Pożyczki chwilówki, kredyty na dowód i pożyczki przez internet. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby bezpiecznie pożyczać

Pożyczki chwilówki, kredyty na dowód, pożyczki online, kredyty bez BIK – produktów finansowych dla poszukujących wsparcia finansowego na rynku jest sporo. Niestety nie zawsze w ślad za rozwojem branży pożyczkowej podążą rozwój świadomości pożyczkobiorców. Osoby planujące zaciągnięcie pożyczki chwilówki czy kredytu na dowód niespecjalnie orientują się w procedurach, przepisach, a nierzadko nie dbają nawet o to, aby prawidłowo zabezpieczyć swoje dane osobowe.

Pożyczki chwilówki – wprowadzenie do tematu

W tym artykule omówimy kompleksowo pożyczki, zwane potocznie chwilówkami oraz inne formy pożyczania pieniędzy. Opiszemy zasady udzielania chwilówek, podstawy prawne, prawa i obowiązki zaciągających pożyczki chwilówki czy kredyty na dowód. Omówimy niebezpieczeństwa, jakie grożą osobom zaciągającym pożyczki i na które warto zwrócić uwagę, w tym również w kontekście danych osobowych pożyczkobiorców. Artykuł długi, ale jeśli planujesz korzystać z pożyczek, zwanych tocznie chwilówkami, poczytaj – chodzi po prosto o to, aby mieć większą świadomość.

Artykuł nie ma na celu zniechęcenia do zaciągania pożyczek chwilówek. Przeciwnie. Na rynku funkcjonuje cała masa rzetelnych firm, udzielających tego typu pożyczek na jasnych i uczciwych zasadach. Każdy z nas oglądał reklamy firmy Vivus pożyczki, Bocian pożyczki, słyszał, że są pożyczki w Providencie – te firmy na rynku pożyczek pozabankowych działają już od lat i można mieć do nich zaufanie.

Niemniej, mając świadomość wręcz znikomej świadomości społecznej, dotyczącej pożyczek chwilówek, kredytów na dowód, kredytów bez zaświadczeń o zarobkach chcemy uporządkować wszelkie istotne informacje dotyczące tego typu instrumentów finansowych, skupiając się przede wszystkim na kwestiach prawnych. Wszystko po to, aby osoby zaciągające pożyczki chwilówki czyniły to bezpiecznie.

pożyczki chwilówki na dowód
pożyczki chwilówki na dowód

Pożyczki chwilówki czy kredyty na dowód, jak również wszelkie inne pożyczki bez BIK, pożyczki bez zaświadczeń o dochodach i im podobne produkty finansowe wydają się był łatwo dostępne. I tak jest w rzeczywistości – wchodzimy na stronę internetową parabanku czy instytucji finansowej, wypełniamy formularz, podając swoje dane osobowe (rzadko czytamy regulaminy udzielania pożyczek chwilówek czy kredytów na dowód). Zatwierdzamy i czekamy na kontakt.

Faktycznie, po niedługim czasie ktoś kontaktuje się z nami i informuje o przyznaniu pożyczki chwilówki. W niedługim czasie po tym mamy pieniądze na koncie. Nic, tylko się cieszyć. Tyle, że nie zawsze jest tak różowo, a – jak to mawiają – miłe złego początki. Jeśli nie orientujemy się, jak działają pożyczki chwilówki, co to są faktycznie kredyty na dowód czy pożyczki dla bezrobotnych, to szybko możemy z euforii wpaść w stan niepewności i obaw.

Nierzadko niestety jest tak, że pożyczamy 3000 zł, oddajemy dwa razy tyle. Ktoś może stwierdzić, że przecież to nielegalne. Owszem – to może być legalne. Wystarczy tylko – zanim zaciągnie się pożyczkę chwilówkę czy pożyczkę na dowód albo kredyt bez zaświadczeń przeczytać regulamin, rozpoznać udzielającą pożyczki chwilówki firmę pożyczkową, zapoznać się z umową. Niskie raty i niskie opłaty manipulacyjne niekoniecznie oznaczają, że pożyczka będzie tania.

Pożyczka chwilówka i kredyt na dowód w przepisach prawa – jakie przepisy regulują udzielanie pożyczek chwilówek?

Pożyczka chwilówka, zaciągana w firmie pożyczkowej różni się od pożyczki zaciąganej w banku m.in. tym, że kwestię udzielania pożyczek przez banki i parabanki regulują zupełnie odmienne przepisy. O ile banki podlegają ścisłemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, rynek pożyczek chwilówek, kredytów na dowód, kredytów bez zaświadczeń o dochodach itp. regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz tzw. ustawy antylichwiarskiej.

Dodatkowo kwestię udzielania pożyczek przez parabanki, w tym pożyczki chwilówki, pożyczki na dowód i podobne regulowane są ustawą o kredycie konsumenckim.

Zanim przejdziemy do omawiania podstaw prawnych udzielania pożyczek – chwilówek, zatrzymajmy się na chwilę przy tej ustawie antylichwiarskiej. Ustawa antylichwiarska to ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustawa. Ta nowelizacja nazywa się potocznie ustawą antylichwiarską, bo jej celem było wyeliminowanie zjawiska pożyczania pieniędzy na wysoki procent, tzw. lichwy, jak również ograniczenie nieuczciwych praktyk firm pożyczkowych i parabanków, w tym oferujących pożyczki chwilówki i kredyty na dowód.

pożyczki chwilówki bez zaświadczeń
pożyczki chwilówki bez zaświadczeń

Ustawa antylichwiarska – pożyczki chwilówki i kredyty na dowód mają być „cywilizowane”

Ustawa antylichwiarska zwiększa ochronę osób zaciągających pożyczki chwilówki m.in. poprzez wprowadzenie limitu opłat windykacyjnych, reguluje również funkcjonowanie podmiotów udzielających pożyczek chwilówek czy kredytów na dowód.

Ostatecznie ustawa antylichwiarska powoduje, że pożyczki chwilówki, kredyty na dowód, kredyty bez zaświadczeń o zarobkach, pożyczki online i podobne są odpowiednio ucywilizowane. Konsument, korzystając z usług znanych na rynku firm ma pewność, że pożyczka w Vivus, pożyczka chwilówka w Bocian pożyczki czy w Providencie będą bezpieczne, nie doprowadzą do sytuacji, w której dość szybko za niespłaconą pożyczkę do drzwi dłużnika zapuka komornik, żądając zwrotu znacznie większej kwoty niż została pożyczona.

Ustawa reguluje następujące aspekty funkcjonowania instytucji pożyczkowych:

 • określenie ram organizacyjno-prawne działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek (art. 59),
 • rozszerzenie uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność licencjonowaną bez stosownego zezwolenia (rozdział 2a),
 • ograniczenie kosztów kredytów konsumenckich (art. 33a i 36a).

Dla osoby, zaciągającej szybkie pożyczki czy kredyty na dowód ustawa antylichwiarska stanowi pewien bezpiecznik, gwarantując, że np. niewielkie opóźnienie w spłacie pożyczki nie skończy się ogromnymi odsetkami, nierzadko przewyższającymi wartość zaciągniętej pożyczki chwilówki.

Warto dodać, że ustawa antylichwiarska ogranicza do maksymalnie 10% pozaodsetkowe koszty pożyczki chwilówki czy kredytu na dowód. Nie może być zatem tak, że osoba fizyczna chcąc zaciągnąć pożyczkę chwilówkę na kwotę np. 2000 zł, będzie musiała zapłacić opłaty manipulacyjne o wartości 800 zł (a to zdarzało się nierzadko, zanim ustawa antylichwiarska weszła w życie).

Ustawa antylichwiarska wyeliminowała z rynku firmy, udzielające pożyczki chwilówki, kredyty na dowód, pożyczki online czy pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, które funkcjonowały na granicy prawa – po prostu udzielanie pożyczek stało się dla nich niepłacalne. Na rynku zostali najwięksi gracze i to u nich należy zaciągać pożyczki chwilówki czy kredyty na dowód, jeśli chcemy, aby były one bezpieczne.

pożyczki chwilówki dla bezrobotnych
pożyczki chwilówki dla bezrobotnych

Co ciekawe – w polskich przepisach nie znajdziemy definicji pożyczki chwilówki czy kredytu na dowód, pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, pożyczki online czy wielu podobnych i powszechnie reklamowanych produktów. Mianem pożyczki chwilówki określa się pożyczkę, udzielaną przez podmiot niebędący bankiem, w oparciu o przepisy prawa cywilnego i przepisów o kredycie konsumenckim.

Nazwa pożyczki chwilówki jest pojęciem potocznym, wywodzącym się z czasów, gdyby parabanki udzielały pożyczek krótkoterminowych, na niejasnych do końca dla pożyczającego zasadach. Nazwa pożyczki chwilówki przyjęła się jednak w obrocie i my również będziemy się nią posługiwać.

Pierwszym aktem prawnym, regulującym pożyczki chwilówki jest ustawa Kodeks cywilny. Pożyczki chwilówki nie są produktem bankowym. Podstawą prawną udzielenia pożyczki chwilówki jest przepis art. 720 §1 kodeksu cywilnego (tekst całej ustawy TUTAJ). Stosownie do tego przepisu:

Art. 720. § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

I tyle. Jak widzisz, konstrukcja pożyczki chwilówki, pożyczki na dowód czy innych podobnych produktów jest prosta. Ktoś komuś pożycza pieniądze, a pożyczający zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Do tego umowa pożyczki chwilówki, opiewającej na kwotę ponad 1000 zł musi być zawarta na piśmie (do formy pisemnej przejdziemy jeszcze, ma ona znaczenie np. dla pożyczki przez internet).

I teraz bardzo ważna rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę, korzystając z pożyczki chwilówki: zgodnie z art. 723 kodeksu cywilnego pożyczający ma zwrócić pożyczkę chwilówkę (czy każdą inną, np. pożyczkę na dowód, pożyczkę bez zaświadczeń o dochodach itp.) w ciągu 6 tygodni, jeśli z zawartej umowy pożyczki nie wynika, kiedy powinna ona zostać zwrócona.

Kodeks cywilny nie reguluje wprost odsetek, kosztów dodatkowych zaciągnięcia pożyczki chwilówki itp. Natomiast same pożyczki chwilówki – na skutek wdrożenia do polskiego prawa ustawy antylichwiarskiej, są traktowane jak kredyt konsumencki i podlegają kolejnej regulacji prawnej – ustawie o kredycie konsumenckim.

Stosownie do art. 3 powołanej ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim:

przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Co również istotne dla korzystającego z pożyczki chwilówki, pożyczki na dowód, kredytu o zaświadczeń bez dochodach czy innego produktu. Pożyczki chwilówki udzielane są przez instytucje pożyczkowe, które również podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa precyzyjnie reguluje formę prowadzenia biznesu pożyczkowego.

pożyczki chwilówki bez baz
pożyczki chwilówki bez baz

Zgodnie z art. 59a ustawy o kredycie konsumenckim instytucja pożyczkowa musi mieć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. To ważne z punktu widzenia korzystającego z pożyczki chwilówki – takich pożyczek nie mogą udzielać np. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jakieś spółki cywilne itp. A spółka z o.o. czy spółka akcyjna są spółkami kapitałowymi, mają do nich zastosowanie rygorystyczne przepisy o rachunkowości. A to ma wpływ na bezpieczeństwo pożyczki chwilówki – pożyczający ma po prostu gwarancję, że pożyczki udziela mu profesjonalny podmiot, a nie jakaś wydmuszka.

Art. 3 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje jasno – za umowę o kredyt konsumencki uważa się umowę pożyczki (w tym umowę pożyczki chwilówki) oraz m.in. umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego (a więc nie chodzi tu o potoczne kredyty na dowód, kredyty bez zaświadczeń o dochodach itp. – chodzi o kredyty w rozumieniu kredytów bankowych).

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje na kilka ważnych dla korzystającego z pożyczki chwilówki definicji. W praktyce słyszy się często pojęcia typu całkowity koszt kredytu, całkowity koszt pożyczki chwilówki, wiele osób zadaje sobie pytanie „Ile będę musiał spłacić, jak wezmę pożyczkę chwilówkę czy pożyczkę na dowód”. Omówmy teraz kilka najważniejszych zagadnień.

Całkowity koszt pożyczki chwilówki

Całkowity koszt pożyczki chwilówki to wszystkie koszty, jakie pożyczający chwilówkę będzie musiał ponieść w związku z umową pożyczki chwilówki. Do całkowitego kosztu pożyczki chwilówki zalicza się odsetki, opłaty manipulacyjne, prowizje, marże, ale również np. koszty ubezpieczenia pożyczki chwilówki. Uwaga – do całkowitego kosztu pożyczki nie zalicza się opłat notarialnych, jeśli towarzyszą zawarciu umowy pożyczki chwilówki.

Do całkowitego kosztu pożyczki chwilówki zalicza się pozaodsetkowe koszty pożyczki (art. 5 ust. 6a ustawy o kredycie konsumenckim). Są to wszystkie koszty, jakie pożyczający ponosi w związku z umową pożyczki chwilówki, z wyłączeniem odsetek.

Całkowita kwota pożyczki chwilówki

Całkowita kwota pożyczki chwilówki to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów pożyczki chwilówki, które pożyczkodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o pożyczkę chwilówkę, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów pożyczki chwilówki, które pożyczkodawca udostępnia pożyczającemu na podstawie umowy o pożyczkę chwilówkę.

pożyczki chwilówki online
pożyczki chwilówki online

Z powyższymi wiąże się jeszcze pojęcie „całkowita kwota do zapłaty z pożyczki chwilówki”. Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o kredycie konsumenckim jest to suma całkowitego kosztu pożyczki chwilówki i całkowitej kwoty pożyczki chwilówki. Dla pożyczającego ważna jest również definicja tzw. RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Pojęcie niezbyt zrozumiałe, w końcu pożyczki chwilówki czy pożyczki na dowód rzadko udzielane są na tak długie okresy czasu, ale to RRSO to jest całkowity koszt pożyczki chwilówki ponoszony przez pożyczającego, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki chwilówki w stosunku rocznym.

Warto tu zwrócić uwagę na regulację art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim, mającym duże znaczenie dla korzystającego z pożyczki chwilówki czy pożyczki na dowód, pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, pożyczki bez zatrudnienia itp. Powołany przepis ustala tzw. limit pozaodsetkowych opłatach, związanych z udzieleniem pożyczki chwilówki.

Pozaodsetkowe koszty pożyczki chwilówki nie mogą być wyższe od samej kwoty pożyczki chwilówki, a liczy się je zgodnie z następującym wzorem:

X ≤ (? × 25%) + (K × d/r × 30%)

 • – jest to maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu
 • K – całkowita kwota kredytu
 • d – okres spłaty (wyrażony w dniach)
 • – liczba dni w roku

Wzór na wyliczenie pozaodsetkowych kosztów pożyczki chwilówki.

Jak to wygląda w praktyce? Jak się liczy pozaodsetkowe koszty pożyczki chwilówki? Pokażmy na przykładzie. Załóżmy, że chcesz wziąć pożyczkę chwilówkę 1000 złotych na 30 dni. Pozaodsetkowe koszty pożyczki chwilówki wyniosą nie więcej niż 284 zł. Liczy się to w ten sposób:

25% (część stała) * 1000 zł = 250 zł

30% (część zmienna) * 1000 zł * 30 (dni) / 365 (dni w roku) + odsetki (max 10% rocznie) = 284 zł.

Teraz bardzo ważna rzecz dla osób, zaciągających pożyczki chwilówki czy pożyczki na dowód „seryjnie” jedna po drugiej (np. zaciąga się pożyczkę chwilówkę, aby spłacić zaciągniętą poprzednio. Jest to bardzo niebezpieczne i może powodować, że korzystający z pożyczki chwilówki czy pożyczki bez zaświadczeń wpadnie w spiralę zadłużenia).

Art. 36b i 36c. Ustawy o kredycie konsumenckim ograniczają firmom pożyczkowym możliwość zarabiania na przedłużaniu i odraczaniu spłaty pożyczek chwilówek. Zastosowanie znajduje tu tzw. reguła 120 dni, która polega na tym, że jeśli firma udzielająca pożyczki chwilówki w ciągu 120 dni od przyznania pierwszej pożyczki, udzieli klientowi kolejnej pożyczki chwilówki, opłaty obu zobowiązań muszą zmieścić się wyznaczonym limicie kosztów.

pożyczki chwilówki przez internet
pożyczki chwilówki przez internet

Koszt pożyczki chwilówki – ile trzeba spłacić pożyczki chwilówki

Pożyczki chwilówki wiążą się z pewnymi kosztami, ale nie zawsze. Na rynku pojawiły się oferty tzw. darmowe pożyczki chwilówki – chodzi o to, że jeśli bierzesz pożyczkę chwilówkę np. na 2000 zł, oddasz w terminie, to całkowita kwota pożyczki chwilówki i całkowity koszt pożyczki chwilówki zamyka się w tych 2000 zł. Tyle, że z reguły takie darmowe pożyczki chwilówki udzielane są danemu klientowi tylko jeden raz. Jeśli ubiegasz się o przyznanie takich pożyczek po raz kolejny, pojawiają się już koszty – jakie są zatem koszty pożyczki chwilówki?

Tu w pierwszej kolejności należy wyróżnić koszty udzielenia pożyczki i koszty nieterminowej spłaty pożyczki chwilówki. Do tego jeszcze koszty pożyczki chwilówki zależą od tego, czy dana osoba pożycza po raz kolejny w tej samej firmie pożyczkowej, czy poprzednio zaciągane pożyczki chwilówki spłacała w terminie itp. Opłaty związane z pożyczką chwilówką czy pożyczką na dowód mogą też różnić się w zależności od historii kredytowej pożyczkobiorcy.

Koszt pożyczki chwilówki różni się w zależności od rozwiązań, stosowanych przez firmę pożyczkową. Niektóre firmy pożyczkowe oprócz kosztów prowizji czy oprocentowania pożyczki chwilówki wprowadzają różnego rodzaju opłaty administracyjne, np. opłata za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę chwilówkę, opłata przygotowawcza itp. Stąd, jeśli planujesz zaciągnięcie pożyczki chwilówki czy pożyczki na dowód, dokładnie upewnij się, jaki jest ten ostateczny koszt pożyczki chwilówki. Firmy pożyczkowe muszą Cię o nim poinformować, nie wolno im stosować opłat ukrytych.

Najczęściej na całkowity koszt pożyczki chwilówki mogą składać się:

 • opłata weryfikacyjna, związana z wnioskiem o udzielenie pożyczki chwilówki. Z reguły ta opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi. Opłatę weryfikacyjną w związku z udzieleniem pożyczki chwilówki firma pożyczkowa pobiera, uzasadniając to np. koniecznością weryfikacji historii pożyczkobiorcy w BIK.
 • Opłata przygotowawcza – za samo rozpatrzenie wniosku o pożyczkę chwilówkę, przygotowanie umowy pożyczki chwilówki i innych dokumentów towarzyszących udzieleniu pożyczki
 • Opłata za ubezpieczenie pożyczki chwilówki – jeśli ubezpieczenie pożyczki jest jednym z zabezpieczeń, stosowanych przez firmę pożyczkową.
 • Prowizja za udzielenie pożyczki chwilówki – większość dostępnych na rynku obecnie pożyczek chwilówek wiąże się praktycznie jedynie z tą opłatą dodatkową. Prowizja jest pobierana za całość transakcji. Nie ma już wówczas pozostałych kosztów pożyczki chwilówki – firma pożyczkowa udzielając pożyczki pobiera jedynie prowizję
 • Oprocentowanie pożyczki – to jeden z najbardziej istotnych kosztów pożyczki chwilówki
 • Opłata administracyjna – pobierana przez niektóre firmy pożyczkowe, za np. przypominanie o terminie spłaty raty pożyczki, wezwania do zapłaty itp.

Całkowity koszt pożyczki musi faktycznie może uwzględniać jeszcze np. opłaty za nieterminową spłatę pożyczki, odsetki ustawowe za opóźnienie (które obecnie nie mogą wynosić więcej niż 14% kwoty pożyczki chwilówki w stosunku rocznym). Do tego jeszcze na ten całkowity koszt pożyczki chwilówki mogą składać się opłaty za rozłożenie spłaty zaległości na raty, koszty windykacji czy koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Przypominamy, aby odróżniać dwa pojęcia – całkowita kwota pożyczki i całkowity koszt pożyczki. Całkowita kwota pożyczki chwilówki to wysokość pożyczki, jaka trafia do rąk pożyczającego. Przykładowo – zaciągasz pożyczkę chwilówkę na 3000 zł, ale ostatecznie do ręki dostajesz np. 2750 zł, bo 250 zł firma pożyczkowa potrąciła sobie tytułem opłat.

pożyczki chwilówki przez internet
pożyczki chwilówki przez internet

Całkowity koszt pożyczki chwilówki to z kolei wszystko, co będziesz mieć obowiązek zapłacić i zwrócić w związku z zaciągniętą pożyczką chwilówką. Ten całkowity koszt pożyczki chwilówki powinien być Ci znany jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Zwróć uwagę dokładnie na regulaminy, tabele opłat w związku z udzieleniem pożyczki chwilówki, cenniki różnych firm pożyczkowych.

W wyborze najkorzystniejszej dla siebie oferty pożyczkowej kieruj się dostępnymi w internecie rankingami pożyczek, miej również na względzie komunikaty Rejestru Instytucji Pożyczkowych, który publikuje informacje o nieuczciwych podmiotach pożyczkowych.

Pamiętaj, że jeśli planujesz zaciągnięcie pożyczki chwilówki, musisz mieć na względzie własne możliwości. Ile maksymalnie można wziąć chwilówki? To zależy. Różne firmy pożyczkowe udzielają pożyczek chwilówek na kilkaset zł, kilka czy kilkanaście tysięcy. Pamiętaj jednak, że te pieniądze musisz zwrócić, aby potem nie zamartwiać się, jak wyjść z długów.

Należy mieć na względzie, że nieprzypadkowo pożyczki chwilówki udzielane są przez firmy pozabankowe. Pożyczki online, pożyczki na dowód, kredyty bez zaświadczeń o dochodach, pożyczki dla zadłużonych itp. – to wszystko produkty oferowane przez firmy pożyczkowe, które niespecjalnie dogłębnie badają zdolność kedytową pożyczającego. Do zaciągnięcia pożyczki zwanej potocznie chwilówką nie jest za reguły wymagane zaświadczenie o dochodach, nie trzeba legitymować się umową o pracę na czas nieokreślony, wystarczy mieć z reguły konto w banku, telefon komórkowy.

W chwili obecnej najpopularniejsze produkty finansowe, udzielane bez weryfikowania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy to pożyczki bez BIK, pożyczki chwilówki na dowód, pożyczki chwilówki na raty, pożyczki chwilówki dla zadłużonych i pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikującego.

Pamiętaj też, że zaciągając pożyczki masz nie tylko obowiązki, ale również pewne prawa – firma pożyczkowa ma wobec Ciebie szereg obowiązków informacyjnych, masz prawo w pewnych okolicznościach odstąpić od umowy, żądać dodatkowych wyjaśnień itp. Jakie są zatem te podstawowe prawa osób, zaciągających pożyczki chwilówki?

Od czasu wejścia w życie ustawy antylichwiarskiej masz prawo do bycia informowanym. Dawniej było niestety tak, że firmy udzielające pożyczek chwilówek czy kredytów na dowód ukrywały przed pożyczkobiorcą całkowity koszt pożyczki chwilówki, trudno było zatem porównać daną pożyczkę chwilówkę z ofertą firm konkurencyjnych. Obecnie to się zmieniło.

Prawa osoby zaciągającej pożyczkę chwilówkę

pożyczki chwilówki bez BIK
pożyczki chwilówki bez BIK

Art. 13 ustawy o kredycie konsumenckim nakłada na firmy oferujące pożyczki chwilówki szereg obowiązków informacyjnych. Udzielając pożyczki chwilówki firma pożyczkowa musi poinformować pożyczającego o swoich danych, rodzaju pożyczki, czasie obowiązywania umowy pożyczki chwilówki, całkowitej kwocie pożyczki, sposobie wypłaty pożyczki, całkowitej kwocie do zapłaty przez pożyczkobiorcę.

Do tego jeszcze firma pożyczkowa musi bezwzględnie poinformować klienta o RRSO, zasadach i terminach spłaty pożyczki chwilówki czy jej rat, o ubezpieczeniu pożyczki – jeśli w danej sytuacji jest obowiązkowe, o prawie do odstąpienia od umowy (dotyczy to w szczególności pożyczki online), o prawie do spłaty pożyczki przed terminem, ale również – jeszcze przed ewentualnym udzieleniem pożyczki – o wyniku weryfikacji zdolności kredytowej pożyczającego.

Zwrot kosztów pożyczki chwilówki

Zwrot kosztów pożyczki chwilówki to bardzo ważny element – art. 28a ustawy o kredycie konsumenckim stwierdza wyraźnie, że:

Opłaty i inne koszty uiszczone przez konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki podlegają niezwłocznie zwrotowi, w przypadku gdy umowa o kredyt konsumencki nie została zawarta lub kwota kredytu nie została wypłacona przez kredytodawcę w terminie wskazanym w umowie.

A więc nie ma już ryzyka, że jeśli starasz się o udzielenie szybkiej pożyczki, firma pożyczkowa zmusi cię do zapłacenia jakiejś opłaty za weryfikację wniosku, następnie odmówi przyznania pożyczki chwilówki argumentując to tym, że nie masz zdolności kredytowej.

Kolejna rzecz. Odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki.

Odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki

Stosownie do przepisu art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczki chwilówki w ciągu 14 dni od jej podpisania. To ważne, bowiem nierzadko zdarza się sytuacja, w której zaciągamy pożyczki chwilówki, które ostatecznie nagle okazują się niepotrzebne, a wygenerowałyby dla nas jedynie dodatkowe koszty. Zawsze jednak, zanim odstąpisz od umowy pożyczki chwilówki zapoznaj się z samą umową pożyczki, jak również regulaminem udzielenia takiej pożyczki chwilówki.

Każda firma pożyczkowa musi wręczyć klientowi wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy pożyczki chwilówki musi znaleźć się nazwa firmy udzielającej tej pożyczki chwilówki, adres firmy, Twoje dane jako pożyczkobiorcy, wskazanie numeru umowy pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki możesz złożyć osobiście w firmie, w której zaciągnąłeś pożyczkę chwilówkę, jak również wysłać je pocztą. Pamiętaj jedynie, że masz na to 14 dni, a jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki chwilówki wysyłasz pocztą to z dniem nadania musisz zmieścić się w tych 14 dniach.

Jeżeli w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytu lub pożyczki, odstąpisz od umowy, nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Musisz jednak zwrócić całą pożyczoną kwotę i odsetki, naliczone od momentu wypłaty pieniędzy do dnia ich zwrotu.

Odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki ma taki skutek, że masz 30 dni na spłatę zadłużenia. Jeśli przekroczysz ten termin, Twoje oświadczenie będzie traktowane jako bezskuteczne, czyli odstąpienie od umowy pożyczki nie nastąpi i musisz spłacić pożyczkę chwilówkę zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

pożyczki chwilówki na dowód
pożyczki chwilówki na dowód

Co ważne – odstąpienie od umowy pożyczki jest bezpieczne – firma pożyczkowa nie może nałożyć na Ciebie żadnych kar finansowych czy opłat administracyjnych. Firma pożyczkowa nie może od Ciebie żądać jakichkolwiek należności w związku z odstąpieniem od umowy pożyczki.

Samo odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki może wyglądać następująco:

Odstąpienie od umowy pożyczki

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim odstępuję od umowy pożyczki chwilówki o numerze umowy …………… zawartej dnia ……………… pomiędzy mną a  ………………………..

Oświadczam jednocześnie, że udzieloną mi pożyczkę chwilówkę w kwocie xxxx złotych (słownie (xxxx złotych 0/00 groszy zwrócę wraz z należnymi odsetkami do 30 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………..

I takie odstąpienie od umowy pożyczki składasz w siedzibie firmy pożyczkowej albo wysyłasz na jej adres listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Dobrze. Wiesz już, co to są pożyczki chwilówki, na jakiej podstawie prawnej są udzielane, kto może udzielać pożyczek chwilówek, jakie masz uprawnienia, jeśli decydujesz się na skorzystanie z pożyczki. Omówmy teraz najpopularniejsze rodzaje pożyczek chwilówek i innych, z których – jak się okazuje – korzysta już ponad 2 miliony Polaków.

Pożyczki chwilówki na dowód

Pożyczki chwilówki na dowód to potoczna nazwa pożyczek, udzielanych bez zaświadczeń o dochodach, po ustaleniu tożsamości pożyczkobiorcy w oparciu o jego dowód osobisty. Takie pożyczki chwilówki na dowód bardzo często występują jako pożyczki chwilówki na dowód online – udzielane są przez internet, a do ich uzyskania nie trzeba dopełniać jakiś skomplikowanych formalności.

Nierzadko czas jest dla pożyczkobiorcy decydujący – pożyczki chwilówki na dowód są proste, szybkie, a przez to wygodne. Takich pożyczek chwilówek na dowód udziela szereg firm, każdy z nas widział reklamy np. firmy Wonga. Pożyczki chwilówki na dowód, zwane również jako pożyczki na dowód bez zaświadczeń są proste – wystarczy złożyć wniosek, np. wniosek o udzielenie pożyczki online, poczekać – czasem nawet tylko kilkanaście minut na wstępną weryfikację i akceptację wniosku o pożyczkę, aby niebawem cieszyć się pieniędzmi na koncie.

Pożyczki chwilówki na dowód charakteryzują się tym, że pożyczający nie analizuje skrupulatnie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Nie jest analizowana jego historia w BIK. W zasadzie aby zaciągnąć pożyczkę chwilówkę na dowód, wystarczy mieć ważny dowód osobisty – jest on niezbędny do zawarcia umowy pożyczki chwilówki.

Niektóre firmy pożyczkowe wprowadzają ograniczenia co do wieku – z reguły udzielają pożyczek osobom w wieku ponad 18 lat i np. w wieku do 75 lat, ale na rynku funkcjonują również pożyczki chwilówki na dowód dla emerytów i rencistów – po prostu firmy pożyczkowe albo nie sprawdzają wieku pożyczkobiorcy albo mają produkty finansowe dedykowane osobom w wieku 65 plus.

Do zaciągnięcia pożyczki chwilówki na dowód musisz posiadać konto bankowe – kwota pożyczki, np. 2000 zł, 3000 zł czy 5000 zł zostanie przelana na Twój rachunek bankowy. Musi on być aktywny – nierzadko przed udzieleniem pożyczki chwilówki na dowód wymagany będzie przelew weryfikacyjny, tzn. musisz na konto pożyczkodawcy przelać np. 20 groszy, aby pożyczkodawca mógł zweryfikować, że to Ty jesteś posiadaczem danego konta bankowego.

Jeśli ubiegasz się o udzielenie pożyczki chwilówki na dowód online, koniecznością może być posiadanie adresu email. On będzie służył do komunikacji między Tobą a pożyczkodawcą, wysyłania ewentualnych monitów, na email dostaniesz regulamin udzielania pożyczek, oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki chwilówki na dowód.

Jak zaciągnąć pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń?

Bardzo prosto. Wybierasz firmę pożyczkową, wypełniasz wniosek o pożyczkę chwilówkę na dowód, podając swoje dane, w tym PESEL i adres, niektóre firmy pożyczkowe w swoich formularzach wniosków o udzielenie pożyczki chwilówki na dowód wymagają również złożenia oświadczenia o swojej sytuacji majątkowej, zajęciach komorniczych itp.

pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń
pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń

Po złożeniu wniosku o pożyczkę chwilówkę na dowód weryfikowana jest Twoja tożsamość. To bardzo ważny moment. Firmy pożyczkowe minimalizują ryzyko, że pożyczki chwilówki na dowód będą łatwo udzielane, ale za to znacznie trudniej spłacane. Stąd weryfikują Twoją tożsamość i po pomyślnej weryfikacji Twoich danych (z zastrzeżeniem przepisów RODO) – na tym etapie może zdarzyć się konieczność dokonania przelewu weryfikacyjnego np. o wartości 1 grosz, ale nie jest to zawsze obowiązkowe, niektóre firmy pożyczkowe udzielają pożyczki chwilówki na dowód bez przelewu.

Następnie firma pożyczkowa może, ale nie musi, weryfikować Twoją zdolność kredytową. Najczęściej pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń charakteryzują się tym, że ta weryfikacja zdolności kredytowej pożyczającego odbywa się jedynie na poziomie podstawowym.

Ostatecznie firma pożyczkowe podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki na dowód. Po podpisaniu umowy pożyczki kwota pożyczki trafia na Twoje konto. W razie, gdy firma pożyczkowa nabierze wątpliwości co do Twojej tożsamości czy zdolności kredytowej, może wstrzymać wypłatę pożyczki chwilówki albo w ogóle nie uwzględnić wniosku o pożyczkę.

Obecnie na rynku najpopularniejsze pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń udzielają firmy Kuki Pożyczki, Finbo Pożyczki, Vivus Pożyczki, Lendon Pożyczki, NetCredit, Extraportfel, Szybkagotowka, PożyczkaPlus, Viasms.

Pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego

To kolejny rodzaj chwilówki, powszechnie dostępny już na rynku. Pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego charakteryzują się tym, że w sposób możliwie maksymalny skracają czas uzyskania pożyczki i przelania jej na konto pożyczkobiorcy. Udzielając pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego firmy pożyczkowe nie wymagają weryfikacji posiadania konta bankowego przelewem np. na 1 grosz.

Cała procedura jest maksymalnie uproszczona – po prostu w wybranej firmie pożyczkowej składasz wniosek o udzielenie chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego, we wniosku podajesz swoje dane osobowe, niezbędne do jego rozpatrzenia. Zamiast przelewu weryfikacyjnego w celu weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy firmy pożyczkowe korzystają z aplikacji weryfikujących.

Konto bankowe i tak musisz posiadać – nie ma bowiem możliwości, aby za pomocą aplikacji weryfikujących bez przelewu weryfikacyjnego firma pożyczkowa mogła zweryfikować Twoje dane i własność konta, na jakie ma przelać kwotę pożyczki chwilówki.

Najczęściej pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego dotyczą pożyczki chwilówki online. W takim wypadku cała procedura wygląda w ten sposób, że wybierasz firmę pożyczkowa, rejestrujesz konto na stronie firmy, uzupełniasz wniosek o pożyczkę chwilówkę online, firma pożyczkowa potwierdza Twoją tożsamość, plus ewentualnie zdolność kredytową, a następnie wydaje decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego.

Zaletami tego typu pożyczek bez przelewu weryfikacyjnego jest niewątpliwie to, że są to tzw. szybkie pożyczki chwilówki. Nikt nie analizuje stanu twojego konta bankowego, zostaje ono jedynie zweryfikowane za pomocą aplikacji, samo otrzymanie pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego trwa z reguły krócej niż tradycyjnej pożyczki chwilówki czy pożyczki chwilówki na dowód. Decydując się na zaciągnięcie pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego możemy mieć środki na koncie w dosłownie kilkanaście minut.

Najlepsze oferty pożyczek chwilówek bez przelewu weryfikacyjnego posiadają obecnie takie firmy, jak Smart Pożyczka, Pożyczka Plus, Kuki Pożyczki, Finbo pożyczki, Lendon Pożyczki, POLOżyczka, NetCredit. Zapoznaj się z ich ofertami, znajdź najlepszą dla siebie ofertę pożyczki chwilówki bez przelewu weryfikacyjnego.

pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń
pożyczki chwilówki na dowód bez zaświadczeń

Darmowe chwilówki – pożyczki chwilówki za darmo

Darmowe chwilówki to kolejna opcja wygodnego pożyczenia pieniędzy. To, że te chwilówki są darmowe nie oznacza oczywiście, że nie musisz zwracać zaciągniętej kwoty pożyczki chwilówki. Oczywiście musisz ją zwrócić. Tyle, że udzielając takiej pożyczki chwilówki za darmo firma pożyczkowa nie policzy odsetek, jakiś dodatkowych opłat itp. Pożyczasz 3000 zł, oddajesz 3000 zł, nie dokładasz ani grosza.

Tyle, że takie darmowe chwilówki – pożyczki chwilówki za darmo z reguły danej osobie udzielane są tylko raz. Druga pożyczka chwilówka już nie będzie za darmo. Udzielając kolejnej pożyczki chwilówki firma pożyczkowa naliczy sobie już swoje opłaty, do zaciągniętej kwoty pożyczki chwilówki trzeba będzie doliczyć odsetki itp.

Pożyczki darmowe są dedykowane nowym klientom. Firma pożyczkowa chce w ten sposób zachęcić nowych klientów do korzystania z jej usług. Cała sprawa jest bardzo prosta – darmowe pożyczki chwilówki udzielane są na tradycyjnych zasadach, czyli składasz wniosek o darmową pożyczkę chwilówkę, firma pożyczkowa weryfikuje Twoją tożsamość, a następnie po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie darmowej pożyczki chwilówki pieniądze trafiają na Twoje konto.

Pożyczki chwilówki dla zadłużonych

Osoba zadłużona to nie tylko taka, która zaciągnęła różnego rodzaju pożyczki chwilówki, pożyczki na dowód, kredyty bez zaświadczeń itp. i nie ma możliwości ich spłacania, ale również taką, która regularnie i terminowo spłaca swoje zobowiązania. Jedne i drugie potrzebują czasem dodatkowego wsparcia finansowego, stąd wiele instytucji finansowych i firm pożyczkowych ma dla niech specjalną ofertę – pożyczki chwilówki dla zadłużonych.

To coś innego niż kredyty konsolidacyjne – pożyczki chwilówki dla zadłużonych w zasadzie niewiele się różnią od takich tradycyjnych pożyczek. Pożyczki chwilówki dla zadłużonych to z reguły pożyczki krótkoterminowe, których celem jest umożliwienie pożyczkobiorcy uregulowania poprzednio zaciągniętych zobowiązań. Takie pożyczki chwilówki dla zadłużonych mają pomóc w spłacie długów, szczególnie, jeśli np. pożyczkobiorca spóźnia się z terminowym uregulowaniem zobowiązań.

Udzielając pożyczek chwilówek dla zadłużonych większość firm pożyczkowych nie weryfikuje swojego klienta w bazach typu KRD czy BIK. Nie badają one zdolności kredytowej, a same pożyczki chwilówki dla zadłużonych udzielane są „na dowód”, czyli po zweryfikowaniu tożsamości pożyczkobiorcy. Należy jednak pamiętać, że chwilówki dla zadłużonych udzielane są po dokładnej analizie przez firmę pożyczkową dochodów pożyczkobiorcy, jego istniejących zobowiązań typu inne zaciągnięte pożyczki chwilówki, opłaty za najem, rachunki itp.

Pożyczki chwilówki dla zadłużonych mogą sięgać kwot nawet kilkunastu tysięcy złotych. Zaciągając taką pożyczkę pamiętaj jednak, że firma pożyczkowa udziela Ci jej w konkretnym celu – po to, aby spłacić swoje dotychczasowe zobowiązania. Oczywiście firma pożyczkowa nie ma możliwości weryfikacji tego, co zrobisz z tymi pieniędzmi, ale jeśli wydasz je na cel inny niż spłata pożyczek chwilówek, to za chwilę sięgniesz po kolejne pożyczki chwilówki dla zadłużonych. Spirala długu nakręci się.

Jeżeli masz liczne problemy z regularnym spłacaniem rat kredytów i pożyczek, nie zaciągaj kolejnej chwilówki, a rozważ pożyczkę konsolidacyjną. To rozwiązanie pozwala na scalenie wszystkich zobowiązań w jedno. Comiesięczna rata może zostać dopasowana do Twojego budżetu.

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie pożyczkę chwilówkę?

Zdarzają się przypadki kradzieży danych osobowych. To poważny problem – pożyczki na dowód, pożyczki przez internet – nagle dowiadujemy się że „ktoś na mnie wziął pożyczkę”. Jak się zachować w takiej sytuacji? Jak sprawdzić czy ktoś wziął na mnie pożyczkę chwilówkę?

Nie zgubiliśmy dowodu osobistego ani prawa jazdy, a mimo to ktoś na nasze nazwisko zaciągnął pożyczkę chwilówkę czy kredyt na dowód. Albo zgubiłeś dokument tożsamości i zanim go zastrzegłeś, nagle wpadasz w panikę, czy ktoś może wziąć na mnie kredyt. Niestety jest to możliwe. W dzisiejszych czasach nie tylko pożyczki chwilówki przez internet stają się coraz bardziej powszechne, ale również założenie konta w banku na cudze dane nie jest wykluczone.

ktoś wziął na mnie chwilówkę
ktoś wziął na mnie chwilówkę

Niestety sporo osób pada ofiarą tego typu procederu. Ich dane osobowe służą do zaciągnięcia pożyczek, które – co oczywiste – nie są spłacane. Do drzwi puka komornik albo swoje monity wysyła firma windykacyjna. Przestępca, który będzie chciał na Twoje nazwisko zaciągnąć pożyczkę chwilówkę czy kredyt na dowód ma Twoje dane, łącznie z numerem PESEL. Ma więc ułatwione zadanie. Stąd sporo instytucji pożyczkowych stosuje przelew weryfikacyjny. Taki przelew jest dokonywany zanim dojdzie do wypłaty pożyczki chwilówki na dane osoby wskazanej we wniosku o udzielenie takiej pożyczki.

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie pożyczkę chwilówkę? Bardzo prosto. Możesz w tym celu założyć konto czy wykupić jednorazowy dostęp do takich podmiotów, jak Biuro Informacji Kredytowej, Biuro Informacji Gospodarczej czy Krajowy Rejestr Długów. Procedura założenia konta nie jest skomplikowana, opłaty za sprawdzenie, czy ktoś wziął na mnie pożyczkę chwilówkę nie są wygórowane.

Jeśli sprawdziłeś i okazuje się na szczęście, że żadne pożyczki chwilówki nie zostały wyłudzone na Twoje nazwisko, pamiętaj, aby chronić swoje dane osobowe. Absolutnie nie rób zdjęć swoich dokumentów tożsamości. Jeśli już musisz wszędzie posługiwać się komórką, korzystaj z aplikacji typu mObywatel. W internecie korzystaj z silnych haseł, najlepiej niepowtarzających się.

Jak się chronić przed wyłudzaniem pożyczek na nasze nazwisko?

Przestępcy wyłudzający pożyczki i kredyty bardzo często stosują metody wykradania danych osobowych i dostępów do kont poprzez specjalnie spreparowane wiadomości SMS czy email. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki. Szczególnie, jeśli z treści wiadomości wynika, że musisz dokonać jakiegoś przelewu weryfikacyjnego.

Mimo wszystko zalecane jest korzystanie z tzw. alertów BIK. Alerty BIK to wiadomości, jakie otrzymujesz, gdy ktoś chce np. zaciągnąć pożyczkę podając Twój numer PESEL. Zresztą takie alerty są bardzo wygodne, i nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie się przed wyłudzonymi na Twoje nazwisko pożyczkami chwilówkami. Po prostu masz pewność, że nikt nie kupi na Twoje dane sprzętu na raty, nie weźmie telefonu na abonament, który potem będziesz spłacać itp.

Jeśli jednak zdarzyła się już sytuacja, w której na Twoje dane osobowe zaciągnięte zostały jakieś pożyczki chwilówki, koniecznie zawiadom Policję. Skontaktuj się również z firmą pożyczkową czy bankiem, który udzielił pożyczki czy kredytu. To bardzo ważne – musisz wykazać należytą staranność i wykazać, że to nie Ty byłeś osobą zaciągającą pożyczkę.

Do najczęstszych sposobów wyłudzania pieniędzy należą:

 • zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na skradzione dane innej osoby,
 • pobieranie zaliczki lub przedpłaty za wykonanie nieistniejącej usługi np. z tytułu rozpatrzenia wniosku kredytowego lub aplikacji do pracy,
 • informowanie o rzekomej wygranej na loterii, której odbiór wymaga uiszczenia drobnej opłaty lub podania szczegółowych danych osobowych,
 • sprzedawanie nieistniejących produktów za pośrednictwem fałszywych witryn udających sklepy online,
 • wyłudzanie opłat lub danych na podstawie nieprawdziwych informacji o przesyłce kurierskiej,
 • fałszywe zbiórki pieniędzy na cele charytatywne.

Dobrym sposobem na ochronę przed oszustami jest zastrzeżenie dowodu osobistego. Związek Banków Polskich jest współtwórcą specjalnego systemu, który pozwala na zastrzeżenie dowodu osobistego i uniemożliwienie zaciągania pożyczek czy kredytów na skradzione czy podrobione dokumenty tożsamości. Nie ma znaczenia, czy korzystałeś już wcześniej z pożyczek chwilówek – możesz zastrzec dowód osobisty niejako na zapas.

Oczywiście może się zdarzyć konieczność odblokowania zastrzeżonego wcześniej dowodu osobistego, bo np. sam będziesz nagle potrzebować pożyczki chwilówki. Nie ma problemu, można to stosunkowo łatwo zrobić.

Na koniec jeszcze tego zagadnienia – jeśli korzystasz z pożyczek chwilówek albo poszukujesz po raz pierwszy pożyczki chwilówki na dowód, pożyczki chwilówki bez zaświadczeń czy jakiejkolwiek innej pożyczki chwilówki, korzystaj tylko i wyłącznie z usług firm, zarejestrowanych w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych.

Jeśli bierzesz pożyczkę chwilówkę przez internet i wypełniasz wniosek o pożyczkę online, sprawdź dokładnie adres strony internetowej firmy – czy korzysta z zabezpieczeń SSL umożliwiających szyfrowanie, nigdy nie korzystaj z usług firm, które niby w celu weryfikacji zmuszają Cię do wysłania jakiegoś SMS na jakiś podejrzany numer (najczęściej są to bardzo drogie numery PREMIUM). Unikaj też pożyczek prywatnych, oferowanych przez podejrzane osoby prywatne.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej czy porady finansowej.