Osoby, które zainteresowane są lokowaniem środków finansowych, powinny wiedzieć, jakie są dostępne formy inwestowania. W obecnych czasach inwestowanie wydaje się być niemalże koniecznością. Warto wiedzieć, w co lokować kapitał i jakie inwestycje mogą przynieść największy zysk.

Najpopularniejsze formy inwestowania

Inwestowanie pieniędzy jest procesem, który należy dobrze przemyśleć. Nie warto pod wpływem chwili lub emocji podejmować takich decyzji. Zanim inwestor zdecyduje się na określony pomysł związany z inwestowaniem oszczędności, musi wcześniej określić główne założenia, tj. wysokość kwoty, jaką chce przeznaczyć na ten cel, a także po jakim czasie chce osiągnąć zysk. Zanim inwestor zdecyduje się na zainwestowanie środków, powinien:

 • Ustalić kwotę inwestycji, czyli pieniądze, jakie jest w stanie przeznaczyć na pomnażanie,

 • Oszacować ryzyko – inwestowanie zawsze związane jest z pewnym ryzykiem. Z reguły jest tak, że im ryzyko jest wyższe, tym zysk z inwestycji również jest wyższy,

 • Czasu inwestycji – chodzi o horyzont czasowy – czy inwestycja zwróci się szybki, czy na zysk trzeba będzie dłużej poczekać.

Jeżeli inwestor nie ustali wyżej wymienionych informacji, trudno będzie mu wybrać sposób, w jaki najlepiej inwestować. Sposób inwestowania musi być dopasowany do oczekiwań osoby inwestującej.

Jakie są możliwości i formy inwestowania?

Chcąc ulokować środki finansowe, najlepiej zdecydować się na coś, co jest sprawdzone. Najlepiej wcześniej zapoznać się z inwestycjami, które cieszą się największą popularnością wśród osób inwestujących. Wybór odpowiedniej metody inwestowania jest pierwszym krokiem do pomnożenia swojego kapitału. W zależności od oczekiwań, można zdecydować się na lokaty terminowe, giełdę papierów wartościowych, kruszce, takie jak złoto, srebro, waluty na rynku Forex, nieruchomości, dzieła sztuki, kryptowaluty, itp.

bezpieczne inwestowanie
bezpieczne inwestowanie
rodzaje inwestycji finansowych
rodzaje inwestycji finansowych

Dlaczego warto inwestować swoje oszczędności?

Ludzie decydują się na inwestowanie oszczędności z wielu powodów. Najpopularniejsze zalety inwestowania to:

 • Sposób na rosnącą inflację,

 • Możliwość zwiększania posiadanych zasobów finansowych,

 • Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,

 • Motywacja do oszczędzania w przyszłości,

 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat finansów,

 • Możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, które dotyczą podejmowanego ryzyka.

Inwestycje na rynku nieruchomości

Najprostszym modelem inwestowania jest zakup określonego waloru taniej i sprzedaż drożej. Dzięki znalezieniu okazji inwestycyjnych, można sporo zarobić. W sytuacji, gdy sprzedającym dom lub mieszkanie zależy na czasie, a osoba zainteresowana dysponuje odpowiednią kwotą, może przyspieszyć zrealizowanie transakcji. Zdarza się, że są w stanie sprzedać posiadaną nieruchomość poniżej ceny rynkowej, aby pozbyć się jej jak najszybciej. 

Inwestowanie w nieruchomości można potraktować także jako długoterminową inwestycję, jednak zamiast płacić w każdym miesiącu czynsz oraz media za mieszkanie, w którym nikt nie mieszka, można je wynająć i zdecydować się na krótkoterminowy lub długoterminowy wynajem.

Trochę innym sposobem na inwestowanie w nieruchomości jest inwestowanie w condohotele albo aparthotele. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku właścicielami są osoby prywatne, a obiekt zarządzany jest przez jedną firmę, która dba, by były one jak najczęściej wynajmowane. Ta inwestycja nie wymaga dużych nakładów finansowych, jak np. budowa hotelu.

Możliwe jest również inwestowanie przy pomocy spółek giełdowych. Spółki emitują akcje, które mogą stanowić przedmiot nabycia przez inwestora. W takim przypadku zarabia na spekulacjach akcjami, które notowane są na giełdzie. Im taniej osoba zakupu akcji i drożej sprzeda, tym więcej zarobi. 

Inwestowanie, czyli sposób na walkę z inflacją

Nieustannie rosnąca inflacja to zjawisko, które wpływa w negatywny sposób na codzienność każdego człowieka. Czym jest inflacja? Jest to wzrost średniego poziomu cen w gospodarce, którego efektem jest spadek siły nabywczej pieniądza, czyli utratą jego wartości.

Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to inflacja powoduje zjawisko, gdzie za tą samą sumę pieniędzy można kupić mniej.

Jak inwestowanie pieniędzy ma pomóc w przypadku rosnącej inflacji? W sytuacji, gdy ceny wzrastają, a kwota posiadanych oszczędności nie wzrasta, to traci na wartości. Inwestowanie ma na celu zwiększanie środków finansowych szybciej niż wzrosty cen.

W celu zabezpieczenia wartości pieniądza, wystarczy inwestować w taki sposób, aby stopa zwrotu z wybranej inwestycji była równa inflacji. W przypadku, gdy będzie większa, wartość oszczędności wzrośnie.

Co ważne, inwestorzy, którzy są zainteresowani zabezpieczeniem oszczędności przez siebie zgromadzonych przed wpływem inflacji, nie muszą wybierać strategii inwestycyjnej, która cechuje się wysokim ryzykiem utraty środków.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe sposobem na pomnażanie kapitału

Jedną z form inwestowania są pożyczki społecznościowe. Taka inwestycja polega na tym, że inwestor, czyli osoba udzielająca finansowania, ogłasza się na portalach społecznościowych, gdzie zamieszcza swoją propozycję pożyczenia pieniędzy. Z kolei klient, który zainteresowany jest wzięciem pożyczki, może skorzystać z jego usług.

W takim przypadku inwestor zarabia na odsetkach i kosztach związanych z udzieleniem pożyczki. Trzeba pamiętać o odprowadzeniu podatki do urzędu skarbowego. Inwestowanie w pożyczki społecznościowe może być dobrym sposobem na pomnożenie kapitału.

Jednak należy brać pod uwagę to, że pożyczkobiorca może nie oddać pożyczonych pieniędzy. Prawo nie reguluje tego typu działalności, więc wiąże się ona z pewnym ryzykiem.

Inwestowanie pieniędzy – od czego zacząć?

Inwestowanie pieniędzy to w dzisiejszych czasach niemalże konieczność. Obecnie nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, aby zacząć lokować swoje pieniądze. Warto jednak zdobyć co najmniej podstawowe informacje na temat wybranej inwestycji. Dzięki temu inwestorowi będzie łatwiej rozpocząć inwestycję i poruszać się w tym świecie.

Aby inwestować na giełdzie, niezbędne będzie również założenie konta inwestycyjnego. Inwestorzy mogą to zrobić w domu maklerskim albo u brokera. Wybór rachunku ma duże znaczenie, ponieważ oferty kont maklerskich i brokerskich różnią się między sobą wieloma aspektami. W szczególności ofertą dostępnych instrumentów finansowych.

inwestycje rzeczowe jako forma inwestycji
inwestycje rzeczowe jako forma inwestycji

Jeżeli inwestor zainteresowany jest np. inwestowaniem w akcje, powinien wcześniej upewnić się, że wybrany przez niego pośrednik posiada akcje w swojej ofercie. Rachunki inwestycyjne różnią się między sobą również kosztami transakcyjnymi.

W jednym przypadku pośrednik może pobierać opłatę za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, a w innym nie. Poza prowizją, niektórzy brokerzy naliczają również inne dodatkowe opłaty. Warto także porównać wysokość spreadów w przypadku co najmniej kilku ofert.

Czas trwania inwestycji

Decydując się na określone formy inwestowania, inwestor będzie musiał wybrać horyzont czasowy. Co do zasady, można wyróżnić krótkoterminowe inwestycje, średnioterminowe oraz długoterminowe.

Jeśli chodzi o inwestorów, którzy zdecydują się na krótkoterminowe inwestowanie, to są to tzw. day traderzy. Tacy inwestorzy poświęcają sporo czasu na dokonywanie inwestycji. Krótkoterminowe inwestowanie polega na otwieraniu i zamykaniu od kilku, nawet do kilkudziesięciu pozycji każdego dnia. Jest to stosunkowo stresujący rodzaj inwestycji, który wymaga poświęcenia dużej ilości czasu.

Z kolei inwestowanie długoterminowe cechuje się tym, że do portfela inwestycyjnego wystarczy zajrzeć kilka razy w roku. Wybierając ten horyzont czasowy, na inwestowanie nie trzeba poświęcać dużej ilości czasu.

Akcje – inwestycje na giełdzie papierów wartościowych

Aby kupować akcje na giełdzie, trzeba założyć konto inwestycyjne w domu maklerskim, który licencjonowany jest przez KNF. Po wyborze pośrednika i otworzeniu konta, niezbędna jest wpłata na niego środków finansowych.

Kwota, jaką inwestor chce obracać, to jego indywidualna decyzja. Jednak na samym początku zaleca się, aby przeznaczyć na inwestowanie niewielką kwotę pieniędzy. Trzeba liczyć się z tym, że moja ona zostać utracona. Oczywiście dla każdego mała kwota będzie oznaczać co innego.

Dywersyfikacja portfela

Dywersyfikacja portfela to pojęcie, które brzmi w sposób skomplikowany, jednak w uproszczeniu polega na tym, aby lokować posiadane środki finansowe w różne aktywa oraz dobra. Dzięki dywersyfikacji inwestorzy mają możliwość ochrony posiadanego kapitału i zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.

Inwestowanie na giełdzie, itp. zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Aby je ograniczyć, należy stosować kilka zasad, do których należy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Lokując środki finansowe w różne aktywa lub branże, np. akcje spółek firm, które działają w różnych branżach.

Możliwości inwestycji na rynku finansowym

Każdy, kto zainteresowany jest inwestowaniem, zastanawia sie, w co lokować pieniądze, aby zyskać, a nie stracić. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że bezpieczne inwestowanie wraz z pewnym zyskiem po prostu nie istnieje.

Są jednak dostępne bankowa oraz pozabankowe formy inwestowania, które nie są obarczone wysokim ryzykiem, jak również pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu.

Jedną z najbardziej popularnych metod na inwestowanie są lokaty bankowe. Nie jest to jednak zbyt opłacalne rozwiązanie. Banki oferują niskie oprocentowanie, dlatego też taka forma inwestowania nie przyniesie wysokich zysków. Jednak z drugiej strony lokaty bankowe są bezpieczne i nie narażają inwestora na stratę.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne staje się coraz bardziej popularne. Osoby, które zainteresowane są inwestowaniem swoich oszczędności, coraz częściej chcą skorzystać z doświadczenia towarzystw funduszy inwestycyjnych i dlatego decyduje się na inwestowanie w fundusze tego rodzaju.

Choć może się to wydawać skomplikowane, tak naprawdę może być odpowiednią opcją zasobów dla osób początkujących, jak również bardziej doświadczonych inwestorów.

Czym jest fundusz inwestycyjny? Jest to forma zbiorowego inwestowania środków finansowych inwestorów w różne instrumenty finansowe, np. papiery wartościowe, prawa majątkowe, itp. Zasada działania funduszy inwestycyjnych opiera się na inwestowaniu wspólnych i połączonych środków finansowych inwestorów indywidualnych.

Wyróżnia się 3 rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • FIZ, czyli fundusze inwestycyjne zamknięte,

 • FIO, czyli fundusze inwestycyjne otwarte,

 • SFIO, czyli specjalistyczne, otwarte fundusze inwestycyjne.

Funduszy inwestycyjnych jest tak wiele, że osoby, które zainteresowane są tym rodzajem inwestycji, mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego funduszu. Fundusze pozwalają na inwestowanie np. W papiery wartościowe czy rynek surowców (pisaliśmy: Jak inwestować w surowce).

W co można inwestować oszczędności?

Posiadane oszczędności można lokować w różne aktywa oraz dobra. Wszystko zależy od wysokości kwoty, jaką inwestor chce przeznaczyć na inwestycje, oczekiwanych zysków, obranego horyzontu czasowego, itp. 

Inwestorzy mają do wyboru wiele form inwestowania. Jedną z najpopularniejszych jest inwestowanie na giełdzie. Inwestorzy mogą tam lokować pieniądze w akcje, obligacje, ETF-y, waluty, kryptowaluty, itp. Innym sposobem na pomnożenie swojego kapitału może być inwestowanie w nieruchomości, dzieła sztuki, metale szlachetne, itp.

Obecnie sporo osób trzyma swoje oszczędności w obligacjach skarbowych, które wybierają nawet chętniej od lokat bankowych.

Na znaczeniu mocno za to traci konto oszczędnościowe jako inwestycje długoterminowe. Lokowanie środków na kontach bez oprocentowania powoduje ich utratę przez inflację.

Na co zwrócić uwagę wybierając formę inwestowania i inwestycje alternatywne?

Przede wszystkim inwestując pieniądze warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dotyczące wysokości kwoty, która ma zostać przeznaczona na inwestowanie. W przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na rynek kapitałowy, powinien wziąć pod uwagę kwotę prowizji do zapłaty. Z perspektywy inwestora to może być istotne, a prowizje mogą się znacznie różnić, w zależności od instrumentu finansowego.

Należy także wstępnie oszacować, jak długo ma trwać inwestycja i odłożenie pieniędzy. Chodzi o to, jak długo inwestor jest w stanie czekać na potencjalny zysk. Może zdecydować się na inwestycje, które mogą trwać od 1 do 2 lat (np. w przypadku lokat), czy takie, których zyski mogą pojawić się po około 5 – 10 latach.

Duże znaczenie ma również ryzyko, jakie inwestor jest w stanie ponieść. Z jednej strony, im wyższe ryzyko, tym większy ewentualny zysk i odwrotnie.

Inwestor sam decyduje, czy woli lokować pieniądze instrumenty finansowe z potencjalnie wysokim zyskiem, czy w stabilniejsze oraz bardziej przewidywalne, ale z niewielkim, pewnym zyskiem.

Inwestowanie w akcje i instrumenty rynku pieniężnego

Zakup akcji jako przedmiot inwestycji jest jednym z najczęściej wybieranych sposobów inwestowania posiadanych oszczędności (nawet przez początkujących inwestorów). Polega on na tym, że inwestor przekazuje pieniądze na akcje wybranej firmy albo firm, które notowane są na giełdzie. Choć bardzo popularne, inwestowanie w akcje wymaga pewnej wiedzy na temat inwestycji giełdowych, a także działań konkretnego przedsiębiorstwa. 

Aby móc rozpocząć inwestycje w akcje, konieczne jest także założenie rachunku maklerskiego albo brokerskiego (sprawdź: Trading demo). To również ma znaczenie, ponieważ konta te różnią się między sobą ofertą instrumentów finansowych, jak również kosztów związanych z dokonywaniem inwestycji.

Inwestowanie w obligacje skarbowe

Jeśli chodzi o najbardziej bezpieczne inwestycje giełdowe, to z pewnością będą to obligacje Skarbu Państwa. Są to papiery wartościowe, które sprzedaje Minister Finansów. Cechują się prostą konstrukcją, jak również nie wymagają posiadania przez inwestora specjalistycznej wiedzy.

W takiej sytuacji ryzyko utraty zainteresowanych pieniędzy jest niewielkie, jednak w przypadku, gdy zachowany zostanie dłuższy horyzont czasowy. Jednak z drugiej strony zyski z inwestycji w obligacje skarbowe nie będą wysokie, choć zwykle wyższe niż z lokat.

Inwestor, który chce zainwestować w obligacje skarbowe, ma do wyboru kilka wariantów, jeśli chodzi o okres inwestycji, np. 3-miesięczne, roczne oraz dwuletnie. Mogą mieć też różne oprocentowanie, czyli stałe, zmienne lub oparte na inflacji.

Oprócz obligacji państwowych, można inwestować także w obligacje korporacyjne. Kupując ten rodzaj obligacji, inwestor pożycza pieniądze firmie na ustalony okres czasu, a w zamian otrzymuje regularne odsetki, a na koniec zwrot kwoty, którą zainwestował.

Inwestowanie w mieszkania i działki. Zakup nieruchomości inwestycyjnej i potencjalny zysk

W przypadku, gdy inwestor dysponuje wysokim kapitałem, odpowiednim rozwiązaniem może być inwestowanie w nieruchomości. Najlepiej zdecydować się na lokale mieszkalne, których na rynku jest deficyt, a ceny aktualnych podlegają częstym wzrostom.

Jednak czy określona inwestycja przyniesie zysk, zależy od pewnych czynników, choć co do zasady jest to zyskowna inwestycja.

W takiej sytuacji można kupić mieszkanie, a następnie je wynająć i czerpać z tego zyski albo zdecydować się na kupno nieruchomości do niedużego remontu z myślą o jej sprzedaży w krótkiej perspektywie czasowej. 

Złoża złota i inne metale szlachetne

Inwestowanie w złoto i inne metale szlachetne od lat cieszą się dużą popularnością. Istnieją różne metale szlachetne, a do najpopularniejszych w znacznej mierze należy złoto, srebro, pallad i platyna. Największą popularnością cieszy się złoto, a przede wszystkim sztabki złota, które dostępne są w różnych rozmiarach.

Jednak inwestowanie w metale szlachetne to nie tylko sztabki. Można także kupić monety bulionowe, które dodatkowo mają wartość kolekcjonerską. W zależności od posiadanego kapitału oraz preferencji, można zdecydować się na złote lub srebrne monety bulionowe.

Ceny metali szlachetnych, takich jak złoto lub srebro są bardziej przewidywalne niż kryptowalut czy akcji. Co więcej, jest to dobry sposób na dywersyfikację swojego kapitału (pisaliśmy: Jaki portfel do krypto). Zwykle inwestorzy decydują się na inwestowanie w złoto, jednak nie należy obawiać się lokowania pieniędzy także w inne metale szlachetne. Warto przeanalizować swoje portfel inwestycyjny i zastanowić się nad innymi metalami.

Lokaty terminowe i konta oszczędnościowe

Coraz bardziej popularne w ostatnim czasie są także konta oszczędnościowe. Związane jest to przede wszystkim z wygodnym dostępem do nich. Wpłacone oszczędności są oprocentowane, a dodatkowo można wpłacać je w określonej liczbie przez bank. Jeśli chodzi o lokaty, to nie ma takiej możliwości, gdyż pieniądze na określony czas zostają zamrożone.

Inwestor, który trzyma oszczędności na kontach oszczędnościowych, w razie takiej potrzeby, ma możliwość skorzystania ze swoich funduszy i nie traci przy tym naliczonych odsetek.

Trzeba pamiętać o tym, że zyski z konta oszczędnościowego oraz lokaty terminowej nie są wysokie. Co więcej, niskie oprocentowanie, na które wpływają stopy procentowe przyznawane na kontach oszczędnościowych albo lokacie powodują, że zainwestowany kapitał może nie zyskać na wartości, ze względu na dużą inflację.

Jak rozsądnie inwestować pieniądze?

Decydując się na inwestowanie, trzeba liczyć się z ryzykiem inwestycyjnym, które występuje w przypadku każdego rodzaju inwestycji. Zawsze istnieje możliwość utraty zainteresowanych przez inwestora pieniędzy.

Najlepszym wyjściem jest akceptacja występującego ryzyka i pogodzenie się z tym, że środki finansowe w części lub w całości mogą zostać utracone. O czym warto pamiętać, inwestując swoje oszczędności?

Lokowanie wolnych środków finansowych

Na inwestycje giełdowe lub inne należy przeznaczać pieniądze, które nie są potrzebne na bieżące wydatki i inne ważne potrzeby. Wynika to z tego, że gdyby inwestor stracił zainwestowane pieniądze, nie miałby z czego opłacić rachunków, mógłby wpaść w długi i znacznie pogorszyć swoją sytuację finansową.

Sprawdź także: Inwestowanie pieniędzy dla początkujących

Nauka podstaw inwestowania

W przypadku chęci rozpoczęcia inwestycji, warto dowiedzieć się przynajmniej podstaw dotyczących wybranych aktywów. Dzięki temu będzie mu łatwiej rozpocząć inwestycje, a znajomość terminologii inwestycyjnej pozwoli na sprawne poruszanie się w świecie inwestycji.

Akceptacja ryzyka inwestycyjnego

Ryzyko jest elementem, który występuje w przypadku każdej inwestycji. Każdy inwestor, który zdecyduje się lokowanie swoich oszczędności w dane aktywa i dobra, powinien być świadomy tego, że może stracić część lub nawet całość ulokowanych środków finansowych.

Wybór odpowiedniej formy inwestycji

Wcześniej należy zapoznać się z dostępnymi formami inwestowania, aby dokonać najlepszego wyboru. Warto także zdobyć przynajmniej podstawowe informacje na temat wybranych inwestycji.

Inwestowanie z chłodną głową

Doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że podejmowanie decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji, bez względu na to, czy są one pozytywne, czy negatywne, nie jest odpowiednim posunięciem. Działanie pod wpływem stresu lub ekscytacji zwykle doprowadza do podjęcia złych decyzji inwestycyjnych, a tym samym generuje stratę zamiast zysku.

Nie jest to łatwa umiejętność do opanowania, jednak niezwykle cenna w przypadku inwestowania, bez względu na to, w co inwestor zdecyduje się lokować swoje pieniądze.

Ile można zyskać na inwestowaniu?

Inwestorzy, którzy zainteresowani są inwestowaniem środków finansowych, zastanawiają się, ile mogą na tym zyskać. Nie ma jednak uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim trzeba liczyć się z możliwością wygenerowania nie tylko zysku, ale również straty.

Oczywiście zysk na inwestycjach jest jak najbardziej możliwy, choć w większości przypadków pierwszy kapitał inwestora zostaje utracony i rachunki odnotowują stratę. To, ile można zyskać na inwestowaniu, uzależnione jest m.in. od rodzaju inwestycji, kapitału, jaki został przeznaczony na inwestowanie, a także odrobinie szczęścia. Tak, czasami potrzeba nieco szczęścia do tego, aby wygenerować zysk.

Pomnażanie pieniędzy pozwala na walkę z inflacją, która z roku na roku jest coraz wyższa. Dobrym sposobem na inwestowanie może być giełda papierów wartościowych, ale nie tylko. Dysponując dużym kapitałem, zdecydować się także na inwestycje nieruchomościowe.

Gdzie najlepiej inwestować? Inwestor powinien samodzielnie podjąć decyzję, opierając się na swoim kapitale oraz preferencjach i oczekiwaniach. Dla osób, które nie chcą podejmować zbyt dużego ryzyka, możliwe jest bezpieczne inwestowanie, np. w obligacje państwowe. Jednak w takim przypadku nie można liczyć na wysoki zysk.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.