędzić.

Co z odsetkami w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu?

Przedwczesna spłata kredytu może przynieść pewne korzyści, w tym także zwrot zapłaconych odsetek. W przypadku kredytów gotówkowych mogą one wynieść nawet 7%.

Wcześniejsza spłata kredytu – jak uniknąć prowizji?

Prowizja za przedwczesną spłatę kredytu zazwyczaj pobierana jest w przypadku kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, bank ma możliwość pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę tylko wtedy, kiedy klient dokona jej w ciągu 3 lat od uruchomienia zobowiązania. Ten zapis obowiązuje w przypadku kredytów hipotecznych, które zaciągnięte zostały po 22 lipca 2017 r. Umowy kredytowe, które podpisane zostały przed tym dniem, kiedy ustawa weszła w życie, nie podlegają takiemu prawu.

Jeżeli zatem kredytobiorca chce uniknąć opłaty, powinien przeczekać ten okres, który sugerowany jest przez bank. Może również spłacić jedynie część kredytu. Po minięciu 2 lat, nie pociągnie to za sobą żadnej odpowiedzialności.

Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny związany jest z nieco innymi warunkami i zasadami niż kredyt gotówkowy. Wcześniejsza spłata zobowiązania może być związana z koniecznością opłacenia prowizji, jednak nie wyższej niż 3% spłacanej sumy. W przypadku, kiedy kredytobiorca spłaca kredyt ze stałą stopą procentową, klient powinien sprawdzić, czy wcześniejsze zakończenie umowy będzie w danym przypadku w ogóle opłacalne. W końcu bank będzie miał możliwość pobrania opłaty za wcześniejszą spłatę za cały czas okres trwania kredytu.

Jak szybko spłacić kredyt? Sposobów jest kilka, żarem każdy powinien znaleźć odpowiedni dla siebie. Jeśli kredytobiorca zastanawia się nad skorzystaniem z takiego rozwiązania, to powinien przede wszystkim przeanalizować warunki, które zawarte są w umowę kredytowej i na tej podstawie podjąć decyzję.

W wielu przypadkach przedwczesna spłata kredytu jest opłacalnym posunięciem, jednak może zdarzyć się tak, że warunki znajduje się w umowie powodują, że wcześniejsza spłata kredytu nie będzie dla kredytobiorcy korzystna.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.